Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1050
Hôm nay136976
Hôm qua 154762
Trong tháng 1309894
Tháng trước4088573
Số lượt truy cập: 156469074

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:Nghị định số 116/2008/NĐ-CP


14/12/2011

Ngày 14/12/2011 Chính phủ ra nghị định số 116/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2012.
14/11/2008
AMBN

Ngày 14/11/2008 Chính phủ ra nghị định số 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch...
Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ