Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 844
Hôm nay8776
Hôm qua 59154
Trong tháng 377403
Tháng trước5192717
Số lượt truy cập: 176146554
Hỏi đáp của linhphuongkhai8
Số câu hỏi : 3 Chưa có người trả lời : 3
Số câu đang bình : 3 Số câu hỏi bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời : 0 Trả lời bị cộng đồng ném đá : 0
Số câu trả lời hay nhất : 0  
Tổng điểm : 98 P Đang ở cấp bậc: Đá (Stone)
Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: - 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì. - 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen - 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn. a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên. b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích.

 Câu 1

Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá
cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả:
- 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì.
- 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen
- 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn.
a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên.
b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích.
Thời gian còn lại : 13 ngày 6 giờ

Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: - 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì. - 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen - 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn. a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên. b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích.

linhphuongkhai8

| Phân tích yêu cầu, nội dung, tác dụng của quy luật giá trị. | Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 8m. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch men hình vuông có cạnh là 4dm a/Tìm số viên gạch cần để lát kín nền nhà. b/Giá tiền mua 1m² gạch men là 85000 đồng. Để lát gạch kín nền nhà đó người ta phải trả bao nhiêu tiền? | tóm tắt nội dung tác phẩm nghệ thuật thơ ca của Aristotle | Vì sao hướng động sảy ra chậm còn vận động cảm ứng sảy ra nhanh | Một phân tử mARN có A-G=300,U-X=250. Gen tạo ra mARN có: T-X=25%. a, Xác định số lượng từng loại Nu của gen. b, Xác định số lượng mỗi loại Nu trên mARN nếu tất cả X của gen tập trung trên mạch gốc. |


Khu vực quy định Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering
Hỏi đáp Tài liệu Tin tức Luật Pháp

Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: - 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì. - 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen - 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn. a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên. b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích. , linhphuongkhai8

Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: nhỏ một giọt cồn và một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây đậu tương vào các thời điểm khác nhau trong ngày và thu được kết quả: - 5 giờ, 7 giờ, 17 giờ: không có dấu vết gì. - 12 giờ: có một vệt trong ở chỗ nhỏ giọt benzen - 10, 15 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ benzen và cồn. a. Kết quả trên cho biết được điều gì? Hãy cho biết nguyên tắc và mục đích của thí nghiệm trên. b. Có hiện tượng gì xảy ra nếu tiến hành thí nghiệm này với lá cây thanh long? Giải thích. , linhphuongkhai8

Quy Định về hỏi đáp- Guide about asking_answering