Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 03/02/2018

Ngày 3/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP về thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 06/2012/TT-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối...Ngày đăng: 25/01/2018

Ngày 25/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018; Thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa...Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018.Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 08/NQ-CP về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa xii về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng chính phủ bna hành Quyết định số: 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục khí tượng thủy văn trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị đinh số: 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 01/2015/nđ-cp ngày 02 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện hành chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 503
Hôm nay:56991
Hôm qua: 72277
Trong tháng 1402346
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95487066