Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 16/06/2014 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 16/06/2014

Lượt xem: 1019 Tin đăng ngày: 16/06/2014 Bởi:

Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung, Buổi sáng ngày 16/06/2014

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 16/06/2014

 

 

Nội dung:

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung

 

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

thưa các vị khách quý.

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi điều hành phiên họp sáng nay của Quốc hội. Theo chương trình kỳ họp, sáng nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Dự án luật này đã được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hôm nay chúng ta dành một buổi để thảo luận tại hội trường. Đây là dự án luật trình Quốc hội tại hai kỳ họp. Kỳ họp này chúng ta cho ý kiến về những nội dung lớn của dự án luật, đến kỳ họp tiếp theo Quốc hội sẽ thông qua. Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội bản tập hợp thảo luận tại tổ và bản gợi ý những nội dung thảo luận tại hội trường về dự án luật này. Trước khi các đại biểu Quốc hội thảo luận, chúng tôi xin đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm cho mấy vấn đề thế này:

Một là phạm vi điều chỉnh của dự án luật quy định tất cả những vấn đề về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Quốc hội. Có thể nói là một bước pháp điển hóa một số nội quy hoạt động của Quốc hội, liên quan đến tổ chức, hoạt động chính của Quốc hội, chứ không phải tất cả.

Vấn đề thứ hai là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định trong dự thảo luật đã phù hợp chưa, nhất là với Hiến pháp năm 2013.

Ba là về tổ chức của Quốc hội, trong đó có vấn đề vị trí của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Thứ tư là về các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong dự án luật dự kiến nâng lên thành Ban của Quốc hội hoặc Ủy ban của Quốc hội.

Có một nội dung rất quan trọng dự thảo lần này đưa lên Chương II là vị trí trung tâm là các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã thể hiện được tinh thần đó chưa.

Bây giờ xin mời các đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu ý kiến. Xin mời đại biểu Lê Thị Nguyệt, đoàn Vĩnh Phúc phát biểu.

 

Lê Thị Nguyệt - Vĩnh Phúc

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ, tôi xin được tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, Hiến pháp năm 2013 từ Điều 69 đến Điều 85 sửa đổi, bổ sung hầu hết các quy định về Quốc hội của Hiến pháp 1992 từ Điều 83 đến Điều 100 chỉ giữ hai Điều 90 và Điều 99 của Hiếp pháp năm 1992. Theo quan điểm trong tờ trình dự thảo luật đã pháp điển một bước các quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên phạm vi này đã bao phủ hết các nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Hiếp pháp năm 2013 quy định về Quốc hội chưa. Bên cạnh đó, theo kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội đề  nghị Ban soạn thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi phải phối hợp chặt chẽ với các ban soạn thảo liên quan như ban soạn thảo Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật chính quyền địa phương v.v... để có quan điểm tổng thể, toàn diện bảo đảm sự hài hòa thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong quá trình xây dựng các đạo luật này, đặc biệt về phạm vi sửa đổi, bổ sung.

Tôi xin tham gia cụ thể vào hai nội dung:

Thứ nhất, về Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cơ quan của Quốc hội. Hiện nay hiệu quả hoạt động của Quốc hội phần lớn tập trung vào hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Do đó, việc tăng cường tổ chức và hoạt động của các Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội là điều kiện tiên quyết cho việc nâng cao vai trò của Quốc hội Việt Nam. Theo đó, mô hình cấu trúc tổ chức của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới để phù hợp hơn với vai trò vị trí là cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước. Cơ chế quyền lực được thiết kế trong nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.

Tham khảo  kinh nghiệm Quốc hội các nước, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận các Ủy ban, Hội đồng dân tộc của Quốc hội như những công xưởng của Quốc hội, nơi tập trung thông tin phong phú, là diễn đàn dân chủ và rộng rãi, với các tranh luận đa chiều liên quan đến dự án luật, trước khi trình ra Quốc hội. Theo hướng đó, tôi đề nghị sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội lần này là cơ hội để quy định thành lập thêm các Ủy ban mới của Quốc hội và tổ chức các tiểu ban nhằm chuyên môn hóa hoạt động của Ủy ban theo các lĩnh vực cụ thể hơn.

Thứ hai, xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban với việc bảo đảm sự tham gia của các khu vực lợi ích và đối tượng liên quan đến dự án luật nhằm thu nạp thông tin, ý kiến phục vụ thảo luận chỉnh sửa và biểu quyết tại Ủy ban và kỳ họp của Quốc hội.

Thứ ba, tăng thêm thẩm quyền cho các Ủy ban, Hội đồng dân tộc trong việc đưa luật tới nghị trường của Quốc hội.

Thứ tư, đảm bảo tất cả đại biểu Quốc hội tham gia Hội đồng dân tộc các Ủy ban và tăng số thành viên Ủy ban là chuyên trách, đẩy nhanh hoạt động thường xuyên và chuyên nghiệp của Quốc hội.

Thứ năm, thiết lập cơ chế hoạt động bình thường của Ủy ban lâm thời để giải quyết các nhiệm vụ nảy sinh trong quá trình thực hiện các chức năng của Quốc hội. Việc đề xuất thành lập một Ủy ban của Quốc hội chuyên trách phục vụ các lĩnh vực dân nguyện với nhiệm vụ thẩm tra, giám sát, kiến nghị độc lập như các cơ quan khác là một tư duy mới, với mong muốn nâng cao hiệu quả của công tác dân nguyện của Quốc hội nói riêng và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên Ban soạn thảo chưa có lập luận xác định các căn cứ tiêu chí việc thành lập một cơ quan mới là thành viên của Quốc hội, do vậy chưa có tính thuyết phục. Trong tương lai do đòi hỏi ngày càng cao của công tác lập pháp và giám sát, chắc chắn sẽ thành lập thêm ủy ban mới. Do đó việc xây dựng tiêu chí cho việc thành lập một ủy ban mới của Quốc hội là hết sức cần thiết.

Tôi cho rằng có một tiêu chí khách quan nhất quan trọng hàng đầu khi xác định một cơ quan nào đó có phải hay có thể là thành viên của Quốc hội hay không, đó chính là tính chất dân chủ, bình đẳng trong tổ chức hoạt động của cơ quan này. Các cơ quan của Quốc hội hay các thành viên Quốc hội không chỉ ở Việt Nam mà ở các quốc gia trên thế giới đều phải có một đặc điểm chung, đó là làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các thành viên trong cơ quan có địa vị pháp lý như nhau.

Trên thực tiễn hiện nay theo báo cáo tổng kết công tác dân nguyện hàng năm Quốc hội nhận được khoảng 15.000 tới 20.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Với nguyên tắc làm việc tập thể và quyết định theo đa số, hơn thế nữa việc phải xem xét tất cả các đơn thư gửi đến Quốc hội là một điều không thực tế. Mặt khác về nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo cử tri liên quan từng vụ việc không phải là thẩm quyền của Quốc hội. Hoạt động giám sát của Quốc hội chỉ thực hiện hiệu quả khi xem xét vụ việc thuộc tầm nhìn chính sách, đụng chạm đến quyền lợi của cả dân tộc hoặc hàng triệu người mà không phải là vấn đề mang tính chất cá nhân hoặc một nhóm cụ thể nào đó. Như vậy hướng tăng cường các ủy ban của Quốc hội,  trong đó có Ủy ban dân nguyện như đề xuất tại dự luật không phải đặt trong sự phù hợp với nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội. Đó là phải gắn và hoàn thiện việc hoàn thiện chính sách pháp luật, theo sát yêu cầu của lập pháp. Còn giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, cụ thể là nhiệm vụ của hành pháp và tư pháp.

Tôi xin được tham gia ý kiến về đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Việt Nam phần lớn là kiêm nhiệm, vì vậy thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu là hết sức khó khăn. Do đó, để đảm bảo cho đại biểu Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm đủ tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy hiệu quả hoạt động là hết sức cần thiết. Cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội gồm nhiều yếu tố, mỗi yếu tố có vai trò riêng như tăng cường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội, tăng cường bộ máy giúp việc hỗ trợ đại biểu, có quy định hỗ trợ đại biểu về công tác phí và các khoản phụ cấp.

Hiện nay Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới cải tiến, vận dụng cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội nhiều yếu tố nhưng để vận hành được cơ chế chung thì cần phải phát huy đồng bộ các yếu tố. Ví dụ để thu hút chuyên gia giúp đại biểu Quốc hội hỗ trợ hiện nay 50 triệu đồng để đại biểu Quốc hội có nguồn lực thu hút chuyên gia, nhưng phải có cơ chế, đại biểu Quốc hội không có người giúp việc, phải xã hội hóa hoạt động này, để thu hút chất xám của chuyên gia thì phải có nguồn lực. Tuy nhiên, với điều kiện Việt Nam, việc hỗ trợ cho đại biểu cần có bước đi thích hợp, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể. Do đó dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) nên xác định một số nội dung mang tính nguyên tắc như quyền đại biểu được cung cấp thông tin, hỗ trợ trong việc trình sáng kiến pháp luật, nhận hỗ trợ từ bộ máy giúp việc, được tổ chức bộ máy giúp việc; Quốc hội xác định đảm bảo về kinh phí , điều kiện làm việc cho đại biểu, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan bộ máy giúp việc của đại biểu. Trên cơ sở đó giao Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục quy định cụ thể , phù hợp hơn với yêu cầu, khả năng và đáp ứng với từng thời kỳ. Xin hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Văn Tuyết - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết, tôi đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án luật, ban soạn thảo đã tiến hành tổng kết thực tiễn và căn cứ vào những quy định của Hiến pháp để sửa đổi, xây dựng luật. Sau đây tôi xin tham gia một số ý kiến vào dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Thứ nhất, về số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 41 là tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, tôi thấy quy định như vậy là hợp lý. Nếu quy định cứng là 500 thì khi tiến hành bầu cử, nếu thiếu thì chúng ta lại phải bầu bổ sung rất phức tạp.

Riêng về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, dự thảo quy định ít nhất là 35%, tôi thấy quy định như vậy là ít. Tôi đề nghị nâng lên ít nhất là 45% cho Quốc hội có điều kiện hoạt động tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Về đoàn đại biểu Quốc hội, theo tôi cần xác định vị trí pháp lý của đoàn đại  biểu Quốc hội vì nhiệm vụ, quyền hạn độc lập để có thể chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng  pháp luật, giám sát và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri ở địa phương. Cần xác định đây là cơ quan của Quốc hội, là tổ chức của Quốc hội, vì trong thực tế thời gian qua đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động rất hiệu quả. Chúng ta nên xác định địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội.

Về cơ cấu thành viên của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, theo tôi cần tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Qua hoạt động thực tế trong thời gian qua, nếu các Ủy ban có nhiều đại biểu kiêm nhiệm tham gia thì khi họp toàn thể Ủy ban hết sức khó khăn, phải đôn đốc, thậm chí đôn đốc như thế nhưng thành viên tham gia không thể đầy đủ được. Theo tôi, nên quy định số luợng thành viên không cần quá đông, chỉ cần 20 - 30 thành viên, chủ yếu là các đại biểu hoạt động chuyên trách tham gia các Ủy ban này. Các đại biểu khác có thể tham gia hoạt động khi mà quan tâm, như vậy có thể tham gia các hoạt động của các Ủy ban.

Về số luợng của các Ủy ban của Quốc hội, theo tôi không nên quy định cứng số luợng và tên các Ủy ban của Quốc hội trong Luật tổ chức Quốc hội mà nên giao cho từng nhiệm kì quy định để bảo đảm linh hoạt và phù hợp yêu cầu từng thời kì phát triển. Nếu chúng ta quy định cứng thì khi muốn tách hoặc muốn nhập các Ủy ban thì rất khó, cho nên nên để từng nhiệm kì của Quốc hội quy định. Nếu như truờng hợp Quốc hội vẫn quy định cứng Ủy ban như trong dự thảo luật thì tôi đề nghị sửa tên của Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội thành Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên và trẻ em. Tên gọi này gọn hơn và vẫn bao quát được lĩnh vực và đối tuợng phụ trách của Ủy ban. Trong thực tế, thời gian vừa qua  đi giám sát ở địa phương thì rất ít khi các đồng chí nói đúng tên của Ủy ban, vì dài quá, nên có khi chỉ nói là Ủy ban Văn hóa, giáo dục, khi thì nói là Ủy ban thanh niên thiếu niên. Ủy ban này nếu thay đổi lại thì nên thay đổi như tôi đề xuất để gọn lại một chút.

Về quy định tài liệu phục vụ kì họp tại Điều 37, Khỏan 2 quy định tại các dự án Luật, dự thảo nghị quyết, dự án khác phải được gửi đến đại biểu Quốc hội 20 ngày, trước ngày khai mạc kì họp và các tài liệu khác phải gửi đến đại biểu Quốc hội, chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kì họp. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua, chúng ta không thực hiện được. Tôi đề nghị xem xét lại nguyên nhân có phải  quy định 20 ngày là quá dài hay không. Theo tôi quy định thế nào để đảm bảo tính khả thi. Nếu như chúng ta cứ quy định ra và lại vẫn không thực hiện được thì sự nghiêm túc của những quy định đó và các giá trị không được nhiều. Nên chúng ta phải cân nhắc vấn đề này để đảm bảo tính khả thi của nó.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, tôi đề nghị bổ sung quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước báo cáo giải trình  vấn đề trước Ủy ban, vì vấn đề này đã được quy định trong Điều 77 của Hiến pháp. Thực tế trong thời gian vừa qua, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc giải trình có tác dụng tốt và được dư luận đánh giá rất cao. Cho nên theo tôi cần phải xác định trong Luật tổ chức Quốc hội có nhiệm vụ và được quyền tổ chức giải trình trước Ủy ban và Hội đồng Dân tộc.

Điều 104, cần kế thừa luật hiện hành để quy định về thời gian trả lời và các chế tài để đảm bảo tính khả thi. Ở đây chỉ quy định có quyền kiến nghị nhưng kiến nghị các cơ quan kia có trả lời hay không thì không nói gì, trả lời trong thời gian bao nhiêu ngày, luật hiện hành cũng đã quy định là bao nhiêu ngày anh phải trả lời, nhưng dự thảo luật này không đề cập đến vấn đề đó. Cho nên cần phải có quy định và có những chế tài cụ thể.

Vấn đề cuối cùng, về chức danh Tổng thư ký, tôi đề nghị không bổ sung chức danh này vì trong Hiến pháp không quy định. Hơn nữa mô hình hiện nay Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trưởng đoàn thư ký kỳ họp hoạt động rất hiệu quả, không có vướng mắc gì. Mô hình này đã tồn tại từ năm 1992, đến nay 22 năm, trong lịch sử hoạt động của Quốc hội chúng ta cũng đã từng có chức danh tổng thư ký vào tháng 7/1981 có Tổng thư ký Hội đồng nhà nước do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước kiêm nhiệm và quá trình hoạt đồng chúng ta thấy không có hiệu quả nên chúng ta đã xác định từ năm 1992 đến nay người đứng đầu Văn phòng Quốc hội là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Vì vậy tôi đề nghị giữ mô hình như hiện nay, khẳng định rõ về Văn phòng Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tương tự như trong Luật tổ chức Chính phủ. Trong Luật tổ chức Chính phủ, Điều 30 quy định vấn đề này "Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ và do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo". Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn.

 

Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), tôi quan tâm và tham gia 3 vấn đề sau đây:

Một, về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội Điều 40, đây là điều luật cực kỳ quan trọng, có vị trí then chốt trong luật này. Có thể nói chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng vị đại biểu Quốc hội. Muốn tìm được người giỏi, có tâm, có tầm, có thể đóng góp nhiều cho đất nước, cho Quốc hội thì trước tiên chúng ta phải chọn được người xứng đáng. Vì vậy cần xây dựng điều luật này thật chặt chẽ, có cơ chế chinh sách thông thoáng, bảo đảm tính khả thi, tăng cường dân chủ, đổi mới mạnh mẽ khâu hiệp thương thì mới có được những ứng cử viên suất sắc để cử tri bầu vào Quốc hội.

Dự thảo nêu 5 tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là cơ bản đầy đủ cụ thể nhưng suy đi nghĩ lại vẫn còn thiếu, thậm chí việc thiếu này là rất quan trọng riêng có của đại biểu Quốc hội, đó là tư duy phản biện. Mọi việc làm của Quốc hội đều công khai, minh bạch, trừ những gì là bí mật quốc gia.

Thực tế cho thấy khá nhiều cán bộ, công chức của chúng ta hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra. Dù trong thực tế cuộc sống còn đầy những gai góc, gập ghềnh, đây không phải là chuyện bới bòi ra bọ mà là thái độ khoa học cần thiết phản biện là dân chủ. Vì người phản biện chỉ có thể dành phần thắng khi chân lý thuộc về họ, chứ không vì chức vụ quan trọng mà người ấy nắm giữ. Tôi đề nghị cần xây dựng cho được cơ chế giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định đảng cử, dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay.

Cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội.

Hai, về đại biểu Quốc hội, chuyên trách Điều 42. Đây là điều luật rất đáng quan tâm nhưng lại quy định quá chung chung. Dường như Ban soạn thảo lúng túng khi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Luật tổ chức Quốc hội hiện hành thiết chế đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Điều 59 nhưng lại không quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nên dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, không đáp ứng lòng mong đợi của cử tri, chúng ta xây dựng một chức danh mà không quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì làm sao những người giữ chức danh đó làm được việc. Tôi đề nghị Ban soan thảo cần quy định cụ thể tại Điều 42, thậm chí cần tập trung nghiên cứu quy định hẳn một chương riêng về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Có như vậy mới góp phần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả của các chức danh này, nhất là trong xu thế đổi mới hoạt động của Quốc hội hiện nay.

Xuất phát từ thực tế vừa qua, nếu không xây dựng được cơ chế mang tính khả thi xác thực thì cho dù có nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí còn có tác dụng ngược, làm tiêu tốn thêm ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người đại biểu Quốc hội trong lòng cử tri. Thực tiễn cho thấy, phần lớn công việc của Quốc hội đều do đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện, còn các đại biểu khác chỉ tham gia ở mức độ nhất định. Vì vậy để tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động của Quốc hội, việc quy định nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên đến 50% là cần thiết, lúc đó chúng ta có khoảng 250 đại biểu chuyên trách, một nửa số này hoạt động ở các cơ quan của Quốc hội, còn lại 63 đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có 2 đại biểu chuyên trách là không nhiều, bảo đảm hợp lý. Nếu công tác chọn lựa tốt thì tôi nghĩ chỉ cần một nửa số đại biểu Quốc hội mỗi năm tham gia giám sát đến cùng một vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài thì cả nước có đến 250 vụ oan sai được giải quyết, chắc rằng cảnh "con ong, cái kiến kêu gì được oan" mà Nguyễn Du than thở sẽ vắng hẳn trong đời sống hiện nay.

Ba, về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội ở Điều 58, theo quy định tại Khoản 5, Điều 24 Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội thì đoàn đại biểu Quốc hội còn có chức năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Việc thực hiện chức năng giám sát này được tổ chức triển khai thực hiện bởi cơ quan tham mưu giúp việc là văn phòng, nhưng bộ phận này lại nằm trong đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vậy làm sao văn phòng có thể tham mưu cho đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân. Từ Quốc hội khóa XII đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có một văn phòng chung, cũng đồng tình với việc chúng ta đã gián tiếp triệt tiêu chức năng giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hơn nữa, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội mang tính đặc thù và ở tầm vĩ mô, do đó rất cần có văn phòng riêng, độc lập và đủ tầm thì mới thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ.

Chính vì những lý do trên, tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét, thiết kế lại Khoản 5, Điều 58 như sau: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội là pháp nhân độc lập, thực hiện nhiệm vụ tổ chức tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Quy định như vậy mới hình thành được Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội độc lập, đủ mạnh, thực sự là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho đoàn đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

 

 

Bùi Văn Phương (Bùi Việt Phương) - Ninh Bình

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Theo gợi ý của Đoàn thư ký, tôi xin được tham gia một số nội dung về đoàn đại biểu Quốc hội.

Qua nghiên cứu dự thảo luật, chúng tôi thấy quy định về địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội có những điểm mâu thuẫn và không thống nhất với nhau được thể hiện trên một số mặt.

Thứ nhất, về địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội dự thảo luật quy định đoàn đại biểu Quốc hội là tập hợp các đại biểu Quốc hội trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy theo quy định này đoàn đại biểu Quốc hội không có địa vị pháp lý, không có tư cách pháp nhân, không phải là cơ quan tổ chức, đây chỉ là một nhóm đại biểu trong đó mỗi đại biểu hoạt động riêng rẽ, ngang quyền nhau không chịu sự điều hành hay chi phối của bất kỳ ai trong đoàn. Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ là hình thức tổ chức cho đại biểu Quốc hội hoạt động.

Nhưng nói về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn đại biểu Quốc hội lại được thể hiện thành hai nhóm nhiệm vụ riêng rẽ, một nhóm thể hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tổ chức, điều phối, hỗ trợ các hoạt động của đại biểu Quốc hội. Một nhóm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn độc lập nhân danh đoàn đại biểu Quốc hội, tập thể đoàn đại biểu Quốc hội.

Trong một số hoạt động như giám sát, xây dựng pháp luật, mặt khác về mặt tổ chức đoàn đại biểu Quốc hội có các yếu tố của một pháp nhân công như có trưởng đoàn, phó đoàn, có trụ sở, kinh phí hoạt động, con dấu và văn phòng giúp việc. Như vậy quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy đây không chỉ dừng lại là tập hợp một nhóm người nữa, mà bản chất của nó đã là một tổ chức có tư cách pháp nhân.

Thứ hai, nói đoàn đại biểu Quốc hội không được quy định là một cơ quan tổ chức, nhưng đoàn đại biểu Quốc hội lại được giao nhiệm vụ giám sát thi hành pháp luật ở địa phương. Có lẽ vì đoàn đại biểu Quốc hội không là một cơ quan tổ chức nên quy định của pháp luật về các hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội mới chỉ dừng lại ở việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát. Giải trình những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm mà chưa có một chế tài rõ ràng, ràng buộc. Địa phương phải giải trình hoặc chấn chỉnh khi có ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương do cử tri bầu ra là người thay mặt cho nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước trước hết là ở địa phương. Nhưng nếu chỉ giám sát theo cách tham gia ý kiến như  hiện hành thì hoạt động giám sát chỉ là hình thức.

Thứ ba, nói đoàn đại biểu Quốc hội chỉ là hình thức hoạt động của đại biểu Quốc hội ở địa phương nhưng luật quy định cơ cấu, tổ chức của đoàn đại biểu Quốc hội có trưởng đoàn, phó đoàn. Tuy nhiên trưởng đoàn, phó đoàn chỉ quy định giữ vai trò điều phối hoạt động chung của đoàn, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong đoàn. Trưởng đoàn không phải là thủ trưởng của đại biểu Quốc hội do đó nếu có đại biểu Quốc hội không đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo sự phân công của đoàn và các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra thì trưởng đoàn chỉ có thể trao đổi, nhắc nhở mà không có một cơ chế khả thi để đôn đốc các đại biểu Quốc hội thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.

Thứ tư, vì nói Đoàn đại biểu Quốc hội không là cơ quan, tổ chức nên việc có mời hay không mời  các thành viên của Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự các kỳ họp của địa phương là do địa phương, quyết định. Hiện nay trong quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có quy định chung về  việc Đoàn đại biểu Quốc hội quan hệ chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được mời dự các cuộc họp thường kỳ của thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lại không quy định điều này. Vì vậy, hiện nay Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương có mời dự các hội nghị hay không mời dự các hội nghị là do ở mỗi địa phương một cách nhận thức, có thể thích thì mời, không thích thì thôi. Đây cũng không phải là quy định.

Trong dự thảo luật tại Khoản 4, Điều 45 có quy định đại biểu Quốc hội chuyên trách được mời dự các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân. Tôi cho rằng cách tốt nhất để giám sát và thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội là đại biểu Quốc hội được tham gia tất cả các cuộc họp ở địa phương khi địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi địa phương quyết sách mọi vấn đề về đời sống xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tôi cho rằng với nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng pháp luật thì các đại biểu Quốc hội được dự các hội nghị của Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện chính sách pháp luật, sơ kết, tổng kết việc thực thi chính sách pháp luật. Đây là cách tốt nhất để đại biểu Quốc hội tiếp cận thực tiễn, để xem chính sách pháp luật đã ban hành điều gì vào cuộc sống, điều gì chưa vào cuộc sống và những vấn đề cần kiến nghị đề xuất sửa đổi là gì. Tôi cho đây cũng là một cách tạo điều kiện tốt để các vị đại biểu Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Từ những lý do nêu trên, tôi đề nghị cần quy định Đoàn đại biểu Quốc hội là một tổ chức có tư cách pháp nhân, là một cơ cấu của Quốc hội chịu sự quản lý và chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội, có cơ chế cụ thể về giám sát và có biện pháp xử lý đối với những vấn đề Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị nhưng địa phương không tiếp thu. Tôi xin tham gia một số ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh

Kính thưa Quốc hội,

Trước khi phát biểu ý kiến tôi có một kiến nghị, đây là một đạo luật rất quan trọng

Trước khi phát biểu ý kiến, tôi có một kiến nghị, đây là một đạo luật rất quan trọng để tổ chức Quốc hội, kỳ họp này thảo luận đầu nhưng những vấn đề quan điểm để sửa chữa rất quan trọng, kỳ họp sau thường sửa chữa không nhiều. Do đó, trước hết tôi đề nghị kỳ họp này thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) để tất cả các đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu hết, không căn cứ vào thời gian.

Có mấy phút mà vấn đề quá lớn, trước hết tôi đồng tình chúng ta căn cứ vào Hiến pháp vừa thông qua, không chế định cái gì trái Hiến pháp nhưng cái gì không trái Hiến pháp mà tiếp tục đổi mới được Quốc hội, thực hiện đúng vai trò như cử tri mong muốn là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì chúng ta cố gắng đưa tối đa chứ không hạn chế. Theo tinh thần ngạn ngữ phương Tây có câu Quốc hội có quyền làm được tất cả những chuyện trừ chuyện biến đàn ông thành đàn bà.

Tôi cho rằng dự thảo này chưa đổi mới mạnh mẽ. Trước hết muốn nói vai trò trung tâm là đại biểu Quốc hội. Tôi hoan nghênh đưa vào một chương, nhưng nội dung không có gì mới. Ở đây có hai vấn đề, thiết chế chính trị của ta có đại biểu chuyên trách, có đại biểu không chuyên trách, nói nôm na Quốc hội vẫn còn cơ chế mặt trận, chưa có cơ chế khác. Như vậy, làm sao số đại biểu chuyên trách này không còn là mặt trận nữa mà là những người chuyên nghiệp. Muốn như vậy thì phải phân định rõ Hiến pháp không hạn chế gì quyền và trách nhiệm của chuyên trách, tức là chuyên nghiệp khác với đại biểu thường ở chỗ nào. Do đó, tôi đồng tình với đề nghị vừa rồi là không có một chương như đại biểu Huỳnh Nghĩa nói thì ít ra phải có một mục riêng quy định rất rõ đại biểu chuyên trách là ai, quyền hạn, trách nhiệm đến đâu và vai trò của chuyên trách, chấm dứt tình trạng hành chính hóa, đẻ ra một loạt chức vụ mà guồng máy của ta quá nhiều chức vụ rồi, đẻ ra một loạt chức vụ hành chính nữa, không thảo luận cái này mà chúng ta tăng chuyên trách lên là không có cơ sở. Với chuyên trách như hiện nay mà càng tăng với cách làm này chỉ tốn ngân sách, không có lợi cho dân, nếu không thay đổi.

Tôi đề nghị đây là vấn đề cần thảo luận rất rõ, vì cử tri kỳ vọng với tỷ lệ chuyên trách này, số này không mặt trận nữa mà là những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm rõ ràng và không hành chính hóa theo kiểu một Ủy ban có 3 loại chuyên, trách trừ ông Chủ nhiệm chính trị, Phó Chủ nhiệm, thường trực, không thường trực là đẳng cấp khác nhau, dân bầu giống nhau nhưng đẳng cấp khác nhau. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta không đi đúng vai trò của đại biểu Quốc hội. Đó là về ý liên quan đến chuyên trách, trước  khi bàn bao nhiêu %, quan trọng nhất là vấn đề đại biểu chuyên trách nhiệm vụ, quyền hạn gì. Ví dụ, các Ủy ban Quốc hội, chủ yếu là các chuyên trách hoạt động, một đại biểu chuyên trách  hay chuyên nghiệp có thể tham gia 1-2 Ủy ban, không phải 1 Ủy ban, các đại biểu kiêm nhiệm không nhất thiết phải tất cả. Chúng ta thay đổi một phần riêng như vậy để làm rõ vai trò số người chuyên nghiệp này, về đại biểu chuyên trách tôi xin ý kiến như vậy.

Vấn đề thứ hai, làm sao nâng vai trò Quốc hội lên. Tôi đề nghị có nhiều việc nhưng hai việc Hiến pháp là không có hạn chế, Quốc hội phải chủ động trong vấn đề xây dựng chương trình pháp luật, chứ không phải thụ động. Hai, Quốc hội thực sự là cơ quan quyết định ngân sách, nếu không làm hai việc này thì chúng ta có bao nhiêu thứ quyền cũng vô nghĩa. Chính vì vậy tôi đề nghị cơ cấu, tổ chức Quốc hội, các ủy ban:

Thứ nhất, Ủy ban Pháp luật là trách nhiệm làm luật, tôi đề nghị sửa lại Điều 90 là Ủy ban Pháp luật không chỉ là thẩm định luật mà tham gia ngay quá trình xây dựng chương trình pháp luật một cách chủ động để trình Quốc hội. Hiện nay chương trình xây dựng pháp luật chúng ta bị động, để Chính phủ có gì thì rút ra rút vào, không làm, chịu trách nhiệm bảo đảm sự thống nhất hệ thống pháp luật, đó là tính chủ động chứ không chỉ là thẩm tra.

Tôi đề nghị chuyển Ủy ban Ngân sách lên Điều 91, sao pháp luật là phải ngân sách, tôi đề nghị chúng ta không nên để là Ủy ban Tài chính, Ngân sách chung chung, là Ủy ban Ngân sách Quốc hội, Quốc hội đầu tư tối đa cho Ủy ban này, thậm chí Vụ Ngân sách Quốc hội biên chế gấp 3 lần hiện nay cũng được, lấy chuyên viên giỏi làm, sửa lại là Ủy  ban Ngân sách tham gia quá trình lập dự toán ngân sách không phải thụ động như hiện nay. Quá trình lập dự toán là Ủy ban này tham gia và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Phần chính sách tài chính để Ủy ban Kinh tế làm vĩ mô, tập trung chỉ ngân sách, nếu Quốc hội làm được, kiểm soát được ngân sách thì tôi tin rằng Quốc hội mới thực sự thực  hiện quyền của mình. Quy trình dự toán lập ngân sách mới quan trọng còn làm xong rồi, dùng rồi mà đi quyết toán là không còn quan trọng nữa. Chúng ta quay lại phần đầu, tôi đề  nghị vậy, Điều 90, Ủy ban Pháp luật. Điều 91, Ủy ban Ngân sách và hai ủy ban này chủ động chứ không phải thủ động như hiện nay và đầu tư cho đến nơi đến chốn cho hai Ủy ban này về các chuyên viên v.v... đó là vấn đề thứ hai liên quan đến ủy ban.

Vấn đề thứ ba, tôi đề nghị có thể đưa vào luật hoặc trong quy chế. Tôi đồng ý vai trò Ủy ban thường vụ Quốc hội như thường trực của Quốc hội. Nhưng vai trò Ủy ban thường vụ có khác là lúc Quốc hội không họp thì vai trò khác, còn lúc Quốc hội đang họp thì vai trò chính là Quốc hội và chủ tọa kỳ họp là chính, làm sao vai trò chủ tọa và Quốc hội tại kỳ họp là quyết định chứ không phải Ủy ban thường vụ như cách làm hiện nay mới thông qua được vai trò của Quốc hội. Đó là mấy ý lớn, tôi xin kiến nghị như vậy.

Cuối cùng tôi kiến nghị, nên thảo luận sâu hơn cho tất cả đại biểu có thể kéo dài chương trình sáng hôm nay. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Ngọc Vinh - TP Hải Phòng

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Dự thảo Luật Quốc hội (sửa đổi) đã bổ sung nhiều nội dung về tổ chức và hoạt động của Quốc hội để phù hợp với chủ trương đổi mới của  Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, kế thừa và pháp điển hóa nhiều quy định từ nội quy kỳ họp, các quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các văn bản luật khác có liên quan. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu dự án luật, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Một, về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và đưa ra dự thảo quy định cụ thể hơn theo hướng tăng thực quyền của Quốc hội, cơ chế bảo đảm thực hiện quyền lực của Quốc hội trong thiết chế bộ máy của nhà nước có sự phân công giữa ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để  Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội hoạt động đúng với vai trò, vị thế của mình ngày càng được nâng cao hiệu quả hơn.

Hai, về số lượng đại biểu Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Quốc hôi. Tôi cho rằng hoạt động của đại biểu Quốc hội đang ngày càng được chuyên nghiệp hóa cần có nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách ở cả Trung ương và địa phương để tập trung vào các công việc thường xuyên của Quốc hội cả khi Quốc hội tiến hành kỳ họp và thời gian giữa hai kỳ họp. Do vậy, tôi kiến nghị nâng số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là từ 40-45% trong tổng số đại biểu Quốc hội tại Khỏan 1, Điều 41. Đồng thời cần nghiên cứu quy định cơ chế, chính sách hợp lý về tổ chức bộ máy của các cơ quan Quốc hội, kinh phí hoạt động, chế độ đãi ngộ đối với đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng.

Ba, về các cơ quan của Quốc hội và Tổng thư kí Quốc hội. Về các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và khối lượng công việc hiện nay được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao, tôi đề nghị nâng Ủy ban dân nguyện lên thành Ủy ban dân nguyện của Quốc hội. Ban công tác đại biểu và Viện nghiên cứu lập pháp thành cơ quan thuộc Quốc hội. Về viện nghiên cứu lập pháp, lí do nâng lên bởi Nghị quyết số 48 ngày 25/5/2005 của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hòan thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã đề cập phải xây dựng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Nghị quyết 45/2013 của Quốc hội khóa 13 có quy định rõ vai trò của Viện nghiên cứu lập pháp trong quy trình lập pháp. Đó là cơ quan có trách nhiệm giúp đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức xây dựng dự thảo, lập hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét và đưa vào chương trình. Đồng thời Quốc hội cũng đã thông qua Luật khoa học và công nghệ tại Điểm a, Khỏan 1, Điều 12 quy định Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Qua 5 năm hoạt động, tôi nhận thấy Viện đã chứng tỏ được vai trò của mình khi hỗ trợ hiệu quả cho công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, các tài liệu chuyên đề nghiên cứu do  viện cung cấp đã giúp các đại biểu Quốc hội có thêm nguồn thông tin tham khảo hữu ích để đóng góp, hòan thiện các dự thảo luật cũng như phục vụ hoạt động giám sát. Căn cứ vào những điều kiện nêu trên, tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu nâng Viện nghiên cứu lập pháp lên thành cơ quan thuộc Quốc hội. Tôi đồng tình với đề nghị thay tên gọi Đoàn thư kí thành Đoàn thư kí Quốc hội, thiết lập chức danh Tổng thư kí Quốc hội. Tổng thư kí Quốc hội do Quốc hội bầu và Phó tổng thư kí Quốc hội, các Ủy viên thư kí Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Tổng thư kí. Đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của đòan thư kí theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức, tham mưu, phục vụ kì họp Quốc hội, Tổng thư kí Quốc hội còn đồng thời là người đứng đầu bộ máy giúp việc của Quốc hội, điều hành toàn bộ công tác phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Do vậy, cần quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ của Tổng thư ký kiêm người đứng đầu Văn phòng Quốc hội.

Bốn, về đại biểu Quốc hội, nếu xác định hình thức tổ chức hoạt động của đại biểu Quốc hội theo đoàn đại biểu Quốc hội, không hành chính hóa hoạt động của đại biểu Quốc hội thì cũng cần có quy định thể hiện được vị trí, vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, tạo thuận lợi cho đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức các hoạt động trong thời gian giữa hai kỳ họp. Điều này càng trở nên quan trọng đối với hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa phương và hoạt động tiếp xúc cử tri khi đưa ra các kiến nghị đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết kiến nghị của cử tri ở địa phương. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để xác định đúng vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh và thành phố. Để tăng cường hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, tôi đề nghị  mỗi đoàn địa phương ở các tỉnh, thành phố có ít nhất 2-3 đại biểu theo số đại biểu được bầu tại địa phương đó, trong đó Trưởng đoàn phải là đại biểu Quốc hội chuyên trách, tránh tình trạng như hiện nay đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm lại đi phụ trách đại biểu chuyên trách là không khoa học.

Một số vấn đề khác, đề nghị chỉnh lý Điều 29 theo hướng khẳng định kỳ họp Quốc hội là cơ quan cao nhất của Quốc hội cho phù hợp và thể hiện được bản chất của hoạt động Quốc hội.

Về Điều 40 dự thảo luật, theo tôi không nên quy định cụ thể tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội trong luật này, mà nên quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, có như thế mới linh hoạt về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội ở mỗi một thời kỳ. Xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

 

Phạm Trí Thức - Thanh Hoá

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Về cơ bản tôi tán thành với nội dung của dự thảo luật và đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã rất nỗ lực, trách nhiệm trong thời gian ngắn đã có bản giải trình tiếp thu bước đầu các ý kiến thảo luận ở tổ làm cơ sở cho việc thảo luận tại hội trường hôm nay. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin phép có một vài ý kiến gợi mở như sau:

Thứ nhất, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định tại Chương I, tại Điều 6 quy định Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp mới chỉ viết lại Điều 120 của Hiến pháp năm 2013, mà chưa cụ thể hóa được Quốc hội thực hiện quyền lập hiến do nhân dân giao ở điều này như thế nào. Cụ thể là Khoản 1 cần làm rõ thêm quyền đưa sáng kiến làm Hiến pháp, sửa Hiến pháp của 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội được thực hiện cụ thể như thế nào.

Khoản 2 cần làm rõ thêm việc Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp và nên có quy định thành phần Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm những ai và bao nhiêu phần trăm là đại biểu Quốc hội tham gia.

Khoản 4 cần quy định trong trường hợp nào thì Quốc hội quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến pháp, tức là trong trường hợp sửa đổi hay trong trường hợp làm Hiến pháp mới.

Điều 8 quy định ban hành nghị quyết của Quốc hội, Khoản 1 của Điều này liệt kê nghị quyết của Quốc hội để ban hành những vấn đề Quốc hội quyết định ở Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15, Điều 70 của Hiến pháp năm 2013 là chưa thật đầy đủ, bởi trong nhiều quyết định của Quốc hội mà Hiến pháp quy định thuộc nhiệm vụ ban hành luật. Ví dụ như Khoản 4, Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về tài chính tiền tệ quốc gia. Khoản 5 quy định Quốc hội quyết định chính sách về dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước. Chính sách tôn giáo đã được quy định trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và sắp tới nâng lên thành luật. Chính sách cơ bản về tiền tệ được quy định trong Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ví dụ Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm.

Về Điều 10 quyết định các vấn đề về kinh tế ngân sách nhà nước, Điều 11 Quốc hội quyết định các dự án công trình quan trọng quốc gia, Quốc hội chỉ quyết định các vấn đề quy định hai điều này so với Điều 70 của Hiến pháp năm 2013 vẫn chưa thật đầy đủ. Giữa hai điều này với Điều 8 có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nên chăng nên gộp các điều này thành một điều quy định về các vấn đề Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ngoài việc quy định trong các đạo luật còn quy định trong các nghị quyết của Quốc hội, không nhất thiết chỉ trong luật hoặc trong nghị quyết.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội là một nhiệm vụ riêng có của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Hiến pháp năm 2013 quy định. Nhưng dự thảo Luật tổ chức Quốc hội chưa cụ thể hóa được nhiệm vụ này. Điều 65, Khoản 2 của dự thảo luật quy định chưa phù hợp với Hiến pháp. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp", ở đây cơ quan hữu quan gồm những cơ quan nào. Hiến pháp chỉ quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội còn các cơ quan như là Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao là những cơ quan thực hiện quyền hành pháp, quyền tư pháp, mỗi cơ quan này thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật cũng chính là phối hợp tốt với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Thứ ba, về nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp, theo quy định tại Điều 119 của Hiến pháp, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có trách  nhiệm bảo vệ Hiến pháp, cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. Tuy nhiên trong dự thảo luật này ngoài quy định tại Điều 90 và nhiệm vụ bảo đảm tính hợp hiến, hợp  pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, của Ủy ban Pháp luật không có quy định nào giao nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp cho các cơ quan của Quốc hội. Vì vậy đề nghị cần bổ sung vấn đề này vào dự thảo luật, đồng thời cần quy định rõ hơn thẩm quyền của Ủy ban Pháp luật trong việc bảo đảm tính hợp hiến,  hợp pháp cũng như Hội đồng các dân tộc các ủy ban. Quyền quyết định không đưa dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào chương trình kỳ họp Quốc hội, chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu dự án đó có nội dung trái với Hiến pháp, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản pháp luật của các bộ, ngành có nội dung trái Hiến pháp và kiến nghị Quốc hội hủy bỏ, bãi bỏ văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ có nội dung trái với Hiến pháp.

Thứ tư, về số lượng đại biểu Quốc hội tại Điều 41, chúng tôi đề nghị quy định cứng tổng số đại biểu Quốc hội là 500 đại biểu. Để bảo đảm quyền có đại diện của người dân trong Quốc hội, thực tiễn vừa qua cho thấy là do Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định tổng số đại biểu Quốc hội là không quá 500 người, nên khi khuyết, thiếu đại biểu thì nhiều trường hợp không tiến hành bầu cử bổ sung, dẫn đến tình trạng ở đơn vị bầu cử thiếu hoặc không có người đại diện trong Quốc hội của cử tri, dẫn đến sự không bình đẳng giữa các đơn vị bầu cử. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy là số lượng nghị sĩ của thượng viện, hạ viện thường được ấn định trong luật và khi khuyết phải bầu bổ sung. Ở nước ta việc quy định cứng tổng số đại biểu Quốc hội là hoàn toàn khả thi, vì theo quy định của Hiến pháp mới sắp tới sẽ có Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan hoạt động thường xuyên để tổ chức việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin hết.

 

Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang

Kính thưa Quốc hội,

Tôi thống nhất cao với sự cần thiết phải sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội mà Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu, tôi xin không phân tích lại. Tôi đi thẳng vào đóng góp một số nội dung cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất, về tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 15. Tại 3 điều luật nêu trên đều có quy định Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ sau khi được bầu giữ các chức vụ nêu trên thì phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và với Hiến pháp. Tuy nhiên, tôi nghiên cứu thấy có nhiều nước trên thế giới có thực hiện nghi thức này, nhưng tôi nhận thấy họ là những thành phần của nhiều Đảng và họ đại diện cho từng Đảng để đứng ra tranh cử thì khi trúng cử phải tuyên thệ trước là điều tất nhiên. Còn nước ta là một nước dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng cử các cán bộ cấp cao của Đảng ra ứng cử để vào các chức danh nêu trên thì các cán bộ này tất nhiên đã có tuyên thệ trước Đảng, trước nhân dân và tất nhiên phải chấp hành theo Hiến pháp và Hiến pháp hiện nay cũng không có quy định vấn đề này. Bên cạnh đó trong thời gian qua vấn đề này thực hiện thì cũng không có gì bất cập cần phải sửa đổi. Như vậy việc quy định tuyên thệ tôi cho là thừa, tôi đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo luật.

Vấn đề thứ hai, về số lượng đại biểu Quốc hội, tôi thống nhất với dự thảo quy định theo hướng quy định cụ thể về số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách vào ngay trong dự thảo luật này với số lượng không quá 500 đại biểu là phù hợp với quy mô đại biểu Quốc hội của nước ta. Tuy nhiên, về số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách 35% trên tổng số đại biểu Quốc hội, tôi cho là ít. Quốc hội ta đang thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, mà đôi ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách là đội ngũ nòng cốt trong mọi hoạt động của Quốc hội. Việc tăng cường đội ngũ này là cần thiết với số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách của nhiệm kỳ này thì việc tăng đạt mức 35% cũng chỉ tăng một con số rất ít.

Bên cạnh đó theo Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội có nêu số lượng đại biểu Quốc hội tăng ở nhiệm kỳ tới chỉ là tăng ở các cơ quan Quốc hội ở Trung ương, còn ở địa phương thì không tăng, trong khi nhiệm vụ ở địa phương rất nặng nề và các đại biểu không chuyên trách chỉ hoạt động 30% số thời gian trên năm. Như vậy các đại biểu này chỉ dự hai kỳ họp và các cuộc họp của Ủy ban, của Hội đồng dân tộc là đủ thời gian đã quy định. Thời gian còn lại phải thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan của mình, tất cả mọi hoạt động tại địa phương của đoàn đại biểu Quốc hội hầu như chỉ có một đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện như tất cả các hoạt động mà nãy giờ các đại biểu trước tôi đã nêu. Chính vì vậy tôi đề nghị cần phải tăng khoảng 45% đại biểu chuyên trách, đặc biệt tại các đoàn cần phải bổ sung thêm một đại biểu chuyên trách nữa. Đồng thời tôi cũng đề nghị hạn chế tối đa số lượng đại biểu không chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn ở Trung ương. Vì đây là các cơ quan chịu sự giám sát trực tiếp của Quốc hội, không nhất thiết họ phải là đại biểu Quốc hội.

Cũng về vấn đề quy định số lượng đại biểu Quốc hội, tôi đề nghị dự thảo cũng nên quy định tỷ lệ phần trăm mức tối thiểu đại biểu Quốc hội là nữ để tạo điều kiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường đại biểu Quốc hội nữ trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Vấn đề thứ ba, về vấn đề đoàn đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 58 của dự thảo luật. Tôi thống nhất với ý kiến của đại biểu Phương, đoàn Ninh Bình, tôi xin nói thêm một nội dung nhỏ, đó là việc quy định tại Khoản 5, Điều 58 về văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan giúp việc, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Tôi cho quy định như thế là cũng có khác đi so với dự thảo trước đây mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội có gửi cho đoàn đại biểu Quốc hội xin ý kiến tại địa phương trước khi về kỳ họp này. Đó là bỏ cụm từ "và Hội đồng nhân dân" trước cụm từ "văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội". Việc quy định này cũng đã nhằm cơ sở pháp lý để củng cố và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của văn phòng đoàn, tăng cường hơn nữa cơ chế đảm bảo hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của đại biểu Quốc hội tại địa phương, nhất là thời gian giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên tôi cũng thấy cần phải nên nói rõ hơn về tính độc lập của văn phòng này để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ hiện nay của đoàn đại biểu Quốc hội.

Về vị trí pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội quy định tại điều này tôi còn băn khoăn. Tôi nhận thấy đoàn đại biểu Quốc hội là một khâu trong công tác tổ chức của Quốc hội, một nhánh nhỏ vươn ra từ một thân thể chung của cả cơ quan quyền lực cao nhất, là một tổ chức được thành lập có văn phòng phục vụ, có tài khoản riêng, có con dấu, có trụ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội không thể nào là một tổ chức treo lơ lửng trên không trung để có đôi lúc mọi người không dễ dàng quên đi đoàn đại biểu Quốc hội là cái gì và anh là ai.

 Thưa Quốc hội tâm trạng của các đại biểu chuyên trách tại địa phương rất tâm tư và cũng đôi lúc chúng tôi nói vui với nhau rằng hiện nay vị trí pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội như một đứa trẻ được sinh ra nhờ mang thai hộ mà lại bị dị tật, cha mẹ nó không ai nhận. Nói vui như vậy chứ đây cũng là tâm trạng chung của các đại biểu chuyên trách tại địa phương. Chúng tôi rất mong Luật sửa đổi Luật tổ chức lần này phải có quy định gì đó sáng sủa hơn và có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn về đoàn đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần phải nghiên cứu, bổ sung rõ ràng hơn về vị trí pháp lí của đoàn đại biểu Quốc hội, để đoàn đại biểu Quốc hội có cơ sở phối hợp tốt hơn trong mọi hoạt động tại đoàn.

Ngoài ra, còn có một số điều khoản còn quy định chung chung và do lỗi kĩ thuật đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, thí dụ tại Khoản 4, Điều 33 dự thảo luật quy định, công dân có thể vào dự thính tại các phiên họp công khai của Quốc hội. Tôi cho quy định như thế là chung chung, cần phải quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Hoặc tại Khoản 1, Điều 57 dùng từ "đài thọ" để chỉ việc trả lương và phụ cấp cho các đại biểu không chuyên trách ở cơ quan là không chính xác. Tôi đề nghị phải thay cụm từ này bằng cụm từ "phải chịu trách nhiệm" chi trả. Tại Điểm a, Khoản 4, Điều 58 là dẫn chiếu sai, đáng lý phải dẫn chiếu là Khoản 2 nhưng lại dẫn chiếu Khoản 3. Đó là một số ý kiến của tôi, xin cám ơn Quốc hội.

 

Huỳnh Văn Tiếp - TP Cần Thơ

Kính thưa Chủ tọa kì họp,

Kính thưa Quốc hội.

Qua các lần tiếp xúc cử tri, cử tri cho rằng các hoạt động của Quốc hội nói chung có đổi mới và ngày càng thiết thực hơn, tránh được hoạt động hình thức so với các nhiệm kì trước đây. Lần này Quốc hội thảo luận Luật tổ chức Quốc hội cho nên cử tri phát biểu họ cũng mong muốn Quốc hội hoạt động ngày càng tốt hơn trong quá trình sửa đổi luật này. Tôi thống nhất với dự thảo xác định Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chỉ có Quốc hội mới thực hiện quyền lập Hiến, lập pháp, quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của đất nước. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đánh giá từ kết quả hoạt động của kì họp Quốc hội và hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Tôi đề nghị thêm là kết quả của đoàn đại biểu Quốc hội và của cả đại biểu Quốc hội trong việc thảo luận, quyết định ban hành, sửa đổi Hiến pháp, ban hành, sửa đổi luật, ban hành nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, thực hiện quyền giám sát tối cao để xem xét các hoạt động của các cơ quan nhà nước, xem xét việc thực hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội quyết định các chương trình, dự án quốc gia quan trọng, giám sát việc thực hiện, nhiệm vụ của Quốc hội rất rộng lớn, bao quát tất cả các lĩnh vực của đất nước. Đất nước phát triển và cường thịnh hay không có phần không nhỏ của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Về số lượng đại biểu Quốc hội, tôi thống nhất mỗi nhiệm kỳ Quốc hội bầu không quá 500 đại biểu Quốc hội, nhưng theo tôi cơ cấu, thành phần bầu ra 500 đại biểu Quốc hội cần được cân nhắc trong các nhiệm kỳ khóa tới, phải chọn cho được những người thực sự có kiến thức, năng lực, đủ điều kiện tham gia làm đại biểu Quốc hội. Tình trạng vì nặng cơ cấu mà bầu những đại biểu Quốc hội không đủ năng lực và không đủ điều kiện tham gia đủ hoạt động của Quốc hội. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội làm đại biểu chuyên trách trung ương và địa phương theo tôi nên nâng theo từng nhiệm kỳ, ví dụ nhiệm kỳ XIV có thể nâng lên khoảng 35%, nhiệm kỳ XV khoảng 40-45% hoặc cao hơn trong các nhiệm kỳ sau. Đại biểu chuyên trách là người đóng vai trò chính trong việc tham gia soạn thảo, thảo luận, tham gia thẩm tra các dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội, đồng thời đại biểu chuyên trách là người chịu trách nhiệm chính trong việc tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, của đoàn đại biểu Quốc hội khi đến làm việc ở trung ương và địa phương. Điều cử tri quan tâm khi sửa đổi luật lần này là làm thế nào khắc phục được hoạt động của đại biểu Quốc hội thời gian qua chỉ tham gia ở hai kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải sát với cử tri, thường xuyên gặp gỡ cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, kịp thời giải quyết những bức xúc của cử tri, những oan tình cử tri gặp phải, không biết lý giải cùng ai.

Về địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội, tôi đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung, làm rõ thêm như các đại biểu đã phát biểu.

Về hoạt động tiếp công dân, thực hiện tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương, giám sát việc thực thi pháp luật cũng như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương. Đề nghị, đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở riêng và có văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan giúp việc phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Kinh phí hoạt động được Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cấp và đảm bảo chi phí.

Vấn đề cụ thể, Điều 28, tôi đề nghị bổ sung tại các kỳ họp, sau kỳ họp thứ nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri cả nước với Quốc hội thay vì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo. Lý do là việc tiếp xúc cử tri có phối hợp với Mặt trận tổ quốc nhưng đoàn đại biểu Quốc hội là người tổng hợp ý kiến cử tri báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì thế tôi đề nghị nên sửa theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo của cử tri tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất.

Tôi thống nhất, đề nghị nâng Ban Dân nguyện của Quốc hội thành Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội để thực hiện nhiệm vụ công tác dân nguyện và các nhiệm vụ quan trọng như đại biểu trước tôi đã trình bày. Về chức danh là Tổng thư ký và phó tổng thư ký, ủy viên thư ký, tôi đề nghị Quốc hội cân nhắc, nhất là chức danh Phó tổng thư ký và chức danh ủy viên thư ký. Cần làm rõ mối quan hệ của phó tổng thư ký, ủy viên thư ký với Hội đồng dân tộc các ủy ban của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật để xin ý kiến Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Khắc Tâm - Sóc Trăng

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi đồng tình nhiều quan điểm có tính dẫn dắt khi đặt vấn đề sự cần thiết sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội, đặc biệt gắn với tinh thần đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử theo Hiến pháp năm 2013. Do vậy, cần sớm đưa tinh thần này thẩm thấu vào đời sống, góp phần ngày càng phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là điều được nhân dân, cử tri luôn trông đợi, đặc biệt là sau  khi chúng ta thông qua bản Hiến pháp năm 2013. Trong đó, điều tôi tâm đắc nhất trong luật sửa đổi lần này là khẳng định đại biểu Quốc hội giữ vị trí trung tâm trong hoạt động của Quốc hội. Theo tôi, đây là một trong những cơ sở có tính nền tảng để vừa phát huy tốt hơn nữa vai trò của những đại biểu của dân, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Một lần nữa tôi thể hiện sự tán thành cao và khẳng định điều này, đồng ý với đại biểu Huỳnh Nghĩa đã phát biểu.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhất trí với nhiều ý kiến tán thành với việc quy định tỷ lệ đại biểu Quốc hội tối thiểu là 35% tổng số đại biểu Quốc hội trong luật để bổ sung đại biểu hoạt động chuyên trách làm việc ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, phù hợp với chủ trương cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Điều này cần thiết để đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng hoạch định các chính sách cho đất nước. Tuy nhiên, từ hoạt động thực tiễn ở cơ sở, tôi đề nghị ban soạn thảo hết sức chú ý trong xây dựng các quy định, thông qua đó điều phối tỷ lệ đại biểu chuyên trách phù hợp, thật sự có điều kiện gắn bó với địa bàn dân cư, cần tăng cường hơn nữa đại biểu chuyên trách cùng sống, cùng ăn, cùng làm với nhân dân, cử tri, doanh nghiệp thì mới có thể nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng hay những hiến kế đa dạng, phong phú trong nhân dân. Điều đó đang là một đòi hỏi cấp thiết từ nhu cầu gắn bó mật thiết hơn với cử tri. Tôi nghĩ sức sống của hoạt động nghị trường chính nằm ở sự gắn bó mật thiết này và có mang được nhiều hơn hơi thở của đời sống dân sinh, sinh hoạt làm ăn của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp vào hoạt động nghị trường hay không cũng chính nằm ở điều cốt yếu này.

Tôi xin không góp ý cụ thể vào từng điều khoản, câu từ thuộc phạm vi kỹ thuật lập pháp. Nhưng từ thực tiễn cuộc sống cảm nhận được, tôi tha thiết đề nghị Ban soạn thảo khi thiết kế các điều luật cần làm bật lên vai trò trung tâm của đại biểu, thông qua việc gắn bó mật thiết với cử tri của mình như một trong những điều kiện tối thiểu mà người đại biểu phải đáp ứng, đảm bảo được nguyên tắc này sẽ chi phối đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong vai trò đại biểu của dân. Chính sự điều phối hợp lý tỷ lệ đại biểu chuyên trách gắn với địa bàn dân cư thì mới có điều kiện để sâu sát với dân.

Cuối cùng tôi có một góp ý nhỏ, cũng có thể xem là gửi gắm một điều tôi hết sức chia sẻ với lo lắng của một số nhà chuyên môn tâm huyết, đó là đừng để tổ chức Quốc hội của chúng ta, từng hoạt động của đại biểu Quốc hội chúng ta đứng trước nguy cơ hành chính hóa như đại biểu Trần Du Lịch đã phát biểu trước tôi. Nguy cơ đó cũng chính là nguy cơ ngày càng xa rời cử tri. Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Giàng Thị Bình - Lào Cai

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi cơ bản tán thành việc sửa đổi luật nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và khẳng định vị trí pháp lý, vai trò quan trọng của Quốc hội trong bộ máy nhà nước, phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013. Theo gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội phải đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật, điều chỉnh hệ thống các cơ quan hành pháp, tư pháp và phải phù hợp với các luật khác. Đảm bảo theo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, phải lấy đại biểu Quốc hội là trọng tâm, thực sự là đại diện của nhân dân cả nước. Luật cần thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Quốc hội, về đại biểu Quốc hội, về mối quan hệ giữa cơ quan hành pháp, tư pháp, về chức năng nhiệm vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội.

Sửa đổi luật lần này không chỉ nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Quốc hội mà trọng tâm là đại biểu Quốc hội thì Quốc hội, các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần chú ý từ khâu giới thiệu, tiêu chuẩn hiệp thương, đưa ra dân bầu công khai, dân chủ để lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, am hiểu pháp luật và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo gánh vác nhiệm vụ đại diện cho nhân dân cả nước quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Việc sửa đổi luật cần phải được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Quốc hội thông qua. Không nên đưa ra tiêu chí một kỳ họp đưa ra Quốc hội cho ý kiến, kỳ sau bắt buộc phải thông qua để đảm bảo tính khả thi và tuổi thọ cao của luật. Hạn chế đến mức thấp nhất việc sửa đổi luật khi luật mới có hiệu lực thi hành đã phải sửa đổi, ngược lại nếu một dự luật được chuẩn bị tốt thì cũng không nhất thiết phải chờ đến kỳ họp thứ hai mới thông qua.
Tôi cũng đề nghị hồ sơ trình dự án luật cần có báo cáo tổng kết đánh giá mô hình hoạt động của Quốc hội từ khi Luật tổ chức Quốc hội hiện hành có hiệu lực đến nay, bản so sánh giữa dự thảo luật sửa đổi với luật hiện hành để đại biểu Quốc hội thấy rõ lý do sửa đổi, các nội dung cần sửa đổi làm căn cứ cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu, đóng góp ý kiến và yên tâm bấm nút thông qua.

Thứ hai, về phạm vi điều chỉnh của dự luật. Qua nghiên cứu tôi thấy chưa có điều luật quy định về vấn đề này. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một điều để xác định rõ phạm vi điều chỉnh của luật. Theo Luật tổ chức Quốc hội hiện hành, tôi thấy còn có sự chưa rõ ràng giữa tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội còn quy định tản mát ở nhiều văn bản khác nhau. Vì vậy, để nâng cao vị thế của Quốc hội và đại biểu Quốc hội thì cần luật hóa các quy định về Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Về trình tự, quy trình, thủ tục tiến hành kỳ họp Quốc hội như nội quy, quy chế nghị quyết vào ngay trong dự thảo luật lần này.

Thứ ba, về địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội. Từ trước đến nay đã có rất nhiều đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến nhưng chưa được Ban soạn thảo tiếp thu, báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, về vấn đề này chưa thực sự thuyết phục. Trên thực tế chúng ta vẫn lập luận đoàn đại biểu Quốc hội là tập hợp của các đại biểu ở một địa phương, đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho nhân dân, địa phương bầu ra mình mà còn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Do vậy, lần sửa đổi này tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu xác định rõ ràng địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội là một cơ quan độc lập tại địa phương, có trụ sở riêng và đặt trong mối quan hệ chính trị với địa phương như một cơ quan độc lập có thực quyền, có bộ máy giúp việc riêng với tên gọi là Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội.

Tiến tới đảm bảo đội ngũ chuyên viên, thư ký giúp việc cho đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo hướng chuyên tâm, chuyên nghiệp, am hiểu sâu về chuyên môn nhiều lĩnh vực để trực tiếp giúp cho các đại biểu Quốc hội trong đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Với mô hình bộ giúp việc cho đoàn đại biểu Quốc hội như hiện nay, theo tôi không phù hợp với đặc thù hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, nên các đại biểu chuyên trách tại địa phương trong lãnh đạo điều hành còn gặp nhiều bất cập, như đại biểu Phương ở Ninh Bình đã phân tích trước tôi.

Hiện tại đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có phòng công tác đại biểu Quốc hội, có từ 3 đến 5 người giúp việc cho các đại biểu Quốc hội về chuyên môn nhưng đồng thời thuộc tổ chức và quân số của văn phòng chung, kinh phí của đoàn đai biểu Quốc hội từ nguồn ngân sách Trung ương. Do vậy, tôi đề nghị không giữ mô hình văn phòng chung với Hội đồng nhân dân như hiện nay mà tách làm hai văn phòng riêng biệt và được luật hóa ngay trong luật này. Việc quy định rõ ràng trong luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương, giúp cho đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện tốt hơn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đặc biệt đại biểu Quốc hội trước Đảng, trước dân một cách toàn diện hơn.

Về sửa đổi Khoản 5, Điều 58 dự thảo luật, tôi nhất trí với ý kiến của đại biểu Huỳnh Nghĩa. Ngoài ra, tôi đề nghị dự thảo luật cần quy định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không đơn thuần chỉ là người nhận và chuyển đơn kiến nghị của cử tri. Khi chuyển đơn kiến nghị của cư tri, đại biểu có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến khiếu nại, kiến nghị của cử tri để đại biểu Quốc hội nghiên cứu và làm căn cứ để đại biểu Quốc hội theo dõi, giám sát, xem xét, khiếu nại, kiến nghị của cử tri có được giải quyết và giải quyết đúng hay không và có quyền đưa ra ý kiến đi đến kết luận cuối cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhà nước và cử tri.

Thứ tư, về quyết định đại xá của Quốc hội quy định tại Điều 24, Khoản 2, điều này quy định còn chung chung. Tôi đề nghị quy định ngay trong dự luật giao cho một Ủy ban cụ thể của Quốc hội thẩm tra đề nghị đại xá của Chủ tịch nước. Theo tôi, nên quy định Ủy ban pháp luật và sửa lại là "đề nghị đại xá của Chủ tịch nước phải được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra, trước khi trình Quốc hội".

Thứ năm, về số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 41 tôi nhất trí với phân tích của các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Tôi đề nghị quy định trong luật là 500 người và tăng số lượng đại biểu chuyên trách theo lộ trình từ 40% đến 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương lên tối thiểu là 2 người. Còn số lượng đại biểu chuyên trách ở Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các Ủy ban và Hội đồng dân tộc. Đề nghị không có sự phân biệt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương như hiện nay. Có như vậy mới đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả hoạt động của các đại biểu này, khuyến khích các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo sự công bằng giữa các đại biểu chuyên trách. Đồng thời để dần tiến tới đại biểu Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp như một số nước trên thế giới, đồng thời cũng cần quy định trong luật về thời gian làm đại biểu Quốc hội đối với mỗi đại biểu Quốc hội tham gia Quốc hội, ít nhất từ 2 khóa trở lên, hạn chế tình trạng nhiều đại biểu Quốc hội chỉ tham gia một nhiệm kỳ như hiện nay. Có Đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới không có đại biểu Quốc hội nào tái cử.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của tôi, tôi xin hết, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

 

Âu Thị Mai - Tuyên Quang

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết tôi nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội với những lý do như đã trình bày trong tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua nghiên cứu dự thảo luật tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Một, về số lượng đại biểu Quốc hội tôi cho rằng Khoản 1, Điều 41 dự thảo luật quy định tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách là phù hợp. Bởi vì nếu quy định cứng số đại biểu là 500 người khi không bầu đủ số lượng lại phải bầu bổ sung sẽ gây tốn kém ngân sách nhà nước. Tuy nhiên để Quốc hội thực sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể trong luật về cơ cấu dân tộc. Đó là mỗi khóa Quốc hội, mỗi dân tộc phải có ít nhất một đại diện tham gia Quốc hội, vì hiện nay có 54 dân tộc nhưng theo thống kê đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII vẫn còn trên 20 dân tộc chưa có người tham gia Quốc hội lần nào. Đồng thời dự thảo luật cũng cần quy định rõ trách nhiệm của các địa phương trong việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nguồn đại biểu là người dân tộc thiểu số, để đại diện đặc trưng cho vùng, miền.

Hai, về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Tôi đề nghị dự thảo luật quy định tỷ lệ tại điều hoạt động chuyên trách là 40% tổng số đại biểu Quốc hội để bổ sung đại biểu hoạt động chuyên trách làm việc tại Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Quy định như vậy là phù hợp với chủ trương cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Cùng với quy định về số lượng, vấn đề cần quan tâm là chất lượng đại biểu chuyên trách. Đại biểu chuyên trách có trình độ, năng lực càng cao thì giúp hoạt động của Quốc hội càng hiệu quả. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể về  tiêu chuẩn, trình độ, năng lực , kinh nghiệm thực tiễn, độ tuổi tham gia đại biểu Quốc hội để nâng cao năng lực của đội ngũ đại biểu chuyên trách.

Ba, về đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội. Điều 58 dự thảo luật mới chỉ dừng lại ở điều xác định đòan đại biểu Quốc hội là một tổ chức tập hợp các đại biểu Quốc hội, chưa quy định rõ địa vị pháp lí, chức năng quyền hạn của đòan đại biểu Quốc hội. Thực tế trong điều kiện nước ta hoạt động không thường xuyên, số đại biểu chuyên trách ở địa phương chiếm tỷ lệ chưa cao, trung bình mỗi đoàn đại biểu Quốc hội có một đại biểu chuyên trách, rất ít đòan có 2 đại biểu chuyên trách. Nên trong thời gian giữa hai kì họp Quốc hội thì hoạt động của đòan đại biểu Quốc hội ở địa phương đóng vai trò rất quan trọng với các hoạt động tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp công dân, giám sát việc xử lí đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, hoạt động tham gia xây dựng pháp luật. Vì những lí do nêu trên, tôi đề nghị dự thảo luật tổ chức Quốc hội sửa đổi lần này cần quy định cụ thể địa vị pháp lí của đòan đại biểu Quốc hội ở địa phương là một cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tại địa phuơng. Có như vậy mới phát huy cao nhất vai trò của đại biểu Quốc hội, vì đại biểu Quốc hội, đòan đại biểu Quốc hội hoạt động hiệu qủa thì mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đối với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, việc sáp nhập Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội vào Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết 545 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 là nhằm tinh giản đầu mối bộ máy tại địa phương. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc sáp nhập mang tính chất cơ học, không những không tinh giản được đầu mối, bộ máy, mà còn bộc lộ rất nhiều vướng mắc, bất cập như chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Mô hình tổ chức văn phòng chung đã hạn chế vai trò tham mưu, giúp việc cho đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội với tư cách là đại biểu của cả nước họat động tại địa phuơng. Từ những hạn chế, bất cập nêu trên, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội thành một điều riêng, đồng thời quy định rõ tổ chức cơ cấu bộ máy hoạt động riêng để đảm bảo tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong hoạt động của đòan đại biểu Quốc hội.

Bốn, về việc nâng các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành Ban của Quốc hội như Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu Quốc hội, tôi đồng tình với dự thảo luật việc nâng các ban này thuộc Quốc hội sẽ nâng cao được địa vị pháp lý, vai trò, chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ban.

Năm, về hoạt động giám sát của Quốc hội, Quốc hội có chức năng giám sát tối cao các hoạt động của Nhà nước. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội mới chỉ dừng lại ở việc kiến nghị, đề nghị. Do vậy, tôi đề nghị dự thảo luật lần này cần quy định chặt chẽ và có tính pháp lý cao hơn để nâng cao được hiệu lực, hiệu quả sau giám sát. Tôi xin hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Phạm Đức Châu - Quảng Trị

Kính thưa chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Luật này tham gia ý kiến lần đầu, có rất nhiều nội dung phát biểu, tôi xin lựa chọn một số nội dung.

Thứ nhất, Điều 5 nguyên tắc hoạt động của Quốc hội, ở Khoản 2 dự thảo quy định hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đảm bảo bằng hiệu quả hoạt động của kỳ họp, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Tôi nghĩ, bổ sung hiệu quả hoạt động của Quốc hội còn được quyết định bởi hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội. Vì tôi nghĩ hoạt động của Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu cũng rất quan trọng. Hiệu quả hoạt động của họ cũng thể hiện hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội cũng vậy, cũng rất quan trọng, thiết thực và đóng góp rất tốt cho hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tôi nghĩ bổ sung nguyên tắc này vào và từ nguyên tắc này để xác định địa vị pháp lý và tính chất quan trọng của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Điểm thứ hai tôi xin tham gia là ở Điều 22 về bỏ phiếu tín nhiệm, trong dự thảo luật quy định có 3 trường hợp do Ủy ban thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị và khi có 20% đại biểu Quốc hội đề nghị hoặc kiến nghị của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban. Tôi đề nghị có một trường hợp nữa là Ủy ban thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị hoặc căn cức vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm để đề nghị. Như vậy kết quả lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là một căn cứ để Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, chứ không phải do Ủy ban thường vụ Quốc hội tự đề nghị.

Điểm thứ ba tôi xin tham gia là quyền của đại biểu Quốc hội. Hiện nay trong thực tế đại biểu Quốc hội được tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân ở địa phương, nơi ứng cử, nhưng quyền không rõ ràng nên theo tôi cần bổ sung đại biểu Quốc hội khi tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân ở địa phương được thực hiện các quyền như đại biểu Hội đồng nhân dân, kể cả quyền chất vấn, quyền kiến nghị, trừ quyền biểu quyết.

Điểm thứ tư tôi xin tham gia về đoàn đại biểu Quốc hội và liên quan đến đại biểu Quốc hội là đại biểu chuyên trách. Từ thực tiễn hoạt động hai khóa và là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách từ đầu được cơ cấu. Tôi xin tham gia mấy điểm:

Thứ nhất, cần phải khẳng định địa vị pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương rất quan trọng. Bởi vì hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội địa phương thực chất tùy thuộc rất lớn về hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, cách thức tổ chức hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương quyết định chất lượng của đại biểu Quốc hội ở địa phương. Nếu tổ chức tốt, hợp lý rõ ràng thì chắc chắn nâng cao hơn rất nhiều hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Thứ hai, về nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội, Điều 58 có quy định nhưng thiếu một nhiệm vụ là hoạt động giám sát  của đoàn đại biểu Quốc hội. Trong điều này có quy định đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức cho các đại biểu hoạt động giám sát, như vậy chưa rõ hoạt động giám sát phải với tư cách của đoàn hay của đại biểu Quốc hội, tôi đề nghị phải quy định thêm chức năng giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Thứ ba, về tổ chức của đoàn đại biểu Quốc hội, tôi đồng tình nhiều ý kiến đề nghị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội là đại biểu chuyên trách. Khi nâng vị trí đoàn đại biểu Quốc hội là chắc chắn ở các kỳ đại hội Đảng ở địa phương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo và Thường vụ Quốc hội can thiệp thì sẽ cơ cấu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách là một Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Điều này dẫn đến mấy việc lợi:

Thứ nhất là nâng tầm hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội.

Thứ hai là đại biểu hoạt động chuyên trách nằm trong thường vụ tỉnh ủy thì không thoát ly, bảo đảm rất tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn đại biểu Quốc hội, giảm nhẹ gánh nặng cho các đồng chí lãnh đạo đại biểu khi tham gia Quốc hội, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đặc biệt đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động rất chủ động, nâng cao vị thế trong tất cả các hoạt động của địa phương. Tôi là một cá nhân trong trường hợp như vậy, cả hai khóa tôi thấy rất thuận lợi và cử tri đánh giá rất cao của các cơ quan địa phương hoạt động rất hiệu quả.

Trong các đại biểu chuyên trách, tôi đề nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cần có một tiêu chuẩn cao hơn đại biểu bình thường ít nhất là về độ tuổi, về kinh nghiệm hoạt động. Chúng ta không phải coi thường cán bộ trẻ, cán bộ ít kinh nghiệm, nhưng với tôi qua kinh nghiệm thấy rằng đại biểu Quốc hội chuyên trách rất cần kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động của Quốc hội về mặt pháp lý và đặc biệt cả về mặt độ tuổi, có như vậy mới nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội. Hiện nay tỷ lệ đó bao nhiêu là vừa, thực chất không có tiêu chí nào, cho nên cần thiết có tiêu chí, ví dụ nếu muốn mỗi địa phương có 2 đại biểu chuyên trách thì tính ra gần xấp xỉ 45-50% đại biểu chuyên trách. Còn bao nhiêu là vừa thì tôi nghĩ càng nhiều càng tốt, không phải vì đại biểu kiêm nhiệm hoạt động không tốt, nhưng về mặt thời gian rõ ràng hạn chế hơn đại biểu chuyên trách.

Điểm thứ tư tôi muốn tham gia về văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, tôi nhất trí với đề nghị có văn phòng riêng và cần có một điều riêng quy định về văn phòng, trong đó tổ chức, bộ máy và kể cả kinh phí hoạt động và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Điểm cuối cùng là về việc xác định cơ quan nào trực thuộc Quốc hội, cơ quan nào của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có lẽ Ban soạn thảo nên đưa ra một tiêu chí, ví dụ thực tiễn ở Việt Nam theo quan điểm của tôi đã là cơ quan của Quốc hội thì tất cả các thành viên của cơ quan đó bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội. Còn cơ quan trực thuộc Ủy ban thường vụ là cơ quan chuyên môn thì không nhất thiết các thành viên phải là đại biểu Quốc hội, nhưng người đứng đầu phải là đại biểu Quốc hội. Phải có các tiêu chí để phân biệt được, nếu bây giờ thành lập một Ủy ban Dân nguyện thuộc Quốc hội chẳng hạn thì có bắt buộc tất cả thành viên Ủy ban đó là đại biểu Quốc hội hay không và có hoạt động như Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác hay không. Phải đưa ra các tiêu chí đó thì mới xác định được cơ quan nào nên trực thuộc Quốc hội, cơ quan nào là cơ quan chuyên môn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, vị trí rất khác nhau và tổ chức, hoạt động cũng khác nhau. Tôi đề nghị như vậy để chúng ta phân biệt được các loại cơ quan đó. Trong phạm vi cho phép tôi xin tham gia một số vấn đề. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ giải lao.

 

Cao Sĩ Kiêm - Thái Bình

Kính thưa Quốc hội.

Theo phản ảnh của cử tri, ý kiến của các đại biểu qua nhiều kỳ họp Quốc hội gần đây cũng như phân tích của các đại biểu Quốc hội, tôi đồng tình với cách đánh giá Quốc hội gần đây hoạt động đã dân chủ, hiệu quả và thiết thực hơn, nhưng do yêu cầu và đòi hỏi của chúng ta vừa sửa Hiến pháp 2013, cũng như việc đổi mới của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu tình hình đổi mới kinh tế, hội nhập sâu và những vấn đề đặt ra cho đất nước trong tình hình mới, đặc biệt là những tồn tại của Quốc hội kể cả về chất lượng, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là cơ cấu các ban của Quốc hội cũng như điều kiện hoạt động cho đại biểu Quốc hội thì chúng tôi rất đồng tình với cách đánh giá và đề nghị sửa đổi một số điều ở trong luật lần này.

Một là xác định địa vị pháp lý của Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu trực thuộc Quốc hội. Hai là mở rộng phạm vi, quyền hạn của đại biểu Quốc hội được tham gia tất cả các lĩnh vực và các hoạt động của các ban của Quốc hội. Ba là xác định chức danh Tổng thư ký, vừa phản ánh thực tế của đất nước đòi hỏi, yêu cầu hoạt động của Quốc hội và cũng hợp với thông lệ quốc tế. Nhưng tôi cảm thấy việc đưa ra và phân tích những nội dung này đang nặng về phía quyền hạn và điều kiện nhiều hơn, còn chất lượng và trách nhiệm kể cả của các ban, của đại biểu Quốc hội thì tôi thấy chưa rõ, chưa cụ thể và chưa được nhấn mạnh, chưa cân đối với vấn đề chúng ta đặt ra về điều kiện, quyền hạn, kể cả của Quốc hội, các ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Từ đó chúng tôi thấy việc xác định rõ quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm và chất lượng phải đi đôi với điều kiện là vấn đề rất quan trọng. Nếu chúng ta giải quyết một cách hài hòa, đầy đủ thì chất lượng của Quốc hội và đại biểu Quốc hội sẽ được nâng lên, sự đồng tình và tin tưởng của cử tri ngày càng tốt hơn.

Còn riêng phân định quyền hạn của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội phụ trách về chính sách tiền tệ, ngân hàng, tôi đồng ý với phương án 1, bản tờ trình của Thường vụ Quốc hội là vì khi tách hai ban này ra thì hoạt động của chính sách tiền tệ, hoạt động tiền tệ ngân hàng trực thuộc Ban kinh tế rất phù hợp và đang phát huy tác dụng rất tốt. Cho nên không có lý gì chúng ta bóc cái này trở lại bên kia thì rất không hợp lý. Thực tế hoạt động của chính sách tiền tệ và ngân hàng, chính sách tài khóa khác nhau, Quốc hội chúng ta chỉ đạo hoạt động về ngân sách là chúng ta đại diện để phân bổ nguồn lực của đất nước, chúng ta quyết định từng chỉ tiêu cụ thể rất kịp thời. Đối với chính sách tiền tệ chỉ tiêu tiền tệ chúng ta không thể quyết định cho ai vay, cho vay mức độ nào, cho vay thế nào, việc đó là của ngân hàng, vì đây phụ trách về sở hữu của toàn dân.

Thứ ba, thông lệ quốc tế, thực tế của đất nước chúng ta, nếu chúng ta xáo trộn vấn đề này thì nó sẽ gây ảnh hưởng và có thể không lợi, không phát huy được bằng chúng ta để hoạt động tiền tệ, tín dụng trực thuộc Ủy ban Kinh tế. Vấn đề này liên quan đến ngành kinh tế tổng hợp, có tác dụng rất lớn trong việc góp phần tăng trưởng cũng như chống lạm phát, hai mục tiêu đó rất quan trọng trong kinh tế thị trường và phát triển của một đất nước.

Việc chỉ đạo của Quốc hội phải sát hơn, kể cả trong quyết định phân bổ nguồn lực, thông qua hệ thống tín dụng và việc giám sát nó khác với việc chúng ta giám sát ngân sách. Tôi rất đồng tình nên giữ nguyên phương án 1 là để hoạt động này ở Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tôi đề nghị việc hoạt động của Ủy ban Ngân sách của Quốc hội phải được tăng cường. Thực tế Quốc hội chúng ta là hoạt động ngân sách, các nước người ta thông qua ngân sách coi như một luật, thời gian làm ngân sách của Quốc hội là rất nhiều, rất cụ thể. Cho nên phải tăng cường, ngoài việc vẫn để hoạt động của tiền tệ ngân hàng ở Ủy ban Kinh tế, tôi đề nghị phải tăng cường hoạt động của Ủy ban tài chính, ngân sách, kể cả về điều kiện, con người, những yếu tố cho họ hoạt động.

Chúng ta thấy rằng việc hoạt động của ngân sách chúng ta còn nhiều vấn đề, kể cả nguồn thu, nguồn chi, quản lý nguồn thu, nguồn chi, giám sát nguồn thu, nguồn chi ở nhiều lần của Quốc hội đã phản ảnh rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải được quan tâm, cần phải được giám sát chặt hơn, cần phải được quản lí chặt hơn, phát huy vai trò của Quốc hội, việc này thông qua Uỷ ban ngân sách. Cho nên chúng tôi đề nghị ngoài phần giữ nguyên, chúng ta phải  tập trung tăng cường ủng hộ, tạo điều kiện Uỷ ban ngân sách phát huy trên tất cả các phương diện, kể cả quản lí, phân bổ nguồn lực của đất nước và giám sát việc hoạt động về ngân sách. Đấy là những ý kiến chúng tôi xin tham gia, xin hết.

 

Đinh Xuân Thảo - TP Hà Nội

Kính thưa Đoàn chủ toạ phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Tôi xin đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi như sau:

Một, về phạm vi điều chỉnh, bố cục của dự án luật, theo tôi là phù hợp với một dự án luật về tổ chức. Đặc biệt, tôi đồng tình cao với việc đưa quy định đại biểu Quốc hội từ chương IV của Luật hiện hành lên chương II, để khẳng định đại biểu Quốc hội giữ vị trí trung tâm của Quốc hội.

Hai, về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định tại Điều 2, Khoản 2 theo hình thức dẫn chiếu quy định của Hiến pháp là đúng nhưng chưa đủ. Tôi đề nghị quy định Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 của Hiến pháp và được quy định cụ thể từ Điều 6 đến Điều 27, Chương I của luật này. Tại Điều 6 dự thảo luật quy định việc Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp thì cũng như một đại biểu trước, tôi đã phát biểu quy định như thế này thì vẫn là để cụ thể hoá Điều 70, Khoản 1 và Điều 120 của Hiến pháp, nhưng vẫn chưa được quy định cụ thể. Riêng mới chỉ có Khoản 4, Điều 6 là có quy định trường hợp Quốc hội quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp thì Hiến pháp có hiệu lực khi được quá nửa tổng số để cử tri tán thành. Quy định như thế có hai vấn đề đặt ra. Một là xem có cần phải quy định ở đây hay để quy định trong Luật trưng cầu ý dân. Nếu quy định ở đây thì cần phải bổ sung như thế này cho chính xác : trường hợp Quốc hội quyết định chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp thì Hiến pháp có hiệu lực khi có quá nửa tổng số cử tri của cả nước tham gia. Trong đó có quá nửa số cử tri tán thành. Tại Điều 7, nói về Quốc hội làm luật và sửa đổi luật và Điều 8 là ban hành  nghị quyết của Quốc hội. Điều này hoàn toàn trùng với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sắp trình Quốc hội để xem xét thông qua. Vì vậy, tôi đề nghị xem xét lại quy định của hai điều này.

Thứ ba, về cơ cấu tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 60 cũng như điều quy định về Quốc hội ở trên cũng dẫn chiếu Điều 74 của Hiến pháp nhưng cũng thêm cái đuôi "và quy định cụ thể tại Chương III của luật này" hoặc kể các điều ra thì mới đầy đủ, chính xác.

Tại Điều 71 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội, tại Khoản 1 quy định, ấn định công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước cũng như tại Khoản 2, Điều 72 quy định, ấn định công bố ngày bầu cử Hội đồng nhân dân. Tôi đề nghị xem lại nội dung này, bởi vì có thể nó sẽ trùng với thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại Điều 83, về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội, ngoài 6 khoản được quy định trong dự thảo, tôi đề nghị bổ sung một khoản là Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan thuộc Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bốn, về đại biểu Quốc hội, quyền chất vấn đã quy định tại Khoản 2, Điều 49 đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như đã làm lâu nay là đúng. Tuy nhiên, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm về quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội như quy định trong nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Năm, về cơ cấu và việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại Chương IV, theo Điều 76, Khoản 3 Hiến pháp đã quy định việc thành lập giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hôi quyết định, nhưng theo tôi việc quyết định của Quốc hội phải bằng luật. Vì thế tôi đồng tình như dự thảo là quy định rõ hiện nay ngoài Hội đồng dân tộc, có các Ủy ban cụ thể như thế, điều này phù hợp. Và khi sửa Luật tổ chức Chính phủ, tôi đề nghị cũng theo nguyên tắc này, để quy định rõ ở trong luật có những bộ nào, khi nào có thay đổi thì tất nhiên phải sửa luật. Trong nội dung này tôi đề nghị bổ sung một nhiệm vụ quan trọng, đấy là chủ trì việc bảo vệ Hiến pháp theo quy định tại Khoản 2, Điều 119 của Hiến pháp năm 2013 thì chưa được giao cho cơ quan nào của Quốc hội đảm nhiệm. Tôi đề nghị giao cho Ủy ban Pháp luật hoặc Ủy ban Tư pháp, vì Hiến pháp thuộc nhóm luật hành chính nhà nước.

Thứ sáu, về cơ quan thuộc Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội, tôi cơ bản thống nhất như Tờ trình và dự thảo việc xác định các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu, Ban dân nguyện là cơ quan thuộc Quốc hội.

Về quy định chức danh Tổng thư ký của Quốc hội, tôi cho là cần thiết. Tuy nhiên, quy định về chức danh Tổng thư ký và Văn phòng Quốc hội tại Điều 110 của dự thảo cần chỉnh sửa lại cho rõ hơn và phù hợp với mô hình tổ chức của Việt Nam cũng như kinh nghiệm của quốc tế.

Cuối cùng về Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện nay, tôi đề nghị quy định là cơ quan thuộc Quốc hội, vì lý do như đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn Hải Phòng đã nêu. Đặc biệt về cơ sở chính trị, pháp lý thì cũng đã có đầy đủ như 3 nghị quyết liên tục của Quốc hội khóa XIII đã giao cho Viện Nghiên cứu lập pháp giúp đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện sáng quyền lập pháp và trong dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới cũng đã quy định về vai trò của Viện Nghiên cứu lập pháp, cho nên tôi thấy cần được luật định về thiết chế này trong luật. Xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội.

Để góp ý vào dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), tôi xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, tại Điều 1 của dự thảo luật quy định vị trí của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Điều 2 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước và 15 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 70 của Hiến pháp. Theo tôi, để Quốc hội thể hiện được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cực kỳ quan trọng được nêu trong luật thì trước hết bộ máy của Quốc hội phải luôn được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn, để hoạt động của Quốc hội phát huy hết được hiệu lực, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện công cuộc đổi mới mà trung tâm là phát huy ngày càng hiệu quả sự đóng góp của đại biểu Quốc hội ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và ở các kỳ họp.

Sự đóng góp của các đại biểu chuyên trách là thường xuyên và liên tục. Phần lớn đại biểu chuyên trách là thành viên thường trực của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Đây là những đại biểu góp phần chính vào việc thẩm tra các chính sách và giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước được thể hiện trong các đạo luật. Để Quốc hội thông qua các chính sách có tính hiệu lực, hiệu quả cao thì trước hết Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phải có đủ số đại biểu để có thể phụ trách được tất cả các lĩnh vực được phân công. Số lượng đại biểu tham gia thẩm tra, góp ý chính sách trong mỗi phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban phải thường xuyên chiếm trên 50% mới tập trung được trí tuệ tập thể của những thành viên trong Hội đồng dân tộc và các Ủy ban.

Theo báo cáo dự kiến giải trình tiếp thu bước đầu, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ thì tỷ lệ đai biểu Quốc hội chuyên trách có nhiều ý kiến khác nhau như ít nhất 35, 40, 45, 50 hoặc 2/3. Cũng có ý kiến giữ nguyên như hiện nay để không làm tăng kinh phí và phình bộ máy. Theo tôi trong giai đoạn này số lượng tối thiểu 40 là phù hợp và tăng thêm để tăng cường cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Với 40% đại biểu chuyên trách ở cả Trung ương và địa phương cùng với số lượng đại biểu kiêm nhiệm có trình độ chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban thì sẽ đảm bảo các chính sách được ít nhất 50% tổng số đại biểu, những đại biểu dành nhiều thời gian cho hoạt động của Quốc hội, am hiểu chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm quản lý, có thực tế ở địa phương tham gia thẩm định cùng với các đại biểu khác của Quốc hội bổ sung, góp ý thì chúng ta sẽ có những chính sách có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Có ý kiến tăng đại biểu chuyên trách là tăng kinh phí và phình bộ máy, theo tôi cử tri mong chờ một Quốc hội hoạt động hiệu quả. Vì vậy chúng ta thấy hiệu quả trong đầu tư nếu sai từ chủ trương sẽ gây thiệt hại lớn, nếu chính sách không phù hợp thì thiệt hại lại càng lớn hơn, trong đó có trách nhiệm không nhỏ khi thẩm định và thông qua của Quốc hội.

Tại diễn đàn kinh tế mùa xuân năm 2014 với chủ đề động lực phát triển mới từ cải cách thể chế, đại biểu Trần Du Lịch có nêu: cải cách thể chế là cách làm rẻ nhất nhưng khó làm nhất. Tôi đồng ý với nhận định của đại biểu, theo tôi tăng đại biểu chuyên trách để có những đạo luật tốt là sự cải cách thể chế hiệu quả và tiết kiệm. Còn việc khó làm nhất được giải quyết tốt hay không thì trách nhiệm bản thân của từng đại biểu phải nỗ lực phát huy trí tuệ đóng góp của mình cho Quốc hội.

Đây còn là giai đoạn triển khai Hiến pháp, đổi mới mô hình tăng trưởng cùng với sự cố gắng của cơ quan hành pháp, tư pháp, cơ quan lập pháp cũng phải có những bước đột phá như về số lượng đại biểu chuyên trách. Bởi vì riêng việc chuyển từ quy định được kinh doanh những gì cho phép sang kinh doanh những gì không cấm thì Hội đồng dân tộc và các Ủy ban đã phải tăng cường thêm bao nhiêu thời gian và sức lực để làm mới được hiệu quả. Cũng như tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sự chậm chễ trong ban hành văn bản dưới luật, để lợi ích của bộ, ngành nằm trong luật thì Chủ tịch Quốc hội cũng nhận xét là có trách nhiệm của Quốc hội. Tôi nghĩ lý do để xảy ra các vướng mắc trên không thể thiếu lý do là do số lượng đại biểu chuyên trách ở Hội đồng dân tộc và ở các Ủy ban không đủ để thẩm định các đạo luật cũng như chi tiết hóa được hết các nội dung ở trong các đạo luật.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách là trung tâm nên cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ cần tăng cường để phục vụ đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ không phải dựa trên cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ hiện có để tính số đại biểu Quốc hội là không phù hợp. Vì vậy tôi đề xuất trong luật quy định số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội và sẽ tiếp tục tăng lên.

Nội dung thứ hai, việc nâng cao hiệu quả đóng góp của đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm trong Quốc hội. Theo tôi đại biểu Quốc hội nào cũng là do dân bầu, điều đầu tiên để Quốc hội kiêm nhiệm thực hiện có  hiệu quả thì trước hết đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm phải dành một thời lượng, thời gian phù hợp cho các hoạt động của Quốc hội.

Theo dự thảo của luật thì đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm dành  tối thiểu 1/3 thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Đối với đại biểu kiêm nhiệm là lãnh đạo trung ương, lãnh đạo địa phương, thủ trưởng các sở, ngành với thực tiễn quản lý, trình độ chuyên môn sâu thì việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách tại các kỳ họp có phần thuận lợi. Tuy nhiên, đối với các đại biểu kiêm nhiệm khác thì 1/3 thời gian là không đủ để họ hoạt động có hiệu quả, vì 1/3 thời gian làm việc trong năm là 254 ngày cũng là tương đương với 85 ngày, chỉ đủ số ngày để tham gia 2 kỳ họp tiếp xúc cử tri, góp ý luật tại địa phương. Các đại biểu không có thời gian để dành cho hoạt động ở Hội đồng dân tộc và các ủy ban, các kỳ giám sát, các hội thảo chuyên đề, đây là vấn đề Hội đồng dân tộc và các Ủy ban cũng hay nêu.

Mặc dù thời gian quy định đại biểu kiêm nhiệm dành tối thiểu 1/3 thời gian thì đại biểu có thể hoạt động nhiều hơn, tuy nhiên đa phần cơ quan cũng chỉ tạo điều kiện được 1/3 thời gian để các đại biểu dành cho hoạt động tại Quốc hội. Đại biểu kiêm nhiệm mà không có đủ điều kiện và thời gian để tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc các Ủy ban, các kỳ giám sát, các cuộc hội thảo chuyên đề thị đại biểu khó đóng góp hiệu quả cho Quốc hội. Khi tài liệu tại các kỳ họp rất nhiều, nếu không tích lũy được thông tin trước kỳ họp thì đại biểu kiêm nhiệm không thể nắm bắt hết được các nội dung, các vấn đề mình cần góp ý.

Tôi đề nghị trong luật cần quy định "đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có trách nhiệm dành tối thiểu 1/3 thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu. Cơ quan nơi đại biểu công tác có trách nhiệm giúp đại biểu có điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu ít nhất 40% thời gian làm việc trong năm theo nhu cầu của đại biểu". Quy định như vậy đại biểu kiêm nhiệm sẽ có quyền quyết định việc dành 7% thời gian tăng thêm để tham gia vào các hoạt động của Ủy ban cũng như các hội nghị chuyên đề, các kỳ giám sát. Có như vậy đại biểu kiêm nhiệm mới có cái nhìn toàn diện ở nhiều vấn đề. 7% thời gian tăng thêm dành cho đại biểu kiêm nhiệm cũng chính là thời gian để lấy thực tiễn giúp cho toàn bộ thời gian hoạt động của đại biểu kiêm nhiệm tại Hội đồng dân tộc các Ủy ban và tại hội trường đạt hiệu quả tốt hơn.

Về nội dung hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Điều 72, tôi xin được gửi phần văn bản căn cứ trên ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân ở tỉnh. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Sau hơn 12 năm thực hiện Luật tổ chức Quốc hội được sửa đổi, bổ sung là hết sức cần thiết. Tôi cho rằng mục tiêu đặt ra cho việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội lần này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, làm sao cho hoạt động của Quốc hội phải thực chất và tránh hình thức. Thấm nhuần tinh thần đó, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, liên quan đến tổ chức của Quốc hội, vấn đề mấu chốt nhất là phải làm rõ hệ thống cơ cấu tổ chức của Quốc hội Việt Nam. Trong dự thảo luật chưa có điều nào quy định về hệ thống tổ chức của Quốc hội. Nếu căn cứ vào các quy định nằm rải rác trong dự thảo luật thì thật vô cùng khó để thể hiện ra một sơ đồ tổ chức của Quốc hội với đầy đủ các mối quan hệ trên dưới, dọc ngang. Đó là các mối quan hệ chỉ đạo, điều hành từ trên xuống, quan hệ chấp hành, phản hồi từ dưới lên;quan hệ phối hợp giữa các Ủy ban hay giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan phục vụ như Văn phòng Quốc hội. Tôi cho rằng đây là dịp có thể nghiên cứu và quy định rõ mô hình tổ chức của Quốc hội.

Cũng liên quan đến tổ chức của Quốc hội, theo tôi việc thành lập hay chia tách các ủy ban của Quốc hội có thể không thực sự cần thiết. Quan trọng là cần có sự kiện toàn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các ủy ban, tránh sự chồng chéo và không hiệu quả như hiện nay. Tôi đồng tình với ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch, vấn đề quyết định ngân sách hiện nay là hình thức nhất. Vấn đề đặt ra là tăng cường năng lực cho Ủy ban Tài chính và Ngân sách để có đủ sức tham mưu cho Quốc hội quyết định ngân sách một cách thực chất. Một vấn đề quan trọng đến như vậy mà khi thảo luận chỉ có một vài đại biểu phát biểu ý kiến rồi ấn nút thông qua.

Về các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội nay nâng lên thuộc Quốc hội, theo tôi việc nâng tầm các cơ quan này phải xuất phát từ tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ mà các cơ quan đó đang đảm đương để từ đó cho thấy sự cần thiết phải nâng tầm cơ quan đó lên tầm các cơ quan của Quốc hội, trong khi dự thảo luật chưa thể hiện được điều đó. Theo dự thảo Ban dân nguyện là cơ quan giúp việc cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban về công tác dân nguyện. Tại sao cơ quan thuộc Quốc hội lại giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội.

Thứ hai, tôi thấy phải nâng tầm và hiệu quả của công tác dân nguyện với đúng nghĩa của nó để ý nguyện của người dân thông qua hoạt động của Ban dân nguyện sẽ trở thành quyết định của Quốc hội và ngày càng có nhiều quyết đáp của Quốc hội đúng với ý nguyện, thể hiện được ý nguyện của người dân, nhất là những vấn đề được đông đảo nhân dân mong muốn. Đó là chức năng quan trọng nhất của Ban dân nguyện. Còn việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư thì không phải riêng Ban dân nguyện làm mà Ủy ban nào cũng làm, chưa kể việc tổng hợp theo dõi giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri mà Ban dân nguyện đang làm là một việc mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang làm.

Vấn đề thứ hai, liên quan đến đại biểu Quốc hội. Điều 40 của dự thảo luật quy định tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội nhưng không ghi rõ nội hàm của tiêu chuẩn đó. Nếu nói có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, có năng lực, có sức khỏe thì dường như ai cũng có. Vấn đề thế nào là có trình độ, có năng lực, có đủ sức khỏe thì hiểu thế nào cũng được. Tiêu chuẩn chung là như vậy nhưng các tiêu chuẩn riêng của từng loại đại biểu thì không có quy định. Tôi cho rằng tiêu chuẩn của đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm phải khác nhau chứ không thể giống nhau được. Tôi đồng tình với ý kiến như đại biểu Châu ở Quảng trị đã phân tích. Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội phải thể hiện quy định cụ thể hơn và làm cơ sở cho việc lựa chọn. Cũng liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội thì dự thảo này cũng cần quy định rõ về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Hiện tại việc tham gia các Ủy ban là theo nguyện vọng và đăng ký. Tiêu chuẩn cần có chỉ là có phẩm chất đạo đức và có điều kiện để tham gia được các hoạt động của các Ủy ban hay không. Thực tế cho thấy một số thành viên của các Ủy ban hầu như không đóng góp được nhiều cho Ủy ban đó, vì trình độ, năng lực chuyên môn cũng có, không có thời gian cũng có. Vậy việc tham gia chỉ là hình thức, đa số các Ủy ban của Quốc hội đòi hỏi thành viên phải có trình độ chuyên môn sâu mới tham gia được. Tôi cho rằng số lượng thành viên của các Ủy ban không cần nhiều như hiện nay mà có thể ít hơn nhưng quan trọng nhất là chất lượng tốt thì hoạt động của các Ủy ban sẽ hiệu quả và chống được lãng phí.

Cũng liên quan đến đại biểu Quốc hội tại Điều 49 quy định quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội nhưng lại không có quy định về việc đảm bảo quyền đó và việc xúc phạm đại biểu Quốc hội khi đại biểu Quốc hội thực hiện quyền đó như thế nào. Đơn cử như tại phiên chất vấn tại kỳ họp này đại biểu Quốc hội chất vấn về vấn đề giá thuốc. Bộ trưởng hai Bộ Y tế và Tài chính đã có trả lời công khai nhưng sau đó Báo Sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế lại đăng phỏng vấn ông Cục trưởng Cục quản lý dược và nói đại biểu có nhận định không mang tính xây dựng. Việc sử dụng cơ quan của Bộ và có lời lẽ xúc phạm đến đại biểu như vậy có được phép không. Luật phải nói rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý như thế nào.

Cuối cùng tôi đề xuất thêm một chế định trong luật, đó là cần quy định việc lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu sự điều trần của Quốc hội, phải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội như các Bộ trưởng và Trưởng ngành. Vì trên thực tế rất nhiều quyết định của Quốc hội như các chương trình dự án, chỉ dành cho một hoặc cho một số địa phương. Đối tượng thực hiện là địa phương chứ không phải các Bộ cho nên thật vô lý khi các tỉnh, thành phố là người trực tiếp thực hiện mà chỉ các Bộ trưởng lo trả lời chất vấn trước Quốc hội. Theo tôi lãnh đạo các địa phương cũng phải chịu sự chất vấn của đại biểu Quốc hội như trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Nội dung chất vấn những gì luật phải quy định cụ thể. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Minh Diệu - Quảng Bình

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin thảo luận mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, với nội hàm là một luật về tổ chức tôi đồng tình với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phạm vi điều  chỉnh của luật chỉ là quy định về tổ chức bộ máy, về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội. Giới hạn phạm vi điều chỉnh như vậy là hợp lý. Riêng các hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và cả cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bởi các luật và văn bản quy phạm pháp luạt khác như Luật giám sát, Quy chế kỳ họp, Nghị quyết về tiếp xúc cử tri v.v...Tuy nhiên, giới hạn về phạm vi điều chỉnh như nói ở trên cần phải được thể hiện bằng một điều cụ thể ngay trong dự thảo luật.

Thứ hai, về cơ chế kiểm soát quyền lực. Cơ chế mới về kiểm soát quyền lực không đơn thuần chỉ là sự kiểm soát một chiều của Quốc hội đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Khoản 3, Điều 2, Hiến pháp năm 2013 đã quy định "quyền lực nhà nước đã thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Đây là một chế định có nội dung mới về cơ chế kiểm soát quyền lực. Vì vậy, cần phải được quán triệt và thể hiện ngay trong các luật tổ chức bộ máy trước hết là Luật tổ chức Quốc hội.

Theo đó, cùng với hai nguyên tắc hoạt động của Quốc hội đã được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều 5, tôi đề nghị bổ sung một khoản với nội dung "Trong quá trình hoạt động, Quốc hội phải chịu sự kiểm soát quyền lực của các cơ quan hành pháp, tư pháp, chịu sự giám sát của nhân dân".

Thứ ba, về kỳ họp của Quốc hội, Khoản 1, Điều 29 dự thảo quy định hai hình thức tổ chức kỳ họp, đó là kỳ họp thường lệ mỗi năm 2 lần, kỳ họp bất thường trong trường hợp có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội. Tôi chưa đồng tình với quy định này, bởi lẽ trong thực tế có những kỳ họp không thường lệ nhưng cũng không phải là bất thường đó là kỳ họp chuyên đề theo kết hoạch để thực hiện các nội dung mà kỳ họp thường lệ không đủ thời lượng để giải quyết. Vì vậy, tôi đề nghị luật quy định 3 hình thức tổ chức kỳ họp, đó là kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp bất thường. Theo đó, đề nghị thiết kế lại Khoản 1,  Điều 29 như sau: Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ, khi cần thiết Quốc hôi có thể quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường.

Thứ tư, về việc hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Khoản 1, Điều 72 của dự thảo quy định: Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Tôi đồng tình cao với quy định này, vì thể hiện được trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là điều kiện bảo đảm cho quá trình củng cố và tăng cường sức mạnh hệ thống của các cơ quan dân cử từ Trung ương đến địa phương, vấn đề vốn lâu nay đang bị cắt khúc và ít được quan tâm.

Riêng quy định tại Khoản 4, Điều 72, tôi chưa đồng tình bởi lẽ, dự thảo chỉ đề cập đến trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc quy định về chế độ đối với chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực, trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Còn đối với chức danh trong bộ máy tổ chức Hội đồng nhân dân các cấp còn lại như huyện, xã không được quy định. Để đảm bảo sự thống nhất trong phạm vi cả nước, chúng tôi đề nghị quy định cần phải bao quát hơn đối với tất cả các chức danh của Hội đồng nhân dân các cấp nếu có trong quy định của pháp luật.

Từ phân tích trên, tôi đề nghị Khoản 4, Điều 72 thiết kế lại như sau: Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với chủ tịch, phó chủ tịch, các chức danh khác trong bộ máy Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng những quy định liên quan đến cơ quan thuộc Quốc hội, các Điều 108, 109, 110 của dự thảo quy định: Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện và Ban công tác đại biểu là các cơ quan thuộc Quốc hội. So với luật hiện hành thì Ban dân nguyện và Ban công tác đại biểu được chuyển từ cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội thành cơ quan thuộc Quốc hội. Tôi tán thành với quy định này, vì đây là một trong những giải pháp về điều kiện để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cùng với việc chuyển Ban dân nguyện và Ban công tác đại biểu thành cơ quan của Quốc hội.

Tôi đề nghị cần xem xét thêm để Viện lập pháp và Báo Đại biểu nhân dân cũng là cơ quan thuộc Quốc hội. Riêng Báo Đại biểu nhân dân hiện đang là một cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội, theo tôi chưa hợp lý, chưa đúng với vai trò, nhiệm vụ, chuyên môn mang tính đặc thù của một cơ quan ngôn luận có thẩm quyền phát hành, khi thảo luận ở các tổ, nhiều đại biểu đã có ý kiến về vấn đề này. Thực tiễn hoạt động trong nhiều năm qua cho thấy Báo đại biểu nhân dân không thể là một cơ quan chuyên môn thuộc Văn phòng mà là cơ quan ngôn luận của Quốc hội, là tiếng nói, là diễn đàn của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội và hơn thế, báo Đại biểu là diễn đàn của hệ thống các cơ quan dân cử và cử tri trong cả nước. Từ các phần trên, tôi đề nghị cần xác định địa vị pháp lí của báo Đại biểu nhân dân là cơ quan thuộc Quốc hội, hoặc chí ít là cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Quy định như vậy không chỉ là sự đúng đắn, hợp lí và  khoa học về tổ chức bộ máy, mà còn là điều kiện để báo Đại biểu nhân dân tiếp tục khẳng định vị trí của một cơ quan ngôn luận xứng tầm là tiếng nói, là diễn đàn của Quốc hội, diễn đàn của hệ thống các cơ quan dân cử và cử tri trong cả nước. Tôi hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

 

Ngô Đức Mạnh - Bình Thuận

Kính thưa Quốc hội,

Tham gia thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này, tôi đánh giá cao quan điểm sửa đổi và chúng ta phải quán triệt quan điểm của Đảng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Quốc hội. Thứ hai là kế thừa những kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Quốc hội qua nhiệm kì vừa qua. Thứ ba là phải coi đại biểu Quốc hội là vị trí trung tâm trong tổ chức và hoạt động Quốc hội. Cuối cùng là tham khảo kinh nghiệm của các nước về mô hình tổ chức và kinh nghiệm tổ chức Quốc hội của chúng ta. Tôi xin được đóng góp cụ thể vào ba loại vấn đề như sau:

Thứ nhất là về đại biểu Quốc hội chuyên trách. Phát biểu trước tôi, nhiều đại biểu đề xuất nhiều sáng kiến và có những lập luận khá thuyết phục rằng chúng ta phải tăng số đại biểu Quốc hội lên khoảng 40%, nhiều người còn mong muốn có thể tăng thêm hơn được nữa. Trong khi đấy, dự thảo của chúng ta đề xuất là phải có ít nhất 35% tổng số đại biểu Quốc hội. Tôi cho rằng mỗi cách phát biểu, mỗi quan niệm đều có lập luận của mình. Ở đây tôi xin được cung cấp với các đại biểu Quốc hội những con số cụ thể như sau : Cách đây gần 3 nhiệm kì, năm 2011, chúng ta đã ban hành Luật tổ chức Quốc hội. Lần đầu tiên chúng ta quy định Quốc hội phải có ít nhất 25% tổng số đại biểu Quốc hội. Đến bây giờ nhìn lại sau gần 3 nhiệm kì chúng ta mới có khoảng 32% tổng số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Nói như thế để thấy rằng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng qua các nhiệm kì có thể nói hết sức vất vả, khó khăn. Chúng ta không có đủ đại biểu Quốc hội chuyên trách để hoạt động tại các cơ quan Quốc hội.

Vấn đề thứ hai, trong nhiệm kì Quốc hội khoá 13 này, tổng số 10 cơ quan Quốc hội, chúng ta có 390 đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Với con số 32% tổng số đại biểu Quốc hội chuyên trách thì như các đại biểu đã phát biểu và tôi nghĩ chính các thành viên của các cơ quan của Quốc hội hơn ai hết hiểu rõ với số lượng đại biểu chuyên trách hiện nay, gần như các cơ quan của Quốc hội không có đủ số lượng đại biểu chuyên trách cần thiết để tổ chức các cuộc họp thường kỳ, sinh hoạt bình thường của Quốc hội. Như vậy trên thực tế các cơ quan của Quốc hội không đảm bảo quy định phải có khoảng nửa tổng số thành viên của Ủy ban tham gia thảo luận, xem xét quyết định. Tôi nghĩ con số 40% đại biểu Quốc hội chuyên trách là con số rất khả dĩ, như vậy sẽ có ít nhất 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và với cơ cấu hiện nay là 10 cơ quan Quốc hội và mỗi ủy ban nếu tính trung bình với số lượng hiện nay thì khoảng 39 thành viên của một Hội đồng, Ủy ban. Tôi nghĩ rằng ít nhất trong nửa số này là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thì mới đảm bảo hoạt động bình thường, thường xuyên và liên tục của các cơ quan của Quốc hội .

Thứ hai, tôi xin phát biểu về mối quan hệ giữa Quốc hội với cử tri. Điều rất mừng trong dự thảo này đã có quy định mới và cụ thể hóa hơn quyền và sự tham gia của các đối tượng là khách mời tại kỳ họp Quốc hội, nhưng tôi hết sức băn khoăn về Khoản 4, Điều 33 dự thảo luật khi quy định công dân có thể được mời tham dự các kỳ họp Quốc hội. Cách đây gần 68 năm trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp đầu tiên đã quy định Quốc hội họp công khai, công dân được mời tham gia các phiên họp của Quốc hội. Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta phải khẳng định quyền của người dân được tham gia và quan sát cách thức chúng ta thực thi, thực hành nền dân chủ đại diện tại Quốc hội. Sắp tới đây chúng ta sẽ có tòa nhà Quốc hội mới, chúng ta càng có thêm điều kiện để tạo điều kiện cho công dân đến tham dự và quan sát các hoạt động của Quốc hội. Như vậy công dân phải được mời và chúng ta phải có trách nhiệm tổ chức để không những công dân, cử tri trong cả nước mà các đối tượng như học sinh, sinh viên đến tham dự và biết Quốc hội hoạt động như thế nào. Đấy chính là sức mạnh của sự gắn kết giữa Quốc hội với người dân.

Vấn đề thứ ba, về tham khảo kinh nghiệm của các nước về mô hình tổ chức, hoạt động của Quốc hội, tôi xin được tham gia 2 ý kiến cụ thể như sau:

Thông thường kinh nghiệm của các nước người ta chỉ có ủy ban do Quốc hội bầu ra. Trên thực tế hiện nay chúng ta có ủy ban do Quốc hội bầu ra, sắp tới đây dự kiến là cơ quan thuộc Quốc hội và có cả Tổng thư ký. Tôi nghĩ rằng chỗ này chúng ta cần phải tính toán lại, nếu thấy cần thiết thì những cơ quan như Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu phải biến thành các ủy ban của Quốc hội, như vậy các cơ quan này mới có điều kiện để hoạt động.

Về Tổng thư ký Quốc hội, mô hình và cách thức tổ chức của Quốc hội các nước, tên gọi cũng khác nhau, rất nhiều nước ngoài ta không gọi là Tổng thư ký, người ta chỉ gọi là thư ký Quốc hội. Đây là một vị đứng đầu cơ quan hành chính của bộ máy nhà nước mà không phải là đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta đã bố trí, trên thực tế vị trí vai trò của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là một vị trí, đồng thời là thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một vị trí hết sức quan trọng. Cho nên nếu chúng ta tính đến vai trò Tổng thư ký Quốc hội. Nếu chúng ta theo mô hình như vậy thì trên thực tế ảnh hưởng đến  hoạt động của bộ máy văn phòng. Tôi cho rằng những vấn đề như thế chúng ta cần phải nghiên cứu và tham khảo, cái chính là phải phát huy được vai trò, hiệu quả của cả bộ máy, nhất là phát huy vai trò của các cơ quan Quốc hội. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Quang Chiểu - Nam Định

Kính thưa Quốc hội,

Theo gợi ý của Đoàn thư ký, tôi xin tham gia vào Điều 92, 93 của dự thảo luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Tài chính, ngân sách. Theo tờ trình và dự thảo luật cũng như Báo cáo của Cơ quan thẩm tra, thảo luận tại tổ vẫn còn một số ý kiến khác nhau về nhiệm vụ, quyền hạn của hai ủy ban này.

Quan điểm của tôi là đồng tình với các ý kiến cần giao nhiệm vụ thẩm tra, giám sát các dự án luật về tiền tệ, về ngân hàng. Theo tôi cả nhiệm vụ thẩm tra, giám sát thị trường tài chính cho Ủy ban Tài chính, ngân sách trong bối cảnh Quốc hội chúng ta chưa bàn đến việc chia tách, sáp nhập các ủy ban với 6 lý do như sau:

Thứ nhất, khái niệm tài chính bao gồm hoạt động về ngân hàng. Nói cách khác ngân hàng là một bộ phận của hệ thống tài chính, bởi vì bản thân tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện bằng tiền, phát sinh trong quá trình phân phối của cả xã hội để hình thành, tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung của nhà nước và của tổ chức kinh tế. Chính vì thế trong phân ngành kinh tế, người ta cũng đều phân là tài chính tiền tệ, tín dụng thuộc một nhóm.

Lý do thứ hai tài chính công là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính thì nội hàm của tài chính công thì không chỉ là ngân sách nhà nước mà còn cả hoạt động của Ngân hàng nhà nước, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Chính vì thế nói đến tài chính là không chỉ nói đến thu chi ngân sách nhà nước, không chỉ nói đến thuế, lãi suất, cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá, tín dụng và chứng khoán.

Lý do thứ ba, Ủy ban Tài chính, ngân sách do Quốc hội khóa XII thành lập nội hàm đã thể hiện rằng Ủy ban này phải thực hiện nhiệm vụ thẩm tra giám sát các chính sách không chỉ về tài khóa, mà còn về tiền tệ, ngân hàng và cả thị trường tài chính. Do vậy chúng ta không nên hiểu đơn thuần tài chính chỉ là thuế, thu chi ngân sách. Nó còn là tiền tệ, tín dụng, chứng khoán với hệ thống đầy đủ của nó.

Lý do thứ tư, chúng tôi cho rằng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai bộ phận hữu cơ của chính sách tài chính. Do vậy, khi điều hành nền kinh tế vĩ mô phải có sự phối hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn giữa hai chính sách này, không thể để hai chính này tách rời nhau,chúng hỗ trợ cho nhau cùng phát triển trong bất cứ thời gian hay không gian nào. Song nhìn lại thời gian qua có những năm, những lúc chúng ta điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ chân thấp, chân cao, không đồng bộ, hệ lụy của nó đến kinh tế - xã hội thì các đại biểu Quốc hội và mọi người đã biết, chúng tôi cũng không muốn nói thêm.

Lý do thứ năm, tôi cho rằng trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban Kinh tế cần tập trung đi sâu vào vĩ mô của kinh tế nhưng ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng, đặc biệt tôi cho 5 mặt bức xúc hiện nay của nền kinh tế là cải tổ nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và đổi mới nền kinh tế là những nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay mà Ủy ban Kinh tế cần đảm nhận.

Lý do thứ sáu, một số ý kiến cho rằng thông qua chi phối dòng tiền và khối lượng tiền thông qua tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lạm phát, khống chế và kiềm chế lạm phát, nội dung này liên quan trực tiếp đến các vấn đề kinh tế vĩ mô, hoặc cho rằng hiện nay công việc của Ủy ban Tài chính, ngân sách rất nặng nề, nên Ủy ban Tài chính, ngân sách tập trung vào vấn đề ngân sách nhà nước hoặc phân công như hiện nay là không có gì vướng mắc, do vậy cần giữ nguyên như nhiệm vụ hiện nay của Ủy ban Tài chính, ngân sách. Với lập luận như thế, tôi cho rằng chưa thỏa đáng với những lý do như sau:

Chính sách tài khóa cũng thuộc phạm trù kinh tế vĩ mô chứ đâu phải chính sách tiền tệ. Chính sách tài khóa cũng quyết định đến ổn định kinh tế vĩ mô về kiềm chế lạm phát, có những thời gian chính sách tài khóa còn có vai trò quan trọng hơn.

Nội dung quan trọng hiện nay thị trường tài chính như thế nào. Chúng tôi quan sát thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán, thị trường vốn chưa thấy Ủy ban nào đảm nhận về việc thẩm tra giám sát nội dung này cả.

Một thực tế hiện nay, thời gian vừa qua Quốc hội nhận được rất ít thông tin về chính sách tiền tệ, tín dụng và thị trường tài chính, thị trường chứng khoán qua kênh các Ủy ban của Quốc hội, mà chúng ta có được thông tin này chủ yếu là qua kênh các báo cáo của Chính phủ, các bộ ngành liên quan của Chính phủ. Còn qua kênh của các Ủy ban của Quốc hội đại biểu Quốc hội nhận được rất ít thông tin.

Nếu cho rằng công việc Ủy ban Tài chính, ngân sách nặng nề và cho rằng phân công như hiện nay không có gì vướng mắc tôi cho rằng đánh giá đó chỉ về mặt định tính mà thôi. Trên thực tế không phải không có vướng mắc. Quan trọng Thường vụ điều hành rất nhuần nhuyễn, chưa thể hiện ra thôi chứ không phải không có vấn đề. Mặt khác hiện nay nhiệm vụ các Ủy ban khác cũng đâu có vướng mắc mà đợt này chúng ta cũng bàn xem điều chỉnh nhiệm vụ của một số Ủy ban. Với một số ý kiến đó tôi cho rằng nó cũng chưa thỏa đáng.

Đó là những lý do tôi cho rằng Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này cần điều chỉnh về nhiệm vụ cho Ủy ban Tài chính ngân sách như vừa nêu ở trên.

Chúng tôi cũng tham gia một ý nhỏ về nhiệm kỳ của Quốc hội. Theo Khoản 3, Điều 3 có ghi trong trường hợp đặc biệt Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng trong trường hợp có chiến tranh. Theo tôi ghi như thế là chưa đầy đủ nội hàm của khoản này, vì mới chỉ nói đến thời gian tối đa của việc kéo dài nhiệm kỳ mà chưa nói đến thời gian tối đa của việc rút ngắn nhiệm kỳ là bao nhiêu. Cho nên chúng tôi xin đề nghị bổ sung phải có nội dung này và quan điểm của tôi đề nghị thời gian rút ngắn một nhiệm kỳ cũng không quá 12 tháng. Như vậy cần được bổ sung cụm từ "hoặc rút ngắn nhiệm kỳ" vào Khoản 3, điều này. Viết lại là "việc kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh".

Xin cảm ơn Quốc hội, xin hết.

 

Giàng A Chu - Yên Bái

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Thảo luận Luật tổ chức Quốc hội chúng tôi đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo luật và cũng nhất trí với nhiều ý kiến phát biểu trước tôi. Về các vấn đề cụ thể, chúng tôi xin tham gia hai nội dung sau.

Thứ nhất, về số lượng đại biểu Quốc hội, chúng tôi thấy đồng tình với nhiều ý kiến đã phát biểu, hiện nay kể cả cho những nhiệm kỳ tiếp theo chúng tôi thấy chỉ giữ 500 đại biểu như hiện nay phù hợp, kể cả cho đến năm 2020. Bởi vì với cơ số dân số hiện nay gần 100 triệu dân, nếu 500 đại biểu Quốc hội để chúng ta cũng hiểu nó tương ứng với cơ cấu dân số này và cũng phải nghĩ tới nếu như tăng số lượng đại biểu phải tương ứng với cơ số, dân số tăng theo cho phù hợp.

Tuy nhiên về số đai biểu Quốc hội chuyên trách còn nhiều ý kiến khác nhau, chúng tôi thấy cũng có người đề nghị 35%, người đề nghị 45% và cũng có ý kiến đại biểu 50% và có người đề nghị 2/3. Nếu chúng ta xây dựng một Quốc hội mạnh, hoạt động chuyên trách, chuyên nghiệp thì chúng tôi thấy cần thiết phải tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên. Việc tăng đại biểu chuyên trách này cho cả các cơ quan Trung ương và cả cho các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương như nhiều ý kiến đã đề nghị. Bởi vì nếu như địa phương mà chỉ có 1 đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc trưởng đoàn chuyên trách, hoặc phó đoàn chuyên trách như hiện nay thì không đáp ứng với các yêu cầu hoạt động công tác của Quốc hội ở địa phương.

Các đoàn giám sát của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban và giám sát của chính đoàn đại biểu Quốc hội đó và với các hoạt động khác như hội nghị, hội thảo, tiếp công dân v.v... thì một đại biểu Quốc hội chuyên trách quả thật là không đủ sức mà chúng tôi thấy như vậy. Cho nên đối với các địa phương bố trí ít nhất 2 đại biểu chuyên trách, một Trưởng đoàn hoặc Phó đoàn chuyên trách và 1 ủy viên chuyên trách là hoàn toàn phù hợp.

Đối với các cơ quan chuyên môn Trung ương như Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan khác của Quốc hội thì số lượng bao nhiêu? Hiện nay chúng ta cũng đã có gần 100 đại biểu, chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn tiếp tục tăng nhưng tổng số tăng có lẽ chỉ trên dưới khoảng 120 đại biểu là cùng. Bởi vì chúng ta tăng quá thì khâu phục vụ, những khâu kèm theo có làm đội biên chế của Quốc hội không, khâu phục vụ cũng là vấn đề, chúng tôi đề nghị nên tăng ở mức độ.

Tính cả các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, các cơ quan trung ương, tương ứng với khoảng 45%-50%, chúng tôi đề nghị như vậy là phù hợp, chưa cần đến 2/3. Chúng tôi thấy rằng ngoài những ý kiến đó, về chất lượng cũng cần phải quan tâm, trong luật nên quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn, về cơ cấu thành phần, về phẩm chất đạo đức, năng lực và cũng phải lựa chọn những đại biểu Quốc hội tâm huyết, có trách nhiệm với dân. Hiện nay có nhiều đại biểu muốn làm đại biểu, nhưng không tâm huyết hoặc không có điều kiện hoạt động, chúng tôi cho rằng không có hiệu quả.

Thứ hai, về Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Tôi hoàn toàn đồng tình là nâng cấp Ban công tác đại biểu và Ban dân nguyện thành cơ quan của Quốc hội tạo điều kiện cho hai cơ quan này hoạt động. Thực tế hai cơ quan này cũng đã hoạt động rất tốt, hoạt động trong phạm vi cả nước, nếu chúng ta chậm nâng điều kiện cho hai cơ quan này chúng tôi cho rằng sẽ có những khó khăn. Chúng tôi đề nghị Quốc hội nghiên cứu và sớm nâng cấp hai cơ quan này. Còn lại những cơ quan khác chưa được nâng cấp chúng tôi đề nghị để trong Văn phòng Quốc hội như các cơ quan trực thuộc bộ bên Chính phủ, như thế là hoàn toàn phù hợp. Hội đồng dân tộc và các Ủy ban, nhiệm vụ trong dự thảo chúng tôi thấy là đã kế thừa được tất cả những nhiệm vụ trên thực tế cho nên tôi đồng tình.

Về việc Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời, tôi đồng tình và sẽ thành lập khi cần thiết vì Hiến pháp đã quy định như vậy. Nhưng tôi đề nghị Ban soạn thảo nên nghiên cứu để thiết kế một điều quy định riêng về ủy ban lâm thời này và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế hoạt động cho ủy ban lâm thời, ủy ban lâm thời không hoạt động theo quy chế của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, vì Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban là những cơ quan cứng, còn Ủy ban lâm thời chỉ hoạt động lâm thời, khi hoàn thành nhiệm vụ thì đồng thời quy chế đó cũng hết hiệu lực. Chúng tôi đề nghị như vậy. Xin hết.

 

Trần Đình Long - Đắk Nông

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết tôi xin tán thành với ý kiến đề nghị của đại biểu Trần Du Lịch, Quốc hội cần tổ chức thời gian thảo luận, cần thiết mở một cuộc thảo luận trực tuyến nữa để làm rõ luật tổ chức Quốc hội. Tôi xin tham gia mấy ý như sau.

Trước hết tôi cảm nhận dự thảo luật lần này chưa có gì đổi mới, chưa thể hiện được đầy đủ vai trò, vị trí của Quốc hội trong hệ thống cơ quan nhà nước đã được Hiến pháp quy định, ví dụ như quyền hạn của Quốc hội, trong Hiến pháp ở Điều 70 có đến 15 khoản quy định thì tại Điều 2 của dự thảo luật chỉ có 2 khoản, tôi nghĩ rằng đây là cách quy định ngược, lẽ ra ít nhất phải có 15 điều tương ứng với 15 khoản để quy định chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp quy định đó là quyết định những chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ của quốc gia, vậy thì chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ là gì và Quốc hội quyết định ra làm sao thì phải có một điều quy định cụ thể. Hay cơ chế bảo hiến, khi làm Hiến pháp bàn rất kỹ tiếp tục duy trì cơ chế bảo hiến hiện nay, nhưng đến Luật tổ chức Quốc hội cũng không xác định được cơ chế bảo hiến là gì và sẽ làm như thế nào. Hay vấn đề Quốc hội quyết định những vấn đề chiến tranh, hòa bỉnh và những biện pháp đặc biệt khác nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, thì quyết định như thế nào, chẳng hạn lần này Trung Quốc mở rộng phạm vi chiếm đóng lãnh thổ quốc gia, vùng đặc quyền, vùng tài phán của quốc gia thì Quốc hội nên làm thế nào và phải làm thế nào, không thể nói tùy nghi được, rơi vào những điều kiện đó thì buộc Quốc hội phải làm gì. Theo tôi cách thiết kế chức năng, quyền hạn, vị trí của Quốc hội như trong dự thảo luật là không thể hiện được tinh thần của Hiến pháp một cách cụ thể hơn.

Những vấn đề hạn chế, tồn tại của Quốc hội trong quá trình hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ qua, tôi thấy chưa được khắc phục trong dự thảo luật lần này. Tôi xin phát biểu tập trung vào 4 vấn đề như sau:

Một, về đại biểu Quốc hội, về số lượng tôi nhất trí nên quy định không quá 500 là vừa so với dân số của Việt Nam và điều kiện địa lý. Về cơ cấu thành phần tôi thấy có một vấn đề từ khi có Quốc hội đến giờ chúng ta chưa làm được là đại diện cho các dân tộc thiểu số trong Quốc hội. Lần này tôi đề nghị chúng ta có 54 dân tộc, nếu trừ người kinh là đa số, còn lại 53 dân tộc được coi là dân tộc thiểu số, có nhiều dân tộc bây giờ cũng không phải là thiểu số. Tôi đề nghị chúng ta có nên quy định cứng tối thiểu mỗi một dân tộc phải có 1 đại biểu Quốc hội, có quy định được không. Nếu quy định không được thì chúng ta phải quy định tối thiểu có từ 90% đại diện cho dân tộc có đại biểu trong Quốc hội, nếu 90% thì trên dưới 45 người. Có quy định như vậy thì các tổ chức, các địa phương mới tập trung đào tạo, nghiên cứu và bố trí, chuẩn bị nguồn cho đại biểu Quốc hội. Nếu có cũng được, không có cũng được như cách quy định lâu nay cũng không bao giờ có được.

Về số lượng đại biểu chuyên trách, tôi đề nghị nên quy định tối thiểu là 40%, bởi vì trên thực tế hiện nay chúng tôi thấy ở địa phương có 65 đại biểu, còn lại các cơ quan Quốc hội, 10 cơ quan Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi nghĩ khoảng 135 người. Như vậy mức tối thiểu là 40% là phải quy định, còn hơn nữa thì tốt.

Thứ hai, về đoàn đại biểu Quốc hội. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đó là đại diện cho cử tri nơi bầu ra và đại diện cho cử tri cả nước. Chính vì thế việc trước hết là đại biểu Quốc hội phải thực hiện chức năng của mình ở tại đơn vị bầu mình. Ở mỗi một tỉnh tối thiểu  hiện nay là 2 đơn vị bầu cử với số lượng tối thiểu là từ 6 đại biểu trở lên. Do đó, tôi thấy rằng xuất phát từ chức năng của đại biểu Quốc hội với một hình thức để bảo đảm cho hoạt động đại biểu Quốc hội thì chúng tôi đề nghị phải quy định đoàn đại biểu Quốc hội đầy đủ về tư cách, địa vị pháp lí để thực hiện, tổ chức thực hiện cho đại biểu thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, để tránh tình trạng hiện nay là không bảo đảm điều kiện pháp lí để đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động. Tôi đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội phải có văn phòng, cơ quan chuyên môn giúp cho đoàn đại biểu Quốc hội, mà cụ thể là phải có chuyên viên giúp cho đoàn đại biểu Quốc hội với tinh thần chuyên nghiệp và chuyên trách. Vì đại biểu Quốc hội trong từng đơn vị có thể thay thế, nhưng Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội này với những chuyên viên hoạt động chuyên nghiệp và chuyên trách thì mới được bảo đảm ổn định và tham mưu có tính liên tục cho đoàn đại biểu Quốc hội.

Thứ ba, về Uỷ ban thường vụ Quốc hội, tôi đề nghị nên tổ chức theo hướng hoạt động chuyên trách, bao gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch và một số uỷ viên chuyên trách. Bởi vì thực tế hiện nay, hầu hết các đại biểu, các đồng chí trong Uỷ ban thường vụ là kiêm nhiệm Chủ nhiệm các Uỷ ban. Do đó, khi họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì gần như các hoạt động của Uỷ ban bị bế tắc và ngược lại, khi làm việc của Uỷ ban thì công việc của Thường vụ là không đuợc. Trong khi ấy, địa vị pháp lí của thường vụ là cơ quan thường trực của Quốc hội.

Về Hội đồng dân tộc và Uỷ ban thì tôi đề nghị chúng ta cần phải nghiên cứu về vấn đề hiện nay, tôi xin phép được phát biểu tiếp lần sau.

 

Đỗ Mạnh Hùng - Thái Nguyên

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin phép phát biểu ba vấn đề.

Thứ nhất là đại biểu Quốc hội, thứ hai là đoàn đại biểu Quốc hội, thứ ba là việc cụ thể hoá yêu cầu về nhà nước của dân, do dân, vì dân, vấn đề quyền lực của nhân dân trong tổ chức Quốc hội.

Hai vấn đề đầu thì nhiều đại biểu đã phát biểu. Tôi chỉ xin nói ngắn về quan điểm. Về đại biểu Quốc hội tôi thấy rất tán thành ý kiến của đại biểu Huỳnh Nghĩa, đoàn Đà Nẵng, tôi nghĩ rằng để đổi mới quan điểm, quy trình về lựa chọn, giới thiệu, để làm sao đại biểu Quốc hội thật sự là những người có tài năng, tâm huyết, xứng đáng là đại diện của nhân dân thì sẽ được xử lí, giải quyết thêm ở Luật bầu cử mà tới đây chúng ta sẽ xem xét. Nhưng mà khi đã giải quyết đầu vào rồi thì hoạt động và vai trò của đại biểu Quốc hội trong suốt cả nhiệm kì cần phải được đảm bảo như thế nào. Trong văn bản góp ý của Ủy ban Về các vấn đề xã hội gửi Ủy ban Pháp luật, chúng tôi có đề xuất cần phải nghiên cứu tăng thời gian quy định mà mỗi đại biểu phải dành cho hoạt động Quốc hội, có thể lên 40% chứ không phải ít nhất 1/3 như hiện nay.

Một chỉ số thời gian nữa cũng cần phải nghiên cứu để quy định trong luật, đó là thời gian tối thiểu để các đại biểu công tác ở Trung ương phải về hoạt động tại địa phương nơi mình ứng cử. Trong văn bản Ủy ban chúng tôi có đề xuất ra hai con số, thứ nhất, đối với đại biểu không chuyên trách ít nhất phải dành 30 ngày trong năm để hoạt động tại địa bàn nơi mình ứng cử như giám sát, tiếp dân, các hoạt động khác. Còn đối với đại biểu chuyên trách, phải dành ít nhất 40 ngày trong năm để hoạt động ở địa bàn nơi mình ứng cử để đảm bảo mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri.

Vấn đề thứ hai, về đoàn đại biểu Quốc hội, cũng nhiều ý kiến phát biểu chúng tôi thấy thực tế đã chứng minh vai trò rất tích cực mà cực kỳ quan trọng của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, đó là những hoạt động như giám sát, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, nhiều hoạt động khác nhưng Quốc hội thấy rất nhiều những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề quan trọng đều thảo luận theo cơ chế đoàn đại biểu Quốc hội. Ví dụ vấn đề biển Đông hay vấn đề nhân sự, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm thì chúng ta đều sử dụng cơ chế đoàn đại biểu Quốc hội. Nên tôi nghĩ phải làm rõ hơn vị trí pháp lý của đoàn đại biểu Quốc hội theo hướng đoàn đại biểu Quốc hội phải là một cơ cấu có thẩm quyền trong giám sát, trong xây dựng pháp luật, trong tham gia quyết định các vấn đề ở Quốc hội, đảm bảo là một cơ cấu năng động và gần dân nhất của Quốc hội.

Vấn đề thứ ba, việc cụ thể hóa yêu cầu về nhà nước của dân, do dân, vì dân và thể hiện quyền lực của nhân dân trong tổ chức Quốc hội, tôi xin nêu 3 ý sau:

Thứ nhất, phải làm rõ hơn khái niệm cơ quan đại diện đại biểu cao nhất của dân. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của dân thì anh là đại biểu của tôi, tôi nghĩ đơn thuần có 3 ý:

Một, anh phải tuân theo ý chí của tôi.

Hai, anh phải thường xuyên gặp tôi.

Ba, tôi thấy anh không phù hợp với vai trò đại diện của tôi nữa thì tôi phải thay, tôi phải để người khác làm. Cho nên theo tôi khái niệm về cơ quan đại biểu cao nhất của dân đối với Quốc hội cần phải được tiếp tục nghiên cứu làm rõ và quy định cụ thể trong luật.

Ý thứ hai, vấn đề trưng cầu dân ý. Đây cũng là thể hiện của dân, do dân, vì dân và thể hiện quyền lực của dân. Tôi đề nghị phải quy định rõ hơn trong dự thảo luật có hai điều là Điều 26 và Điều 57 nhưng chúng tôi thấy vẫn còn chung chung. Theo tôi những trường hợp này nên quy định phải quy định trưng cầu dân ý.

Thứ nhất khi sửa đổi Hiến pháp, có lẽ một số nội dung phải trưng cầu dân ý.

Thứ hai, trong một số luật, ví dụ như Luật đất đai vừa rồi cũng rất nhiều ý kiến đề nghị nên đưa ra trưng cầu dân ý thì cũng nên tổ chức.

Thứ ba, trong một số quyết định quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ba trường hợp này theo tôi phải có cơ chế để tổ chức trưng cầu dân ý. Chung cho cả ba trường hợp tôi đề suất nên quy định theo hướng kết quả trưng cầu dân ý là ý chí cao nhất mà Quốc hội phải tuân theo chứ không chỉ đơn thuần đây là cơ sở để Quốc hội xem xét quyết định.

Vấn đề thứ ba, việc công tác dân nguyện tại Quốc hội, tôi thấy có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề chuyển Ban Dân nguyện thành cơ quan Quốc hội. Tôi thấy đây là vấn đề có lẽ phải quan tâm. Theo tôi đây không chỉ là vấn đề về tổ chức mà đây là vấn đề về nâng tầm công tác dân nguyện trong Quốc hội. Tôi tán thành ý kiến đại biểu Cương. Theo tôi nếu suy nghĩ theo hướng này, tôi hoàn toàn tán thành với việc chuyển Ban Dân nguyện thành Ủy ban Dân nguyện vì hai lý do:

Thứ nhất, như trên đã nói yêu cầu xây dựng một Quốc hội của dân, do dân, vì dân, yêu cầu về thể hiện quyền lực của nhân dân trong Quốc hội ngày càng rõ hơn, ngày càng cao hơn. Chúng ta phải có cơ chế thực hiện việc thể hiện quyền lực của nhân dân trong Quốc hội và nếu để là một ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội như hiện nay hoặc là thuộc Quốc hội như tới đây cũng chưa đủ địa vị pháp lý, chưa đủ điều kiện để chúng ta cụ thể hóa triển khai được yêu cầu này vào trong tổ chức và hoạt động Quốc hội.

Thứ hai, những vấn đề liên quan đến công tác dân nguyện ngày càng rõ hơn, ngày càng cao hơn trong hoạt động Quốc hội. Những vấn đề như tiếp dân rồi xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã rõ. Nhưng hai vấn đề như xây dựng pháp luật và giám sát tôi thấy càng yêu cầu cao hơn. Xây dựng pháp luật Quốc hội vừa quyết định đưa vào chương trình Luật biểu tình, Luật trưng cầu dân ý, tôi nghĩ phải có cơ quan để thẩm tra, sau này để giám sát việc thực hiện luật này, tốt nhất là giao cho dân nguyện, muốn vậy phải là Ủy ban dân nguyện. Thứ hai là giám sát, trong Điều 109 có quy định chức năng giám sát của Ban Dân nguyện nhưng tôi thấy hơi mâu thuẫn, Luật giám sát quy định 5 chủ thể giám sát Quốc hội nhưng không có Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thứ hai, nếu thiết kế theo kiểu ban thì cũng có những đồng chí không phải là đại biểu Quốc hội, nếu giám sát với tư cách Ủy ban thì các thành viên hoàn toàn có đủ điều kiện, thẩm quyền, nhưng nếu là Ban thì các đồng chí không phải là đại biểu Quốc hội khó thể hiện vai trò, thẩm quyền của mình. Tôi xin đề xuất như vậy. Xin hết ý kiến.

 

Triệu Thị Nái (Triệu Mùi Nái) - Hà Giang

Kính thưa Chủ tọa,

Kính thưa Quốc hội.

Tôi tán thành cơ bản với tên gọi và nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo luật mà Ủy ban thường vụ Quốc hội trình tại kỳ họp này. Tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, Điều 1 đến Điều 28 dự thảo luật đã pháp điển hóa nội dung của Điều 69, các khoản của Điều 70 Hiến pháp quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội theo hướng mở rộng, cụ thể và chi tiết hơn. Ngoài việc quy định Quốc hội có thẩm quyền cao nhất làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, dự thảo luật đã cụ thể hơn thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt từ Điều 6 đến Điều 28 dự thảo luật đã cụ thể hóa nội dung của 15 khoản, Điều 70 Hiến pháp quy định về những nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Riêng Khoản 5, Điều 50 Hiến pháp quy định Quốc hội quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước, đây là một nội dung quan trọng chưa được ban soạn thảo quy định cụ thể. Kính thưa Quốc hội, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và nhà nước ta rất coi trọng chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, bao trùm đó là chính sách đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc, chính sách đoàn kết tôn giáo. Đặc biệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X và XI cũng đã chỉ rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng về các nội dung này. Nghị quyết Đại hội IX chỉ rõ vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất hàng hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, mở mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến trước đây. Tích cực thực hiện các chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số. Động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc và các địa phương. Chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tự ti, mặc cảm dân tộc. Điều 5 Hiến pháp cũng đã quy định về vấn đề này.

Về chủ trương đoàn kết các tôn giáo, Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật, đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo, động viên giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân, Điều 24 Hiến pháp đã quy định rõ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.

Bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo những năm qua là để tiếp tục xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế là mục tiêu xuyên suốt trong chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Nằm trong bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, do đó phải được thể chế hóa bằng pháp luật, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trước hết là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy tôi đề nghị thẩm quyền của Quốc hội quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo phải được quy định cụ thể hơn trong Luật tổ chức Quốc hội. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Hội đồng dân tộc tham mưu cho Quốc hội, cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về chính sách dân tộc của nhà nước.

Tôi đề nghị nâng Ban công tác đại biểu và Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu lập pháp là 3 cơ quan của Quốc hội như ý kiến của đại biểu Trần Ngọc Vinh ở Hải Phòng đã phân tích, tôi nhận thấy với chức năng, nhiệm vụ được giao của 3 cơ quan như hiện nay phải được xác định vị trí pháp lý rõ ràng để xứng tầm với nhiệm vụ được giao và đồng thời cũng nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm và tinh thần tham mưu phục vụ Quốc hội tốt hơn. Tôi đồng tình chức danh Tổng thư ký Quốc hội, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối ngoại và cũng phù hợp với cách thức tổ chức công tác phục vụ các hoạt động của một số nghị viện trên thế giới.

Nếu lập chức danh Tổng thư ký thì có các phó tổng thư ký, các ủy viên thư ký, vậy có thành lập Ban thư ký Quốc hội hay không, các đồng chí này có nằm trong các vị trí của Đoàn thư ký như hiện nay không, các đồng chí phó tổng thư ký, ủy viên thư ký thuộc lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Dự thảo Khoản 3, Điều 110 chưa rõ vị trí các chức danh sẽ được bố trí như thế nào trong việc phân công, phân nhiệm công việc cụ thể và mối quan hệ phối hợp công việc giữa các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ các hoạt động của Quốc hội nói chung. Tôi đề nghị cần phải quy định rõ hơn về vấn đề này trong luật.

Thứ ba, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với số lượng đại biểu Quốc hội không quá 500 người, số đại biểu hoạt động chuyên trách ít nhất là 35%, dự thảo quy định theo hướng mở, như vậy tối thiểu quy định 35%, sau này có thể căn cứ vào từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, số lượng dân số thì có thể tăng thêm số đại biểu hoạt động chuyên trách kể cả ở trung ương và địa phương, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Quy định như dự thảo là phù hợp.

Thứ tư, về cơ cấu tổ chức và việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, tôi đề nghị cụ thể hóa Hiến pháp và thực tiễn hoạt động thời gian qua cho rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để quy định rõ hơn về các nhiệm vụ, quyền hạn này cho phù hợp và đặc biệt ở Điều 89 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, tại Khoản 3, chúng tôi đề nghị sửa lại như sau: Trước khi Chính phủ ban hành quyết định thực hiện chính sách dân tộc phải lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc. Trên đây là một số ý kiến của tôi. Xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Lê Thanh Vân - TP Hải Phòng

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cho rằng Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã rất đúng khi đưa ra 5 lý do sửa đổi và 4 quan điểm chỉ đạo. Trong dự thảo luật cũng đã có một số tiến bộ về hình thức, cấu trúc cũng như nội dung. Tuy nhiên như nhiều đại biểu Quốc hội đã phản ánh, phân tích, tôi cho rằng chất lượng của dự thảo luật lần này cần tiếp tục nghiên cứu để đề cập thêm nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Suy cho cùng, việc sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội cần giải đáp được 3 câu hỏi. Một, những hạn chế hiện nay của Quốc hội là gì. Hai là nguyên nhân vì sao và ba là hướng khắc phục như thế nào. Việc khắc phục những hạn chế đó trải dài trên 4 vấn đề: một là chất lượng đại biểu, điều này như một số ý kiến cho rằng cần sửa Luật tổ chức Quốc hội; Thứ hai là cách thức tổ chức, mô hình các cơ quan của Quốc hội; Thứ ba là phương thức hoạt động của Quốc hội và thứ tư là bộ máy giúp việc của Quốc hội.

Theo tôi trong dự thảo luật lần này cần phải quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh, tôi đề nghị không nên đưa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, vì tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bầu cử, đó là cách thức, tiêu chí để lựa chọn những  người xứng đáng vào Quốc hội. Điều quan trọng nữa là vấn đề tên luật, tên nghị quyết, tên pháp lệnh cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Quốc hội, vì vậy tôi đề nghị đưa ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này.

Thứ hai, về Quốc hội và kỳ họp Quốc hội. Dự thảo cho thấy nghĩa vụ quyền hạn của Quốc hội cơ bản là diễn đạt lại Hiến pháp mà chưa thể hiện được vấn đề cụ thể hoá Hiến pháp về quyền hạn, nhiệm vụ của Quốc hội trên từng phương diện một, đặc biệt là quyền hạn về ngân sách, về tài chính như nhiều ý kiến phân tích.

Thứ hai đó là kì họp Quốc hội. Kì họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Có thể nói kỳ họp Quốc hội chính là Quốc hội. Nhưng chưa làm rõ phương cách tổ chức, phương cách hoạt động Quốc hội ở trên diễn đàn kì họp Quốc hội như thế nào. Điều này có thể dẫn đến Quốc hội hoạt động bằng thảo luận là chủ yếu, nhưng chúng ta thấy vấn đề đang đặt ra hiện nay, đó là chúng ta đang duy trì một Quốc hội tham luận mà chưa chuyển thành một Quốc hội tranh luận. Chỉ có thể tranh luận thì các chân lí, các lẽ phải hay sự đúng đắn của các quy định mới bộc lộ ra. Ít khi chúng ta có một Quốc hội tranh luận. Thứ sáu vừa rồi chúng ta hiếm khi mới thấy một Quốc hội tranh luận bằng việc bàn bạc sâu từng vấn đề và đưa ra những ý kiến.

Vấn đề thứ ba là Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tôi thấy Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ở trong điều kiện Quốc hội hoạt động không thường xuyên thì thẩm quyền Uỷ ban thường vụ Quốc hội trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước theo sự uỷ nhiệm của Quốc hội làm chưa rõ.

Vấn đề thứ tư là tổ chức các cơ quan Quốc hội. Điều mà chúng ta có thể thấy rằng hạn chế trong tổ chức của Quốc hội đó chính là mô hình tổ chức các Uỷ ban của Quốc hội. Nhiều nhiệm kì qua cho thấy, với việc duy trì một số Uỷ ban của Quốc hội hiện nay thì việc ôm đồm quá nhiều công việc, hoạt động của Uỷ ban quá tải và đặt ra vấn đề phải tách uỷ ban, chuyên môn hoá sâu, như vậy chất lượng tham mưu, giám sát cho Quốc hội mới cao được. Tôi đề nghị trong lúc chưa thấy cần phải tách các Uỷ ban ra thì phải ghi nhận địa vị pháp lí cũng như là thẩm quyền, phạm vi, phương thức hoạt động của các tiểu ban để các tiểu ban giúp cho các Ủy ban hoạt động sâu hơn trong nhiều lĩnh vực và hướng lâu dài nên tách các Uỷ ban cho tương ứng với các bộ và Chính phủ, là một mô hình tổ chức Quốc hội hiện đại.

Vấn đề thứ năm đó là việc nâng cấp các ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tôi thấy tờ trình đã nêu ra nhưng chưa đi theo phương án nào. Nếu như nâng ban của thường vụ Quốc hội lên thành ban thuộc Quốc hội tôi cho rằng không đúng với nguyên lí tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Bởi vì ở Quốc hội chỉ có thể là cơ quan do Quốc hội lập ra hoạt động theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số, không thể có mô hình ban ở đây với mô hình là cấp trưởng đó lại chế độ thủ trưởng được, cho nên cần thiết phải nâng hai ban này lên.

Theo tôi nâng hai ban này lên để làm gì? Với Ban công tác đại biểu có thể đổi tên thành Ủy ban tổ chức nhà nước và thực tế là như thế, để thực hiện 3 sứ mệnh:

Một là giúp cho Hội đồng bầu cử và Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức bầu cử Quốc hội.

Hai là giúp cho việc tổ chức công tác nhân sự bộ máy nhà nước.

Ba là giúp cho Quốc hội giám sát việc chia, nhập, tách các đơn vị hành chính cũng như giám sát bộ máy hành chính, việc tăng, giảm biên chế bộ máy hành chính.

Với Ban dân nguyện cũng có 3 sứ mệnh:

Một là tiếp nhận ý kiến, kiến  nghị của dân khác với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội hay phạm vi hoạt động của các ủy ban của Quốc hội theo chuyên môn, Ban dân nguyện là tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Hai là đề xuất ý kiến nguyện vọng của nhân dân thành chính sách.

Ba là giám sát công tác khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nên cần thiết phải thành lập Ủy ban.

Về bộ máy giúp việc của Quốc hội, tôi cho rằng chúng ta đang đi đến một mô hình theo mô hình thế giới, đó là Tổng thư ký Quốc hội. Nhưng Tổng thư ký Quốc hội các nước là một viên chức hành chính, viên chức cao cấp do Chủ tịch Quốc hôi bổ nhiệm. Còn chúng ta mô hình này do Quốc hội bầu ra là viên chức chính trị, tôi cho rằng cần cân nhắc. Vì bộ máy của Quốc hội các nước có 3 khối:

Một là khối chuyên môn giúp cho Hội đồng dân tộc, các Ủy ban.

Hai là khối phục vụ hành chính, hậu cần, kỹ thuật.

Ba là khối nghiên cứu.

Chúng ta hiện nay đang có 3 khối này rồi nhưng cần thiết phải tổ chức lại, nếu như duy trì mô hình là Tổng thư ký Quốc hội, tôi cho Tổng thư ký Quốc hội không thể là đại biểu Quốc hội và có thể là đứng đầu bộ máy của ba khối này, có như vậy phục vụ cho Quốc hội theo hướng chuyên sâu hơn. Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

 

Đồng Hữu Mạo - Thừa Thiên - Huế

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin phát biểu về đoàn đại biểu Quốc hội. Tại Tờ tình của Ủy ban thường vụ Quốc hội có nói là quá trình soạn thảo có hai loại ý kiến khác nhau về đoàn đại biểu Quốc hội. Trong dự thảo Luật tổ chức Quốc hội đã chọn ý kiến thứ nhất. Theo đó Khoản 2, Điều 58 của dự thảo luật quy định đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có nhiệm vụ tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong đoàn thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Quy định nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong dự thảo luật khác với quy định của pháp luật hiện hành và khác với thực tế hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội hiện hành quy định đoàn đại biểu Quốc hội không chỉ tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong đoàn tiến hành giám sát mà còn quy định đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tổ chức giám sát tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương, tại các Điều 2, 3, 4, 38, 39, 42, 43, 44 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Trên các cơ sở quy định của pháp luật từ lâu các đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức hoạt động giám sát của đoàn, trong đó có những cuộc giám sát theo chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mỗi năm bình quân có 4 cuộc, 2 cuộc của Quốc hội, 2 cuộc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì các đoàn địa phương đều tham gia giám sát trừ những đoàn mà Quốc hội về giám sát. Các đoàn đại biểu Quốc hội cũng chủ động đưa ra kế hoạch giám sát tại địa phương của đoàn mình. Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng hoạt động giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội đã phát hiện nhiều bất cập yếu kém trong việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

Qua đó để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền ở địa phương và đã làm cho hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rộng khắp, đều khắp trên phạm vi cả nước. Chính vì vậy đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, nếu như không có hoạt động giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội thì các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giỏi lắm cũng chỉ được một đoàn mà chia ra nhiều hướng của Trung ương về các tỉnh thì cũng rất ít. Nhưng nếu các đoàn có giao nhiệm vụ giám sát như thời gian vừa qua thì đều khắp và rộng khắp các hoạt động giám sát của Quốc hội.

Về tiếp nhận xử lý đơn thư. Luật hiện hành cũng quy định đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dâ. Trên thực tế nhiệm vụ này tốn rất nhiều thời gian và công sức của các đoàn đại biểu Quốc hội, vì vậy đã góp phần quan trọng trong việc giải thích về pháp luật cho nhân dân trong việc đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc có tiếng nói bảo vệ nhân dân nếu những cơ quan nhà nước họ vi phạm pháp luật làm thiệt hại đến lợi ích của công dân.

Về tham gia xây dựng pháp luật đoàn đại biểu Quốc hội không chỉ tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong đoàn tham gia các dự án luật mà còn tổ chức lấy ý kiến của địa phương. Thực tế hiện nay mỗi khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Văn phòng Quốc hội chuyển về cho đoàn đại biểu Quốc hội một dự án luật thì bao giờ cũng yêu cầu đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến và tùy theo từng dự án chúng tôi chọn các đối tượng tham gia khác nhau ở địa phương tổ chức lấy ý kiến tổng hợp và sau đó gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo đúng yêu cầu về thời gian.

Về tiếp xúc cử tri và tiếp dân, mặc dù luật pháp hiện hành không quy định là đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và tiếp dân với tư cách là đoàn đại biểu Quốc hội. Hiện nay chỉ quy định đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp xúc, tiếp dân. Trên thực tế nhiều khi không phải như vậy, sau khi có thông báo về thời gian, địa điểm và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, tiếp dân, nhưng vì lý do nào đó mà đại biểu không đến. Nếu nói đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có nhiệm vụ tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và tiếp dân thì trong trường hợp đại biểu không đến thì đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có hoãn, không tiến hành tổ chức, nhưng trên thực tế không hoãn, đoàn đại biểu Quốc hội đã được thay thế, việc thay thế này cử tri cũng không có ý kiến. Trong trường hợp như vậy có thể hiểu là đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc của tri và tiếp dân.

Trong quan  hệ về tổ chức và nhân dân ở địa phương, chúng tôi có một cảm nhận là cử tri và các tổ chức ở địa phương quan niệm đoàn đại biểu Quốc hội như là một cơ quan của Quốc hội ở địa phương. Trên thực tế người ta trong khi chưa đến được với Quốc hội thì thường đến với đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo, nhiều vấn đề khác kể cả quan hệ công dân và quan hệ các tổ chức ở địa phương.

Lược ra một số nét chính về quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội để thấy đoàn đại biểu Quốc hội không chỉ có nhiệm vụ tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong đoàn hoạt động mà đoàn đại biểu Quốc hội còn thực hiện nhiều nhiệm vụ của Quốc hội góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao trong dự thảo Luật tổ chức Quốc hội lại quy định nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội khác với quy định hiện hành. Việc quy định khác này có làm cho hoạt động của Quốc hội, có làm cho hoạt động của đại biểu Quốc hội tốt hơn không. Quy định luật hiện hành cũng như hoạt động thực tế của các đoàn đại biểu Quốc hội vừa qua có chỗ nào là bất cập. Trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nói rõ lý do vì sao phải quy định khác như vậy.

Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội quy định về đoàn đại biểu Quốc hội giống như trong Luật tổ chức Quốc hội hiện hành. Trong khi đó chúng ta biết Luật tổ chức Quốc hội hiện hành đã được Quốc hội Khóa X ban hành từ năm 2001 cách đây gần 3 nhiệm kỳ. Điều kiện hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội khi đó cũng khác xa. Chúng tôi nhớ từ Quốc hội Khóa X trở về trước, đoàn đại biểu Quốc hội không có đại biểu Quốc hội chuyên trách, văn phòng giúp việc chỉ có một nhân viên tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp việc cho các đoàn đại biểu Quốc hội thời kỳ đó. Rõ ràng trong điều kiện như vậy thì việc quy định đoàn đại biểu Quốc hội như trong các luật trước về tổ chức Quốc hội là phù hợp, bây giờ tình hình đã đổi khác xa. Vì vậy, dự thảo Luật tổ chức Quốc hội lần này nếu quy định giữ nguyên như dự thảo luật hiện hành là không phù hợp. Hơn nữa như chúng ta biết sau Luật tổ chức Quốc hội năm 2011 đã có Luật hoạt động giám sát năm 2003 quy định hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó có nói rõ không chỉ tổ chức cho Quốc hội, đại biểu Quốc hội mà chính đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt động nhiều vấn đề trong đó có hoạt động giám sát.

Về văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, nếu vẫn giữ nguyên như hiện nay thì sự tham mưu của đoàn đại biểu Quốc hội bị hạn chế, vì như chúng ta biết, cán bộ của văn phòng từ chánh văn phòng, phó văn phòng, các nhân viên của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội đều do Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng, cất nhắc, đề bạt, kể cả lương, nâng lương, kỷ luật, khen thưởng, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, làm sao văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội có thể tham mưu một cách độc lập cho đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được. Xin hết ý kiến.

 

Phùng Văn Hùng - Cao Bằng

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin bày tỏ sự nhất trí với nhiều nội dung đã được sửa đổi trong dự thảo Luật tổ chức Quốc hội trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp này, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đại biểu Quốc hội.

Chúng ta đều biết hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội, việc dự thảo luật xác định vị trí, vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội là một thay đổi lớn về quan điểm, là cơ sở cho việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội làm việc tốt hơn, thu hút được nhiều hơn những đại biểu có đức, có tài về làm việc tại Quốc hội.

Kính thưa Quốc hội, trong những năm gần đây hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, trong khi đó cơ chế, chính sách đối với đại biểu Quốc hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa làm rõ được vai trò của đại biểu Quốc hội, do vậy nhiều người không muốn về làm đại biểu Quốc hội chuyên trách, đã từng lưu truyền câu thơ "tiến vi bộ, thoái vi ban, không bộ, không ban mới về Quốc hội". Có trường hợp một đồng chí giám đốc sở ở địa phương được bổ  nhiệm làm Phó đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thì cảm nhận như mình bị giáng chức. Một thực tế nữa là 500 đại biểu Quốc hội đến từ những ngành nghề chuyên môn rất khác nhau, nhưng đều mang trách nhiệm chính trị rất lớn trước cử tri và đồng bào cả nước, mỗi lần bấm nút thông qua chính sách pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

Để có được sự tự tin khi bấm nút, ngoài sự giúp đỡ của các cơ quan giúp việc như Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu rất cần có người tư vấn, tham mưu trực tiếp cho mình trong những nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội và hỗ trợ xử lý những công việc hành chính sự vụ hàng ngày. Ở nhiều  nước trên thế giới, ngoài sự giúp đỡ của các cơ quan giúp việc chung, mỗi đại biểu Quốc hội được bố trí từ 2 - 4 người giúp việc. Trong khi ở ta qua nhiều khóa Quốc hội, những đại biểu Quốc hội chuyên trách không phải lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội chỉ mong sao có được nửa suất thư ký mà cũng không được, chỉ vì các đại biểu Quốc hội cũng thuộc hệ chuẩn công chức nhà nước, khi quy đổi chưa tương đương với cấp thứ trưởng nên chưa được bố trí thư ký. Lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã mạnh dạn đưa vào Khoản 3, Điều 57 dự thảo Luật tổ chức Quốc hội quy định đại biểu Quốc hội chuyên trách có thư ký giúp việc, như vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quan tâm đến tính đặc thù trong chức năng và nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội. Tôi đánh giá cao về sự lựa chọn này.

Vấn đề thứ hai, tôi đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 45-50%. Một thực tế là trong quá trình phát triển yêu cầu về khối lượng công việc cũng như chất lượng công việc của Quốc hội ngày càng tăng, trong khi Quốc hội lại làm việc không thường xuyên, một năm Quốc hội chỉ họp 2 kỳ họp được tổ chức trong vòng 2 tháng, mọi quyết định quan trọng dồn hết vào hai kỳ họp, nên công tác chuẩn bị giữa hai kỳ họp là hết sức quan trọng. Đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách chính là lực lượng cơ hữu chịu trách nhiệm chính cho công tác chuẩn bị nội dung cho hai kỳ họp này còn rất mỏng.

Các cơ quan của Quốc hội và bản thân các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cố gắng hết sức nhưng nhiều khi cũng cảm nhận rằng thấy quá sức vì số lượng người thường trực trong thường trực của các cơ quan của Quốc hội còn có hạn. Mỗi đại biểu ngoài việc hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ quan mà mình là thành viên, hoàn thành các công việc thuộc trách nhiệm của mỗi đại biểu còn phải tham gia các nội dung của các cơ quan khác trong công tác xây dựng pháp luật, tham gia các đoàn giám sát và nhiều hoạt động khác. Do phải ưu tiên cho công việc chuyên môn của mình trước tiên nên nhiều khi các cơ quan của Quốc hội không thể bố trí được người tham gia các hoạt động của các cơ quan khác làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung như nhiều đại biểu đã nêu ra.

Hầu hết Quốc hội các nước, các đại biểu Quốc hội đều làm việc toàn thời gian và Quốc hội họp quanh năm nên không xảy ra vấn đề tương tự. Tôi đề nghị chúng ta cần xây dựng lộ trình để trong vòng 3-4 khóa Quốc hội nữa sẽ có một Quốc hội chuyên trách như nhiều đại biểu nêu ra.

Vấn đề thứ ba, tôi xin đề cập đến Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội. Đây cũng là một nội dung đã tốn không ít thời gian, tiền bạc và giấy mực. Việc áp dụng mô hình đoàn đại biểu Quốc hội là cách làm hết sức sáng tạo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đất nước ta với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động của các đại biểu Quốc hội ở địa phương. Chúng ta đều biết về chức năng, nhiệm vụ không có sự phân biệt giữa đại biểu Quốc hội chuyên trách và kiêm nhiệm.

Trong khi đại biểu Quốc hội chuyên trách có toàn thời gian cho công việc của Quốc hội thì các đại biểu kiêm nhiệm chỉ có khoảng 1/3 thời gian. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả và năng lực hoạt động của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương trong việc hỗ trợ các đại biểu Quốc hội ở địa phương và nội dung công việc là hết sức cần thiết. Tuy nhiên kể từ khi thành lập đến nay văn phòng  đoàn đã trải qua những thăng trầm hết tách lại nhập, đến giờ vẫn chưa ổn đinh, chưa có địa vị pháp lý xứng đáng với chức năng và nhiệm vụ của nó.

Hầu hết các văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội mới chỉ làm được việc hỗ trợ các đại biểu về mặt hành chính, có đại biểu đã gọi bưng bê, kê dọn. Vì vậy tôi đề nghị dự thảo luật lần này cần làm rõ địa vị pháp lý của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xác định văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội là đơn vị độc lập, tách riêng khỏi Văn phòng Hội đồng nhân dân như hiện nay.

Điểm thứ tư, tôi xin góp ý về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, dự thảo lần này dành hẳn một điều quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tuy nhiên các tiêu chuẩn đưa ra chủ yếu mang tính định tính, còn thiếu các tiêu chuẩn định lượng, có thể cân đong đo đếm được. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung quy định: đại biểu Quốc hội phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trước khi làm đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên. Đại biểu Quốc hôi không đồng thời là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chúng ta cũng cần nghiên cứu cơ chế để tạo điều kiện cho có nhiều hơn nữa các đồng chí đại biểu Quốc hội có năng lực làm chính khách, có sức khỏe và nhiệt tình trong công tác, nhưng đã hết tuổi công tác theo quy định của pháp luật được tiếp tục ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Ở nhiều nước tuổi của đại biểu Quốc hội không có quy định. Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

 

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Cho đến bây giờ có 42 vị đai biểu Quốc hội đăng ký và đã có 27 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu, còn 15 vị chưa phát biểu. Đề nghị các vị đại biểu tiếp tục gửi văn bản về cho Đoàn thư ký và cũng như đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tham gia vào dự án luật này.

Nhìn chung các vị đại biểu Quốc hội phát biểu rất thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Đây là dự án luật quan trọng trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về Quốc hội, khắc phục các hạn chế, bất cập của luật hiện hành, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, để khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều đã được Đoàn thư ký ghi chép và ghi âm đầy đủ và có thể nói đề cập đến rất nhiều nội dung trong dự thảo, có nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng có nhiều ý kiến nêu các phương án khác nhau với những lập luận rất thuyết phục. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Đoàn thư ký, chỉ đạo Ban soạn thảo, các cơ quan tổ chức hữu quan nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu và giải trình để hoàn thiện dự thảo và báo cáo với Quốc hội vào cuối năm nay. Cũng còn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội sẽ sử dụng thời gian dự phòng để tiếp tục cho ý kiến về dự án luật này. Vấn đề này chúng tôi nghĩ đây cũng là chương trình đã được Quốc hội biểu quyết thông qua và tới đây Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách về tổ chức những hội nghị, hội thảo và có các hình thức thích hợp để đại biểu Quốc hội có điều kiện tham gia kỹ vào cho dự án luật này. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ.

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 16/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 16/06/2014

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 618
Hôm nay:4722
Hôm qua: 63627
Trong tháng 1063714
Tháng trước1685751
Số lượt truy cập: 111910526