Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2013 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2013

Lượt xem: 1057 Tin đăng ngày: 12/06/2014 Bởi:

Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 12/06/2014

 

 

Nội dung:

Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Thưa Quốc hội, xin phép Quốc hội cho tiếp tục chương trình, chiều nay đồng chí Tổng thanh tra Chính phủ còn 30 phút, Tổng thanh tra trả lời khoảng 20 phút, nếu đồng chí làm xong sớm thì còn có thể có đại biểu hỏi thêm, làm thế nào trong vòng 20 phút, dành cho tôi 10 phút để chuyển sang phần Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xin kính mời đồng chí Tổng thanh tra.

 

Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin tiếp tục trả lời các câu hỏi đặt ra từ cuối buổi sáng hôm nay.

Trước hết, trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hổ, đoàn Phú Yên. Đại biểu đặt câu hỏi có một ý kiến của cán bộ thanh tra Chính phủ cho rằng giải quyết khiếu nại cho dân thì mất lòng chính quyền, câu hỏi này giải quyết thế nào.

Báo cáo với đại biểu Quốc hội, trong thời gian qua phát biểu của một đồng chí cán bộ Thanh tra Chính phủ việc này có xảy ra nhưng không nhiều, đặc biệt là thời kỳ trước đây diễn ra việc chỉ đạo mạnh dạn khắc phục nhược điểm, sửa sai trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ít được quan tâm. Thời gian gần đây, đặc biệt sau khi có Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức giải quyết 528 vụ tồn đọng phức tạp, kéo dài thì nhìn nhận việc này rõ hơn, thực hiện trong thực tế có hiệu quả hơn. Như chúng tôi đã báo cáo qua giải quyết 528 vụ tồn đọng phức tạp, kéo dài, có nhiều vụ chính quyền thực hiện chưa đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân nên trong quá trình giải quyết có chấn chỉnh, sửa sai một phần, đồng thời có hỗ trợ quyền lợi cho người dân, cũng đã giải quyết hơn 1.300 tỷ đồng, 34 ha đất sản xuất và nền nhà cho dân. Trong giải quyết 528 vụ đã có một phần sửa sai. Việc này giải quyết trong thời gian sắp tới thế nào.

Thứ nhất, hiện nay trong chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo dù có mất lòng chính quyền nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn sửa sai trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân trong thời gian vừa qua để đảm bảo quyền lợi hợp pháp đúng đắn của người dân.

Thứ hai, chúng tôi có các biện pháp đi kiểm tra, đánh giá, rà soát, chấn chỉnh những việc này để làm sao việc sửa sai, giải quyết cho người dân mang lại hiệu quả thiết thực,  không làm ảnh hưởng quyền lợi của người dân. Đó là câu hỏi thứ nhất của đại biểu Phạm Văn Hổ, đoàn Phú Yên.

Câu hỏi thứ hai của đại biểu Nguyễn Văn Lâm ở Long An, trong việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo vừa qua có tình trạng chuyển đơn lòng vòng, việc này trách nhiệm của ai và giải quyết thế nào. Trong thời gian vừa qua, việc đơn thư chuyển lòng vòng, hướng dẫn khiếu nại, tố cáo của người dân, chúng tôi thấy được thực trạng này làm cho người dân rất khó khăn, các cơ quan nhà nước đơn thư trùng lắp rất nhiều. Được Chính phủ cho phép chúng tôi đã thành lập Vụ tiếp dân xử lý đơn thư ở tại Thanh tra Chính phủ, có hai trụ sở của Trung ương đảng và nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Cho nên việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện một cách nề nếp hơn.

Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ cũng ban hành 4 thông tư hướng dẫn về mặt thủ tục, trình tự và hướng dẫn các biểu mẫu tiếp nhận đơn, thống kê đơn và chuyển đơn. Chúng tôi có chỉ đạo 2 trụ sở tiếp công dân của Trung ương, nếu địa phương đã giải quyết hết thẩm quyền thì không được chuyển đơn về địa phương mà phải giáo dục thuyết phục bà con, đặc biệt nếu thẩm quyền của cơ quan nào ở trung ương thì chỉ những cơ quan đó. Đối với địa phương khi giải quyết hết thẩm quyền, người dân còn tiếp khiếu thì địa phương phải chuyển thông tin này cho trụ sở tiếp công dân để chúng tôi có căn cứ giải thích, hướng dẫn, đồng thời nếu xét thấy chưa hết thẩm quyền hoặc còn sai sót thì chúng tôi tiếp tục chuyển cho các bộ, ngành tiếp quyết theo thẩm quyền.

Thứ hai, chúng tôi đang xây dựng nghị định hướng dẫn Luật tiếp công dân. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, tin tưởng việc chuyển đơn lòng vòng đối với các cơ quan nhà nước chuyển về địa phương, gây khó khăn cho bà con sẽ giảm hơn.

Thứ ba, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giải quyết đơn theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm ở từng thẩm quyền, từng cấp để người dân không phải đi lại nhiều lần chuyển đơn, gửi đơn nhiều nơi, chuyển đơn lòng vòng.

Hiện nay thực trạng chuyển đơn lòng vòng của một số cơ quan vẫn còn. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng tới đây khi Luật tiếp công dân có hiệu lực và thực hiện các giải pháp về nhận đơn, chuyển đơn, xử lý đơn sẽ có hiệu quả hơn, giảm bớt chuyển đơn lòng vòng cho người dân.

Câu hỏi thứ ba của đại biểu Lê Trọng Sang - Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý tham nhũng chậm, thu hồi tài sản thấp, đánh giá vấn đề trên thế nào vì sao tỷ lệ đạt thấp.

Báo cáo với đại biểu, thời gian vừa qua việc xử lý tài sản phát hiện do tham nhũng hoặc những tài sản có dấu hiệu tham nhũng trong thực tế là thấp. Như chúng tôi đã nói sáng nay, trong báo cáo sơ kết của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương, tỷ lệ thu hồi tài sản phát hiện do tham nhũng rất thấp, chỉ khoảng 12% - 15% gì đó. Việc này có một số nguyên nhân:

Các quy định pháp luật của chúng ta, trong Luật phòng, chống tham nhũng chỉ nêu nguyên tắc, xử lý thu hồi tài sản, các quy định khác cũng chưa được rõ ràng, đầy đủ.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp vừa qua chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

Thứ ba, ý thức chấp hành thực hiện giao nộp tài sản của người vi phạm trong các vụ án tham nhũng chưa cao, chế tài chưa mạnh.

Trên cơ sở đó chúng tôi thấy cần có những giải pháp đồng bộ, kịp thời hơn.

Thứ nhất, phải có chế tài mạnh, trên cơ sở hoàn thiện các quy định của pháp luật. Hiện nay quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng mới nêu nguyên tắc trong xử lý thu hồi tài sản, chứ chưa có những quy định cụ thể nên cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy định này cho rõ ràng.

Thứ hai, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện các giải pháp đồng bộ trong thu hồi tài sản,kể cả tài sản vi phạm tham nhũng hoặc các vi phạm tiêu cực khác. Vừa qua các cơ quan thực thi pháp luật rất khó khăn trong việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để thu hồi tài sản vi phạm.

Thứ ba, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của lực lượng thi hành án, đẩy  mạnh và đôn đốc thực hiện các vụ án đã xét xử có hành vi tham nhũng. Bản án có hiệu lực pháp luật, thực thi việc thi hành án cho đến nơi đến chốn.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu chương thu hồi tài sản của Công ước Liên hợp quốc và nghiên cứu học tập kinh nghiệm các nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Như Bộ trưởng Hà Hùng Cường sáng nay có nói, phải thực hiện các giải pháp đồng bộ trên cơ sở pháp luật và mở rộng việc thực hiện này với cả khu vực nhà nước và tư nhân. Như vậy mới có thể thực hiện đồng bộ các giải pháp này trong thời gian tới.

Câu hỏi thứ tư của đại biểu Bùi Nguyên Súy ở Sơn La, đại biểu có nêu mấy nội dung về tiêu chí, số lượng, khiếu nại tồn đọng, kéo dài tập trung lĩnh vực nào?

Thứ hai, việc nâng cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp quận, huyện thì sắp tới được thực hiện thế nào?

Báo cáo với quý vị đại biểu Quốc hội, trong thời gian vừa qua việc giải quyết tồn đọng phức tạp kéo dài, thật ra trong Luật khiếu nại, tố cáo không có quy định nhưng đây là tồn tại trong thực tế mà chúng ta giải quyết khiếu nại trên cơ sở quyền lợi của người dân. Bởi vì 528 vụ xem xét lại, chúng ta đã giải quyết nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần và có những vụ việc lên tới 30 - 40 năm thời hiệu đã hết rồi. Nếu xem xét về mặt pháp luật thì không còn phải xem xét nữa, nhưng vì người dân khiếu nại, đi đến nhiều cơ quan và rất dài đến bức xúc. Vì vậy Thủ tướng Chính phủ mới chỉ đạo phải rà soát để giải quyết tồn đọng, kéo dài này trên cơ sở thực tiễn tồn tại trong thời gian vừa qua.

Với chỉ đạo như trên như chúng tôi đã báo cáo sáng nay là việc giải quyết 528 vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài là trên tinh thần đó, còn trong quy định của luật không có quy định về tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thứ hai, tiêu chí nào để chúng ta nói là tồn đọng, phức tạp, kéo dài:

Tiêu chí thứ nhất, những vụ việc mà Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết, có văn bản chỉ đạo giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình, còn tiếp khiếu.

Tiêu chí thứ hai, những vụ việc bộ, ngành Trung ương đã xem xét giải quyết nhưng dân cũng chưa đồng tình.

Tiêu chí thứ ba, những vụ việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã giải quyết khiếu nại lần 2 là khiếu nại cuối cùng nhưng người dân còn tiếp khiếu và gắn theo đó có những vụ rất phức tạp kéo dài, gây mất an ninh trật tự.

Từ những tiêu chí này chúng tôi liệt vào là loại vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Về phương thức thủ tục thực hiện, trên cơ sở rà soát trong vòng 528 vụ này, thực hiện 28 tổ công tác rà soát trong 6 tháng, sau khi rà soát, phân loại, thống kê đầy đủ thì tiến hành các bước:

Thứ nhất, họp thống nhất các cấp các ngành đưa ra được phương án giải quyết, thống nhất cả trung ương và địa phương.

Thứ hai là sau khi đưa ra phương án thì tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, có sự tham gia của cơ quan chức năng có thẩm quyền, mời đại diện đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và có những nơi mời đại diện luật sư đến tham gia để đối thoại làm rõ vụ việc, trước khi ra quyết định giải quyết.

Thứ ba là tiến hành theo quyết định giải quyết và khi ra quyết định giải quyết rồi thì công khai trên phương tiện thông tin đại chúng là vụ việc này đã được xem xét, giải quyết, từ đó tiến hành thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật. Đó là những bước tiến hành giải quyết theo hướng dẫn, thực hiện giải quyết 528 vụ việc trong thời gian qua.

Để đảm bảo khách quan hơn và để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết khiếu  nại trong thời gian tới, chúng tôi có mấy biện pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát những vụ việc cũ, hiện nay còn lại 36 vụ việc trong 528 vụ, rà soát vụ việc mới phát sinh phức tạp, dân tiếp khiếu cũng như vụ việc quá phức tạp thì rà soát như chương trình chúng tôi đã nói sáng nay.

Thứ hai, thực hiện công khai, dân chủ và tổ chức đối thoại trước khi ra quyết định.

Thứ ba, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, tạo tiếng nói chung, thống nhất trước khi ra quyết định.

Thứ tư, khi những vụ việc có sai thì phải mạnh dạn sửa sai theo thực tế và theo quy định của pháp luật, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm đối với cấp huyện, quận là cấp giải quyết lần đầu nên phải triển khai các chủ trương, đồng thời nâng cao trách nhiệm, tăng cường đội ngũ và thực thi pháp luật mà cấp giải quyết khiếu nại lần đầu là cấp huyện, quận. Các biện pháp này vừa thể hiện việc thực hiện các biện pháp chung nhưng vừa nâng cao trách nhiệm chất lượng trong giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Câu hỏi của đại biểu Đỗ Văn Đương, thành phố Hồ Chí Minh có nói là khiếu nại 20% là đúng, cái đúng này như thế nào, đã có xử lý trường hợp cán bộ giải quyết sai như thế nào, giải pháp gì. Chúng tôi xin báo cáo với đại biểu như sau:

Thứ nhất, khiếu nại vừa qua qua phân loại người dân khiếu nại sai khoảng 60%, khiếu nại có đúng, có sai khoảng 20%, khiếu nại đúng 20%. Điều này có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan nhưng chúng tôi nói ở phần sáng nay trước hết là do một phần cơ chế chính sách.

Thứ hai là có nhiều trường hợp do lịch sử để lại, hiện nay người dân khiếu nại đúng phải xem xét.

Thứ ba là do trình tự thủ tục thẩm quyền giải quyết chưa hết.

Thứ tư là trong thực hiện quản lý nhà nước giải quyết khiếu nại có một số vi phạm thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, ở đây gồm 2 thời điểm: Thời điểm thứ nhất là cán bộ lúc giải quyết ở thời điểm giải quyết đã lâu. Hiện nay cán bộ này đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu, số cán bộ sau này phải xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Thứ hai là hiện tại một số cán bộ giải quyết cũng có sai, tỷ lệ giải quyết sai trong số khiếu nại đúng của bà con nhân dân vừa qua tỷ lệ không lớn, trong 20% khiếu nại đúng có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Vì vậy, trong thời gian qua để thực  hiện việc này chúng ta đã giải quyết thực thi nhiệm vụ và khôi phục giải quyết quyền lợi cho bà con cũng như giải quyết yêu cầu khiếu nại của bà con nhân dân. Qua quá trình giải quyết qua các năm, cụ thể là năm 2013 xem xét giải quyết việc giải quyết sai của cán bộ, trong năm 2013 đã kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 230 người, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 21 người. Như vậy, tỷ lệ giải quyết sai của chính quyền không lớn nhưng cũng đã xem xét trách nhiệm, một mặt giải quyết lại, khôi phục lại quyền lợi hỗ trợ cho bà con, cho người khiếu nại, hai là xử lý cán bộ thực thi công vụ sai, trong đó có một phần có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng vi phạm quyền lợi tiêu cực trong việc giải quyết khiếu nại.

Về biện pháp nâng cao thực thi và để giải quyết khiếu nại cho tốt hơn thì chúng tôi đề ra mấy giải pháp thế này.

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, hạn chế giải quyết sai, nếu đã giải quyết khiếu nại sai thì phải mạnh dạn sửa sai. Đây là một chủ trương hoàn toàn phù hợp, đúng đắn mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Chỉ thị 14.

Thứ hai, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, hạn chế cho được những bất cập, chủ quan, ảnh hưởng tới việc giải quyết khiếu nại.

Thứ ba, xem xét xử lý trách nhiệm trong quá trình giải quyết khiếu nại sai, tùy theo mức độ mà giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, nâng cao trách nhiệm giải quyết khiếu nại của các cấp, các ngành, không đùn đẩy, né tránh, không giải quyết qua loa, thiếu trách nhiệm.

Có như vậy những hạn chế, khuyết điểm chủ quan của cán bộ giải quyết khiếu nại sẽ giảm đi và việc khiếu nại của người dân sẽ đảm bảo yêu cầu trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đó là mấy ý kiến chúng tôi xin trả lời những câu hỏi của đại biểu đặt câu hỏi vào cuối giờ sáng nay.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn Tổng thanh tra. Bây giờ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian một chút để thêm 3 đại biểu nữa đặt câu hỏi.

 

Lê Đắc Lâm - Bình Thuận

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Tổng thanh tra Chính phủ.

Tôi xin gửi đến Tổng thanh tra một câu hỏi. Qua dư luận báo chí có tình trạng một số  quan chức sau khi về hưu phát hiện một khối tài sản lớn, không biết họ có kê khai tài sản thu nhập không khi còn đương chức. Ngành thanh tra đã có chủ trương giải pháp gì để kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ về hưu, nhất là biện pháp gì xác định được nguồn gốc tài sản thu nhập đã kê khai?

Xin cảm ơn Quốc hội, xin cảm ơn Tổng thanh tra.

 

Võ Thị Dung - TP Hồ Chí Minh

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Tổng thanh tra Chính phủ.

Báo cáo số 1319 của thanh tra Chính phủ về một số kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phòng, chống tham nhũng có nêu về hạn chế tồn tại, đó là trách nhiệm những người đứng đầu trong nhiều trường hợp chưa quyết liệt, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đề nghị Tổng thanh tra cho biết đó là những trường hợp nào, Tổng thanh tra đã có xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp trên chưa.

Câu hỏi thứ hai cũng là câu hỏi tương tự như đại biểu trước tôi. Tuy nhiên, tôi xin đặt vấn đề trực tiếp.

Vừa qua báo chí nêu dư luận cử tri và nhân dân bức xúc về khối tài sản đồ sộ của cụ Tổng thanh tra Trần Văn Truyền. Với tư cách là người đương nhiệm đứng đầu ngành thanh tra Chính phủ, Tổng thanh tra nhìn nhận này như thế nào, thông tin truyền thông có chính xác không.

Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Tổng thanh tra Chính phủ.

 

Bùi Thị An - TP Hà Nội

Thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Thưa đồng chí Tổng thanh tra.

Câu hỏi này đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cũng có nhắc nhưng tôi thấy Tổng thanh tra chưa trả lời rõ, cho nên tôi xin được hỏi lại một cách rõ ràng hơn.

Cử tri phản ánh với tôi rằng thời gian qua có nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng chỉ xử lý hành chính hoặc rất ít chuyển ra cơ quan điều tra, xin đồng chí cho biết ý kiến cử tri nói có đúng không nếu đúng thì vì sao lại như vậy. Số dự kiến án không chuyển là bao nhiêu %. Câu hỏi này tôi xin được chuyển luôn đến cả đồng chí Bộ trưởng Bộ công an trả lời.

Câu hỏi thứ hai, đồng chí có quan tâm và có biết được sự thất thoát do chi sai, kể cả hạng mục chi và tiến độ từ ngân sách nhà nước của cơ quan trung ương cũng như các địa phương trong ba năm qua không. Tổng số là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu % trong tổng số thất thoát ngân sách nhà nước của nước ta. Vì việc này tôi tình cờ trưa hôm kia tôi mở VTV1 tôi thấy đưa tin về một công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lâm, tiền hỗ trợ cho vận chuyển gỗ sau khi sản xuất về Hà Nội đã 26,5 tỷ, VTV1 nói rằng chưa sản xuất mà tiền đấy đã chi rồi thì không  biết thông tin đấy có đúng không vì tôi chưa có thời gian kiểm chứng. Nhưng tôi tin rằng các thông tin trên VTV1 thường đúng.

Câu hỏi thứ ba, đại biểu Kim Thúy và đại biểu Võ Thị Dũng vừa rồi xin đồng chí cho biết rõ quan điểm của đồng chí và thái độ của chính đồng chí Tổng thanh tra về vấn đề tài sản khổng lồ của đồng chí đã nguyên chức ở Tổng thanh tra cũng như đồng chí đương chức ở thanh tra và việc bổ nhiệm 60 cán bộ vội vàng, trước  khi đồng chí Trần Văn Truyền về hưu. Tôi cho thanh tra là tai, là mắt của Chính phủ, của nhân dân cho nên tai phải rất thính, mắt phải rất tinh nên công tác cán bộ rất quan trọng. Xin đồng chí cho biết thái độ của đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn.

 

Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Đắc Lâm ở Bình Thuận, đại biểu có đặt ra việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ về hưu, hiện nay sau khi về hưu phát sinh tài sản vừa qua như thế nào. Thứ hai là giải pháp nào để thực thi việc này.

Trong quy định của pháp luật, các quy định về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không có quy định cán  bộ về hưu phải kê  khai tài sản thu nhập. Trong thời gian vừa qua chúng tôi theo dõi việc kê khai tài sản của cán bộ còn đang tại chức chưa phát hiện một dấu hiệu gì không trung thực. Bởi vì vừa qua quy định kê khai và công khai chưa được đầy đủ cho nên chưa phát hiện.

Việc kê khai vừa qua sau khi về hưu phát hiện một khối tài sản lớn. Vấn đề này chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất để làm thế nào việc quản lý cho đồng bộ, kể cả cán bộ trong đối tượng phải kê khai. Đồng thời trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét việc này. Còn thực ra hiện nay quy định của pháp luật chưa có quy định kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ về hưu.

Thứ hai, đại biểu Võ Thị Dung - Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu có đặt ra xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong thời gian vừa qua như thế nào và đã thực thi được giải pháp tới thế nào?

Báo cáo với quý vị đại biểu Quốc hội, trong Luật phòng, chống tham nhũng quy định trách nhiệm người đứng đầu có ba trách nhiệm chính:

Thứ nhất, triển khai các chủ trương, các chính sách, các quy định của nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, cơ quan mình phụ trách.

Thứ hai, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu trong sạch, liêm khiết.

Thứ ba, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, phát hiện các hành vi tham nhũng, xử lý các hành vi tham nhũng trong nội bộ đơn vị, cơ quan, tổ chức mình.

Với việc quy định của luật vậy, vừa qua Thủ tướng Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đã ban hành Nghị định 211 thay cho Nghị định 107 xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Chúng tôi thống kê từ năm 2012 xử lý trách nhiệm người đứng đầu có 44 trường hợp bị xử lý, năm 2013 có 41 trường hợp bị xử lý bằng các hình thức khác nhau trong việc thực thi chính sách pháp luật, đặc biệt trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong đơn vị, cơ quan, tổ chức đơn vị mình. Việc này vừa qua chúng tôi cũng trên cơ sở thực hiện việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu thì vừa qua cũng chưa tốt, chúng tôi thấy có mấy nguyên nhân:

Nguyên nhân thứ nhất, một số quy định về cơ chế xử lý, trước khi có Nghị định của Chính phủ 211 ban hành thì trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ, có vướng mắc, vừa qua đã sửa đổi, bổ sung

Thứ hai là có lẫn lộn, có khi người đứng đầu vừa là trách nhiệm nhưng vừa là người có hành vi tham nhũng nên xử lý một người nhưng hai trách nhiệm.

Thứ ba, có tình trạng người đứng đầu vì bệnh thành tích nên né tránh, nể nang, sợ ảnh hưởng nên chưa mạnh dạn theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm tiêu cực tham nhũng trong nội bộ.

Giải pháp sắp tới chúng tôi thấy rằng, thứ nhất phải chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể bằng Nghị định 211 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, trong quy định của luật có 3 trách nhiệm rất rõ.

Thứ tư, biểu dương, khen thưởng rõ ràng khi phát hiện tham nhũng thì có thành tích như thế nào và xử lý tham nhũng thì thành tích thế nào, không phát hiện, xử lý tham nhũng thì chịu trách nhiệm thế nào.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra các hành vi, kiên quyết xử lý người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.

Những giải pháp trên để tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành pháp luật cũng như trách nhiệm cá nhân phụ trách đơn vị, cơ quan, tổ chức.

Câu hỏi thứ hai của đại biểu Võ Thị Dung về tài sản của nguyên Tổng thanh tra Trần Văn Truyền, báo cáo với quý vị đại biểu, đồng chí Trần Văn Truyền nguyên Tổng thanh tra giai đoạn 2006 - 2011, sau Đại hội 11 và khi Quốc hội bầu Chính phủ mới thì đồng chí Trần Văn Truyền đã nghỉ hưu và chuyển công tác sinh hoạt vê địa phương. Hiện nay đồng chí Trần Văn Truyền thuộc cán bộ Ban bí thư quản lý và sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Khi báo chí đưa tin về vấn đề tài sản, về phía cơ quan thanh tra Chính phủ cũng đã chủ động trao đổi với Tỉnh ủy Bến Tre để nắm tình hình. Thứ hai vừa qua theo diện cán bộ Ban bí thư quản lý, nên Ban bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang nắm tình hình. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc theo dõi tài sản của đồng chí Trần Văn Truyền. Tuy nhiên, việc này do Ban bí thư quyết định, chúng tôi sẽ phối hợp để thực hiện đối với việc này.

Đại biểu Bùi Thị An ở Hà Nội có mấy câu  hỏi đặt ra:

Thứ nhất là vì sao cơ quan thanh tra chuyển cơ quan điều tra ít, như chúng tôi đã nói sáng nay đây là một thực trạng trong thời gian vừa qua. Từ năm 2011-2013 chúng tôi đã rất cố gắng thực hiện việc thanh tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm chuyển cơ quan điều tra. Toàn ngành thanh tra trong 3 năm đã chuyển cơ quan điều tra 220 vụ, 240 người. Như chúng tôi báo cáo sáng nay Thanh tra Chính phủ đã chuyển 44 vụ. Kết quả này chưa đáp ứng được yêu cầu như yêu cầu thực trạng tham nhũng đã diễn ra.

Tuy nhiên, đây cũng là một cố gắng, chúng tôi tiếp tục làm thế nào: Một là phải tăng cường giáo dục cán bộ trong ngành thanh tra thực hiện việc thanh tra phải công tâm, khách quan, đúng pháp luật.

Hai là nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra làm sao thanh tra phải kết hợp với giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Ba là chúng tôi phối hợp với cơ quan điều tra. Vừa qua chúng tôi đã có một thông tư liên tịch với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp khi thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển kịp thời ra cơ quan điều tra. Trong trường hợp này, chúng tôi đã làm được một số vụ việc, khi chưa kết luận thanh tra đã chuyển. Ví dụ công ty Le Bros ở Ninh Bình đã vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 3500 tỷ đồng. Chúng tôi kiểm tra, thanh tra trong khi chưa kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật chúng đã chuyển ngay cho cơ quan điều tra truy tố và tạm giam một số đối tượng. Đây cũng là tích cực, sắp tới chúng tôi sẽ làm việc này tốt hơn. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng không chờ kết luận thanh tra mới chuyển, đủ điều kiện thì cơ quan điều tra truy tố sẽ chuyển.

Câu hỏi thứ hai việc chi sai ngân sách nhà nước 3 năm qua tỷ lệ bao nhiêu và giải pháp thế nào? Báo cáo với đại biểu Bùi Thị An, việc thu chi ngân sách nhà nước trong thời gian qua cơ quan thanh tra chưa tiến hành thanh tra, vì do yêu cầu và điều kiện chúng tôi chưa tổ chức thanh tra việc này. Việc này chúng tôi tiếp thu ý kiến của đại biểu để kiểm tra và sau đó sẽ trả lời đại biểu.

Câu hỏi thứ ba đại biểu hỏi bổ nhiệm 60 cán bộ đối với cơ quan thanh tra thời gian qua, đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ theo báo chí đưa tin trong giai đoạn từ đầu năm 2011 đến tháng 8 có bổ nhiệm hơn 60 cán bộ. Thông tin này có điểm chính xác. Đây trước hết là một yêu cầu trong công tác cán bộ trong công tác thanh tra, việc bổ nhiệm cán bộ cũng như đào tạo cán bộ và thực thi công vụ của cán bộ thanh tra.

Thứ hai trong thời gian chuẩn bị tách các đơn vị mới mà Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 3 đơn vị mới nên việc bổ nhiệm này cũng để phục cho yêu cầu tách, chuyển đơn vị.

Tuy nhiên việc bổ nhiệm này cũng có những sơ suất.

Thứ nhất về thời gian bổ nhiệm cán bộ chưa đầy đủ.

Thứ hai là số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định.

Thứ ba là chứng chỉ, điều kiện, năng lực cán bộ có một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc này chúng tôi đã kiểm điểm rất nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời với các giải pháp:

Thứ nhất, việc bổ nhiệm hàm cấp vụ thì chúng tôi không tiếp tục bổ nhiệm và không bổ nhiệm lại.

Thứ hai, làm đúng quy định bổ nhiệm cấp phó.

Thứ ba, những việc chờ thi tuyển, tuyển dụng không đúng, đào tạo không đúng, không có kế hoạch thì chúng tôi khắc phục một cách nghiêm túc trong quá trình sau khi thực hiện nghị quyết, kiểm điểm Nghị quyết Trung ương IV.

Hiện nay chúng tôi đã và đang làm việc này, khắc phục việc này. Nói tóm lại là việc bổ nhiệm cán bộ vừa qua cũng có thông tin thật sự đúng như vậy nhưng cũng có những lý do và điều kiện như chúng tôi nói ở trên.

Qua ba câu hỏi của ba đại biểu chúng tôi xin trả lời những nội dung như trên.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Vâng xin cảm ơn Tổng thanh tra Chính phủ, xin phép Quốc hội cho kết thúc mục này ở đây. Hôm nay tôi thấy còn 4 đại biểu có ý định đặt câu hỏi, nhưng thời gian hết rồi nên xin đề nghị các đại biểu Quốc hội còn lại vui lòng gửi câu hỏi chất vấn tới để Tổng thanh tra sẽ trả lời.

Thưa Quốc hội, những vấn đề Tổng thanh tra đã trả lời các chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội có thể nói rất rộng, sâu và rất thẳng thắn. Kể cả những vấn đề công tác cán bộ, kỷ luật cán bộ, tiền bạc, tài sản v.v... đều được công khai, minh bạch.

Các câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội đặt ra rất trọng tâm, cũng đi vào ba nhóm vấn đề chúng ta đã lựa chọn.

Về đánh giá tình hình, qua phát biểu của các đại biểu Quốc hội và trả lời của Tổng thanh tra có thể xác định như thế này:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một việc rất cấp bách, rất lâu dài. Chúng ta đã có những giải pháp cần thiết về mặt thể chế, về mặt tổ chức chỉ đạo thực hiện cũng như công cuộc đấu tranh này có được một sự tham gia hưởng ứng khá rộng rãi của toàn dân, của cả các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan tư pháp cũng đã vào cuộc tích cực và kịp thời phát hiện, kịp thời xử lý những vụ phát hiện được. Trong thời gian gần đây càng khẩn trương hơn để xử lý một cách nghiêm túc.

Nhưng về kết quả có thể khẳng định so với tình hình tham nhũng tiêu cực, thất thoát, lãng phí thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà chúng ta đã dày công làm chưa đạt yêu cầu, mặc dù có những chuyển biến ban đầu khá tích cực nên đặt ra nhiệm vụ Quốc hội yêu cầu, nhân dân yêu cầu thì các lực lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục nỗ lực tích cực hơn để giải quyết cho có chuyển biến tích cực hơn để có thể ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực, kể cả thất thoát, lãng phí cho tốt hơn.

Xử lý các vụ khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân tồn đọng thì đã được thanh tra Chính phủ cùng với các bộ, ngành và cả các cấp phối hợp giải quyết rất tích cực, cơ bản giải quyết xong. Đây là một điều rất tốt, thực hiện nghị quyết của Quốc hội giao Tổng Thanh tra nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường là hai bộ có khối tồn đọng lớn nhất, tồn đọng từ địa phương lên trung ương, có những vụ mấy chục năm nhưng các đồng chí đã giải quyết được 528 vụ. Tuy nhiên, vẫn còn 36 vụ tồn đọng lâu dài nhưng rất phức tạp. Vấn đề đặt ra là chúng ta vừa giải quyết tiếp 36 vụ này, có phân loại, có phối hợp, thống nhất trên dưới một  lòng và thảo luận với bà con để cùng nhau giải quyết cho đạt lý, thấu tình và có thể kết thúc được.

Đồng thời, qua các biện pháp thanh tra đã đề ra, hay luật pháp cho phép thì chúng ta sẽ ngăn chặn được và hạn chế được tối đa các vụ tồn đọng mới, có khiếu nại, tố cáo thì tiếp tục giải quyết khẩn trương bằng cách như bây giờ đang làm. Đây cũng là đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nhất là những người có khiếu nại và khiếu kiện, vì lợi ích của bản thân, gia đình và tổ chức. Trong công tác xây dựng ngành, lực lượng của chúng ta từ điều tra, kiểm sát, tòa án, thanh tra, kiểm toán các ngành, các cấp đang có những bước chuyển biến khá tích cực, đã tập trung để thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngành vừa xây dựng pháp luật, vừa bảo vệ pháp luật, vừa đấu tranh trực diện với các hiện tượng, các tội phạm trong lĩnh vực tham nhũng này thì công cuộc đấu tranh, xây dựng đã có chuyển biến.

Ngành thanh tra cũng đã có nhiều giải pháp tích cực từ nội quy cho đến quy định về những điều cấm, cho tới quy chế làm việc không chỉ ở thanh tra nhà nước mà các cơ quan khác, lực lượng thanh tra trên toàn quốc cũng có những chuyển biến về tích cực đáng mừng.

Tuy nhiên, trong lực lượng thanh tra, lực lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì biểu hiện tiêu cực vẫn còn, mặc dù chúng ta đã xử lý và có nhiều biểu hiện tiêu cực, thậm chí tham nhũng, thậm chí tiếp tay, thậm chí cũng là một nguyên nhân để gây ra tham nhũng và tiêu cực, hiện tượng này vẫn còn nhức nhối. Đây cũng là vấn đề Quốc hội đặt ra đối với Tổng thanh tra và các ngành liên quan khác trong cuộc đấu tranh này. Như đồng chí Tổng Bí thư nói, tức là muốn đấu tranh phòng, chống tham nhũng thành công thì phải đấu tranh trước hết và thành công ở trong lực lượng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước này, lực lượng nòng cốt  này thì chúng ta sẽ có thành công.

Từ đó Quốc hội đặt ra các yêu cầu đối với thanh tra Chính phủ và Chính phủ cũng như các ngành, các cấp một số vấn đề mà chúng ta phải giải quyết sau chất vấn này.

Thứ nhất, vấn đề hoàn thiện thể chế chúng ta thấy rồi, Luật phòng, chống tham nhũng mà Quốc hội thông qua năm ngoái, năm 2011 có thể nói đấy là luật thông qua ở thời điểm gần nhất, nhưng thực sự chưa đủ sức mạnh và cũng chưa thật toàn diện, chưa có những giải pháp căn cơ trong đó, tiếp tục nghiên cứu để chúng ta hoàn chỉnh. Trước mắt là căn cứ vào luật Quốc hội đã ban hành Tổng thanh tra Nhà nước kịp thời trình Chính phủ những giải pháp, những nghị định, những thông tư, những quyết định, nhất là những quy định để phòng tham nhũng và những quy định để xử sau kết luận thanh tra, sau các kết luận khác về các dấu  hiệu tiêu cực tham nhũng mà chúng ta đã phát hiện, các quy định đó cần phải được  hoàn thiện.

Đối với việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân cũng phải hoàn thiện nghị định về tiếp công dân để thi hành Luật tiếp công dân Quốc hội vừa ban hành. Thông qua đó tổ chức lực lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân, phối hợp các ngành, các cấp từ trên xuống dưới để bảo đảm công việc ấy cho tốt.

Trong xây dựng ngành, tiếp tục xác định thêm về chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra, theo báo cáo của đồng chí Tổng thanh tra có thể nói kết luận của thanh tra cũng chưa hoàn toàn mang tính độc lập, tương đối, chưa đầy đủ thẩm quyền và xử lý sau thanh tra cũng chưa đầy đủ thẩm quyền, lực lượng thanh tra của bản thân Tổng thanh tra Chính phủ và của các ngành, các cấp còn thiếu năng lực, phẩm chất đã đành nhưng năng lực trình độ còn hạn chế. Cho nên cần phải tăng cường lực lượng này, xây dựng lực lượng này cả về cơ chế, chính sách, có những kiến nghị về mặt ban hành sửa đổi Luật thanh tra, các nghị định cần thiết để tăng thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan thanh tra. Đi theo đó là các cơ quan khác trong quá trình xây dựng luật chúng ta cũng cần chú ý thêm.

Thứ hai, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần phải phối hợp lực lượng, một mình thanh tra không đủ, có điều tra, có xét xử, có truy tố, có kiểm toán và kết cả tổ chức thi hành án. Ngoài lực lượng chủ chốt ấy cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề trong quá trình thanh tra và khi kết luận thanh tra thì phải giải quyết tiếp để thực hiện kết luận đó. Bên cạnh phối hợp trong nội bộ lực lượng của chúng ta thì phải phối hợp với lực lượng của các cấp và phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng của nhân dân, tinh thần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các lực lượng thông tin, tuyên truyền, báo chí cùng vào cuộc để giải quyết những việc này. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình giám sát thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để đảm bảo phối hợp lực lượng từ trên xuosng dưới mà Tổng thanh tra nhà nước chính là người cầm cần chỉ huy dàn nhạc này giúp Chính phủ, Quốc hội làm công việc đó.

Việc thứ ba là yêu cầu các quyết định của thanh tra, các kết luận của thanh tra phải đảm bảo tính chính xác, công tâm, khách quan, có căn cứ pháp luật, sau khi đã bảo đảm tính chính xác thì phải kiến nghị, đòi hỏi việc xử lý kết luận này. Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì thanh tra phải có trách nhiệm chuyển tới các cơ quan điều tra để xét xử tiếp, để thực hiện tiếp quy trình điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật. Đây cũng là vấn đề các đại biểu Quốc hội rất lo lắng, mặc dù trong báo cáo thấy số vụ chuyển có nhiều hơn, số vụ được xử lý tiếp nhận từ thanh tra để xử lý qua điều tra, truy tố và xem xét nhiều hơn nhưng các đại biểu Quốc hội vẫn lo lắng chuyện này, đề nghị thanh tra lưu ý chuyện đó.

Một điểm nữa là xử lý sau thanh tra, sau kết luận thanh tra thì tiến hành phúc tra, tức là chúng ta làm đến cùng kết luận của thanh tra. Có thanh tra thì có kết luận, có kết luận chính xác thì phải có xử lý, có xử lý và không xử lý thì phải phúc tra đòi hỏi việc xử lý cho thành công. Với quy trình này đề nghị thanh tra có kế hoạch tổ chức thực hiện cho tốt.

Trong việc xử lý các vụ tồn đọng, tôi cũng đã nói, chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế và trong xây dựng ngành thì vừa tiếp tục hoàn thiện thể chế, vừa xây dựng ngành thanh tra. Ngành thanh tra bao gồm thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành và các cấp phải là một lực lượng trong sạch, vững mạnh, vừa có năng lực, vừa có phẩm chất, vừa có nghiệp vụ để có thể giải quyết được nhiệm vụ rất khó khăn này, đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, khó khăn gian khổ chúng ta cũng không thể sốt ruột ngày một ngày hai được. Nhưng phải tạo ra được một sự chuyển biến cả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, cả trong việc giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện tồn đọng, cả trong việc xây dựng của ngành thanh tra. Đây cũng là mong muốn của đồng bào cử tri cả nước và cũng là mong muốn của chính đồng chí Tổng thanh tra đối với ngành của mình. Chúng ta sẽ thực hiện một số điểm như vậy.

Hàng năm theo quy định của pháp luật, đây chính là Luật Phòng, chống tham nhũng, thanh tra nhà nước phải báo cáo trước Quốc hội về cuộc đấu tranh này vào kỳ họp cuối năm. Như vậy năm nay các đồng chí chuẩn bị báo cáo, sang năm ta lại báo cáo. Mong rằng mỗi lần báo cáo như vậy thấy được sự chuyển biến rõ nét, chuyển biến tích cực để chúng ta có thể chặn đứng được, đẩy lùi được tham nhũng. Chúng ta có thể hạn chế được tối đa yêu cầu của nhân dân, tránh được các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Tôi xin nói một số ý như vậy để chúng ta kết thúc phần này.

Xin phép Quốc hội cho chuyển sang mục báo cáo bổ sung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 

Nguyễn Xuân Phúc - Quảng Nam

Trình bày báo cáo bổ sung của Chính phủ - Có văn bản.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn báo cáo bổ sung phát biểu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xin kính mời các đại biểu Quốc hội lần lượt đặt câu hỏi chất vấn đối với Phó Thủ tướng. Xin mời đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đặt câu hỏi.

 

Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó Thủ tướng.

Tôi xin gửi đến Phó Thủ tướng hai câu hỏi.

Thứ nhất, khi thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đã nêu nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc nền kinh tế nước láng giềng to người nhưng xấu bụng. Xin hỏi Phó Thủ tướng, Chính phủ đã có giải pháp gì để xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập gắn với an ninh, quốc phòng, không lệ thuộc vào nước ngoài.

Thứ hai, trước diễn biến tình hình biển Đông, Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một số phần tử xấu đã lợi dụng biểu tình gây bạo loạn, đập phá, trộm cắp, cướp tài sản, gây bất bình trong dư luận, làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Xin hỏi Phó Thủ tướng đã và đang có những giải pháp gì khắc phục hậu quả, ngăn ngừa các sự cố xảy ra, lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Xin hết. Xin cám ơn.

 

Lê Như Tiến - Quảng Trị

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó thủ tướng.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội trình Quốc hội do Phó Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp, được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, nhất là nhận định và đánh giá trong báo cáo về trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, các tệ nạn và tội phạm xảy ra bức xúc trong nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu. Thưa Phó thủ tướng, hai vấn đề tội phạm chưa được chặn đứng và tham nhũng chưa bị đẩy lùi đang là vấn đề bức xúc gây tâm trạng lo ngại, lo lắng, bất an, bất ổn, bức bối trong nhân dân. Là người được giao trách nhiệm chỉ đạo những lĩnh vực nóng, xin Phó Thủ tướng cho biết các giải pháp mạnh quyết liệt, đột phá trong thời gian tới để chặn đứng tội phạm và đẩy lùi tham nhũng, nhất là tham nhũng trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng và trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhằm xây dựng lòng tin bền vững trong cử tri và dư luận xã hội. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.

 

Trần Hoàng Ngân - TP Hồ Chí Minh

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó Thủ tướng,

Trước hết, tôi bày tỏ niềm tin và sự đồng tình với những bước đi và đối sách của Đảng ta, của Chính phủ và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cũng thời gian đó hai từ Việt Nam thân yêu của chúng ta được tin tức thế giới đưa rất nhiều và xuất hiện trên các trang truyền thông quốc tế. Cờ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta được người Việt Nam ở nước ngoài và cả người nước ngoài phất cao tung bay ở nhiều thành phố, nhiều nước trên thế giới. Đúng là trong họa có phúc, trong thách thức có cơ hội. Vậy Chính phủ đã và sẽ làm gì để nắm bắt cơ hội này, để thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam, để các nhà đầu tư vẫn chọn Việt Nam là điểm đến để khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn.

Câu hỏi thứ hai, hiện nay cử tri còn nhiều bức xúc mà Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khái quát báo cáo trước Quốc hội, đặc biệt vấn đề hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu đang gây những tác hại nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, trật tự xã hội và sức khỏe của nhân dân. Vậy Chính phủ đã và sẽ có biện pháp cụ thể gì trong thời gian tới để ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng trên? Xin cảm ơn.

 

Phạm Tất Thắng - Vĩnh Long

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó Thủ tướng,

Tôi xin gửi tới Phó Thủ tướng hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất, nước ta xuất khẩu gạo đã 25 năm đứng hàng đầu thế giới về sản lượng, song giá trị khá thấp, do chất lượng gạo không cao 25% tấm và giá thành cao do chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chậm ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Theo giám sát vừa qua của Ủy ban thường vụ Quốc hội có tới trên 42% số địa phương người nông dân sản xuất có lãi dưới 30%, có địa phương chỉ lãi trên 10%, thậm chí có địa phương không có lãi, tức là khoảng gần một nửa số nông dân sản xuất lúa không có lãi ít nhất 30% như chủ trương hết sức tốt đẹp của Chính phủ. Xin Phó Thủ tướng cho biết những giải pháp căn cơ của Chính phủ trong thời gian tới để xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và đảm bảo để người nông dân trồng lúa có lãi trên 30%.

Câu hỏi thứ hai, về vấn đề sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp. Câu hỏi này đã có đại biểu hôm qua chuyển tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng tôi cho không thuộc thẩm quyền hoàn toàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy tôi xin gửi tới Chính phủ. Trong báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày trước Quốc hội tại phiên khai mạc có tới 72.000 lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên chưa tìm được việc làm. Theo con số trên báo chí trong những ngày gần đây con số đó trên 100.000. Theo thống kê tại Hà Nội 5 tháng đầu năm 2014 số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp có từ 25-30% có trình độ từ cao đẳng trở lên.

Nếu tính kinh phí nhà nước cấp cho các trường công lập để đào tạo một sinh viên trong 1 năm khoảng 7 triệu đồng, gia đình bỏ ra ít nhất 1 triệu đồng/ tháng để lo sinh hoạt phí cho con em. Thời gian học một khóa học khoảng 4 năm, ta đang lãng phí nguồn lực xã hội ít nhất khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng, bằng 1/2 số kinh phí vừa qua Quốc hội đã rất quyết tâm, trách nhiệm biểu quyết để dành cho chương trình biển Đông. Sự lãng phí kép sẽ diễn ra khi nguồn lao động có trình độ cao này không đóng góp được cho xã hội theo đúng trình độ được đào tạo. Tôi đã gửi câu hỏi này tới Chính phủ về giải pháp để hạn chế sự lãng phí này tại kỳ họp thứ 5 và Phó Thủ tướng đã nêu nhiều biện pháp triển khai. Xin Phó thủ tướng cho biết thời gian qua những biện pháp đó đã triển khai tới đâu, hiệu quả như thế nào, giải pháp cho thời gian tới. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.

 

Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin gửi đến Phó Thủ tướng 2 câu hỏi sau đây:

Một, năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, ngành giao thông vận tải đã có sự cố gắng vươn lên, đã và đang thi công các công trình quan trọng như mở rộng Quốc lộ 1a từ Bắc vào Nam, đường Hồ Chí Minh và một số dự án khác. Theo cam kết của Phó Thủ tướng tại kỳ họp thứ 5 vừa rồi, các dự án lớn này đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tích cực thi công và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2015. Vậy đến thời điểm này Phó Thủ tướng cho biết có thực hiện đúng lời hứa trên không.

Câu hỏi thứ hai, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã đến hiện trường kiểm tra công trình thi công nhà làm việc của Quốc hội. Thủ tướng đã giao cho Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan phải hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng để kỳ họp thứ 8 sắp tới Quốc hội sẽ vào họp tại trụ sở mới. Đề nghị Phó Thủ tướng cho Quốc hội biết Chính phủ có thực hiện đúng tiến độ như chỉ đạo của Thủ tướng không. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn Phó thủ tướng.

 

Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi rất hoan nghênh báo cáo Phó Thủ tướng dành liều lượng cần thiết để phân tích tình hình biển Đông, biện pháp ứng phó và chính sách đối với ngư dân.

Câu hỏi của tôi giống một phần câu hỏi của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền và đại biểu Trần Hoàng Ngân trong các giải pháp liên quan đến kinh tế để chúng ta chuyển từ lệ thuộc sang tự chủ thì tập trung cho tái cơ cấu v.v... Trong kỳ họp này thảo luận kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kết luận là chúng ta không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, nhưng về chính sách, giải pháp phải điều chỉnh cần thiết. Vấn đề điều chỉnh 16 ngàn tỷ đồng ngân sách vừa rồi là một cách điều chỉnh. Câu hỏi của tôi là hiện nay bên cạnh những biện pháp tái cấu trúc bình thường như chúng ta làm, Chính phủ có những biện pháp gì đột phá hơn để chúng ta thoát dần ảnh hưởng, đặc biệt thị trường Trung Quốc về vấn đề nguyên vật liệu.

Liên quan đến đại biểu Ngân, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia cho rằng chúng ta không chỉ thách thức, đây là cơ hội để chúng ta quyết tâm hơn xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết Chính phủ chuẩn bị quyết tâm như thế nào về các giải pháp.

Vấn đề thứ hai mang tính kiến nghị hơn, cử tri hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và trong 2 năm tới khoảng 600, trong đó có nhiều Tổng công ty chúng ta không cần nắm giữ hoặc cổ phần chi phối. Chúng tôi ước lượng số lượng doanh nghiệp và lộ trình chúng ta thoái vốn và thu hồi nhiều trăm, ngàn tỷ đồng. Đây là một lượng tài sản rất lớn của nhân dân. Tôi đề nghị Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội có đề án cổ phần hóa là cần thiết, nhưng cần một đề án để sử dụng nguồn tiền này vì mục đích gì. Chúng ta dùng tiền thoái nhiều trăm, ngàn tỷ thì đề án này phải được trình ra Quốc hội để xem xét dùng nó đầu tư vào đâu. Ví dụ, chúng ta dùng nó để xử lý một phần nợ công để giảm nợ tình hình khó khăn không, chúng ta có đầu tư vào công nghiệp quốc phòng, biển đảo, đầu tư xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá không. Tôi kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ có một đề án như vậy gắn liền với tiến trình cổ phần hóa, chúng ta cổ phần hóa mà không có đề án sử dụng thì chúng ta mới đi một nửa phần tài nguyên ngân sách. Kinh nghiệm cho thấy vấn đề gì đưa ra Quốc hội thì tính minh bạch, công khai và tính toán dự án liên quan đến tiền đều hiệu quả hơn. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ giải lao.

 

Nguyễn Xuân Phúc - Quảng Nam

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được trả lời những câu hỏi mà các vị đại biểu Quốc hội đã nêu. Trước hết, câu hỏi của đồng chí Nguyễn Bá Thuyền về xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ ở Việt Nam. Chúng ta đã biết thực hiện đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước chúng ta. Có thể khẳng định một điều rằng đến nay chúng ta không phụ thuộc về kinh tế với bất cứ nước nào, tôi có đầy đủ số liệu để chứng minh báo cáo Quốc hội về vấn đề này nhưng không có thời gian.

Về vấn đề kinh tế độc lập tự chủ trong một thế giới phẳng, một thế giới kinh tế hội nhập cũng không thể hoàn toàn độc lập, chắc các vị đại biểu Quốc hội cũng nhất trí như vậy. Tinh thần là xây dựng nền kinh tế chủ động ứng phó với mọi tình huống hơn thì câu hỏi mà đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đặt ra là như thế, trong bối cảnh hiện nay nước ta bị Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở biển Đông.

Chính vì vậy giải pháp thứ nhất, tôi nghĩ rằng là phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, một chủ trương mà Quốc hội khóa XIII đầu nhiệm kỳ đã đưa ra, đặc biệt là chuyển đổi mô hình tăng trưởng để từng bước nâng cấp nền kinh tế hiệu quả, chất lượng.

Thứ hai, chúng ta đang có thế mạnh về thu hút đầu tư, môi trường đầu tư ở Việt Nam chính vì vậy thời gian tới phải thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn, có chọn lọc hơn, đặc biệt là những dự án mang hàm lượng khoa học, công nghệ đảm bảo môi trường tốt hơn cho đất nước ta.

Thứ ba, sức khỏe nội tại của nền kinh tế thông qua các doanh nghiệp rất quan trọng và người dân. Cho nên hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân để đủ sức hấp thụ sự đầu tư của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có vấn đề đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực nội tại. Biện pháp rất quan trọng mà tôi nghĩ các vị đại biểu rất quan tâm, đó là vấn đề thị trường như thế nào. Trước hết nói về thị trường thì tôi nghĩ chúng ta đã có chủ trương và đang thực hiện đa dạng hóa thị trường, cả nhập khẩu và xuất khẩu, phát triển các nguồn nguyên liệu trong nước, khai thác thị trường nội địa với trên 90 triệu dân mạnh mẽ hơn.

Báo cáo Quốc hội từ năm 2010, Chính phủ đã đa dạng hóa thị trường, giảm bớt, không phụ thuộc vào thị trường một nước nào như chúng tôi đã báo cáo trên. Chúng ta đã có 6 hiệp định thương mại lớn kể cả đa phương và đơn phương, kể cả với WTO và một loạt các nước, kể cả các nước ASEAN và các nước lớn. Sắp tới đây chúng ta sẽ có một số hiệp định thương mại tự do lớn như PPP, AFTA Việt Nam - EU, AFTA Việt Nam - Nga, Belarus, Kazakhstan, Việt Nam - Hàn Quốc, như vậy đến năm 2015 chúng ta sẽ có 16 AFTA với 55 nước và vùng lãng thổ, gồm tất cả các cường quốc có kinh tế lớn, mở ra không gian rộng lớn cho thương mại phát triển đa dạng, tất nhiên trong vấn đề thị trường như chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội, chúng ta vẫn có chủ trương giữ quan hệ làm ăn thương mại, đầu tư, du lịch của Trung Quốc thông qua các hiệp định đa phương, song phương giữa Asian - Trung Quốc và Việt Nam với những quan hệ thương mại từ trước đến nay chúng ta đã có. Trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

Thứ nhất chúng tôi muốn nêu một vài ý lớn như vậy để có giải pháp xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ mà người dân quan tâm.

Thứ hai đồng chí Nguyễn Bá Thuyền nêu làm sao lấy lại niềm tin qua các sự việc mà biểu tình, đốt phá một số doanh nghiệp. Báo cáo với Quốc hội một ý là chúng ta cũng có liên hệ một phần về nguyên nhân của tình hình đấy. Có mấy nguyên nhân lớn từ đó ta rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành quản lý.

Một là khi Trung Quốc đặt giàn khoan ở  biển Đông gây ra sự bức xúc cho người dân, cho công nhân.

Hai là mẫu thuẫn giữa chủ và công nhân trong môi trường làm việc.

Ba là trong tội phạm vừa rồi có tội phạm hình sự tham gia cướp bóc, trộm cắp trong thời gian vừa qua.

Bốn là có bàn tay chỉ đạo của phản động, kẻ xấu đối với an ninh kinh tế của nước ta.

Tất nhiên còn nguyên nhân điều hành quản lý chỉ đạo của chúng ta, tôi nghĩ không phải bỏ qua những nguyên nhân đó nhưng những nguyên nhân khách quan như vậy.

 Trước tình hình trên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất kịp thời để lập lại tình hình. Chỉ đạo từ công an, các ngành chức năng, các địa phương lập lại trật tự một cách nhanh chóng. Như vậy chúng ta đã tạm giữ hành chính gần 2.000 người. Khởi tố 244 vụ và 560 bị can với tội gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Chúng ta biết qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đã tiến hành xử lý nghiêm một số trường hợp cầm đầu, ngoan cố trong những vụ việc vừa qua.

Bên cạnh những việc xử lý nghiêm chúng ta đã tiến hành nhiều giải pháp kịp thời, đồng bộ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, giải quyết vấn đề bảo hiểm, kể cả bảo hiểm các nhà máy xí nghiệp đóng trên địa bàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp vào để xử lý vấn đề bảo hiểm rất kịp thời, hỗ trợ những người làm lao động, thậm chí bổ sung thêm lực lượng lao động cho các doanh  nghiệp.

Đặc biệt một số chính sách mới kịp thời đã được giải quyết như giảm thuế, chậm nộp tiền thuê đất, giải quyết các thủ tục tạo điều kiện cho mượn mặt bằng để xây dựng các nhà xưởng kịp thời, nhất là những biện pháp về thủ tục hành chính. Chúng ta thấy những hình ảnh, đáng lẽ những giấy phép đầu tư trong 10 ngày nhưng giải quyết chỉ mấy tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng nhất là lực lượng hải quan, lực lượng cấp giấy phép liên quan làm việc ngày đêm để phục vụ doanh nghiệp.

Với những chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, của các địa phương và đặc biệt các địa phương bị thiệt hại nặng trong thời gian qua, ngay lúc đó một thời gian rất ngắn chúng ta đã phục hồi 80% - 90%. Cách đây một vài hôm chúng tôi có hỏi một số đồng chí, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Dương, cách đây vài ngày Bình Dương là tỉnh thiệt hại nhất, có 100% doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.

Chúng ta đang nghiên cứu để tiếp tục triển khai với chính sách khác để tạo môi trường đầu tư tốt hơn, thuận lợi hơn. Những biện pháp về vốn vay, ứng trước tiền bồi thường v.v...Điều rất đáng mừng chúng ta đã thấy được trong thời gian qua là các nhà đầu tư yên tâm làm ăn ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư, nhiều công nhân của Trung Quốc, của Đài Loan và các nhà đầu tư khác đã quay lại làm việc ở Việt Nam, 100% các doanh nghiệp đã hoạt động tốt. Đấy là một số việc chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã làm để lấy được niềm tin.

Trong báo cáo của chúng tôi có nêu không để được tình trạng trên tái diễn ở các địa phương. Chính vì vậy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu tình hình, không làm việc sai, trái rất quan trọng. Những nguyên nhân trên để giúp chúng ta những giải pháp của các cấp, các ngành, các địa phương chủ động hơn. Đồng thời với việc đó là các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý nhanh các tình huống, những phương án chúng ta đã thực tập triển khai, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư lành mạnh cho doanh nghiệp. Việc vừa qua có một kinh nghiệm tốt, nhưng đồng thời cũng giải quyết xử lý nhanh để tạo môi trường phát triển kinh doanh ở Việt Nam của các doanh nghiệp. Tôi nêu ý thứ nhất của đồng chí Nguyễn Bá Thuyền như vậy.

Ý thứ hai của đồng chí Lê Như Tiến ở Quảng Trị, đồng chí có hỏi: trật tự an toàn xã hội phức tạp, tội phạm chưa được chặn đứng. Chúng tôi báo cáo với đồng chí Tiến và Quốc hội, trong năm vừa qua Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội, Nghị quyết 63 của Quốc hội, Chỉ thị 48 Bộ Chính trị, Nghị quyết 09 của Chính phủ. Theo báo cáo của Bộ Công an, chúng ta đạt được nhiều kết quả về số vụ và số băng nhóm bị triệt hạ, trong báo cáo này chúng tôi cũng nêu số đã bị điều tra khởi tố đến 26.353 vụ, với 56.791 bị can, tăng 3,48% và tỷ lệ phá hán đạt trên 74%.

Chúng tôi đồng ý với đại biểu Tiến ý là tình hình tội phạm ở nước ta còn diễn biến phức tap, nhất là băng nhóm xã hội đen, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm vi phạm trật tự an toàn xã hội. Chính vì thế chúng tôi nghĩ rằng Chính phủ phải đề ra một số biện pháp tốt hơn, đồng bộ hơn nữa để thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Quốc hội. Chúng tôi nghĩ phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật xem sơ hở ở chỗ nào và đặc biệt sắp tới sửa Luật hình sự, ở đây hệ thống pháp luật của chúng ta cần phải hoàn thiện hơn, đặc biệt chúng ta có Ban chỉ đạo 138 từ Trung ương đến địa phương và được củng cố trên tinh thần là hệ thống chính trị vào cuộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì lực lượng công an làm nòng cốt để tiếp tục giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Làm tốt hơn công tác dự báo, nắm tình hình, điều tra cơ bản ở địa bàn, phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ có liên quan đến trật tự, nhằm cảnh báo, răn đe không để lọt tội phạm. Chủ động đánh giá các địa bàn và đặc biệt khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh

Tội phạm bây giờ có tính quốc tế rất lớn nên vấn đề hợp tác quốc tế, phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, dân phòng, dân quân tự vệ rất quan trọng. Những kinh nghiệm, mô hình làm tốt phải được nhân lên trong phạm vi cả nước về phòng chống tội phạm trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, có nhiều nội dung như tôi báo cáo với Quốc hội, quan trọng nhất là hệ thống chính trị vào cuộc chứ không chỉ có ngành công an.

Thứ hai là phải chuyển hóa địa bàn, đặc biệt là những địa bàn tội phạm lộng hành.

Thứ ba là xử lý nghiêm minh, nơi nào, địa bàn nào tội  phạm hoành hành, không yên lòng dân thì nơi đó cấp ủy chính quyền và công an phải chịu trách  nhiệm, trước hết đồng chí công an ở đó phải chịu trách nhiệm trước hệ thống chính trị, trước Đảng, làm rõ trách nhiệm thì mới có thể ngăn chặn vấn đề tội phạm hiện nay. Trên tinh thần đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục vào các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, mang lại một xã hội an toàn cho người dân.

Vấn đề thứ hai anh Tiến nêu về phòng, chống tham nhũng, tôi nghĩ đồng chí Huỳnh Phong Tranh Tổng thanh tra cũng đã nêu. Báo cáo Quốc hội, ngày 5/5 vừa rồi đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã nêu tình hình, đề ra những giải pháp, biện pháp hết sức cụ thể. Ngay sau khi có Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội sửa đổi trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 nghị định rất quan trọng làm cơ sở cho việc phòng, chống cũng như xử lý tham nhũng. Đã phát hiện, điều tra, xét xử nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, được nhân dân đồng tình. Các vụ lớn đã được các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm túc, ở mức cao và đặc biệt là có nhiều đoàn kiểm tra đôn đốc công tác này. Nhưng chúng tôi cũng nhất trí như kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội vừa đây là tình hình tham nhũng chưa được ngăn chặn. Việc này đồng chí Tổng bí thư cũng đã nêu, còn nhiều phức tạp về tính chất, quy mô, thủ đoạn, xảy ra ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt hôm nay đại biểu Tiến cũng nêu vấn đề phòng, chống tham nhũng trên tinh thần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn.

Báo cáo với Quốc hội việc thứ nhất mà chúng ta phải nói lại, mặc dù việc này cũng phải nói nhiều lần, đó là tuyên truyền phổ biến pháp luật, đạo đức, quy trình, quy chế  làm sao minh bạch, công khai, những việc đó rất quan trọng. Việc thứ hai là hoàn thiện thể chế pháp luật. Trong kết luận của đồng chí Tổng bí thư có nêu là kiên quyết, kiên trì xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, một cơ chế trừng trị răn đe để không dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để không còn tham nhũng. Tất nhiên phải có thời gian, nhưng tinh thần như vậy.

Thứ tư là củng cố lực lượng trực tiếp chống tham nhũng, phẩm chất làm sao, năng lực làm sao, trách nhiệm thế nào, xử lý tin báo tội phạm làm sao, điều tra truy tố xét xử khách quan đúng mức như thế nào để phòng ngừa răn đe. Đặc biệt việc tổ chức tốt các hình thức tiếp nhận thông tin, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm. Cuối cùng chúng ta nói vấn đề xử lý như trên, răn đe như các vụ vừa qua chúng ta đã làm.

Trong này có một ý, Thủ tướng đã ký một nghị định là xác định trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng rất quan trọng. Cho nên tăng cường quản lý ở địa bàn cơ sở, những khu vực nhạy cảm về tham nhũng rất quan trọng và trách nhiệm của người làm công tác này, người đứng đầu rất quan trọng. Tham nhũng chúng ta đặt vấn đề cả thế giới chứ không phải riêng ở nước ta, cho nên phải kiên trì, kiên quyết có bước đi thích hợp, có những giải pháp mạnh mẽ như hội nghị vừa qua tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã nêu.

Câu hỏi thứ ba, đồng chí Trần Hoàng Ngân có nêu làm sao nắm bắt cơ hội để thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam, cả đầu tư vào du lịch. Vừa rồi Trung Quốc xâm phạm biển của chúng ta, đặt giàn khoan trái phép, hôm qua tôi tiếp ông chủ tịch danh dự rất nhiều năm của Hội luật gia dân chủ thế giới, người ta rất ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Ta nghĩ rằng đó là chính nghĩa, chúng ta được ủng hộ, bởi vì chính nghĩa chúng ta bao giờ cũng thắng, đó là kinh nghiệm xương máu truyền thống của chúng ta. Chúng ta cũng đã đấu tranh chủ quyền, bằng biện pháp hòa bình từ chính trị, ngoại giao, hiện trường, cho đến dư luận xã hội và có thể xem xét tiến hành các biện pháp có liên quan. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ mối quan hệ hòa bình, cùng nhau phát triển, tôn trọng nhau để phát triển trong thế giới hội nhập, quyền lợi được chia sẻ, trách nhiệm còn phải chia sẻ hơn. Đồng thời những việc trên chúng ta cũng chủ động để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng, đại biểu đặt vấn đề này cũng rất lớn cho nên bên cạnh đó chúng ta phải chủ động mấy việc sau để giữ lại niềm tin, cả đầu tư vào du lịch, đó là quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, chuyển đổi mô hình tăng trưởng như trên tôi đã nêu.

Thứ ba, phải có một cơ cấu đặc biệt là mở rộng thị trường, kể cả đầu vào, nguyên liệu và đầu ra của sản phẩm. Đặc biệt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, làm nền kinh tế mau tiếp cận thị trường. Đặc biệt chúng ta tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Coi lợi ích của nhà đầu tư như chính lợi ích của chúng ta trên cơ sở một nền tảng pháp luật đã quy định.

Đồng chí có nói, ngoài đầu tư ra nhiều khách du lịch đến Việt Nam phải làm sao, tôi nghĩ là vấn đề an toàn cho người khách du lịch. Vấn đề môi trường du lịch, vấn đề hạ tầng du lịch, vấn đề quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, truyền thống văn hóa phong phú rất quan trọng. Đó là ý đồng chí nói muốn nắm bắt cơ hội thế giới tiếp tục với Việt Nam.

Đồng chí Ngân cũng có hỏi câu thứ hai là tình hình buôn lậu gian lận thương mại, báo cáo Quốc hội như báo cáo chung chúng tôi đã nêu. Chúng ta đã có một số biện pháp ngăn chặn nhưng rõ ràng tình hình buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép của nước ta hiện nay còn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cho nên chủ trương của Chính phủ phải ngăn chặn, phải đẩy lùi, kịp thời hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn. Chính vì vậy chúng tôi có đưa ra một số giải pháp, trước hết là kiện toàn bộ máy và lực lượng chống buôn lậu. Lực lượng chống buôn lậu chúng ta có hải quan, có công an, có quản lý thị trường, có cảnh sát biển, có nhân dân. Việc này rất quan trọng và sẽ là trách nhiệm của các lực lượng này trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu.

Đi liền vào đó phải nắm kỹ tình hình, đưa các biện pháp, giải pháp, trong đó đặc biệt tiếp tục việc thể chế để toàn dân, mọi cấp, mọi ngành tham gia chống buôn lậu, hàng giả, kinh doanh trái phép. Thông báo cho chúng ta biết là 50% các vấn đề chất lượng kém, thức ăn gia súc, mấy chục nhà máy chất lượng rất kém, hàng giả đã được xử lý, đặc biệt là phải đấu tranh xử lý nghiêm. Vừa rồi, ngành hải quan, công an đã phối hợp xử lý một số vụ nghiêm trọng, tiếp tục tới đây phải xử lý nghiêm khắc hơn để răn đe, giáo dục.

Chúng tôi cũng muốn nói lại một lần nữa giải pháp rất quan trọng là xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, khen thưởng những người làm tốt, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không làm tốt. Buôn lậu đi liền với tham nhũng là kết luận chúng ta đã rút ra từ lâu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập một Ban chỉ đạo có 5 đồng chí Trung ương tham gia, với nhiều đồng chí thủ trưởng các ngành. Tôi nghĩ tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, sản xuất hàng giả sẽ được đẩy mạnh và tăng cường toàn diện trong thời gian tới.

Anh Thắng nêu ý bây giờ làm sao nghị quyết của Chính phủ, tôi nhớ đó là Nghị quyết 63 năm 2009 về người nông dân sản xuất lúa có thể được lãi 30% trên giá thành. Báo cáo Quốc hội, đất nước ta có 3,8 triệu ha sản xuất lúa nước. Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách hỗ trợ người trồng lúa như khuyến nông, giống, miễn thuế sử dụng đất, miễn phí, lệ phí, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ sau thu hoạch, 100% anh phục vụ sau thu hoạch được giảm lãi suất và vay dài hạn. Đặc biệt Chính phủ đã công bố một quyết định người trồng lúa 1 ha một năm được hỗ trợ 500 ngàn. Vừa rồi chúng ta đã có chính sách tạm trữ 1 triệu tấn lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, cái nôi sản xuất lúa chính là ở đồng bằng sông Cửu Long, một phần ở đồng bằng Bắc bộ, còn các tỉnh  khác có mức độ. Báo cáo Quốc hội, giá lúa hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long chúng tôi được biết trong thời điểm hiện nay là 5.000-5.400 đồng, như thế đảm bảo lãi trên 30%. Năng suất lúa đồng bằng sông Cửu Long như anh Cao Đức Phát vừa nói lúc nãy là 71,6 tạ, tăng 3,6 tạ và sản lượng năm nay của đồng bằng sông Cửu Long tăng gần 600.000 tấn

Chúng tôi cũng đồng ý với anh Thắng ý là một số nơi do điều kiện tự nhiên không thuận lợi thì không thể lãi ở mức 30%, do nhiều nguyên nhân, năng suất thấp, thậm chí có nơi chỉ lãi 15 - 20%. Vì vậy chủ trương đưa ra trong vấn đề này là gì? Phải tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị, phát triển bền vững. 3,8 triệu héc ta, Thủ tướng cũng nói và hôm nay báo cáo trước Quốc hội, không phải nhất thiết phải trồng lúa toàn bộ mà anh sẽ chuyển cây màu, cây công nghiệp, khi cần thiết anh có thể trồng khoai, trồng lúa. Ý như vậy, cái gì năng suất, hiệu quả và vùng nào tập trung có năng suất thì chúng ta có thể giải quyết hơn.

Chúng tôi cũng nói ý thực hiện đồng bộ chính sách cho người trồng lúa, tức là nhiều chính sách được ban hành nhưng chưa chắc các địa phương đã thực hiện tốt các chính sách này đâu. Với giải pháp như vậy, tôi nghĩ dứt khoát người trồng lúa chúng ta sẽ có lãi 30%, giữ được diện tích sản lượng để năm nay chúng ta xuất khẩu 7,5 triệu tấn lương thực rất lớn. Đây cũng là thế mạnh của đất nước Việt Nam, đất trồng lúa phải được thực hiện tốt hơn với nông dân trong thòi gian đến, nhất là một số vùng mà chưa đảm bảo lãi 30%.

Anh Thắng có nêu một vấn đề là giải quyết việc làm, thiếu việc làm, đặc biệt sinh viên ra trường. Câu này đã được đồng chí Phạm Vũ Luận và một số đồng chí trả lời. Nhưng tôi báo cáo với Quốc hội, chúng ta biết khi tăng 1% GDP thì chúng ta giải quyết được 300.000 việc làm. Vì vậy năm 2014 chúng ta phải giải quyết cho được 1,6 triệu việc làm. Nhưng trong điều kiện như vậy, 1 năm như báo cáo Quốc hội đã biết đã có trên 400.000 sinh viên ra trường, chưa kể 10.000 sinh viên tốt nghiệp từ nước ngoài, bức xúc về việc làm rất lớn và 1 năm có 1.000.000 thanh niên bước vào độ tuổi lao động thì nhu cầu việc làm lớn ở mức độ nào. Trên tinh thần tăng 1% GDP giải quyết được 300.000 việc làm, giải pháp đầu tiên phải cần tăng trưởng để giải quyết việc làm. Cho nên phải phát triển doanh nghiệp, trang trại phải có những hình thức sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ giải quyết việc làm.

Thứ hai, như đại biểu Luận và các đồng chí đã nêu, đào tạo của chúng ta phải gắn với nhu cầu xã hội, với thị trường, không thể đào tạo không có "đầu ra".

Thứ ba, chúng ta phải có chính sách hỗ trợ việc làm, đặc biệt chính sách lao động, chính sách xuất khẩu lao động trong thời gian tới tốt hơn. Vừa rồi chính xác lao động đã mang lại tác dụng tốt ở nhiều vùng, kể cả vùng núi, vùng ven biển. Tôi nghĩ việc này phải tiếp tục thực hiện trong khi thị thường đang yêu cầu rất lớn.

Thứ tư, chúng ta đang cần một nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tóm lại về câu hỏi của đại biểu Thắng, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên gắn với thị trường lao động, tức là phải quy hoạch nguồn nhân lực. Hai là nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ ba là đẩy mạnh cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng ở mức hợp lý để giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Những giải pháp như vậy hy vọng trong thời gian tới sẽ góp phần giải quyết việc làm đang là vấn đề bức xúc, nhất là số sinh viên, học sinh tốt nghiệp đại học mà chưa có việc làm.

Về câu hỏi của đại biểu Huỳnh Nghĩa, đoàn Đà Nẵng. Tôi rất hoan nghênh câu hỏi này. Như lần trước chúng tôi đã phát biểu tại kỳ họp thứ 5 là chủ trương của Ban chấp hành trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ. Đó là chúng ta phải mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Đây là những công trình rất có ý nghĩa, không những là vận chuyển hàng hóa, phục vụ tăng trưởng, giảm tai nạn giao thông. Vừa qua thực hiện chủ trương của Quốc hội, chúng ta đã tiến hành giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Báo cáo Quốc hội, một tuyến đường dài đến gần 1.500km phải giải tỏa, di dời khoảng 85.000 hộ dân, trong đó có trên 5.000 hộ phải đưa vào khu tái định cư vì không còn đất để ở.

Trước hết, chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh nhiều đồng chí đại biểu Quốc hội, nhiều đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong Hội trường này đã trực tiếp chỉ dạo di dời dân để kịp tiến độ. Trong 21 tỉnh có đường quốc lộ và đường Hồ Chí Minh đi qua thì đến nay đã giải tỏa và bàn giao 100% 18 tỉnh, còn lại một số tỉnh ở miền Trung mới bàn giao mặt bằng cũng đã được trên 95%. Các đồng chí đều hứa rằng trong tháng 6 này sẽ bàn giao mặt bằng 100%. Đó là sự ủng hộ rất lớn của nhân dân, sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền mà trước hết là nhiều đồng chí đại biểu Quốc hội, nhiều đồng chí trưởng đoàn Quốc hội.

Đến nay ngành giao thông vận tải thực hiện chủ trương của Chính phủ đã chỉ đạo 42 đơn vị đang ngày đêm thi công tuyến đường Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Đây là một công trình có quy mô lớn với nhiều dự án thành phần, vừa khai thác, vừa thi công, vừa mở rộng với lưu lượng xe lớn. Chính vì vậy các lực lượng đang thi công ngày đêm để đảm bảo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh như chúng tôi đã báo cáo là cuối năm 2015 sẽ bàn giao, đến nay có 5 dự án đã  bàn giao, vượt trước thời gian 5-6 tháng, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này, tất nhiên 2016 như kết luận của Trung ương thì cần phải trước thời gian đó trên tinh thần hoàn thành nhưng đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông. Câu hỏi của đồng chí Nghĩa là như vậy.

Về nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vừa đi kiểm tra, đồng chí Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban chỉ đạo, tôi mới trao đổi với đồng chí Trịnh Đình Dũng, kết luận của Thủ tướng như thế nào về vấn đề này. Tinh thần lớn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn. Hiện nay trên công trường đã có 1.600 công nhân lao động ngày đêm, buổi tối có 800 công nhân lao động để đảm bảo tiến độ. Các đồng chí trong ban chỉ đạo, đồng chí Bộ trưởng có hứa cố gắng đảm bảo kết luận của Thủ tướng trên tinh thần an toàn, chất lượng chứ không chỉ chạy đua tiến độ. Chúng tôi tin tưởng kết luận của Thủ tướng sẽ được ban chỉ đạo nhà Quốc hội, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo thực hiện tốt, nghiêm túc để đảm bảo lời hứa về công trình này, kể cả cải tạo đường Bắc Sơn, tầng hầm, đặc biệt khu nhà lớn có quy mô phức tạp.

Đại biểu Trần Du Lịch có nêu ý tái cơ cấu kinh tế và điều chỉnh những biện pháp mạnh mẽ, câu  này chúng tôi đã trả lời một phần. Chúng tôi muốn nói ý thứ nhất không phải bây giờ chúng ta mới làm tái cơ cấu. Đúng như các đồng chí đã nêu, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là một chủ trương mà muốn như thế phải tái cơ cấu mạnh mẽ. Chúng tôi muốn nói tái cơ cấu là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, chứ không phải bây giờ tình hình Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở biển Đông thì chúng ta mới làm. Kết quả tái cơ cấu vừa qua kể cả doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại, đầu tư công cũng có những bước tiến bộ rất đáng mừng. Trong thời kỳ hội nhập của đất nước ta, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở tất cả các cấp độ. Đó là cấp độ nền kinh tế ở Việt Nam, cấp độ vùng, cấp độ doanh nghiệp và sản phẩm.

Tất nhiên, việc tái cơ cấu này mang lại một động lực mới cho sự tăng trưởng và phát triển hợp lý hơn. Chính vì vậy nó đụng chạm đến lợi ích của nhiều người. Phải có một thể chế đồng bộ và một quyết tâm chính trị, một năng lực thực hiện. Tôi nghĩ rằng làm được việc này nó mang lại hiệu quả rất tốt về toàn diện đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc tháo gỡ 4 việc lớn trong việc này là phải tháo gỡ trở ngại lớn nhất là thể chế và nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cấp cao của các tập đoàn, các công ty, doanh nghiệp.

Như trên chúng tôi đã nêu thời gian tới cải cách kinh tế theo hướng thị trường tốt hơn nữa, chú ý mặt trái khác với mặt trái của thị trường. Chúng ta đang phấn đấu đi theo hướng thị trường, đặc biệt lĩnh vực giá và phân bổ nguồn lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh, một yêu cầu rất lớn trong tái cơ cấu. Làm sao việc này thu hút sự phát triển, đặc biệt tiếp tục quyết liệt tái cơ cấu trong các lĩnh vực chúng ta đang làm như đầu tư công, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước. Tái cơ cấu này phải gắn với hội nhập quốc tế, thu hút chọn lọc FDI, nâng cao doanh nghiệp trong nước.

Trong việc tái cơ cấu, muốn làm tốt thì phải đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và chú ý tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một lĩnh vực rất đông người dân đang hưởng lợi và sinh sống, chú ý vấn đề thị trường, ứng dụng công nghệ trong phát triển. Đặc biệt tái cơ cấu chú ý tam giác phát triển, đó là kinh tế - xã hội và môi trường.

Tóm lại tôi đồng tình với nhận định của đồng chí Lịch là quyết tâm và phải có giải pháp mạnh trong tái cơ cấu, nhất là thể chế tái cơ cấu tốt hơn, kịp thời hơn.

Tại cuộc  họp này đồng chí Trần Du Lịch cũng nêu ý là hoan nghênh Chính phủ đã có chủ trương cổ phần hóa 600 doanh nghiệp trong thời gian đến 2015. Chúng ta biết cách đây khoảng 7-8 năm chúng ta có 12.000 doanh nghiệp, giờ còn trên 1.000 doanh nghiệp, sắp tới cổ phần hóa đến 600 doanh nghiệp, rất quyết liệt, các đồng chí cứ đề xuất thu lại từ cổ phần doanh nghiệp này để làm việc gì đó thì chúng tôi lắng nghe, tiếp thu ý kiến này để báo cáo với Thủ tướng, với Chính phủ có đề án phù hợp, cần thiết thì báo cáo Quốc hội để sử dụng nguồn lực này một cách có hiệu quả nhất trong tình hình của đất nước chúng ta.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn Phó thủ tướng. Chúng ta còn gần 30 phút nữa, tôi xin mời một số đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi. Xin mời đại biểu Lê Như Tiến đặt câu hỏi lại.

 

Lê Như Tiến - Quảng Trị

Kính thưa Phó Thủ tướng,

Tôi xin cám ơn Phó Thủ tướng đã trình bày có hệ thống các giải pháp để phòng, chống tham nhũng và phòng chống tội phạm. Tôi xin hỏi Phó Thủ tướng một trong những giải pháp hữu hiệu của phòng, chống tham nhũng là kiểm soát, giám sát tài sản gia tăng của cán bộ công chức thông qua việc công khai, minh bạch về tài sản và trách nhiệm giải trình tài sản này đã kê khai nhưng phải công khai tại nơi công tác và nơi cư trú để cử tri và nhân dân phát hiện, giám sát, tố giác. Trong thời gian qua chúng ta có kê khai nhưng không công khai, minh bạch tài sản, vì thế một số cán bộ cao cấp đương chức hoặc vừa nghỉ hưu nhưng khối tài sản khổng lồ đã lần lượt phát lộ. Xin Phó Thủ tướng cho biết từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã có bao nhiêu cán bộ cao cấp công khai, minh bạch và phải giải trình về khối tài sản ngày càng gia tăng của mình và giải pháp của Chính phủ. Xin cám ơn.

 

Nguyễn Thái Học - Phú Yên

Kính thưa Quốc hội, kính thưa Phó thủ tướng.

Trong những ngày qua, ngư dân cả nước rất vui mừng và cảm ơn Quốc hội, Chính phủ về nguồn vốn 16.000 tỷ đồng. Hiện nay ngư dân miền Trung đang mong chờ nguồn vốn này sớm đến tay và cũng không khỏi băn khoăn lo lắng về những thủ tục rườm rà, nhiêu khê và có thể có tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo như thế nào để nguồn vốn  này sớm đến với ngư dân và mang lại hiệu quả cao nhất? Bao giờ ngư dân miền Trung được tiếp cận với nguồn vốn này để sớm ra khơi bám biển? Xin cám ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó Thủ tướng.

Tôi có hai câu hỏi:

Thứ nhất, tình trạng lễ hội tràn lan trên phạm vi cả nước trong nhiều năm qua giờ lại thêm hội chứng Festival gây tốn kém rất nhiều cho ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách của địa phương. Các đại biểu Quốc hội đã nhiều lần chất vấn và có ý kiến nhưng bộ chủ quản tỏ ra bất lực. Trong báo cáo số 97a ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ nêu là đã trình Chính phủ về quy hoạch lễ hội rồi sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh. Xin Phó Thủ tướng cho biết quan điểm và giải pháp cụ thể của Chính phủ về vấn đề này, nhất là trong tình hình hiện nay chúng ta đang phải siết chặt chi tiêu, thắt lưng buộc bụng như ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong phiên chất vấn hôm qua. Để dành thêm kinh phí đầu tư cho ngư nghiệp, cho quốc phòng và an ninh trong tình hình mới hiện nay.

Câu hỏi thứ hai tôi sẽ xin gửi đến Phó Thủ tưởng bằng văn bản. Xin cảm ơn.

 

Lê Đình Khanh - Hải Dương

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Phó Thủ tướng.

Tôi xin gửi tới Phó Thủ tướng 2 câu hỏi:

Thứ nhất, việc Chính phủ quyết định cho sinh viên hộ nghèo vay vốn ưu đãi vừa qua đã được đại đa số cư tri hoan nghênh và cho rằng đây là quyết định đầy tính nhân văn. Song cũng có ý kiến băn khoăn, vì cho vay đại trà sẽ dẫn đến tình trạng một số hộ nghèo lại càng nghèo thêm, do điểm "đầu vào" một số trường đại học rất thấp, sinh viên nghèo vào học những trường này khi ra trường rất khó lo được việc làm theo nghề đã học, cho nên lãng phí 4, 5 năm đèn sách và gánh nợ chồng chất thêm.

Thực tế cả nước đến nay có gần 100 nghìn người có trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp theo thống kê quý IV năm 2013. Cử tri kiến nghị Chính phủ nên cho vay đối với học sinh nghèo học giỏi thi đại học điểm "đầu vào" từ khá trở lên, dành số tiền còn lại cho vay học sinh nghèo học nghề và nâng mức cho vay đối với mỗi sinh viên nghèo sẽ hiệu quả hơn.

Xin Phó Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề trên và hướng xử lý đối với số nợ của sinh viên nghèo ra trường không có việc làm hiện nay?

Câu hỏi thứ hai, hiện nay tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn ngập thị trường, làm thất thu ngân sách, bóp ngẹt sản xuất trong nước và gây hoang mang đối với người tiêu dùng, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Xin Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ có giải pháp gì mới để khắc phục tình trạng trên ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia như Phó Thủ tướng đã nêu thì giải pháp cụ thể là gì? Ví dụ như chúng ta có thể tăng chế tài xử phạt đối với đối tượng vi phạm và cả những người thực thi công vụ mà tham nhũng, để lọt hành vi vi phạm này. Vì kinh nghiệm cho thấy rất nhiều việc do cán bộ công vụ làm ngơ, cho nên hàng lậu mới tuồn vào nhiều như vậy. Hay tăng mức đầu tư cho lực lượng thi hành công vụ, kể cả về mặt công cụ hỗ trợ hay lương bổng, khen thưởng, như vậy thì có thể khắc phục được tốt hơn. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.

 

Nguyễn Xuân Phúc - Quảng Nam

Thưa Chủ tọa kỳ họp,

Thưa Quốc hội,

Đồng chí Lê Như Tiến có hỏi về việc kê khai tài sản, như tôi nói lúc đầu, Chính phủ đã có một nghị định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và có một nghị định minh bạch tài sản, thu nhập. Đây là 2 văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XIII thông qua. Như chúng ta đã biết, việc công khai minh bạch về vấn đề này chưa làm tốt chứng tỏ rằng văn bản pháp luật là có, cơ sở pháp lý là có nhưng việc triển khai ở một số cấp, một số ngành còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy chúng tôi xin báo cáo với Quốc hội rằng sẽ tiếp tục triển khai tốt các văn bản pháp luật về vấn đề công khai, minh bạch tài sản và giải trình tài sản tăng thêm theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng họp vào ngày 5/5 vừa rồi.

Về số liệu cụ thể có bao nhiêu ông cán bộ của chúng ta có số tài sản lớn. Việc này chỉ có thể qua thanh tra, sự việc mới phát hiện một cách đầy đủ. Tôi hy vọng rằng nhân dân chúng ta cũng như những cơ quan có chức năng sẽ làm tốt công việc phát hiện này trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thái Học có nêu câu hỏi về nguồn vốn cho việc này, trước hết chủ trương của chúng ta về hai việc: Một là dành 16.000 tỷ đồng mà Quốc hội mới thông qua để hỗ trợ cho ngư dân, cho một số lực lượng chấp pháp để thực hiện công việc này. Thứ hai là dành 10.000 tỷ để hỗ trợ cho ngư dân. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho đồng chí Vũ Văn Ninh đang chủ trì xây dựng một nghị định về vấn đề này. Bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thân thể như thế nào, lãi suất bao nhiêu 5%, nhà nước hỗ trợ 2%, 3% là người vay thế nào, tất cả những chính sách được thể hiện.

Một chính sách mới như thế này chúng tôi đồng ý với đại biểu Nguyễn Thái Học đó là phải cải cách hành chính tốt, tạo thuận lợi cho người dân. Chắc chắn nghị định sẽ quy định rõ nhưng giao cho chủ tịch 28 tỉnh có biển cùng ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước thực hiện tốt chủ trương này để làm sao tiền vốn hỗ trợ của nhà nước, các thủ tục thuận lợi nhanh chóng nhất. Chương trình này sẽ tiếp tục thường xuyên báo cáo với Quốc hội kết quả giải quyết. Chúng tôi cũng cam kết rằng chậm nhất trong đầu tháng 7 có nghị định chi tiết quy định việc hỗ trợ này để nguồn vốn này thực sự đến người dân để nuôi trồng, đánh bắt hậu cần thuận lợi và phát triển nghề biển, một thế mạnh của đất nước chúng ta trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Cương, tỉnh Ninh Thuận có nêu là lễ hội tràn lan, festival cũng đang có xu hướng tràn lan. Lễ hội của chúng ta theo thống kê đến gần 8.000 lễ hội, nhưng chủ yếu là lễ hội dân gian, trong 8000 lễ hội này có trên 88% là lễ hội dân gian, chỉ còn lại một số lễ hội nhà nước, lễ hội quốc gia như đền Hùng, chiến thắng Điện Biên Phủ, một số lễ hội lịch sử, văn hóa nhà nước quan tâm. Trên tinh thần đó xã hội hóa lĩnh vực lễ hội dân gian, kể cả festival. Vừa rồi tôi vừa vào dự lễ hội festival Huế tôi thấy tổ chức rất tốt nhưng đồng thời cũng là xã hội hóa. Lễ hội sinh hoạt văn hóa, đây là sinh hoạt cộng đồng, giữ đời sống văn hóa xã hội. Chúng ta phải tôn trọng nhưng quan điểm xử lý, trước hết tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức lễ hội đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Còn thể chế quản lý là Bộ Chính trị đã có một Chỉ thị số 27 việc cưới, việc tang, lễ hội và Chính phủ có Nghị định 145 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực, đặc biệt tiết kiệm ngân sách nhà nước, không tổ chức lễ hội tràn lan, lấy ngân sách nhà nước tràn lan để làm lễ hội, tăng cường văn minh, trật tự ở các lễ hội. Như vậy ngoại trừ lễ hội quốc gia, kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhà nước, các lễ hội khác, kể cả Festival thì cộng đồng tự lo, nhà nước không đảm nhận. Trên tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ và các địa phương, ngành văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch của chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường quản lý các lễ hội này để đưa các lễ hội vào nề nếp, tránh tràn lan  mà đại biểu Cương đã nêu.

Đồng chí Lê Đình Khanh ở Hải Dương có nêu vừa rồi cho sinh viên nghèo vay rất tốt nhưng cũng có tình trạng tràn lan, nhiều năm đèn sách mà cũng không có việc làm.

Báo cáo Quốc hội và đồng chí Lê Đình Khanh, chúng tôi nghĩ rằng sáng kiến của đồng chí Lê Đình Khanh rất tốt mà đây cũng là một đề xuất cần thiết cho Chính phủ và Quốc hội làm sao mà hỗ trợ cho người học nghề để khắc phục tình trạng "thừa thày, thiếu thợ" như ở nước ta hiện nay mà sinh viên cao đẳng không có việc làm. Có thể nói sẽ nghiên cứu ý kiến này. Chúng tôi đề nghị giao cho các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất không những cho sinh viên nghèo ở các trường đại học, cao đẳng vay tiền mà kể cả những em học sinh học nghề ở các trường nghề cũng có thể theo hướng như vậy. Tất cả những đề án cụ thể như thế sẽ được giao cho các bộ, ngành có chức năng liên quan và báo cáo với Chính phủ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Đình Khanh cũng nêu một ý là tràn ngập thị trường gian lận thương mại, sản xuất hàng giả như phần trên chúng tôi đã nêu báo cáo với Quốc hội. Đó là một tình trạng đáng lo ngại ở nước ta, phải có một biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đồng ý sẽ sửa thể chế để nâng chế tài xử phạt cao hơn, nghiêm hơn như một số nước đã làm, để làm sao trật tự này đi vào cuộc sống trong thời gian trước mắt và chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề ra trước Quốc hội, Quốc hội rất quan tâm vấn đề này. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn đồng chí Phó Thủ tướng. Xin phép Quốc hội cho phép dừng phần nghe Phó Thủ tướng báo cáo và trả lời chất vấn ở đây. Đã có gần 20 câu hỏi chất vấn đối với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cho phép tôi phát biểu một số ý kiến để kết thúc toàn bộ chương trình chất vấn 2 ngày rưỡi.

Thưa Quốc hội, có thể nói chúng ta đã tiến hành chương trình chất vấn thành công, trời đất phù hộ thế nào mà 2 ngày hôm nay đều rất mát mẻ. Nhiều vấn đề rất nóng, không mới nhưng rất nóng, đưa đến hội trường Quốc hội nhưng chúng ta đã chất vấn và trả lời chất vấn một cách bình tĩnh, sáng suốt, thẳng thắn và giải đáp những vấn đề đồng bào cử tri đặt ra, Quốc hội đặt ra. Có thể nói 5 đồng chí thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, thẳng thắn và nhận trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân đối với lĩnh vực của mình, ngành mình. Tôi theo dõi báo chí và phương tiện thông tin đại chúng phản ánh thì đồng bào cử tri cũng ủng hộ, đồng tình, hài lòng với phiên chất vấn này, có thể nói kết thúc thành công, tốt đẹp.

Tôi xin báo cáo với Quốc hội một số ý kiến để chúng ta tiếp tục làm.

Trước hết về kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Quốc hội đã thảo luận 1 ngày về báo cáo của Chính phủ. Hôm nay lại nghe Phó Thủ tướng báo cáo bổ sung, Quốc hội lại tiến hành chất vấn, có thể nói đây là vấn đề trọng tâm, quốc kế dân sinh mà đồng bào cử tri cả nước mong đợi. Trong tình hình mới, diễn biến tình hình phức tạp, có những khó khăn mới, Quốc hội cũng đặt ra vấn đề để tìm cách giải quyết, xử lý để đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại của chúng ta năm nay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Sang năm là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm thì có đà để chúng ta hoàn thành với một tinh thần cao nhất. Chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, thấy còn nhiều mặt yếu kém, cả về kinh tế, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cả đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng còn nhiều vấn đề bức xúc nhưng quyết tâm của Quốc hội là đoàn kết toàn dân để chúng ta phấn đấu, với một tinh thần cao nhất. Trong điều kiện khó khăn cũ đang còn, khó khăn mới lại xuất hiện, chúng ta vẫn phải hoàn thành tốt được nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, giảm nghèo, an sinh xã hội cho nhân dân của chúng ta.

Quyết tâm đó chúng ta cũng đánh giá rất cao nỗ lực phấn đấu của Chính phủ, những biện pháp chỉ đạo điều hành của các bộ, các ngành, các cấp, cảu đồng bào, của doanh nghiệp cả nước. Chúng ta cũng thấy rằng Chính phủ trong báo cáo của mình đã chỉ ra được những khuyết điểm, những yếu kém để tìm biện pháp khắc phục. Quốc hội chúng ta ủng hộ tinh thần và quyết tâm đó. Quốc hội cũng quyết định những vấn đề ngay trong kỳ họp này để giải quyết một số khó khăn, những vấn đề và tình hình đặc biệt như khoản 16.000 tỷ đồng mà các đồng chí vừa chất vấn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đúng là chủ trương của Quốc hội ngay tại phiên họp này. Chúng ta quyết toán ngân sách, bố trí ngân sách, cân đối ngân sách, bớt đi chi tiêu và dành ra số tiền như vậy. Đó là việc rất tốt.

Thứ hai, xin báo cáo Quốc hội, 2.100 kiến nghị của đồng bào, cử tri cả nước đã được Mặt trận Tổ quốc phát biểu tổng hợp lại kiến nghị lần trước, Quốc hội đã nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Lần này có 2.276 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các ngành, các cấp phối hợp để chúng ta tiếp tục giải quyết những kiến nghị mà cử tri đặt ra ở phiên họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa thấu đáo, khẩn trương giải quyết những kiến nghị từ 2.276 kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp này để kỳ họp sau chúng ta sẽ báo cáo với Quốc hội, báo cáo với đồng bào cử tri cả nước tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan của nhà nước chúng ta đối với những kiến nghị của cử tri. Rất nhiều ý kiến có giá trị, rất nhiều ý kiến đề xuất, đây là tấm lòng và tình cảm đồng thời cũng là trách nhiệm của nhân dân đối với Quốc hội và đối với cơ quan Đảng, Nhà nước của chúng ta.

Thứ ba, Quốc hội đã nhận thấy an ninh về nợ công đang bị đe dọa do cơ cấu của nợ công, do nguồn để trả nợ công là thiếu cân đối, do bội chi và vay thêm để trả nợ công là hạn chế phát triển, tăng cường trả nợ. Cho nên Quốc hội đánh giá đây là một vấn đề cần phải được rà soát, cần phải được điều chỉnh và cần phải được nghiêm túc xem xét thận trọng để chúng ta đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia, nhưng rộng hơn là bảo vệ kinh tế vi mô của chúng ta ổn định để phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Thứ tư, Quốc hội chúng ta một lần nữa chất vấn và bàn tới quốc sách hàng đầu là giáo dục và đào tạo là công việc của toàn đảng, toàn dân, của mỗi cộng đồng, mỗi hộ gia đình, trực tiếp là của các thầy giáo, cô giáo. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được, Quốc hội đã yêu cầu giáo dục, Chính phủ phải khẩn trương tìm mọi biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng cho được đề án để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuối năm nay Quốc hội sẽ nghe báo cáo này để đánh giá công việc triển khai những vấn đề Quốc hội đặt ra, những vấn đề Trung ương đặt ra, Chính phủ đặt ra thế nào, nếu như Quốc hội có yêu cầu thì chúng ta sẽ tổ chức thảo luận kỹ thêm về quốc sách này và nếu cần thì sẽ có những quyết định quan trọng của Quốc hội để làm sao quốc sách hàng đầu thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đất nước, vừa lo cho hiện tại, vừa lo cho tương lai nên đây là vấn đề Quốc hội rất quan tâm, đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu của đồng bào cả nước rất quan tâm vấn đề này, đặt ra vấn đề này và yêu cầu thực hiện tốt chủ trương đó.

Việc thứ năm chúng ta cũng nhất trí đánh giá với nhau là hệ thống pháp luật, thể chế của chúng ta mặc dù đã có rất nhiều công sức xây dựng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước thời gian qua. Nhưng bây giờ trong giai đoạn hội nhập quốc tế và trong phân tích, đánh giá tình hình của đất nước hiện nay thì hệ thống pháp luật, hệ thống thể chế của chúng ta mà Đảng ta đặt ra là một đột phá trong cải cách, đổi mới cùng với nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông và thể chế là vấn đề phải đột phá, đi theo đó là toàn bộ quy định về hành chính của hệ thống nhà nước. Nhận thấy điều đó, Quốc hội đã đặt ra yêu cầu và mục tiêu là bây giờ đã làm Hiến pháp mới thì phải theo tinh thần của Hiến pháp để tiếp tục đổi mới hệ thống pháp luật, đổi mới nền hành chính quốc gia, thủ tục hành chính theo tinh thần công khai, minh bạch, rõ ràng, thẩm quyền của nhà nước, thẩm quyền của nhân dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân một cách công khai, minh bạch và thực hiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lập pháp, hành pháp, tư pháp có sự kiểm soát một cách chặt chẽ, vì quyền lợi của nhân dân, phục vụ nhân dân. Đây là vấn đề rất hệ trọng và ngay trong kỳ họp này chúng ta đã xem xét các văn bản luật pháp trên tinh thần đó.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ có một loạt luật về tổ chức, đổi mới kinh tế, chúng ta cũng phải xem xét trên tinh thần đó, từ Luật Tổ chức Quốc hội tới Luật Chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Chính phủ, v.v... từ Luật Đầu tư, cho tới Luật doanh nghiệp v.v... chúng ta cũng cần phải xem xét tới tinh thần đấy. Giảm tối đa thủ tục hành chính và quy định thật chặt chẽ, thật minh bạch vào trong luật. Hiến pháp nói rằng: "Mọi người được quyền tự do kinh doanh đối với những ngành nghề mà pháp luật không cấm" đấy là tinh thần mới, tinh thần cải cách, tinh thần Hiến pháp và đúng với đường lối chủ trương của Đảng ta. Luật doanh nghiệp. Luật đầu tư sắp sửa ban hành phải đạt được tinh thần ấy.

Cấm gì thì nói đi, nói vào luật, cái gì có điều kiện thì nói đi, nói vào luật. Không được có các văn bản khác hướng dẫn một cách tùy tiện nữa. Từ đó chúng ta sẽ hạn chế được cả tiêu cực, hạn chế được cả tham nhũng và tạo được quyền, quyền rất dân chủ cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trái phép hay không trái phép phải quy định vào luật. Đấy là những tinh thần như vậy nên lần này qua thảo luận và chất vấn Bộ trưởng Bộ tư pháp chúng ta rút ra được kết luận này để tiếp tục tổ chức thực hiện cho thành công. Tôi nói một ví dụ cả hệ thống pháp luật và nền hành chính quốc gia thì nhiều chuyện lắm.

Vấn đề thứ 6, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Quốc hội một lần nữa thể hiện quyết tâm của mình để đáp ứng nguyện vọng đồng bào cử tri cả nước, đây là nhiệm vụ sống còn của chế độ chúng ta, của đất nước chúng ta. Cuộc đấu tranh này cấp bách nhưng gian khổ, phải khẩn trương nhưng phải kiên trì và có biện pháp. Từ thể chế phải tiếp tục đổi mới, hệ thống văn bản như tôi vừa trình bày nói trên cũng là một trong những giải pháp để phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Chúng ta đã công khai được, chúng ta đã minh bạch được không phải chỉ có Luật phòng, chống tham nhũng mà cũng không phải chỉ có một số quy định về kê khai tài sản v.v... mà tất cả bộ máy, bộ máy chúng ta sẽ hoạt động theo pháp luật, pháp luật minh bạch, pháp luật quy định đúng thì rõ ràng không thể nào có cách gì để tiêu cực, nhũng nhiễu, láng phí hay tham nhũng được.

Có thể nói cuộc đấu tranh này bây giờ đã xác định có nhiều chuyển biến tích cực cả về thể chế và hoạt động, đấu tranh. Nhưng vẫn chưa đẩy lùi được, chưa chặn đứng được, còn phức tạp, còn diễn biến ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp, cuộc đấu tranh này chúng ta phải tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả hơn.

Vấn đề thứ bảy, trên cơ sở kết luận cụ thể vào từng Bộ trưởng chất vấn những vấn đề Quốc hội đã lựa chọn. Lần này Quốc hội đã lựa chọn 4-5 vấn đề rất trúng. Chúng ta đã có kết luận cụ thể của Quốc hội, yêu cầu của Quốc hội đối với những lĩnh vực đó, những Bộ trưởng đó và những ngành đó thì Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Thường vụ Quốc hội giao cho chúng tôi soạn lại nghị quyết này gửi xin Quốc hội xem xét để chúng ta sẽ phê chuẩn nghị quyết này.

Lần này chúng ta tiến hành chất vấn có kết quả chất vấn từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 6. Chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục ở kỳ họp cuối năm nay, kỳ họp giữa năm sau và kỳ họp cuối năm sau chúng tôi sẽ báo cáo với Quốc hội dành một kỳ họp, một phiên chất vấn đề xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện các nghị quyết chất vấn từ kỳ họp thứ 2 cho đến kỳ họp thứ 10. Tức là chất vấn lại tất cả các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành để chúng ta tổng kết lại xem hiệu quả giám sát, kết hợp với chất vấn thế nào để chúng ta sẽ tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ này, công tác này để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau đầu năm 2016, như vậy sẽ tốt hơn.

Sau phiên họp này xin Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng dân tộc và các Ủy ban sẽ lựa chọn một số chuyên đề, một số vị để tiến hành chất vấn tại phiên họp của Thường vụ Quốc hội và nghe Báo cáo giải trình của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành ở các phiên họp của Hội đồng dân tộc và các ỦY ban khác của Quốc hội.

Phiên họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi xin cảm ơn các vị Bộ trưởng, lãnh đạo Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng và cám ơn các đại biểu Quốc hội đã dành quan tâm, cám ơn đồng bào cử tri cả nước đã theo dõi, giám sát, ủng hộ hoạt động chất vấn của Quốc hội. Xin cám ơn.

 

Quốc hội nghỉ.

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2013

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2013

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 303
Hôm nay:9355
Hôm qua: 57796
Trong tháng 822422
Tháng trước1750591
Số lượt truy cập: 115213263