Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư số: 02/2017/TT-BTTTT ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017. Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Bãi bỏ các Điều 12,13,14 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 14/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài nguyên và môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và...Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 10/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Bãi bỏ khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Bãi bỏ cụm từ “Khu kinh tế, Khu công...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 196
Hôm nay:23227
Hôm qua: 27244
Trong tháng 955498
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 74785366