Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 13/06/2013 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 13/06/2013

Lượt xem: 1089 Tin đăng ngày: 13/06/2014 Bởi:

Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 13/06/2014

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 13/06/2014

 

 

Nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật bảo hiểm y tế. Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết
về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu
tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội,
Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung

 

 

Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa các vị khách quý,

Theo chương trình kỳ họp chiều nay Quốc hội sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, sau đó chúng ta sẽ thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Mở đầu chương trình phiên họp chiều nay, tôi xin kính mời đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo trước Quốc hội.

 

Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế - Có văn bản.

 

Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội

Thưa Quốc hội,

Với Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cố gắng tiếp thu tất cả các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Như các đồng chí thấy có lẽ đây cũng là một bản báo cáo giải trình chỉ rõ các giải pháp, các vấn đề cụ thể về chính sách đã được ghi trong luật và cũng đã rõ cả lộ trình thực hiện, nhằm bảo đảm mở rộng lợi ích cũng như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Với tinh thần như vậy và với trách nhiệm của Quốc hội, sau đây tôi xin kính mời Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, gồm có 2 điều. Điều 1 gồm 28 khoản như trong dự thảo. Điều 2 gồm 2 khoản như trong dự thảo. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết.

Có 428 vị đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 85,94% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu Quốc hội tán thành là 412, bằng 82,73%.

Số đại biểu Quốc hội không tán thành là 13%, bằng 2,61%.

Số đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 3, bằng 0,6%.

Như vậy Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Sau đây xin kính mời đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục điều hành phiên họp.

 

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, chiều nay Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm  đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thưa Quốc hội, chiều ngày 6/6/2014 Quốc hội đã thảo luận ở các tổ về dự thảo nghị quyết sửa đổi, về cơ bản các vị đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Nghị quyết số 35 và nhiều nội dung của dự thảo nghị quyết do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình. Đoàn thư ký kỳ họp đã tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và cũng đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban soạn thảo nghiên cứu, giải trình, tiếp thu bước đầu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo nghị quyết sửa đổi này. Đoàn thư ký kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến thêm về một số vấn đề sau đây:

Một là về phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Hai là về thời hạn, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Ba là về mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Bốn là về hệ quả đối với người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp.

Bây giờ xin mời các vị đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu ý kiến.

 

Lò Hải Ươi - Lai Châu

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương, các đại biểu Quốc hội và được chỉnh lý khá hoàn thiện. Sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành sẽ là công cụ phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tôi đồng tình cao với dự thảo Nghị quyết và xin tham gia thêm ý kiến như sau:

Một, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết giữ như quy định tại Nghị quyết số 35, tôi cho rằng việc dự thảo quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với trưởng ban Hội đồng nhân dân tại Khoản 3, Điều 1 là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu không nhiều.

Mặt khác, Khoản 5 điều này quy định, những người đồng thời đảm nhận nhiều chức vụ thì thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với tất cả các chức vụ. Nếu thực hiện đánh giá trên cơ sở tất cả các chức vụ người đó đảm nhận thì mức độ tín nhiệm chưa phản ánh đúng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng này. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ không đảm bảo công bằng, khách quan giữa trưởng ban kiêm nhiệm và trưởng ban chuyên trách.

Vì những lý do trên, tôi đề nghị chỉ quy định việc Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các trưởng ban Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Hai, Điều 7 dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm một lần là chưa phù hợp, khó nâng cao trách nhiệm của người được lấy phiếu, bỏ phiếu trong việc cải tiến chất lượng, hiệu quả công việc trong thời gian ngắn, nhất là với những người thời gian công tác còn lại không nhiều. Một số đối tượng có thể cho rằng thời gian còn dài nên chậm trễ triển khai các hoạt động khắc  phục hạn chế. Một số có thể có tâm lý hết nhiệm kỳ sẽ nghỉ hưu, việc đánh giá thế nào không quan trọng nên không tập trung khắc phục hạn chế, thiếu sót để nâng cao tín nhiệm, khắc phục được đến đâu hay đến đó. Mặt khác, nếu theo phương án này sẽ không đảm bảo tính kịp thời trong việc đánh giá cán bộ, làm cơ sở bố trí sử dụng cán bộ như mục đích và nghị quyết đề ra. Ngược lại, nếu quy định Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm tại kỳ họp thường lệ cuối năm, kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ có nhược điểm là thời điểm lấy phiếu tín nhiệm quá gần nhau.

Ngược lại, lấy phiếu tín nhiệm không đủ thời gian để khắc phục hạn chế. Thực tế có những hạn chế cần nhiều thời gian để khắc phục, nhất là những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan. Do đó, tôi đề nghị quy định lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ. Lần đầu tiên vào kỳ cuối năm thứ hai và lần thứ hai vào kỳ cuối năm thứ tư. Đây là phương án tối ưu để khắc phục hạn chế của 2 phương án trên. Theo phương án này, khoảng cách giữa các lần lấy phiếu tín nhiệm từ 2-3 năm là thời gian hợp lý để người được lấy phiếu tín nhiệm chủ động, tích cực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong những năm tiếp theo. Thời gian tuy ngắn, kết quả khắc phục hạn chế, thiếu sót có thể chưa nhiều, nhưng những hoạt động cụ thể của người được lấy phiếu tín nhiệm là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị để Quốc hội, Hội đồng nhân dân ghi nhận và thay đổi mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ba, Điều 2 dự thảo nghị quyết giải thích khái niệm lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, trong đó Khoản 1 quy định lấy phiếu tín nhiệm để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ, Khoản 2 quy định bỏ phiếu tín nhiệm để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm. Đây là mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đã được quy định tại Điều 3. Vì vậy, tôi đề nghị bỏ đoạn để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ tại Khoản 1 và chuyển đoạn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm vào Khoản 3 nhằm thực hiện rõ mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm một cácht thống nhất, tránh trùng lắp giữa các điều. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

 

Tô Văn Tám - Kon Tum

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin góp ý kiến vào Nghị quyết 35 (sửa đổi) như sau: Thứ nhất, tôi tán thành việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35, về một số góp ý thêm.

Thứ nhất, về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Tôi tán thành với phân tích trong Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về những ưu điểm, hạn chế của quy định hiện hành khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm năm, trong đó có hạn chế thời gian lấy phiếu tín nhiệm giữa các lần ngắn, chưa đủ thời gian để người được lấy phiếu tín nhiệm điều chỉnh, khắc phục. Không nên lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Tuy nhiên, nếu chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong một nhiệm kỳ vào năm thứ 3 như dự thảo thì lại ít, chưa đáp ứng được yêu cầu giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Cũng như việc xem xét, đánh giá bố trí, sử dụng cán bộ chưa đáp ứng mong đợi của cử tri. Bởi vậy, tôi đề nghị lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ 4.

Thứ hai, về quy trình lấy phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 8 quy định các mức thời gian để người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo bằng văn bản về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và các vấn đề về phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như kiến nghị của đại biểu Quốc hội khi xác minh vấn đề cần làm rõ, tôi thấy mức thời gian quy định như thế là hơi gấp, không đủ để giải quyết vấn đề. Việc xác minh vấn đề cần làm rõ của các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu của đại biểu Quốc hội đối với người được lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng, giúp đại biểu rõ thêm vấn đề để đánh giá đúng khi bỏ phiếu.

 Khoản 3 quy định thời gian cho các cơ quan có thẩm quyền xác minh vấn đề cần làm rõ khi đại biểu yêu cầu là 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp, tôi e không đủ thời gian bởi vậy đề nghị tăng thêm mốc thời gian ở khoản này hoặc quy định lại 15 ngày, trước ngày tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, chứ không phải trước ngày khai mạc kỳ họp để có thêm thời gian cho cơ quan có thẩm quyền xác minh những vấn đề đại biểu yêu cầu làm rõ. Đối với quy trình này ở Hội đồng nhân dân cũng tương tự như vậy. Như vậy từ khi khai mạc đến khi lấy phiếu tín nhiệm thì còn thêm được 1 tuần, 10 ngày thì thời gian đủ để cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Đồng thời xem lại Khoản 5, Điều 8 và Khoản 5, Điều 9 về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết định danh sách được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Bởi phạm vi lấy phiếu tín nhiệm đã được quy định rõ ở Điều 1, có lẽ không cần thiết phải trình để Quốc hội và Hội đồng nhân dân quyết định nữa, lúc này chỉ cần trình danh sách ra để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu.

Về mức độ lấy phiếu, dự thảo có đề 3 mức, chúng tôi thấy rằng nếu quy định  việc để làm cơ sở cho bỏ phiếu tín nhiệm, rõ ràng chúng ta đang dùng làm cơ sở để bỏ phiếu tín nhiệm tôi nghĩ rằng khoảng 2 mức thì rõ hơn, tức là tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Trên cơ sở kết quả đó chúng ta lấy kết quả đó để đánh giá cao hay không cao.

Về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm tại Điều 10, Khoản 1 quy định là mức quá nửa số đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp thì có thể từ chức. Khoản 2 quy định quá nửa số đại biểu tín nhiệm thấp, chưa đến 2/3 số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Tôi thấy rằng cả hai trường hợp đều có sàn là quá nửa, nhưng ở Khoản 1 thì không có trần, Khoản 2 có trần chưa đến 2/3 nhưng hệ quả thì khác nhau. Vậy quá nửa đến đâu thì có thể từ chức, quá nửa đến đâu để đến mức trần là 2/3 để bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tiếp theo. Quy định như vậy tôi nghĩ sẽ khó cho việc thực hiện, bởi vậy tôi đề nghị Khoản 1 nên quy định có 50% số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá thấp thì có thể xin từ chức. Khoản 2 là từ quá nửa nhưng chưa đến 2/3 số đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tiếp theo, có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời đề nghị cả hai trường hợp dự liệu ở Khoản 2 trước khi bỏ phiếu tín nhiệm nên để cho người tín nhiệm thấp được từ chức, nếu không từ chức sẽ bỏ phiếu tín nhiệm để đỡ gây áp lực cho người có tín nhiệm thấp. Như vậy Khoản 1 quy định có thể từ chức, có thể là không bắt buộc, nếu như không từ chức thì cũng chưa đặt vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm, còn từ chức ở Khoản 2, những người trên quá nửa cho đến 2/3 hoặc 2/3 trở lên thì phải từ chức, từ chức ở đây có tính bắt buộc, nếu không từ chức thì sẽ bỏ phiếu tín nhiệm. Cho nên bổ sung thêm Khoản 2 là việc cho phép từ chức để đỡ áp lực cho người có tín nhiệm thấp, như thế cũng góp phần hình thành văn hóa từ chức trong hoạt động lãnh đạo và quản lý. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước khi góp ý, tôi có một số ý kiến góp ý cách làm.

Thứ nhất, chúng tôi thấy 500 đại biểu đã biểu quyết thì đương nhiên Nghị quyết 35 đang có giá trị thi hành, nhưng tự nhiên chúng ta lại dừng. Chúng tôi đã đọc thư của Chủ tịch Quốc hội gửi tất cả các đại biểu, tôi cho rằng lá thư không nói rõ ràng các đại biểu có đồng ý hay không đồng ý, tức là chúng tôi chưa thể hiện ý kiến đã sửa. Tôi cho cách làm này không đúng, lần sau rút kinh nghiệm, 500 đại biểu biểu quyết nghị quyết này đương nhiên có giá trị. Bởi vì có nhiều đồng chí có cơ hội rất tốt, ví dụ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thống đốc ngân hàng và một số Bộ trưởng khác rất tích cực hoặc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu lần này bỏ phiếu thì chắc phiếu rất cao thì cơ hội của họ mất. Cho nên việc dừng của chúng ta cần phải có sự cân nhắc, có những vấn đề chúng ta đã làm, nhưng tôi thấy rất buồn, bởi vì nghị quyết của Quốc hội nhưng chỉ có một lá thư Chủ tịch Quốc hội không thể hiện rõ vấn đề gì, tự nhiên mang ra sửa.

Thứ hai, điều người ta khen thì mình lại sửa, điều người ta chê thì mình lại để lại.

Tôi nói vậy là người ta rất khen khi Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, nhân dân rất ca ngợi. Đây là một bước tiến mới của Quốc hội thể hiện rõ quan điểm của Quốc hội để đánh giá, nhận xét những người quản lý, những cán bộ. Nhưng mình lại đem bỏ đi, 3 mức thì người ta rất chê, có cử tri nói với tôi là ông đại biểu Quốc hội sao dốt thế vì đương nhiên phiếu nhiều cao, phiếu thấp là thấp, có gì phải ghi tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp vào đây. Họ chê mình như thế, vấn đề này cử tri góp ý, tôi tiếp thu. Tập thể Quốc hội quyết rồi, nhưng tôi muốn nói như vậy, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm trong vấn đề sửa. Đi vào chỉnh sửa, chúng tôi thấy.

Thứ nhất, chúng tôi đồng ý khi đã sửa thì phạm vi lấy phiếu tín nhiệm, chúng tôi đồng tình như phần tiếp thu. Về thời hạn lấy phiếu tín nhiệm, theo tôi như thế là ít, nếu một nhiệm kỳ, chúng ta lấy phiếu một lần chưa đánh giá được hết kết quả. Ví dụ, tôi cho phải lấy 2 lần, tức là cuối năm thứ 2 chúng ta lấy phiếu tín nhiệm để xem, cuối năm thứ tư chúng ta bỏ phiếu xem họ có sửa chữa gì không, đồng thời là kết quả để kỳ sau tiếp tục có tín nhiệm họ không. Theo tôi phải 2 lần, nếu lấy phiếu một lần thì không có ý nghĩa gì.

Về mức độ lấy phiếu tín nhiệm trên phiếu là tín nhiệm cao hay tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Theo tôi không hợp lý, bởi tôi có một câu chuyện vui, "Hai vợ chồng nghe Quốc hội làm cái này hay quá, vợ chồng mình cũng xây dựng quy chế như thế này, chung thủy cao, chung thủy và chung thủy thấp, cuối cùng một năm sau ông vẫn quan hệ lăng nhăng, bà bảo không được, phải sửa cái này, tôi không đồng ý, bây giờ một là ông chung thủy với vợ con, hai là sắt son với bồ bịch thì ông phải chọn cho rõ, ông chọn cả hai là không được, cuối cùng ông không nghe, ông bảo tôi vẫn giữ 3 mức, bà bảo thế thì dây thần kinh tiếp thu của ông bị đứt à". Tôi muối nói chuyện này cũng liên quan đến việc của mình, lấy phiếu tín nhiệm chia thành tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm, mình lấy tín nhiệm hoặc không tín nhiệm thôi, anh nào nhiều phiếu là tín nhiệm cao, anh nào ít phiếu là tín nhiệm thấp, anh nào mức độ trung bình là tín nhiệm trung bình, ghi thế này nó phức tạp ra, dân không đồng tình. Dân chê nhất trong lấy phiếu tín nhiệm là cái này nhưng mình giữ lại, cái ca ngợi thì mình lại bỏ đi, lấy mỗi năm một lần thì lại bỏ đi. Vấn đề này chúng tôi đề nghị cần nghiên cứu thật kỹ và chúng tôi nghĩ tất cả các đại biểu Quốc hội phải thể hiện ý chí của mình như thế nào đó. Tôi nghĩ thăm dò tín nhiệm không sợ gì cả, mục đích thăm dò là để góp ý, xây dựng, ví dụ một số đồng chí ngày xưa tín nhiệm thấp, tôi tin chắc rằng nếu bỏ phiếu lần này các đồng chí sẽ tín nhiệm rất cao, vì trình độ của đại biểu Quốc hội đâu phải thấp, họ nhìn nhận rất rõ những đồng chí có chuyển biến. Theo tôi chỉ nên ghi 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm, anh nào nhiều phiếu là tín nhiệm cao, ít phiếu là tín nhiệm thấp, không cần phải ghi trong đó.

Thứ ba, hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, có hai phần các đồng chí ghi là trên 50% và trên 2/3. Theo tôi nên có sự cân nhắc vì nếu như dưới 50% thì phải có thời gian để họ sửa chữa, vì lấy phiếu là để thăm dò, nên để cho họ sửa chữa một thời gian rồi bỏ phiếu đợt hai, nếu thấp thì mới buộc phải từ chức hoặc bỏ phiếu tín nhiệm. Còn nếu 2/3 thì tôi đồng tình. 2/3 không đồng tình thì một là cho từ chức ngay nếu họ tự nguyện từ chức, nếu không thì phải bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp đó thì mới có kết quả. Nếu lấy phiếu có một lần thì không có ý nghĩa gì, không có cơ hội để đánh giá tiến bộ hay không, nên phải lấy phiếu hai lần trong một nhiệm kỳ. Tôi xin hết. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Trương Minh Hoàng - Cà Mau

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được tham gia phát biểu một số ý kiến như sau:

Trước nhất, tôi thể hiện quan điểm đầu tiên là đồng tình tiến hành hai lần lấy phiếu tín nhiệm như 3 đại biểu vừa phát biểu trước tôi. Tôi căn cứ trên cơ sở Điều 3 về mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để tôi phân tích, khai thác khía cạnh vì sao tôi đề nghị 2 lần lấy phiếu tín nhiệm ở tại Điều 7.

Thứ nhất, trong mục đích có nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm để nhằm mục đích nâng cao hiệu lực  hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội. Tôi nghĩ quá trình thực hiện để giám sát một nhiệm kỳ tối thiểu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng giám sát thể hiện bằng chính kiến của mình, ít nhất là hai lần đối với những người do mình bầu hoặc phê chuẩn. Việc này tôi nghĩ làm quá hay, mình làm như thế quá đúng.

Thứ hai, giúp người lấy phiếu tín nhiệm thấy được về mức độ tín nhiệm của mình để rèn luyện, nâng cao phẩm chất v.v... Mình lấy 1 lần thì mới phát hiện mình với mức độ, rèn luyện còn những hạn chế. Tôi nghĩ cử tri cũng như đại biểu Quốc hội của chúng ta rất công bằng, với mức độ đánh giá những đồng chí quá thấp nhưng qua một thời gian hoạt động mới thể  hiện trách nhiệm chính trị của mình cao như đại biểu Nguyễn Bá Thuyền vừa phân tích.

Tôi tin rằng không một đại biểu Quốc hội nào lỡ bỏ đi những đồng chí quyết tâm chính trị cao như đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông, Thống đốc ngân hàng. Những đồng chí lãnh đạo cao cấp khi có sự cố, sự kiện trọng đại của đất nước, mình thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị, khẳng định khẳng khái của mình để công bố trước thế giới. Tôi nghĩ như thế thì đại biểu Quốc hội cũng không có gì  hoặc cử trí v.v... không có gì phải đánh giá thua thiệt, cũng cống bằng cho những đồng chí này. Vấn đề đó là rõ, cũng là một cơ hội để các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ và thành viên đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm.

Vấn đề thứ ba, về mục đích nêu ra nhằm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Như vậy, việc chúng ta lấy phiếu tín nhiệm ở giữa kỳ như dự thảo nêu, tôi nghĩ chưa đủ. Có lẽ cuối năm thứ 4 lấy phiếu tín nhiệm đó chúng ta đưa vào để làm cơ sở đặc biệt cho các cơ quan Đảng chuẩn bị nhiệm kỳ đại hội tiếp theo. Nhiệm kỳ đại hội tiếp theo khi mà Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm. Đây là một thể hiện ý chí của đại biểu, làm cơ sở chuẩn bị cho nhân sự đại hội Đảng của nhiệm kỳ tiếp theo. Bởi vì chúng ta làm ở thời điểm của năm thứ 4, cũng là một trong những thời điểm cho đại hội cấp tỉnh, nhất là đại hội Đảng của liền kề. Còn Hội đồng nhân dân cũng giúp cho đại hội Đảng liền kề, tôi nghĩ rất cần và cũng nên xem xét để giúp cho cán bộ nghiên cứu vấn đề tổ chức dân sự cán bộ. Tôi mong đại biểu Quốc hội nên tính toán thế nào để thực hiện cho đạt hai lần trong một nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm.

Một vấn đề nữa tôi muốn tham gia ở tại Khoản 5, Điều 6. Trong dự thảo dự kiến lần này không nêu ra trong chương trình dự kiến thay đổi nhưng tôi cũng thấy vấn đề này Quốc hội cần nên nghiên cứu. Trong Khoản 5, Điều 6 có nêu: Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật, tác động đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Tôi cho rằng điều này xảy ra như thế mới có một vế, mới có gần như mình cũng đặt lợi ích của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo tôi phải nên thêm một vế nữa là không được lợi dụng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm này để trù dập hay hạ uy tín, danh dự của những người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm. Việc đó là một trong những việc rất quan trọng. Nếu như khoản này có thể là đưa đoạn đó lên trên đầu, sau đó cũng không được lợi dụng, việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm vận động hay v.v... trong Khoản 5 này tôi cho mới thực sự chính đáng. Bởi vì việc lấy phiếu tín nhiệm, lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm này, nghe qua thông tin dư luận có khi chưa chính xác nhưng lại thực hiện việc cố tình trù dập, hạ thấp uy tín của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vấn đề thứ ba, tôi thấy cần tham gia ở Khoản 3, Điều 9 nêu trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa xác minh thì báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cho trả lời. Trong trường hợp này việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn được thực hiện theo quy định. Tôi cho như thế chưa thỏa đáng, vì việc lấy phiếu tín nhiệm nếu như trường hợp dư luận có thì không nói gì, nhưng trường hợp không có mà dư luận đã lan rộng, toàn bộ đại biểu Quốc hội nghe rồi hoặc 1/3, 2/3 đại biểu Quốc hội nghe rồi thì đại biểu sẽ do dự, quyết vấn đề đó rất có hại cho những đồng chí bị tung ra dư luận. Thông thường những lần chuẩn bị Đại hội Đảng hay những lần bầu cử thì thường người ta cũng tung ra dư luận này dư luận khác để trù dập, bè phái, lôi kéo. Nếu mình chỉ nêu một vế rồi dừng lại, vẫn cho tiến hành thì tôi cho rằng chưa thỏa đáng. Nếu chúng ta làm những việc đó, nếu phát hiện, tùy theo mức độ dư luận, chúng ta xem dư luận đó rộng, có số lượng đông thì tôi nghĩ nên dừng lại. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Trương Thị Thu Trang - Tiền Giang

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa Quốc hội.

Tôi nhất trí cao với các nội dung cần điều chỉnh trong nghị quyết để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân và xem đây là hình thức đánh giá cán bộ, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở đó, tôi xin có một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, tôi thống nhất với quy định tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết sửa đổi đã trình xin ý kiến trước đây, đó là quy định về việc bổ sung đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không phải là thành viên của Ủy ban nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của các đối tượng này đối với công tác chuyên môn. Đồng thời cũng làm căn cứ để đánh giá, xem xét trách nhiệm của các đối tượng này trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Việc bổ sung các đối tượng này cũng phù hợp với mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thăm dò mức độ tín nhiệm,làm cơ sở cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân là  người đứng đầu các cơ quan tư pháp như Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và một số cơ quan chuyên môn khác được tổ chức theo ngành dọc như cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, chi nhánh Ngân hàng nhà nước, vv. Vì đây cũng là những người trực tiếp lãnh đạo, điều hành những lĩnh vực trong công việc chuyên môn có liên quan trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh trật tự xã hội và đời sống của người dân ở địa phương. Theo đó, nếu đề nghị trên được tiếp thu, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, sửa đổi tên gọi của nghị quyết cho phù hợp với quy định tại Điều 1 của dự thảo nghị quyết như sau: "Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Ủy ban nhân dân và ngành cấp trên bổ nhiệm".

Về các trường hợp không được lấy phiếu tín nhiệm tại Khoản 6, Điều 1, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung cụ thể các trường hợp không thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm điều khoản này. Đó là những người đang thi hành kỷ luật, đang bị tạm đình chỉ công tác đã bị khởi tố, điều tra. Đồng thời quy định cụ thể việc bỏ phiếu tín nhiệm để xem xét trách nhiệm của những đối tượng này. Bởi thực tế vừa qua đã xảy ra các trường hợp này nên cần được quy định cụ thể để tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Thứ hai, về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt hiệu quả và đạt được mục đích đề ra thì thời hạn, thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là yếu tố cốt lõi mang đến sự thành công cơ bản. Tuy nhiên, phương án được đề xuất như Điều 7 của dự thảo, nghị quyết vẫn còn hạn chế là do tạo được cơ chế giám sát, đánh giá thường xuyên đối với những đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, đồng tình với các đại biểu phát biểu trước tôi, tôi đề nghị việc lấy phiếu tín nhiệm nên thực hiện 2 lần trong mỗi nhiệm kỳ. Thời gian cụ thể thực hiện vào cuối năm thứ hai và cuối năm thứ tư của nhiệm kỳ với hai lý do như sau:

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm thứ hai của nhiệm kỳ là cơ hội để người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác của mình với những mặt được, chưa được trong thực hiện nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm thứ tư, có nghĩa là 2 năm sau lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên sẽ thể hiện khách quan hơn mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, thông qua việc xem xét mức độ phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân sau khi được góp ý tại lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên. Đồng thời đây sẽ là cơ sở hợp lý để thực hiện việc đánh giá, bố trí và phân công công tác cán bộ ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ ba, về các mức độ lấy phiếu tín nhiệm, tôi đề nghị chỉ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức là tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Bởi đây là hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để tham khảo và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, nên các mức độ đánh giá tín nhiệm và tín nhiệm thấp là phù hợp. Về quy định 3 mức độ đánh giá tín nhiệm là chưa thực sự thể hiện sự khách quan trong hoạt động này, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, chưa khắc phục được hạn chế đã tồn tại ở lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua theo Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Thứ tư, về trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm được quy định tại Điều 11. Điểm b, Khoản 2 quy định khi có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Tuy nhiên, tại Khoản 1 điều này lại không có quy định về thực hiện đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Căn cứ vào Điều 6, Chương I Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Điều 32, Chương IV Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội nhằm đảm bảo tính thống nhất chung trong quy định của nghị quyết, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về hiệu quả công tác đối với những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tôi đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung vào Khoản 1 điều này nội dung quy định khi có kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời dự thảo cũng cần bổ sung quy định về trình tự thủ tục tiến hành trong trường hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có đề nghị, kiến nghị Quốc hội, hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những đối tượng được quy định trong nghị quyết. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

 

Danh Út - Kiên Giang

Kính thưa Quốc hội,

Cơ bản tôi tán thành với phạm vi và các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35 đã được nêu trong tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là đúng, rất cần thiết và thực tế đã phát huy tác dụng nhất định, nhân dân rất đồng tình đánh giá cao. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm hơn, tích cực và năng động trong thực thi công vụ, còn những đại biểu của dân cũng có trách nhiệm theo dõi, giám sát. Đây là bước tiến quan trọng trong hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân. Sau đây tôi có một số ý kiến như sau:

Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, tôi nhất trí với việc tiếp tục giữ phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân như đã quy định tại Nghị quyết số 35 của Quốc hội. Bởi ngay từ tên gọi của Nghị quyết đã xác định rõ đây là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Riêng đối với lấy phiếu tín nhiệm Trưởng ban của Hội đồng nhân dân như đại biểu Ươi, đoàn Lai Châu tôi nhất trí. Bởi vì khá nhiều Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã là kiêm nhiệm, chỉ có Phó ban hoạt động chuyên trách. Do đó, tại Mục a, Khoản 3, Điều 1 tôi đề nghị bổ sung các Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách để lấy phiếu tín nhiệm.

Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm tôi nhất trí và đề nghị sửa đổi Điều 7 của Nghị quyết số 35, việc quy định Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm như vừa qua tức là lấy phiếu hàng năm là quá nhiều, quá ngắn, một năm chưa đủ thời gian để người được lấy phiếu tín nhiệm điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Theo Tờ trình, thời gian tới chỉ nên lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ, tôi còn băn khoăn, nếu giữa nhiệm kỳ thì chỉ đánh giá, nhận xét 2,5/nhiệm kỳ 5 năm. Vậy 2,5  năm còn lại ai đánh giá nhận xét. Như vậy, từ lấy phiếu tín nhiệm hàng năm, tức 4 lần/nhiệm kỳ, nay dự kiến chỉ một lần/nhiệm kỳ. Tôi cho là ít, tôi đề nghị nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần/nhiệm kỳ vào giữa nhiệm kỳ năm thứ hai và cuối nhiệm kỳ năm thứ tư.

Về mức độ tín nhiệm thể hiện trên phiếu, theo dự thảo sửa đổi quy định vẫn giữ 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Quan điểm của tôi nên đưa ra 3 mức đánh giá tín nhiệm. Vì đây lấy phiếu tín nhiệm là để người được lấy phiếu tín nhiệm biết mình được như thế nào, có thời gian để khắc phục, điều chỉnh. Việc đưa ra 3 mức cũng để đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiều lựa chọn, đánh giá đầy đủ hơn. Thực tế, từ giữa năm 2013 sau khi lấy phiếu tín nhiệm đã có tác dụng, không ít người được lấy phiếu tín nhiệm đã thực sự lo lắng với mình và khá nhiều người lấy phiếu tín nhiệm, nhất là những người có phiếu tín nhiệm thấp tại lần lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội vừa qua đã vươn lên rất nhiều, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm tại Điều 11, dự thảo nghị quyết. Điều này giao Ủy ban thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Nhưng điều này có mâu thuẫn và không đồng bộ trong đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 11 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội tự mình bỏ phiếu tín nhiệm, còn Thường trực Hội đồng nhân dân tại Khoản 2, Điều 11 thì không có nhiệm vụ này và tương đương quy định Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm, còn các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp tại Khoản 2, Điều 11 thì không có nhiệm vụ này. Đặc biệt Khoản 2, Điều 11 quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Trong khi đó, tại Khoản 1, Điều 11 lại không quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại Điều 11 quy định không thống nhất tỷ lệ đại biểu kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm, tại Khoản 1 quy định có ít nhất 20% đại biểu Quốc hội kiến nghị, khi đó quy định đối với đại biểu Hội đồng nhân dân phải ít nhất 1/3 đại biểu kiến nghị. Do đó, tôi đề nghị Ban soạn thảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung, tạo sự thống nhất đầy đủ, công bằng các tổ chức và đại biểu dân cử có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm.

Về trình tự bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu tại Điều 14, dự thảo Nghị quyết có 7 khoản, phần Quốc hội Điều 13 có 9 khoản, tôi đề nghị quy trình bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân giống như quy trình của Quốc hội. Do đó đề nghị Khoản 3, Điều 14 quy định Hội đồng nhân dân thảo luận nên thêm phần Hội đồng nhân dân thảo luận tại tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và sau đó Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo trước Hội đồng nhân dân kết quả thảo luận tại tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Có được quy trình như trên sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan hơn trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Tôi hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Đỗ Mạnh Hùng - Thái Nguyên

Kính thưa Quốc hội.

Tôi xin có 3 ý kiến.

Thứ nhất, về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, tôi tán thành theo hướng phải mở rộng lấy phiếu tín nhiệm ở các địa phương. Tôi thấy đối với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân thì không nên bổ sung vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, vì những chức danh này theo hệ thống bổ nhiệm riêng, thứ hai là phải đảm bảo cho các cơ quan tư pháp có sự độc lập nhất định. Nhưng theo tôi, nên bổ sung các chức danh là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân vào diện đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, vì 3 lý do:

Thứ nhất, sau khi lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất, cử tri rất mong muốn đưa các chức danh này vào lấy phiếu tín nhiệm. Bởi vì những chức danh này thường xuyên có mối quan hệ công việc với người dân, tiếp xúc với người dân.

Thứ hai, tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử. Theo tôi nên bổ sung thủ trưởng các cơ quan chuyên môn. Nếu bổ sung thì tính khả thi cũng cao, không có gì khó khăn.

Về mức độ thể hiện trong lấy phiếu tín nhiệm, đây là vấn đề nhiều đại biểu có ý kiến khác nhau. Tôi thấy giữ như cũ thì chắc là không thể được vì như đại biểu Thuyền nói, người ta chê nhiều, chê vì an toàn quá, nếu xem lại kết quả ở Quốc hội thì đồng chí có mức độ phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất cũng chỉ 207, còn hơn 40 đại biểu Quốc hội nữa thì mới gọi là quá bán một chút. Nếu ở cấp tỉnh chỉ có 2 đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp là trên 50%, trên 907 đồng chí, tỷ lệ khoảng 2/1000. Ở cấp huyện có 12/6664, cũng là tỷ lệ 2/1000, cho nên người dân người ta thấy nếu để ba mức thì đúng là an toàn. Tôi xin đề xuất nghiên cứu 2 phương án:

Phương án thứ nhất, nếu hai mức tôi cũng tán thành ý kiến đại biểu Trang, đoàn Tiền Giang là tín nhiệm và tín nhiệm thấp vì nó cũng rõ ràng thái độ. Nhưng cũng có nhược điểm là hơi giống bỏ phiếu tín nhiệm. Theo tôi cũng phải tính phương án thứ 2 là 3 mức, nhưng 3 mức thì chúng ta không thể giữ được như cũ, bởi vì cử tri người ta không tán thành.

Theo tôi ta phải trở lại hệ quả pháp lý của lấy phiếu tín nhiệm, trong Khoản 1, Điều 2 giải thích từ ngữ nói "lấy phiếu tín nhiệm để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ" chỉ dừng lại ở đó, nếu đã làm cơ sở để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ tôi nghĩ có thể ghi ba mức: Một là tiếp tục công việc được giao; Hai là bố trí công tác khác; Ba là nên từ chức, nó hoàn toàn sát với yêu cầu chúng ta đặt ra là làm cơ sở để đánh giá, xem xét, bố trí sử dụng cán bộ. Tiếp tục công việc đó, hoặc phải điều đi, nếu cả hai khả năng đó không thể đáp ứng được tôi nghĩ chỉ còn một gợi ý nữa là nên từ chức, vẫn giữ được 3 phương án, nó cũng khác với bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cũng rõ ràng thái độ hơn, nó không đến mức an toàn quá như phương án chúng ta đang làm.

Vấn đề thứ ba, về bản tập hợp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm. Vấn đề này tôi xin nêu thêm mấy suy nghĩ, trong dự thảo đang theo hướng rất mềm, tức là có thể có hoặc có thể không, tôi thấy rằng bắt buộc phải có vì 3 lý do:

Thứ nhất là cơ sở để đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm là thông tin và sự phân tích thông tin của đại biểu, trong đó thông tin rất quan trọng. Trong các thông tin thì tôi nghĩ thông tin từ cử tri lại càng có vai trò rất quan trọng. Cho nên nếu chúng ta quy định bắt buộc đây là một kênh để cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm thì thỏa đáng hơn.

Lý do thứ hai, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đều do cử tri bầu, việc thực hiện quyền lực nhà nước ở các cơ quan này thực ra chúng ta vẫn nói với nhau là ủy nhiệm của người dân. Cho nên khi lấy phiếu tín nhiệm cũng thực hiện một sự lấy phiếu ủy nhiệm của cử tri. Vì vậy ý kiến đánh giá, nhận xét của cử tri càng phải có vai trò trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm.

Lý do thứ ba, lấy phiếu tín nhiệm theo một quy trình chủ động, theo một định kỳ khác với bỏ phiếu tín nhiệm. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc lấy ý kiến của cử tri để chuẩn bị cho quá trình lấy phiếu tín nhiệm này nó khác với bỏ phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm có thể bất thường do hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm hoặc do khi Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đề xuất thì có thể bất thường. Riêng lấy phiếu tín nhiệm thì hoàn toàn chủ động. Theo tôi việc này rất khả thi, tôi đề nghị trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm thì việc lấy ý kiến cử tri tập hợp, tổng hợp rất cần thiết và quy trình này ở địa phương và ở Quốc hội nên giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành lấy và tổng hợp.

Kênh thứ hai qua Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Kênh thứ ba qua Đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố nhưng cơ quan đầu mối để tổng hợp giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trình với Quốc hội để lấy phiếu tín nhiệm, theo tôi nên phân công cho Ban Dân nguyện. Tôi mong muốn nhiệm kỳ sau có thể là Ủy ban dân nguyện. Tôi xin hết ý kiến.

 

Trần Ngọc Vinh - TP Hải Phòng

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết số 35, theo gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

Thứ nhất, về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Điều 1, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Vì theo quy định của Hiến pháp thì Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập cũng là chức đanh do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhưng lại chưa được bổ sung vào dự thảo. Mặc dù hiện nay chưa xác định rõ mô hình tổ chức và tính chất hoạt động, nhưng nghị quyết này sau khi ban hành để áp dụng lâu dài.

Mặt khác, đây là quy định của Hiến pháp nên việc xác định mô hình tổ chức hoạt động phải tuân thủ thẩm quyền của Quốc hội trong việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Hơn nữa, tại Điều 22 dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi bỏ phiếu tín nhiệm đã quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đề nghị để phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và tránh phải sửa đổi văn bản, đề nghị bổ sung chức danh này vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm trong nghị quyết sửa đổi lần này.

Thứ hai, thực tiễn cho thấy rất cần có sự đánh giá đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, không phải là thành viên của Ủy ban nhân dân vào nghị quyết. Để thực hiện thống nhất trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công trong thực hiện lời hứa trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân. Hơn nữa, có những chức danh không là thành viên của Ủy ban nhân dân, nhưng lại phụ trách những lĩnh vực rất quan trọng gọi là lĩnh vực nóng, cử tri rất quan tâm như tài nguyên môi trường, lao động, thương binh, xã hội, y tế và một số lĩnh vực khác. Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban không phải là thành viên của Ủy ban vào nghị quyết. Vì chúng ta lấy phiếu tín nhiệm để giám sát các chức danh này trong việc thực thi nhiệm vụ do luật quy định, không phải chúng ta bỏ phiếu. Nếu phiếu thấp là cơ sở để các cơ quan quản lý hành chính cấp trên xem xét, quyết định để điều chuyển.

Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm tại Điều 7, tôi đề nghị mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm hay vào giữa nhiệm kỳ hoặc vào cuối năm thứ hai, vào kỳ họp đầu của năm thứ 4 nhiệm kỳ. Quy định như vậy sẽ gắn với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ không gây áp lực để cán bộ mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hơn.

Hơn nữa, với khoảng thời gian này người được lấy phiếu tín nhiệm có thời gian, điều kiện để tự soi mình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác để thực thi nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, hiệu quả, để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình. Với đại biểu là những người trực tiếp bỏ phiếu sẽ có cơ sở đánh giá chính xác hơn về kết quả thực thi nhiệm vụ, đạo đức, chính trị của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Nếu mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy 1 lần thì Quốc hội sẽ đánh giá như thế nào về người được lấy phiếu tín nhiệm có tiến bộ hay không, họ đã hành động gì để sửa chữa những hạn chế được chỉ ra trong lần lấy phiếu tín nhiệm để làm tốt hơn hay vẫn dậm chân tại chỗ hoặc có chiều hướng đi xuống. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu 2 lần.

Ba, về mức độ đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, Báo cáo thẩm tra đều nhất trí việc tiếp tục quy định 3 mức độ đánh giá tín nhiệm đối với việc lấy phiếu tín nhiệm như đã quy định trong Nghị quyết 35 là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tôi cho rằng đây là nội dung nhận được sự quan tâm của rất nhiều cử tri và các đại biểu. Khi tiếp xúc với cử tri, hầu hết cử tri đều phản ánh tới đại biểu là đề nghị Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm nên để ở 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Tại văn bản số 157 ngày 28/3/2014 của Ban Công tác đại biểu về việc trả lời kiến nghị của cử tri, tôi thấy có hơn 30 tỉnh, thành phố đều gửi ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương mình đề nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh các mức tín nhiệm cho phù hợp, cụ thể là lấy phiếu tín nhiệm ở 2 mức, thay 3 mức như hiện nay để đảm bảo ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm cao hơn hoàn thành nhiệm vụ của mình được phân công, giao phó. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, có giải trình cụ thể, thấu đáo hơn nữa về vấn đề này trước cử tri cả nước.

Ngoài ra tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ trường hợp nếu người bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp mà không có đơn từ chức thì có bỏ phiếu tín nhiệm không hoặc người bị tín nhiệm thấp đã có đơn từ chức trước khi lấy phiếu tín nhiệm thì có tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm không.

Thứ tư, về báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, tôi cho rằng nếu chỉ để 2 căn cứ quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị quyết là căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm là kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thì rất khó cho việc đánh giá vì quy định như thế là chung chung.

Theo tôi, nghị quyết nên thể chế hóa thêm một số căn cứ cho cụ thể hơn để tạo thuận lợi cho việc đánh giá như 5 tiêu chí đã được quy định tại Khoản 1, Điều 28 của Luật Cán bộ, công chức. Ngoài những tiêu chí cơ bản thì căn cứ vào mỗi giai đoạn có thể cần bổ sung những căn cứ khác cho toàn diện. Đồng thời bổ sung ý kiến tham vấn của cử tri nơi công tác, nơi thường trú và nơi bầu cử để đánh giá mức độ tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu khi bỏ phiếu có được những góc nhìn chính xác, khách quan để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi xin hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Thanh Bình - Vĩnh Long

Kính thưa Quốc hội,

Tôi được nghe rất nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất của cử tri qua việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn. Chúng ta đã thực hiện 1 lần vừa qua, qua nghiên cứu tờ trình việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 35, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, còn ý kiến khác nhau của các đại biểu phát biểu vừa qua tôi thấy còn một số nội dung chưa đồng tình cao. Đồng thời sau khi thảo luận ở tổ và nắm được các kết quả thảo luận ở tổ và Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin được bày tỏ chính kiến của mình trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết. Tôi xin hạn chế phân tích vì đã có nhiều đại biểu nói rồi.

Vấn đề thứ nhất, tôi đồng tình cao việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 có sửa đổi, bổ sung, vì chủ trương này đã được cử tri đánh giá cao với mục đích và ý nghĩa của nó. Hơi phân vân khi nhận được công văn về xin tạm dừng việc này.

Vấn đề thứ hai, về đối tượng phạm vi lấy phiếu tín nhiệm, tôi đề nghị nên bổ sung những người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không phải là thành viên Ủy ban nhân dân, đây là mong muốn của đa số cử tri và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn nhiều vấn đề không phù hợp như về tên gọi nghị quyết và những vấn đề khác về công tác cán bộ, về thẩm quyền nhận xét đánh giá cán bộ. Mở rộng hơn về lấy phiếu tín nhiệm như đề xuất trên chỉ có được nhiều hơn, đề nghị Quốc hội xem xét. Tôi không đi sâu phân tích về vấn đề này vì cũng không được hay.

Vấn đề thứ ba, về mức độ tín nhiệm trên phiếu, theo Báo cáo của Ủy ban Pháp luật, đa số ủy ban và dự thảo nghị quyết đưa ra là 3 mức như Nghị quyết 35 của Quốc hội ban đầu. Tôi đã tiếp xúc hầu hết cử tri đều đề nghị nên lấy 2 mức tín nhiệm, không tín nhiệm hoặc tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Tuy nhiên qua giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi thấy cũng tương đối thỏa đáng, nhưng băn khoăn liệu cử tri đồng thuận vấn đề này không cao, giải thích vấn đề này cũng rất khó. Đề nghị cân nhắc lại vấn đề trên, nếu lấy 3 mức tôi đề nghị thêm hai từ là trung bình, tức là tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp, rất dễ hiểu và có mức đo cụ thể và cũng dễ trả lời với người được hỏi, ví dụ hỏi anh ở mức nào cũng nói tôi mức tín nhiệm cao hoặc tín nhiệm trung bình hoặc tín nhiệm thấp, chứ nói tôi tín nhiệm không thôi thì không có nghĩa của nó.

Vấn đề thứ tư, thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, tôi đề nghị nên lấy hai mức trong vòng một nhiệm kỳ là phù hợp. Vấn đề này đã có nhiều ý kiến đồng tình, có như thế mới có thời gian để kiểm tra, giám sát và sự phấn đấu của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Vấn đề thứ năm, về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Tôi thống nhất cao với nghị quyết bổ sung sửa đổi, nhưng cũng có nhiều ý kiến đề suất theo trường hợp là người có 2/3 trở lên có phiếu đánh giá tín nhiệm thấp nếu xin từ chức thì chúng ta có thể tiến hành làm thủ tục để xem xét miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ đối với người đó, bỏ qua giai đoạn bỏ phiếu tín nhiệm.

Vấn đề cuối cùng, tôi tán thành với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên có phiếu xin ý kiến các vấn đề còn ý kiến khác nhau. Xin hết, xin trân thành cảm ơn.

 

Đỗ Văn Đương - TP Hồ Chí Minh

Trước hết, tôi rất hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời đưa ra sửa Nghị quyết 35, để cuối năm nay còn bỏ phiếu không hết nhiệm kỳ đến nơi. Trong tình huống này tôi lại thấy rằng nội dung là quan trọng còn thủ tục có thể cũng phải xem, nhưng đúng là rất hoan nghênh kịp thời. Đấy là điều đầu tiên.

Bởi vì Nghi quyết 35 có những điểm vướng, đó là những vấn đề về thời hạn, số lần bỏ phiếu, mỗi năm một lần thì đúng theo tôi là không nên.

Thứ hai, ba mức rất là lạ, cho nên tôi tập trung vào nói rõ thêm hai điểm này.

Tôi thấy thực chất của việc bỏ phiếu tín nhiệm không chỉ cảnh báo, cảnh tỉnh, tôi cho điều quan trọng hơn là phấn khích và thôi thúc người tín nhiệm cao, người dân hay bất kỳ ai vẫn trọng danh dự, để người ta cống hiến nhiều hơn cho đất nước, việc đó rất cần. Cần là cần người năng động sáng tạo, người có tài, chứ còn người đạo đức phẩm chất tốt một cách trìu tượng không làm gì cả. Có khi bỏ phiếu cao, có lẽ cũng cần đánh giá lại cách bỏ phiếu như thế. Cụ Hồ nói "có đức mà không có tài là vô dụng", anh ăn lương, anh ăn của dân mà vô dụng thì phải thay. Những người xả thân vì công việc thì có thể có khuyết điểm này, khuyết điểm kia, nhưng những người đó mới là xã tắc cần và nhất là trong lúc đất nước còn khó khăn. Điều tôi cảm nhận thấy cần phải nhìn nhận phiếu tín nhiệm như thế.

Ý thứ hai, tôi thấy bỏ phiếu tín nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm, về hình thức giống nhau, nên có 2 mức đó là tín nhiệm và không tín nhiệm. Nhưng bản chất của nó khác nhau, vì hậu quả của bỏ phiếu dẫn đến mất chức, còn lấy phiếu là thăm dò mức độ tín nhiệm và làm cơ sở để đánh giá và sử dụng cán bộ. Trước khi đi đến bỏ phiếu, lấy phiếu là bước đi rất thận trọng. Tôi cho không sợ trùng, vì vậy tôi thấy nên ghi trên phiếu 2 mức là mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Còn sau khi có kết quả bỏ phiếu thì khi đó mới có định lượng cụ thể là ai cao, ai thấp. Ví dụ, 80% trở lên được coi là tín nhiệm cao, 50%-80% là tín nhiệm và dưới 50% là tín nhiệm thấp. Như vậy, ở đây ta định tính trước, ta mới định lượng sau thì hợp với quy luật của logic và phù hợp với quy luật của chân lý là không có chân lý thứ ba. Một là đúng hay sai. Hai là cao hay thấp, không vừa cao, vừa thấp. Ví dụ bỏ phiếu kết quả một người 50% là phiếu tín nhiệm cao, nếu giữ 3 mức thế này và 50% tín nhiệm thấp thì đánh giá ông cán bộ này thế nào, chẳng lẽ vừa thấp, vừa cao, cử tri nghe rất lạ và đa số đại biểu cũng nghĩ như thế. Tôi cho nên lấy định tính là 2 mức, còn định lượng là sau khi có kết quả kiểm phiếu ra cao hay thấp thì mới được, không nên định lượng trước, định tính sau thì nó không hợp lý với quy luật nhận thức cũng như phân tán số phiếu, làm cho việc đánh giá không sát thực tế, dân thấy đúng như đồng chí Thuyền nói, tôi bị nhiều cử tri bảo sao đại biểu Quốc hội lại dốt thế, tôi cũng bị chê dốt rất nhiều, tôi bảo vâng dốt cũng được, nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng nghiên cứu. Ý thứ nhất tôi cho rằng mức nên như vậy.

Thứ hai, về số lần, tôi thấy rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ, vì các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tin ở cơ quan, tổ chức giới thiệu người đó mà chúng tôi cầm lá phiếu tôi bầu hoặc phê chuẩn. Sau khi anh đã được tin tức là anh có uy tín ban đầu bắt đầu anh được giao sử dụng quyền lực nhà nước, trách nhiệm giám sát của người bỏ phiếu, Quốc hội rất quan trọng, phải giám sát thường xuyên.

Bởi vì khi vào cuộc, bắt tay vào công việc, trước áp lực của tiền phạt, trước áp lực của công việc khó khăn lúc bấy giờ mới bộc lộ ai thực sự là người có năng lực, ai thực sự vì dân, vì nước, thực sự vì công việc và xã tắc, không phải cứ ngồi một dạ, hai vâng, phải đối mới. Nếu những người có chức vụ này họ chuyển động được thì xã hội chuyển động nhanh, nhân dân được nhờ, không xấu hổ khi có một thời làm quan vì ghế quyền lực của ông mà người ta nể, còn con người ông người ta coi thường. Tôi cho rằng nên trọng uy tín, nên quản lý lãnh đạo bằng uy tín chứ không chỉ uy quyền, đừng mượn quyền lực nhà nước để điều hành, lãnh đạo. Chính vì vậy tôi rất đồng tình với rất nhiều đại biểu Quốc hội là ít nhất phải một nhiệm kỳ là 2 lần, đó là năm thứ hai và cuối năm thứ tư. Tổng thống 100 ngày là người ta đánh giá rồi, cả nhiệm kỳ một lần thì vô nghĩa, không có tác dụng.

Vì còn nhiều ý kiến khác nhau như thế, có lẽ như nhiều đại biểu nói là nên có phiếu thăm dò về từng nội dung, về mức độ tín nhiệm 2 hay 3, thời hạn số lần, kể cả đối tượng, thăm dò ngay đầu tuần sau trước khi Quốc hội biểu quyết hôm qua, hoặc nếu không phải đặt ra mỗi vấn đề đều 2 phương án để Quốc hội thảo luận dân chủ và bấm nút một cách hoàn toàn khách quan và khi kết thúc cuộc  họp về rất khoải mái. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin hết.

 

Hà Huy Thông - Thừa Thiên - Huế

Kính thưa Quốc hội,

Cách đây đúng 190 năm, năm 1824 thế giới lần đầu tiên xuất hiện vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm. Từ đó đến nay việc bỏ phiếu tín nhiệm đang ngày càng phát triển, đặc biệt trong những năm 50 và năm 80 của thế kỷ trước, đến nay đã trở thành vấn đề rất bình thường trên thế giới.

Thực hiện Nghị quyết 35, theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, Quốc hội ta lần đầu tiên bỏ phiếu tín nhiệm là một bước đột phá trong quá trình tiến tới xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện lần đầu tiên nên việc sửa đổi Nghị quyết 35 là cần thiết. Tuy nhiên sửa đổi như thế nào, đó là việc cần phải bàn.

Trước hết, tôi xin nhất trí cơ bản với bản Báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa mới gửi các đại biểu Quốc hội ngày hôm qua, để hoàn thiện. Theo gợi ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cũng để  đơn giản hóa những vấn đề rất phức tạp này, tôi xin có 4 kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, đến nay ta phân quá trình bỏ phiếu tín nhiệm ra làm 2 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất, lấy phiếu tín nhiệm. Giai đoạn thứ hai là bỏ phiếu tín nhiệm. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi giải thích khái niệm lấy phiếu tín nhiệm với quốc tế. Thực chất của lấy phiếu tín nhiệm là lấy phiếu thăm dò tín nhiệm. Do đó, tôi đề nghị chúng ta dùng thẳng khái niệm lấy phiếu, lấy hay bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm, lấy hay bỏ thì tùy thuộc chủ ngữ là người bỏ hay là ban tổ chức là lấy, như thế không có khác nhau nhiều lắm. Do đó tôi đề nghị dùng khái niệm "lấy hay bỏ phiếu tín nhiệm, thăm dò tín nhiệm" thay cho khái niệm "lấy phiếu tín nhiệm". Nói như vậy là đúng bản chất dễ hiển, dễ giải thích ở trong nước và quốc tế.

Thứ hai, giai đoạn hai là kết quả bỏ phiếu tín nhiệm để xem có cần đưa chức danh nào đó ra để bỏ phiếu tín nhiệm hay không? Nó khác với khái niệm bỏ phiếu bất tín nhiệm ở những nước theo chế độ đa đảng, thường là phái đảng đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với cơ quan hành pháp.

Tuy nhiên, để cho thận trọng, tôi nghĩ trong quá trình bỏ phiếu tín nhiệm ta có thể đề ra những mức là những người bị bỏ phiếu tín nhiệm, không tín nhiệm hay tín nhiệm thấp khoảng được 50% thì sẽ đưa ra chuyển sang giai đoạn 2, tức là giai đoạn bỏ phiếu tín nhiệm.

Thứ ba, định kỳ bỏ phiếu tín nhiệm, việc này tùy thuộc vào mục đích bỏ phiếu tín nhiệm hay thăm dò tín nhiệm. Nếu việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là xem việc thực hiện chức trách được giao thì chỉ cần bỏ một lần trong một khóa. Nhưng nếu việc thực hiện này còn xem việc để ta có thể như còn mục đích để tạo cơ hội thực hiện việc giám sát của Quốc hội, tạo cơ hội cho cán bộ thể hiện năng lực và khắc phục những hạn chế vừa qua và chuẩn bị cho công tác nhân sự khóa sau thì nên tổ chức hai lần, có thể vào kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 9 của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, có nghĩa là vào tháng 5-6 như năm ngoái và tháng 5-6 của năm sau của kỳ sau, tức là sẽ kết hợp với đại hội đảng cơ sở để có thể chuẩn bị cho công tác nhân sự của khóa sau. Nếu thực hiện được điều này thì trên thực tế sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào năm 2013, năm 2015, 2017, 2019, 2021 v.v.... có nghĩa là tiếp tục vào các năm lẻ. Tôi nghiêng về phương án 2.

Thứ tư, về hiệu quả pháp lý đối với người được bỏ phiếu tín nhiệm, cần chia ra làm 2 loại chính: đối với những người tín nhiệm thấp thì giải quyết như dự thảo Nghị quyết, nhưng với những chức danh được tín nhiệm cao ta cần kết hợp với việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Đảng để trở thành một trong những cơ sở tham khảo quan trọng chuẩn bị cho công tác nhân sự cho khóa tiếp theo. Trong đó có việc liên quan đến tuổi thì không nhất thiết phải theo Bộ luật Lao động, trừ 2-3 nước mà chúng tôi biết, còn hầu hết các nước khác đều phân cán bộ làm hai loại: một là công chức thì theo Bộ luật Lao động, hai là cấp chính trị thì tùy theo đạo đức, năng lực, sức khỏe và uy tín. Việc bỏ phiếu tín nhiệm chính là một trong những thước đo quan trọng để đo tín nhiệm của cán bộ, nhất là cấp chính trị.

Cuối cùng tôi nhất trí với đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội là nên tiến hành lấy phiếu thăm dò về các phương án lựa chọn để các đại biểu có ý kiến, thể hiện tính dân chủ và văn minh. Xin hết. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ giải lao.

 

Lê Đình Khanh - Hải Dương

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Về vấn đề sửa đổi Nghị quyết 35, tôi xin phát biểu một vài điểm về quan điểm cá nhân của mình để thể hiện thêm chứng kiến với những đại biểu đã phát biểu trước.

Về tên gọi, tôi thấy trong Hiến pháp chỉ quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm, không đặt vấn đề lấy phiếu tín nhiệm. Trong dự thảo nghị quyết kỳ này, để lấy phiếu tín nhiệm thì không sai, nên sửa là thăm dò tín nhiệm. Thăm dò tín nhiệm thay cho việc lấy phiếu tín nhiệm thì nó sẽ hợp lý hơn và nó không trái với Hiến pháp.

Vấn đề thứ hai, tôi nhất trí đối tượng lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, tôi nhất trí như Tờ trình của Thường vụ Quốc hội và không có ý kiến gì.

Về thời gian và thời điểm, tôi thấy trong Tờ trình nêu chưa thật sự thuyết phục, bởi vì cách đây 1 năm cũng là Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra nói lấy phiếu hàng năm và một nhiệm kỳ lấy phiếu 4 năm. Chúng ta cho là hợp lý và đại biểu Quốc hội biểu quyết là hợp lý. Tất nhiên nhận thức là một quá trình, sau một năm làm thử thấy nó không hợp lý thì ta sửa lại. Nhưng ta bảo một nhiệm kỳ lấy một lần là hợp lý, tôi thấy chưa thực sự thuyết phục. Các đồng chí biết với cương vị là Tổng thống một nước, người ta chỉ cần 100 ngày, người ta đã thăm dò tín nhiệm, đánh giá Tổng thống như thế nào. Với một người mẹ mang thai thì cũng chỉ 8, 9 tháng sau có một thiên thần chào đời. Thời gian 1 năm không phải ngắn, để cho đại biểu trong diện lấy phiếu có thời gian thể hiện hết năng lực, phẩm chất của mình thì nhiều đại biểu đã có ý kiến. Tôi đồng tình quan điểm 2 năm lấy phiếu một lần. Như thế không những có thời gian cho các vị đại biểu trong diện lấy phiếu thể hiện, phần nữa cũng được đại đa số cử tri cũng như đại biểu Quốc hội thấy thỏa mãn, hợp lý hơn.

Thứ tư là các mức đánh giá, tôi đề xuất 2 phương án, một phương án hôm trước phát biểu tổ cũng như hôm nay, tôi cho rằng lấy phiếu tín nhiệm và không tín nhiệm có lẽ là phương án chuẩn nhất. Phương án thứ hai tôi đề nghị vẫn giữ 3 mức nhưng tên khác, 3 mức sẽ là tín nhiệm, không tín nhiệm và không có ý kiến. Vì nếu đại biểu nào chưa hiểu rõ về một Bộ trưởng, một vị Chủ nhiệm ủy ban nào đó thì không thể hiện quan điểm. Hiện nay trên bàn của chúng ta rất nhiều mức đánh giá: tán thành, không tán thành và không biểu quyết. Nên chăng vẫn giữ 3 mức như Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cũng để hợp lý hơn thì phương án thứ 2 tôi đề xuất là tín nhiệm, không tín nhiệm và không có ý kiến. Nếu dùng tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và không tín nhiệm thì các đại biểu phân tích rồi, tôi không nói nữa. Có những ví dụ chúng ta thấy rất không hợp lý, không thể giải thích được với dân.

Vấn đề thứ năm, tôi đề nghị trước khi hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, cũng như các đại biểu phát biểu trước, tôi rất mong Ủy ban thường vụ Quốc hội xin ý kiến bằng phiếu, trước khi thông qua nghị quyết, vì cái đó thể hiện chính kiến của các đại biểu tương đối rõ, biểu quyết sẽ hợp lý hơn. Xin hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Phạm Trường Dân - Quảng Nam

Kính thưa Quốc hội.

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tôi xin tham gia một số ý như sau:

Thứ nhất, về lấy phiếu tín nhiệm, trong dự thảo quy định 3 mức, tôi thống nhất với nhiều ý kiến của các đại biểu phát biểu trước tôi là lấy 2 mức, có thể là tín nhiệm và không tín nhiệm, hoặc tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp, không để tín nhiệm ở giữa. Vì qua tiếp xúc cử tri, cử tri đề nghị nên 2 mức, không nên 3 mức, họ đồng tình với 2 mức, đề nghị Quốc hội xem xét lại vấn đề đó. Việc để 2 mức, tôi thấy rằng Quốc hội tin tưởng các đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân khi lấy 2 mức cũng hết sức cân nhắc, không phải không cân nhắc trước khi lấy phiếu. Phải thận trọng, cân nhắc, tính toán, nhận xét các vị được Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, tôi thống nhất là để 2 mức.

Trong giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phân vân trùng lặp giữa lấy phiếu tín nhiệm với bỏ phiếu tín nhiệm để 2 mức. Về bản chất của việc lấy phiếu tín nhiệm hoàn toàn khác bỏ phiếu tín nhiệm cho nên cũng không lo vấn đề đó.

Thứ hai, thời gian lấy phiếu tín nhiệm trong một nhiệm kỳ, tôi đề nghị để 2 năm 1 lần, cuối năm thứ 2, kỳ họp thứ 4 và cuối năm thứ 4, kỳ họp thứ 8 là 2 lần lấy phiếu tín nhiệm. Vì sao tôi đề xuất như thế, phát biểu trước tôi có nhiều vị đại biểu Quốc hội đã phân tích rõ. Tôi thấy rằng bỏ phiếu lần đầu, sau khi nhậm chức, được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thì người đó có những việc trục trặc qua lấy phiếu tín nhiệm anh em rút kinh nghiệm, lần thứ 2 họ có cơ sở đánh giá tốt hơn. Lần đầu phiếu thấp, không khắc phục những khuyết, nhược điểm của mình thì lần thứ hai Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân dễ lựa chọn tín nhiệm và không tín nhiệm. Đây là cơ sở để cho việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo của Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân và cũng là cơ sở để cho Đảng, chính quyền trong việc xem xét, bổ nhiệm ở các vị trí của cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền.

Thứ ba, để thống nhất việc lấy phiếu tín nhiệm 3 mức hay 2 mức và thời gian lấy phiếu tín nhiệm 1 lần hay 2 lần trong một nhiệm kỳ, tôi đề nghị Quốc hội nên công khai thông qua tại ngay bấm phím này, không lấy phiếu kín.

Thứ tư, tôi đề nghị Quốc hội có nên xem xét tư cách đối với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân của người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn khi bị bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc từ chức hay không. Vì những người này sau khi không còn chức, còn quyền thì làm sao đi tiếp xúc cử tri và đi thực hiện các biện pháp giám sát mà theo chức năng, nhiệm vụ được Quốc hội, Hội đồng nhân dân giao. Tôi nghĩ khi không còn tư cách, anh mất hết quyền, hết chức rồi thì cũng phải xem xét tư cách đó, chứ không cũng khó, xuống dân thì người nói thế này, người nói thế kia, uy tín không còn nữa. Nên tôi đề nghị cũng phải xem xét.

Thứ năm, tôi đề nghị Ban soản thảo xem kỹ lại Điều 12 về thủ tục đề nghị, kiến nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Điểm b, Khoản 1 điều này quy định chỉ thể hiện vai trò giám sát của thành viên Hội đồng dân tộc, thành viên Ủy ban của Quốc hội. Còn thành viên, ban dân tộc, thành viên các ban của Hội đồng nhân dân thì không có quy định. Nhưng ở đoạn cuối quy định có quyền của thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân quyết định trường hợp mà phiếu tín nhiệm thấp. Tôi thấy việc này có quyền nhưng không thật, cho nên đề nghị kiểm tra kỹ, rà soát lại kỹ, chứ văn bản kiểu đó không thực hiện được đâu.

Trong dự thảo có quy định: thường trực hội đồng, thường trực ủy ban. Tôi đề nghị không nên viết tắt thì nên thêm vào cho đủ, cho rõ nghĩa, tức là thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân thì rõ nghĩa hơn. Còn ghi như trong dự thảo không rõ. Tôi đề nghị phải ghi lại cho rõ. Tôi xin hết ý kiến.

 

Trần Đình Long - Đắk Nông

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tham gia vào dự thảo nghị quyết có mấy ý như sau: Trước hết tôi thấy ý kiến của đại biểu đã nêu thì chúng ta phải xem lại sự phù hợp của Hiến pháp. Nghị quyết 35 trước đây cũng quy định lấy phiếu, lúc đó Hiến pháp cũng không quy định lấy phiếu, trong quá trình sửa Hiến pháp, chúng ta đề cập đến việc lấy phiếu. Cuối cùng Quốc hội quyết là chỉ bỏ phiếu và để phù hợp với nghị quyết của Đảng cũng như Hiến pháp. Tôi đề nghị nghị quyết này chỉ quy định là bỏ phiếu.

Còn việc lấy phiếu là một quy trình trong quá trình tiến tới bỏ phiếu. Do đó, tên nghị quyết, khái niệm về lấy phiếu, tôi đề nghị việc lấy phiếu chỉ là một quy trình. Tôi nhất trí như nhiều ý kiến đại biểu 2 năm lấy phiếu một lần là phù hợp. Ở một nhiệm kỳ 2 lần, tức là 2 năm một lần, năm thứ hai và năm thứ tư, như thế thì nó phù hợp. Các đại biểu đã phân tích nhiều.

Tôi thấy bỏ phiếu tín nhiệm là một việc làm thường xuyên, khi có đủ những yếu tố quy định tại Điều 11 thì sẽ tiến hành bỏ phiếu. Vì lấy phiếu tín nhiệm như tôi nói trên chỉ là một quy trình. Do đó, lấy phiếu tín nhiệm cũng là một trong căn cứ để tiến hành bỏ phiếu. Vì vậy, chúng ta cần phải xem lại các điều kiện để đi đến bỏ phiếu, vì cộng tính theo ý chí của đại biểu Quốc hội. Do đó, tôi đề nghị theo điều kiện được thiết kế trong Điều 11, chúng ta thấy có 50% tín nhiệm thấp thì năm sau bỏ phiếu, 2/3 tín nhiệm thấp thì bỏ phiếu ngay thời điểm lấy phiếu, 20% đại biểu Quốc hội kiến nghị cũng là một điều kiện bỏ phiếu và 2/3 thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đề nghị thì khoảng 25 người cũng tiến hành bỏ phiếu. Vậy thì cũng là ý chí của đại biểu Quốc hội, tại sao lại là 20%, tại sao lại là 2/3 và tại sao chỉ có 25 người thì đưa một người nào đó ra để bỏ phiếu. Đây cũng là ý chí của Quốc hội, nên phải có một căn cứ tương đối phù hợp. Nếu như nói 20% đại biểu kiến nghị thì các tổ chức, cá nhân và đề nghị như thế nào đó phải phù hợp. Nếu nói là 20% thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đề nghị thì Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban phải đưa ra bỏ phiếu được 2/3 số thành viên đó tán thành tức là khoảng 25 người thì sẽ đưa ra bỏ phiếu, tôi cho rằng căn cứ này phải tính cho phù hợp, nếu không sẽ không công bằng.

Vấn đề tôi quan tâm là làm thế nào để có 20% đại biểu từ kỳ họp đến kỳ họp có kiến nghị. Trước đây Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định như vậy, không đời nào xảy ra. Bây giờ chúng ta quy định từ kỳ họp đến kỳ họp, tất cả các đại biểu có quyền kiến nghị một người nào đó theo đối tượng được bỏ phiếu để tổng hợp lại thành 20%, tôi cho không khả thi. Ngay cả 20% thành viên ủy ban kiến nghị với thường trực Ủy ban để đưa ra Ủy ban bàn cũng không khả thi. Đây là thực tế lâu nay đã quy định nhưng không bao giờ thực hiện được. Tôi đề nghị lấy phiếu tín nhiệm là một trong quy trình, hai là kiến nghị, thay vì kiến nghị đó chúng ta quy định như dự thảo thì cứ mỗi kỳ họp, trước ngày khai mạc kỳ họp khoảng 30 ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến của đại biểu kiến nghị ai đưa ra bỏ phiếu giống như chất vấn. Trên cơ sở đó, chúng ta tổng hợp lại, là một kênh kiến nghị để đưa ra bỏ phiếu. Có thể bỏ phiếu là việc làm thường xuyên 1 hoặc 2 người đủ điều kiện bỏ phiếu thì tiến hành bỏ phiếu. Theo tôi như thế mới khả thi, còn quy định như chúng ta thì trên thực tế chưa bao giờ xảy ra. Xin hết.

 

Lê Nam - Thanh Hoá

Kính thưa Quốc hội, thưa chủ tọa kỳ họp.

Tôi xin tham gia một số ý kiến xung quanh việc sửa đổi Nghị quyết 35 như sau:

Thứ nhất, chúng ta thấy việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 rất tốt, là một trong những kết quả được cử tri đánh giá cao. Có người gọi đó là thương hiệu của Quốc hội, nhưng trong quá trình thực hiện có những điểm cần sửa để cho tốt hơn, nên chúng ta mới triển khai việc lấy ý kiến lại. Địa phương chúng tôi đã triển khai lấy ý kiến đến các cử tri, các cơ quan có trách nhiệm, những người có quan hệ. Đa số ý kiến của cử tri, của những người được hỏi đều có những đóng góp rất chân tình với chúng ta. Tất cả các đại biểu phát biểu trước tôi, trên báo cáo là những người chúng tôi lấy ý kiến tại Thanh Hóa đều có chung ý kiến như vậy.

Thứ nhất, về đối tượng, ông cần lấy phiếu tín nhiệm nhất ở địa phương là mấy ông giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan các quyền lực trực tiếp, liên quan đến lợi ích, đến quyền làm chủ của nhân dân chúng ta lại chưa được chú trọng. Ví dụ như Trưởng ban Hội đồng nhân dân quyền trực tiếp của vị trí này không có quyền gì lắm, chủ yếu phải hoạt động thông qua tập thể, còn ông giám đốc sở lại là ông quyền lực trực tiếp, ảnh hưởng nhất đến việc thực hiện chính sách pháp luật, đến quan hệ, quyền lợi của nhân dân. Người ta để nghị thế này chúng tôi thấy rất đúng và rất cần chúng ta lại chưa được tiếp thu. Về thời gian, nếu như thế này cũng không thỏa đáng, tôi rất đồng tình phải 2 năm là đúng, tôi thấy cũng không cần phân tích, nó đầy cơ sở để chúng ta lựa chọn thời gian là 2 năm.

Thứ ba, về mức tín nhiệm, tôi thấy trong mức tín nhiệm chúng ta đã làm có thể nói 100%, nếu nói 100% nó hơi quá nhưng tuyệt đại đa số người ta cho rằng lấy như thế là không nên. Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, tóm lại đều tín nhiệm, không ông nào không tín nhiệm. Theo tôi người ta nói như thế rất đúng, chúng ta cũng phải lắng nghe ý kiến của dân, không hỏi thì thôi, đã hỏi dân người ta đề nghị như thế thì bây  giờ chúng ta phải lắng nghe ý kiến của dân. Bây giờ nếu sửa lại là tín nhiệm và không tín nhiệm thì cũng rất nghiệt ngã. Bản chất nếu là tín nhiệm và không tín nhiệm thì đó là bất tín nhiệm, vì đã 50% bị bất tín nhiệm thực chất là không làm, với một thời gian như vậy trên toàn thế giới có lẽ không ở đâu làm như thế, làm Bộ trưởng mà làm như vậy thì làm làm sao được. Tôi suy nghĩ nên sửa lại nhưng theo hướng tín nhiệm cao, tín nhiệm và không tín nhiệm, nó cũng có thể hiện cả trạng thái tình cảm trong đó.

Ví dụ tôi rất tín nhiệm đồng chí A, sự thật nó là như thế, tôi tín nhiệm đồng chí B. Rõ ràng đây là một điều diễn ra trong cuộc sống và luôn luôn như thế, nó khác với bỏ phiếu bất tín nhiệm, đây chính là sự khác nhau giữa bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi nghĩ mức bỏ phiếu nên là như thế.

Thứ ba, chúng tôi thấy trong dự kiến cũng đưa ra những hệ quả như thế, rõ ràng những người từ 51% trở lên không tín nhiệm rõ ràng không đủ đủ điều kiện để tiếp tục làm việc nữa. Chúng ta phải nói là như thế, Quốc hội bỏ, Hội đồng nhân dân đâu phải chuyện đùa, mà đã đến mức như vậy thì dứt khoát phải có hệ quả pháp lý để có bố trí sắp xếp lại hoặc là chấm dứt thôi công việc đang đảm nhiệm. Phải rõ như vậy nó mới có tác dụng. Phải gắn với việc bố trí công việc khác hoặc có những hình thức về công tác tổ chức cán bộ như vậy hiệu quả của chúng ta mới đạt được.

Một số vấn đề xung quanh tên, tên là do chúng ta đặt ra thì chúng ta có thể sửa, đâu có gì đâu nếu chúng ta nói lấy phiếu tín nhiệm của những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thì chúng ta bỏ đuôi đó đi. Vì việc này Hiến pháp quy định, chúng ta bỏ đuôi sẽ điều chỉnh được các đối tượng khác mà chúng ta thấy cần thiết. Tôi nghĩ làm như vậy có tác dụng tốt cho việc thực hiện công việc này.

Nếu cứ làm như thế này bản chất là không sửa gì mà chỉ có điều chỉnh một chút thời gian, tuy nhiên Quốc hội chúng ta lại lấy đá ghè chân mình mà việc chúng ta đang làm rất tốt tự nhiên lại để nhân dân chê chúng ta.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý với các đại biểu khác nên lấy phiếu các đại biểu Quốc hội. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Văn Hiến - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính thưa Quốc hội,

Lúc đầu cũng như cử tri ở các tỉnh khác, cử tri ở Bà Rịa - Vũng Tầu cũng có ý kiến như vậy, về các mức lấy phiếu tín nhiệm. Bản thân tôi trước đó cũng băn khoăn như thế nhưng sau này nghĩ đi nghĩ lại đúng là thực sự lấy phiếu khác và bỏ phiếu khác như giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chúng ta làm đây là làm để thăm dò mức độ tín nhiệm thôi chứ không phải là bỏ phiếu theo Khoản 8, Điều 70 của Hiến pháp. Chúng ta làm đây cũng không phải đặt ra mục tiêu xử lý ai, tôi xác định như thế và xem xét như thế là rất thận trọng. Tôi khác ý kiến một số đồng chí. Tôi nghĩ rằng chế tài, hệ quả của nó cũng rất nghiêm khắc, có thể dẫn tới bỏ phiếu tín nhiệm, dù rằng tín nhiệm ở mức thứ 3 là tín nhiệm thấp thì cũng gọi là tín nhiệm, nhưng ai nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì cũng rất buồn, theo quy định thì người nào bị 50% phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì phải bỏ phiếu tín nhiệm, chế tài rất nghiêm khắc. Qua lấy phiếu tín nhiệm lần đầu, tôi thấy dù 3 mức nhưng đã tác động rất tốt.

Thứ hai, nếu nói lấy phiếu chỉ cần 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm thì chúng ta giải quyết hệ quả của việc lấy phiếu như thế nào, cần gì đưa ra bỏ phiếu nữa, vì bỏ phiếu lúc đó cũng chỉ có tín nhiệm và không tín nhiệm. Tôi đồng ý 3 mức, còn có thể thay đổi tên gọi. Có một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thay đổi tên gọi của các mức độ như ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Phúc ở Hà Tĩnh thì tôi cũng đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thêm.

Vấn đề thứ hai, tôi thấy nội dung của Nghị quyết điều chỉnh cả vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm, tôi đề nghị Ban soạn thảo và Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét tên gọi của nghị quyết, có cần bổ sung nội dung bỏ phiếu tín nhiệm trong tên của nghị quyết hay không.

Thứ ba, về sự phù hợp của nghị quyết với Hiến pháp và pháp luật, Hiến pháp quy định Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Luật Tổ chức Quốc hội cụ thể hóa điều này đưa ra 3 trường hợp bỏ phiếu, nghị quyết lần này lại bổ sung một trường hợp nữa là người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp. Tôi băn khoăn ở chỗ này, nghị quyết thấp hơn luật, nhưng lại đề ra thêm một nội dung mới, thậm chí trong dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội lần này cũng không đưa điều kiện này vào. Tôi đề nghị xem xét lại sự phù hợp.

Thứ hai, nếu không có vấn đề gì, tôi đề nghị Ban soạn thảo Luật tổ chức Quốc hội bổ sung điều kiện này vào dự thảo Luật tổ chức Quốc hội chúng ta sắp bàn tuần tới. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Chu Sơn Hà - TP Hà Nội

Kính thưa Chủ tọa phiên họph,

Rất nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến, tôi đồng tình rất cao một số đại biểu. Nhưng tôi muốn thể hiện quan điểm của mình.

Thứ nhất, khi chủ trì lấy ý kiến về tham gia sửa đổi Nghị quyết 35 của tất cả các đối tượng điều chỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, rất bất ngờ đó là các đối tượng điều chỉnh thuộc khối hành pháp, Ủy ban nhân dân đồng tình cao việc sửa đổi, tăng thêm đối tượng vào trong nghị quyết. Đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các trưởng ngành thuộc Ủy ban nhân dân.

Thứ hai, nhiều đồng chí trong khối Ủy ban nhân dân đề nghị bỏ phiếu 1 năm một, không phải 2 năm một lần bỏ phiếu.

Quan điểm cá nhân tôi thấy: Một, tôi trình bày về đối tượng điều chỉnh. Tôi đồng tình với một số ý kiến, đặc biệt ý kiến của đồng chí Nam, đoàn Thanh Hóa nên lấy phiếu tín nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. Tôi đề nghị bổ sung cả đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng ban của Hội đồng kiêm nhiệm, không riêng chuyên trách. Tôi hoạt động ở Hội đồng rất nhiều năm, vì kiêm nhiệm nên rất ảnh hưởng đến hoạt động của các Ban của Hội đồng. Đại biểu chuyên trách đi xin ý kiến mãi không được bị trượt thời gian đi. Chúng ta lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng ở trong luật, nên lấy ý kiến để các vị kiêm nhiệm cũng có trách nhiệm  thực hiện chức năng của mình, không phải gắn mác vào không làm ảnh hưởng đến hoạt động các Ban của Hội đồng. Đối tượng thứ hai, tôi đề nghị bổ sung vào trong nghị quyết đó là các Trưởng ban kiêm nhiệm của Hội đồng cũng là đối tượng phải bỏ phiếu tín nhiệm.

Từ đối tượng này, chúng tôi xin đề nghị Quốc hội sẽ ban hành một nghị quyết mới. Vì bổ sung đối tượng, sửa đổi nhiều các điều trong nghị quyết, nên tôi đề nghị ban hành nghị quyết mới và lấy tên là Nghị quyết bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Còn cụ thể các đối tượng như thế nào chúng ta bỏ đuôi đằng sau của Nghị quyết 35 đưa xuống phần đối tượng điều chỉnh của nó thì phù hợp hơn. Nội dung về tên gọi và nghị quyết mới chúng tôi xin đề nghị như vậy.

Về mức, tôi đồng tình với hầu hết tất cả các ý kiến của các đại biểu phát biểu chiều hôm nay, tôi thấy đề nghị đều có 2 mức. Khi tiếp xúc với cử tri cũng như đại biểu Đương, đại biểu Thuyền chúng tôi liên tục bị chất vấn. Người ta có nói với chúng tôi rằng bản lĩnh của anh là anh không có bản lĩnh, không thể làm một cái cân để tín nhiệm hay không tín nhiệm mà tại sao lại có 3 mức.

Tôi xin đồng tình với nhiều đại biểu đã phát biểu đó là tín nhiệm và không tín nhiệm. Trong giải trình nói là trùng với bỏ phiếu, tôi nghĩ quy định về lấy  phiếu và bỏ phiếu rõ ràng ở trong nghị quyết, việc gì đi việc đó. Bỏ phiếu tín nhiệm, không tín nhiệm trong bỏ phiếu khác với tín nhiệm, không tin nhiệm ở trong lấy phiếu. Tôi cho rằng nếu liên hệ thì nó không hài hòa lắm, nhưng việc lấy phiếu tín nhiệm là lượt đi để chuẩn bị cho lượt về nếu anh thắng thì thôi, nếu không thì sang lượt về là bỏ phiếu tín nhiệm đối với anh theo quy định của Hiến pháp. Chúng tôi xin đề nghị là 2 mức.

Về thời gian, tôi đồng tình với nhiều đại biểu là có một lần bỏ phiếu ở giữa nhiệm kỳ để tự các đồng chí kiểm nghiệm lại trách nhiệm của mình thực hiện theo chức trách được phân công theo quy định của pháp luật. Lần thứ hai cuối năm thứ tư để chuẩn bị cho việc công tác cán bộ của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tiếp theo.

Vấn đề thứ tư, chúng tôi xin đề nghị đồng ý với ý kiến của đại biểu Trần Đình Long, chúng ta quy định thì phải khả thi, quy định 20% đại biểu đề nghị thì bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng ai đứng ra để tập hợp, để công bố anh A này có 20% tổng số đại biểu đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm để đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi đồng ý với anh Long là đầu kỳ họp, bắt đầu khai mạc kỳ họp xin ý kiến của các đại biểu, ai đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh trong danh sách đó, trên cơ sở đó tổng hợp, để ra để chúng ta tiến hành bỏ phiếu.

Một điểm nữa, có nhiều ý kiến đề nghị nên lấy phiếu thăm dò, nhưng tôi xin nói rõ thêm và xin đề nghị ở Quốc hội phải thực hiện nghiêm túc các luật, các văn bản mình ban hành ra, tự mình phải chấp hành.

Thứ hai là phải thể hiện hết sức dân chủ trong quá trình bàn và quyết định. Tất cả các đại biểu đều có trình độ nhận thức, đều có con mắt rất khách quan, nên chúng tôi đề nghị trước khi biểu quyết thì nên thăm dò 3 nội dung sau: thứ nhất là đối với đối tượng; thứ hai thăm dò về mức, 2 mức hay 3 mức; thứ ba là tiến hành biểu quyết theo từng điều còn nhiều ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất thực hiện nghị quyết trong quá trình tiếp theo tốt hơn. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Đồng Hữu Mạo - Thừa Thiên - Huế

Thưa Quốc hội, tôi xin có mấy ý kiến.

Trước hết tôi đồng ý cao với ý kiến các đồng chí trong một nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần, tôi không phân tích thêm.

Ở đây tôi đề nghị thêm thời gian lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội nên khác với Hội đồng nhân dân, vì chúng tôi biết việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm có nhiều mục đích, trong đó có mục đích phục vụ cho công tác nhân sự các cấp. Nếu dồn lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng một thời điểm thì có khi nó sẽ không phục vụ cho một trong hai cấp. Nếu phục vụ được cho công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân thì Quốc hội còn lâu quá, nếu để chậm lại lấy phiếu tín nhiệm trùng với Quốc hội thì Hội đồng nhân dân lại bị trễ. Tôi kiến nghị Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm 2 lần thì lấy vào kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 9. Vì dưới cơ sở tiến hành đại hội trước, bầu cử thì có thể đồng thời, mà nhân sự liên quan đến đại hội, như vậy phù hợp hơn.

Thứ hai, có rất nhiều đại biểu thảo luận xung quanh mức thể hiện trên phiếu tín nhiệm. Tôi thấy có nhiều ý kiến muốn 2 mức, tôi xin thảo luận chỗ này. Có lẽ cũng nên có những ý kiến trái ngược để rộng đường khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như ban soạn thảo cân nhắc thêm, tôi xin có ý kiến hơi khác các đồng chí.

Quan điểm của tôi là 3 mức hay 2 mức thì mức độ rủi ro cho người bị lấy phiếu tín nhiệm không thay đổi. Mức độ rủi ro không thay đổi thì 3 mức phiếu cũng thế mà 2 mức cũng thế thôi, bởi vì sao? Bởi vì khi lấy phiếu tín nhiệm chúng ta hình dung bản thân tôi tín nhiệm ai đó thì nếu tôi tín nhiệm thấp dứt khoát là tín nhiệm thấp rồi. Nếu như trên phiếu 2 mức thì tôi cũng bỏ tín nhiệm thấp mà nếu 3 mức tôi cũng bỏ tín nhiệm thấp.

Còn nếu như phiếu 3 mức đối với tín nhiệm và không phải tín nhiệm cao thì nếu như 2 mức thì tôi bỏ tín nhiệm thì tôi dồn cả tín nhiệm cao và tín nhiệm vào một cột tín nhiệm. Nhưng nếu phiếu tín nhiệm 3 mức thì tôi chia tín nhiệm của tôi đối với một người nào đó là thêm hai mức nữa, có nghĩa là mức tín nhiệm và tín nhiệm cao. Một đại biểu ông A nào đó, nếu tôi muốn tín nhiệm cao thì tôi bỏ vào cao. Nếu tín nhiệm thì tôi bỏ tín nhiệm. Như vậy dù trên phiếu 3 hay 2 mức thì khi chúng ta lấy phiếu tín nhiệm thì tín nhiệp thấp sẽ không thay đổi. Còn tín nhiệm cao và tín nhiệm sẽ cộng lại cho bằng tín nhiệm. Như vậy nếu 3 mức thì tín nhiệm cao và tín nhiệm cộng lại bằng mức tín nhiệm của phiếu 2 mức. Quan điểm của tôi là mức độ rủi ro của người bị lấy phiếu tín nhiệm không thay đổi. Nhưng nếu chia 3 hay chia 2 thì ý nghĩa của nó là gì? Chỗ này để chúng ta sẽ quyết định nên chọn phương án nào? Ý nghĩa chỗ nào nếu như 3 mức, theo tôi có ý nghĩa như thế này:

Thể hiện được mức độ tín nhiệm của người bị lấy tín nhiệm, mức độ mất tín nhiệm, còn tín nhiệm thấp thì rõ ràng cách nào cũng như thế rồi không nói nữa. Nhưng với phiếu 3 mức thì cho người lấy phiếu tín nhiệm biết rằng tôi được tín nhiệm cao hay tín nhiệm cũng là mục đích của Quốc hội hoặc của người chúng ta lấy phiếu tín nhiệm thì cũng cho xã hội biết đó là ông A đó được Quốc hội tín nhiệm cao chừng này, nhiều chừng này. Như vậy mục đích chia được mức độ tín nhiệm để mục đích là để cho người tín nhiệm cao biết để phấn đấu. Còn mức độ tín nhiệm vừa, tín nhiệm thì người ta cũng biết mới mức ngang tín nhiệm thôi.

Còn nếu như 2 mức thì chỉ có cho biết là tín nhiệm và không tín nhiệm. Như vậy ý nghĩa đó không có tốt hơn là 3 mức, vì 3 mức sẽ làm cho người như tôi nói ở trên khi có được tín nhiệm cao và tín nhiệm thì người ta biết để người ta xử lý. Tôi thấy ý nghĩa ở chỗ đó.

Phân tích như vậy thì quan điểm riêng của tôi như thế nào? Tôi muốn nên 3 mức để lấy ý kiến là chúng tôi muốn đánh giá. Khi chúng ta lấy ý kiến lấy phiếu tín nhiệm khác với bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi lấy phiếu tín nhiệm, có nghĩa là tôi biết được mức tín nhiệm bao nhiêu đó, ý của tôi là thế, tôi biết ông A tín nhiệm được cao là bao nhiêu, ý của tôi là thế, tôi biết ông a được tín nhiệm cao là bao nhiêu, tín nhiệm bao nhiêu, tín nhiệm cũng tín nhiệm, tín nhiệm cao cũng tín nhiệm nhưng tín nhiệm cao là tín nhiệm tốt hơn. Tôi muốn biết mức độ tín nhiệm cao như vậy còn khác với chỗ chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm khác chỗ này. Bỏ phiếu tín nhiệm thể hiện có và không, đồng ý hay không đồng ý, tín nhiệm và không tín nhiệm. Như vậy thái độ người bỏ phiếu tín nhiệm phải dứt khoát một là có hai là không. Một là tín nhiệm hai là không tín nhiệm.

Ở đây khi bỏ phiếu tín nhiệm và lấy tín nhiệm không nên đánh giá thái độ người bỏ phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm là tôi thăm dò tín nhiệm, như vậy tôi có thể chọn mức khác nhau. Còn bỏ phiếu tín nhiệm, nếu như ai đó lừng khừng, chưa có trường hợp lấy phiếu tín nhiệm mà lừng khừng hết, tôi cho là như vậy. Quan điểm của tôi nên ba mức là phải.

Tôi cũng xin muốn nói thêm một ý, vì trong Quốc hội chúng ta thảo luận cũng có nhiều ý, ý người như thế này, như thế khác cuối cùng cũng phải bỏ. Nếu như nói ai đó, cử tri nào đó không có cơ sở có lẽ không nên. Chúng ta nên nói thế nào chứ nói Quốc hội thế tôi rất ngại. Tôi xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận

Kính thưa chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Mặc dù ý kiến cho đến thời điểm này trùng rất nhiều nhưng mà tôi vẫn muốn thể hiện quan điểm của cá nhân tôi.

Thưa Quốc hội, qua tiếp xúc cử tri cũng như của rất nhiều đại biểu khác thì cử tri có ý kiến rất nhiều về vấn đề các đại biểu đã phát biểu. Tôi cứ nghĩ rằng không biết nếu như Quốc hội sắp tới mà thông qua như dự thảo vừa rồi thì đến lúc đi tiếp xúc cử tri không biết giải thích với cử tri như thế nào.

Thứ nhất, một vấn đề rất nhiều đại biểu nói và cá nhân tôi cũng đã phát biểu rất nhiều lần về việc trong Hiến pháp không có chế định lấy phiếu tín nhiệm, cho nên việc quy định việc lấy phiếu tín nhiệm là không phù hợp với Hiến pháp, nói cách khác tôi không muốn dùng từ nặng nề đó là vi hiến. Trong Hiến pháp chỉ quy định việc bỏ phiếu, ở Khoản 8, Điều 70 quy định rất rõ. Tôi nghĩ là Quốc hội phải thực hiện việc thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp. Việc miễn nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về vấn đề miễn nhiệm, ví dụ như bầu đồng chí nào đó mà không xứng đáng với vị trí đó để thực hiện chế định miễn nhiệm theo quy định của pháp luật mà không cần phải bỏ phiếu tín nhiệm. Bỏ phiếu tín nhiệm là để thăm dò và xác định tín nhiệm và trên cơ sở đó để thực hiện việc có đưa ra miễn nhiệm hay không miễn nhiệm, tôi nghĩ hoàn toàn không có vấn đề gì ở đây.

Vấn đề thứ hai, tôi đồng ý với rất nhiều ý kiến của đại biểu về mức đánh giá chỉ nên để 2 mức và tôi không thông suốt với việc giải thích để 3 mức để thể hiện tính thận trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Thận trọng là do mỗi chúng ta, ví dụ bỏ phiếu ở Quốc hội thì việc thận trọng chính là 498 đại biểu Quốc hội thể hiện tính thận trọng trong đó để đánh giá mỗi con người. Tại sao lại phụ thuộc vào mức tín nhiệm, đưa làm 3 mức thì thận trọng, 2 mức thì lại không phải thận trọng.

Vấn đề thứ ba là thời hạn lấy phiếu tín nhiệm, tôi đồng tình với rất nhiều ý kiến của đại biểu, tôi xin không phân tích thêm. Đề nghị lấy 2 lần trong một nhiệm kỳ. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Văn Độ - An Giang

Kính thưa Quốc hội,

Tôi có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, chúng ta nên xem xét lại bản chất của việc lấy phiếu tín nhiệm thế nào. Bỏ phiếu tín nhiệm, tôi nhất trí, Hiến pháp quy định và đó như một hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp kiểm soát quyền lực, những cơ chế kiểm soát, những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm theo như dự thảo cũng như nhiều ý kiến phát biểu đây là một hình thức thăm dò, sinh hoạt nội bộ, một cách sinh hoạt của Quốc hội để giúp cho cơ quan có thẩm quyền trong nhận định đánh giá cũng như sinh hoạt thường xuyên các cơ quan, tổ chức khác. Như vậy thì mục đích của bỏ phiếu tín nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm phải khác nhau. Nhưng tiếc rằng 2 mục đích đó của bỏ phiếu và lấy phiếu chúng ta đều thể hiện trong một điều luật là Điều 3 của dự thảo nghị quyết. Theo tôi nghĩ chưa hợp lý và chúng ta đưa 2 hoạt động này vào một dự thảo nghị quyết thì người ta có cảm tưởng nghị quyết này không phù hợp với Hiến pháp. Hiến pháp quy định chỉ bỏ phiếu tín nhiệm, phải ở đây như một sinh hoạt thường kỳ trong nội bộ của Quốc hội, để thăm dò thì chúng ta đưa ra một nghị quyết riêng. Còn vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm như một hoạt động giám sát của Quốc hội phải được đưa vào trong Luật tổ chức Quốc hội hoặc Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.

Vấn đề thứ hai, về mức độ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu, rất nhiều đại biểu nhất trí mức độ tín nhiệm trong lấy phiếu tín nhiệm, tôi cho rằng lấy yếu tố định tính tức là tín nhiệm thấp, tín nhiệm và tín nhiệm cao cho từng đại biểu đánh giá là mang tính hình thức và định tính, không rõ ràng, khi đánh giá là phải rõ ràng. Cuối cùng vẫn có tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, mà tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp này phải thể hiện qua số lượng đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với anh, ví dụ 80% đại biểu trở lên tín nhiệm anh, đó là tín nhiệm cao, 50-80% bỏ phiếu tín nhiệm đối với anh đó là tín nhiệm trung bình, còn dưới 50% đại biểu không tín nhiệm anh đó là tín nhiệm thấp, kết luận cuối cùng vẫn 3 mức, nhưng đánh giá một người thì nên 2 mức, có như vậy mới tránh được tình trạng hình thức. Chúng tôi tiếp xúc rất nhiều cử tri thì cử tri đánh giá không vừa lòng, cho rằng 3 mức như vậy là thận trọng, thực ra mang tính hình thức nhiều hơn, rất khó cho đại biểu.

Vấn đề cuối cùng, trong nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm mấy lần, ở các cơ quan tổ chức thông thường hàng năm chúng ta lấy phiếu tín nhiệm, còn ở Quốc hội tôi đồng ý với rất nhiều đại biểu là lấy 2 lần, năm thứ 2 và năm thứ 4, có như vậy mới đạt mục đích thăm dò tín nhiệm và tạo cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, tổ chức sử dụng cán bộ. Xin hết. Xin cám ơn.

 

Bùi Mạnh Hùng - Bình Phước

Xin phép Quốc hội, lúc đầu tôi không đăng ký nhưng thấy vấn đề mình đã phát biểu trong họp tổ Ủy ban thường vụ Quốc hội hầu như cũng không tiếp thu, nên tôi xin  nói thêm quan điểm của mình sau khi đã có nhiều ý kiến tôi thấy rất đồng tình.

Tôi có nhận xét rằng sau khi dự thảo Nghị quyết 35 sửa đổi thì mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm đã chệch hướng. Chúng ta đề ra 3 mục tiêu, một là tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, hai là giúp cho những đồng chí giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhìn ra được những việc làm của mình tốt hay chưa tốt để phấn đấu, rèn luyện, làm tròn nhiệm vụ Quốc hội giao cho. Thứ ba là phục vụ cho công tác cán bộ.

Sau khi chúng ta sửa như thế, tôi thấy rằng chỉ còn một mục đích là để phục vụ cho công tác lựa chọn cán bộ cho khóa mới, hai mục đích kia còn nhưng còn rất thấp, rất ít và không có hiệu quả, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Thứ nhất, tôi cũng đồng tình với ý kiến của đồng chí Trần Đình Long, đoàn Đắk Nông tôi nhất trí rất cao, chúng ta phải quay lại Hiến pháp giao cho chúng ta, Quốc hội có trách nhiệm thực hiện phương pháp bỏ biếu đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, chúng ta thực hiện việc này. Tôi nghĩ nghị quyết nên đổi tên là Nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Tôi đề nghị hình thức lấy phiếu tín nhiệm vẫn tiến hành như dự thảo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra, một khóa lấy 1 lần, để chỉ phục vụ cho công tác cán bộ, phục vụ cho khóa tới. Tôi quan tâm nhất là Điều 12, 20% đại biểu Quốc hội có văn bản đề nghị với Quốc hội là bỏ phiếu tín nhiệm một vị nào đó, tôi thấy việc này rất khó thực hiện, từ trước tới nay Hiến pháp đã đề ra rồi, không thực hiện được. Trong nghị quyết này chúng ta phải có bước chuẩn bị để làm sao việc này thực hiện được trong thực tế.

Tôi đề nghị mỗi một kỳ  họp chúng ta phải lấy phiếu để thăm dò việc bỏ phiếu. Trong phiếu thăm dò này có 2 ý: Một là bỏ phiếu tín nhiệm; Hai là không bỏ phiếu tín nhiệm, cũng bỏ phiếu kín. Tôi nghĩ rằng bây giờ đại biểu Quốc hội chúng ta thấy nó rất khó chỗ này, nếu như một vị nào đó muốn làm một đề nghị bỏ phiếu một ai đó bằng văn bản gửi cho Đoàn thư ký của Quốc hội, tôi thấy rất khó, ít người làm, làm sao kiếm được 20%. Tôi đề nghị các kỳ họp đều nên làm việc này, chúng ta cũng công khai phiếu này, trong kỳ họp này ngay vào đầu kỳ họp chúng ta công bố trước Quốc hội là trong danh sách này 47 vị, mỗi một vị bao nhiêu người đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm lần này, nếu đề nghị thì kỳ họp sau chúng ta bỏ phiếu, tôi nghĩ việc này rất cần thiết, thực hiện ngay Hiến pháp thì nó thiết thực  hơn và đúng. Nếu như ta lấy  phiếu này, một vị nào đó có số phiếu 20% đề nghị phải bỏ phiếu tín nhiệm thì kỳ họp sau, chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm. Từ chuyện tín nhiệm cho đến việc bỏ phiếu tín nhiệm, đồng ý hay không đồng ý là một chuyện phải suy nghĩ, khoảng cách khác. Trong phiếu đại biểu Quốc hội ghi đề nghị sẽ bỏ phiếu tín nhiệm một vị nào đó thì việc này người ta còn đang xem xét, thấy rằng cần thiết phải bỏ phiếu. Còn quá trình tìm hiểu như thế nào để quyết định tín nhiệm hay không tín nhiệm thì để kỳ họp sau. Tôi thấy nên sửa nghị quyết theo hướng đó. Xin hết.

 

Bùi Thị An - TP Hà Nội

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Nhiệm kỳ này phải nói Quốc hội hoạt động đã có nhiều đổi mới và rất hiệu quả, được cử tri cả nước ghi nhận và được các đại biểu Quốc hội thừa nhận điều đó. Một trong những hình thức tôi cho hiệu quả đó là hình thức giám sát thông qua lá phiếu của mình trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi. Vấn đề này các đại biểu trước đã phân tích nhiều, nên tôi không nói. Việc rút kinh nghiệm, tôi cho là cần thiết qua mỗi một đợt, một chiến dịch, một trận đánh đều phải rút kinh nghiệm. Nhưng theo tôi nên làm sớm hơn, đừng để một năm mới làm, bây giờ lỡ rồi thì làm vẫn tốt.

Tôi đồng ý với nhiều đại biểu phát biểu trước tôi nên 2 mức, tôi xin được phân tích thêm.

Thứ nhất, các đồng chí nói thận trọng, các đồng chí đã được Hội đồng nhân dân, đặc biệt ở Quốc hội đã bỏ phiếu hoặc phê chuẩn thì tôi cho qua rất nhiều tầng nấc để lựa chọn mới được lên đến đây. Công tác cán bộ ta làm đủ ở tất cả các nơi và cuối cùng ở vị trí rất cao như thế này. Tôi tin các đồng chí đại đa số là những người có phẩm cách, bản lĩnh và có đủ trình độ để có thể đảm nhận nhiệm vụ.

Thứ hai, qua lấy phiếu này, tôi không nghĩ là Quốc hội kiểm chứng xem các chủ trương về mặt lập pháp đưa ra thì số thừa hành này có làm đúng hay không. Nếu làm không tốt thì có 2 việc.

Một là mình bỏ phiếu lựa chọn cán bộ không tốt.

Hai là chủ trương của mình sai.

Tôi nghĩ nếu nói thận trọng ở đây thì tôi không đồng tình lắm, bởi vì thực ra trong công tác cán bộ của Đảng ta từ xưa đến nay, ta rất thận trọng, các đồng chí đã biết. Tôi nghĩ thận trọng để 3 mức thì tôi không đồng tình, nên chỉ 2 mức.

Vấn đề thời gian, tôi xin được nói thế này, tôi nghĩ tối thiểu nếu không được 1 năm 1 lần thì tối thiểu 2 lần trong một nhiệm kỳ, với lý do như phân tích bên trên của tôi. Các đồng chí đã được Quốc hội bỏ phiếu hoặc phê chuẩn là những đồng chí rất có bản lĩnh, phẩm cách, nên tôi nghĩ  1 năm điều chỉnh được rồi. Ví dụ một doanh nghiệp tư nhân 1 năm không điều chỉnh thì tự giải thể, doanh nghiệp nhà nước cũng xin mời anh kiểm điểm. Tôi nghĩ ở vị trí cao 1 năm là đủ thời gian với các đồng chí này để điều chỉnh, trong thực tế năm vừa qua một số đồng chí Bộ trưởng đã tự điều chỉnh và được cử tri cả nước ghi nhận, tôi không muốn nêu tên. Tôi nghĩ rằng không nên nói 1 năm không đủ thời gian điều chỉnh, vì thực tế các đồng chí ai cũng thừa nhận như vậy. Tôi nghĩ nếu không kịp mà mất thời gian quá thì 2 lần trong 1 nhiệm kỳ cũng được, nhưng không nên lấy lý do các đồng chí không tự điều chỉnh được. Nói thế oan cho các đồng chí và coi thường các đồng chí quá.

Còn tôi đồng ý với nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội nên có phiếu thăm dò từng hạng mục một xem ý kiến đại biểu Quốc hội thế nào, trên cơ sở đó mới quyết định, nếu biểu quyết ngay tôi sợ chưa được tốt lắm.

Một ý nữa về hậu lấy phiếu tín nhiệm, tôi nghĩ phải ngắn như nhiều đại biểu phát biểu trước, nếu dài quá thì tôi nghĩ không đạt mục tiêu làm thế nào thúc đẩy công tác của khối hành pháp cũng như lập pháp ngày một tốt lên. Tôi tin rằng các đồng chí ngồi đây rất có bản lĩnh, trình độ, tâm huyết và làm việc cử tri nên không nên ngại vì một quan hệ cá nhân. Tôi nghĩ nên như thế và tôi cũng tha thiết mong Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu lại ý kiến của các đại biểu Quốc hội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

 

Phùng Văn Hùng - Cao Bằng

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu về vấn đề này, tôi cũng xin có một vài ý kiến sau:

Thứ nhất, về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, tôi đồng tình với quan điểm phải mở rộng, đặc biệt là trưởng các ngành, các sở ở địa phương. Sở dĩ tôi nói điều này, vì nếu lấy lý do nó không thuộc các đối tượng do Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì chỉ đúng một phần. Thực chất về luật giám sát thì các đối tượng đều thuộc đối tượng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại sao chúng ta lại có thể đưa những đối tượng này vào được. Tôi đề nghị chúng ta phải mở rộng các đối tượng giám sát để các cơ quan quyền lực thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng giám sát của mình.

Vấn đề thứ hai, vấn đề liên quan đến thời gian lấy phiếu tín nhiệm. Tôi rất đồng tình với các đại biểu Quốc hội về việc chúng ta phải lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong 1 nhiệm kỳ. Sở dĩ tôi nói lý do này vì 3 cơ sở sau:

Thứ nhất, nếu chúng ta lấy phiếu tín nhiệm 1 nhiệm kỳ 1 lần, như vậy sau khi lấy phiếu tín nhiệm, những đối tượng lấy phiếu tín nhiệm không nghĩ rằng mình sẽ không còn bị bỏ phiếu hoặc lấy phiếu tín nhiệm nữa. Như vậy nó sẽ không có tác động cảnh cáo, nhắc nhở các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm phải tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của mình được tốt hơn. Như vậy việc giám sát của các cơ quan dân cử là không liên tục. Một khi chúng ta lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất và những đối tượng có số phiếu tín nhiệm thấp cũng phải suy nghĩ, ví dụ đợt lấy phiếu tín nhiệm năm trước có hiệu quả rất tốt, các đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp đã cố gắng vươn lên và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và đã được xã hội và nhiều đại biểu đánh giá cao.

Các đối tượng được bỏ phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm hoặc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua, sau thời gian 1-2 năm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người ta cũng muốn được thể hiện qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần nữa của Quốc hội để nói với người dân rằng sau khi được các đại biểu Quốc hội nhắc nhở tôi đã cố gắng phấn đến hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây là một biện pháp khuyến khích các đồng chí phấn đấu tiếp tục vươn lên. Để Quốc hội giám sát và khẳng định lại những đồng chí nào tín nhiệm thấp, tiếp tục lần thứ hai có số phiếu tín nhiệm thấp để chúng ta phục vụ trong công tác xây dựng cán bộ và chọn lựa cán bộ. Có như vậy nó mới đúng nghĩa, thực hiện đúng chức năng giám sát của Quốc hội.

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hay bỏ phiếu tín nhiệm mục đích tối thượng trước tiên là phải thực hiện tốt chức năng giám sát của Quốc hội. Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng vì đây là hoạt động của Quốc hội. Khi lấy phiếu tín nhiệm hay bỏ phiếu tín nhiệm đó là những việc hết sức hệ trọng, liên quan đến uy tín, chính trị của con người. Tôi cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm không phải là sinh hoạt riêng của Quốc hội. Chúng ta phải đặt vào vị trí đó là những hoạt động của Quốc hội. Như vậy phải được ghi nhận trong nghị quyết Quốc hội, chứ chúng ta không thể nói rằng đây là một sinh hoạt riêng của Quốc hội. Tôi đề nghị nếu muốn tổ chức cả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thì chúng ta cần phải khẳng định nó trong nghị quyết lần này dưới hình thức lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị cho quá trình và bỏ phiếu tín nhiệm.

Trên đây là một vài ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.

 

Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý.

Chiều hôm nay có 23 vị đại biểu Quốc hội đăng ký và đã phát biểu hết ý kiến của mình, trong đó có 2 nữ đại biểu Quốc hội.

Nhìn chung ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và thống nhất ý kiến về nhiều nội dung của dự thảo nghị quyết. Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết, cần phải sửa đổi Nghị quyết 35 và nhiều nội dung trong dự thảo nghị quyết này. Tuy vậy các vị đại biểu Quốc hội cũng đề suất nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết.

Về các vấn đề cụ thể, một là về đối tượng, phạm vi lấy phiếu tín nhiệm, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào trong dự thảo nghị quyết này ở Trung ương có các chức danh mà do Quốc hội bầu như Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia, các chức danh những cơ quan do Quốc hội thành lập. Ở địa phương đề nghị bổ sung giám đốc các sở chuyên môn của Ủy ban nhân dân. Trưởng phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Về Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị là cân nhắc đối với Viện trưởng có nên không.

Có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cả Trưởng ban Hội đồng nhân dân kiêm nghiệm cũng nên lấy ý kiến.

Có ý kiến đề nghị chỉ nên lấy ý kiến đối với khối hành pháp và tư pháp.

Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội ở tổ cũng như tại hội trường hôm nay đề nghị nên mỗi nhiệm kỳ 2 lần lấy phiếu tín nhiệm vào năm thứ 2 và năm thứ 4 của nhiệm kỳ. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị nên lấy 1 lần 1 nhiệm kỳ như dự thảo.

Ba là về mức đánh giá tín nhiệm, đa số ý kiến phát biểu hôm nay đề nghị nên quy định hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm. Cũng có ý kiến đề nghị 3 mức như dự thảo, nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị cách thể hiện cũng khác nhau. Ví dụ như thể hiện tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp hoặc đề nghị tiếp tục cho giữ chức trách được giao, bố trí công tác khác hoặc từ chức. Đấy cũng là những ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu.

Về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng có nhiều ý kiến đồng ý với dự thảo nhưng cũng có ý kiến đề nghị phân biệt rõ trong trường hợp quá bán là không tín nhiệm nhưng dưới 2/3 hoặc trường hợp trên 2/3 thì có ý kiến nói cần phải quy định rõ luôn việc bỏ phiếu luôn, nhưng cũng có ý kiến nói nên để Quốc hội quyết định việc bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu. Cũng có ý kiến đề nghị từ chức, nhưng cũng có ý kiến đề nghị nếu họ từ chức trước thì có nên lấy phiếu tín nhiệm không? Đây là những vấn đề chúng tôi cũng đã ghi nhận và sẽ báo cáo lại với Quốc hội.

Cũng có ý kiến đề nghị hệ quả của việc lấy phiếu này là phục vụ cho việc đánh giá bố trí sắp xếp cán bộ nhưng cho cả việc đối với cán bộ đang hiện hành chứ không phải chỉ cho cán bộ của nhiệm kỳ tới hoặc khóa tới và cả việc đánh giá tín nhiệm nếu mà người được lấy phiếu tín nhiệm có tín nhiệm cao thì việc sử dụng họ như thế nào nếu như tuổi họ cao quá luật quy định. Đây cũng là những ý kiến đại biểu Quốc hội đã đề nghị.

Các vấn đề khác, các vị đại biểu Quốc hội có đề nghị về tên gọi của nghị quyết, có ý kiến nói rằng tên gọi của nghị quyết cũng nên cân nhắc lại là nên lấy tên gọi là việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn hoặc có ý kiến nói việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thì việc này tùy thuộc vào cả phạm vi đối tượng lấy phiếu.

Cũng có ý kiến đề nghị nên bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá về việc lấy phiếu tín nhiệm như tham vấn ý kiến của cử tri nơi cư trú, nơi công tác và có thể nói cân nhắc lại cả kỹ thuật cũng như cách thể hiện ở trong một số điều cho đảm bảo thống nhất. Ví dụ như quy trình bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân, về tỷ lệ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu, việc lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến đề nghị lần này là Ủy ban thường vụ Quốc hội nên chuẩn bị phiếu thăm dò ý kiến của các đại biểu Quốc hội về từng nội dung trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua về dự thảo nghị quyết.

Cũng xin báo cáo lại với Quốc hội một ý, có ý kiến nói rằng việc công thư của Chủ tịch và việc Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định sửa đổi Nghị quyết này là  không đúng với tinh thần của Quốc hội đã biểu quyết khi thông qua Nghị quyết 35.

Xin báo cáo với Quốc hội, đây là lần đầu tiên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, đây cũng là chủ trương rất lớn, rất quan trọng đã được thể hiện trong nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, vừa rồi chúng ta đã tổ chức ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, qua sơ kết bước đầu có nhiều ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 35 cho phù hợp hơn với quy định hiện hành, nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp và thấy rằng tiếp thu ý kiến của cử tri, nhân dân, của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã có công thư gửi đến các đại biểu Quốc hội, nhưng cũng không có đại biểu nào gửi về cho Ủy ban thường vụ Quốc hội là không đồng ý việc sửa đổi này.

Điều quan trọng nữa là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào chương trình xây dựng sửa đổi một luật, pháp lệnh hay nghị quyết nào đó, đây là quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và việc quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo với Quốc hội ngay đầu kỳ họp và Quốc hội đã đồng ý cho sửa đổi, xin báo cáo lại với các đại biểu Quốc hội để đại biểu Quốc hội biết.

Cuối cùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ban soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ tất cả ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ.

 

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 13/06/2013

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 13/06/2013

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 410
Hôm nay:10613
Hôm qua: 57796
Trong tháng 823680
Tháng trước1750591
Số lượt truy cập: 115214521