Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 20/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này...Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 20/4/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 20/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Bãi bỏ cụm từ “sau thông quan” tại khoản 2...Ngày đăng: 19/04/2018

Ngày 19/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn, nhiệm...Ngày đăng: 19/04/2018

Ngày 19/4/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục...Ngày đăng: 18/04/2018

Ngày 18/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định này trong từng thời kỳ.Ngày đăng: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 27/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên.Ngày đăng: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 210/2013/NĐ-CP).Ngày đăng: 16/04/2018

Ngày 16/4/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 37/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 401
Hôm nay:3381
Hôm qua: 64297
Trong tháng 2069954
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103395131