Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 44/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN-Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 17/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động thuộc tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 141/1998/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức và bổ sung...Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số: 10/2017/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân các cấp.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 603
Hôm nay:23296
Hôm qua: 77454
Trong tháng 1730293
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78578080