Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 10/06/2014 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 10/06/2014

Lượt xem: 1067 Tin đăng ngày: 10/06/2014 Bởi:

Nội dung: Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 10/06/2014

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 10/06/2014

 

 

Nội dung:

Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa đồng bào cử tri cả nước,

Quốc hội đã quyết định dành 2,5 ngày để tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi xin báo cáo với Quốc hội, kể từ kỳ họp thứ 2 đến nay, Quốc hội đã tổ chức 5 phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mỗi phiên họp đều có các nghị quyết, đặt ra các nhiệm vụ, các yêu cầu đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành. Cho đến kỳ họp này, tôi rất mừng báo cáo với đồng bào và cử tri cả nước là những việc Quốc hội đã chất vấn, đã yêu cầu, đã giao nhiệm vụ và các thành viên trả lời chất vấn có cam kết, đều có báo cáo gửi tới tất cả các vị đại biểu Quốc hội.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của Quốc hội đi vào giải quyết vấn đề Quốc hội đặt ra, đồng bào, cử tri cả nước đặt ra khá tốt, 37 thành viên Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành đã trả lời cho đến nay. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định lựa chọn 4 nội dung để tiến hành chất vấn.

Một, vấn đề tài chính, trong đó nổi lên nợ công, nợ xấu, nợ ngân sách, nợ bội chi, tình hình tài chính vĩ mô.

Nội dung thứ hai, Quốc hội lựa chọn là vấn đề quốc sách hàng đầu, giáo dục và đào tạo, vấn đề nổi lên về chất lượng của giáo dục và đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên ra trường cử nhân, công nhân được đào tạo nói chung thiếu việc làm, tính mất cân đối giữa giáo dục, đào tạo và yêu cầu của đất nước, chất lượng đào tạo, giáo dục, đào tạo. Bây giờ Quốc hội mong muốn sau khi có Nghị quyết Trung ương rồi ngành giáo dục, đào tạo sẽ triển khai thực hiện nghị quyết đó thế nào, đánh giá những tồn tại đó thế nào, chúng ta tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện để giải quyết những vấn đề bức xúc trong giáo dục, đào tạo của cuộc sống.

Nội dung thứ ba, Quốc hội cũng quyết định lựa chọn là đổi mới về thể chế, cải cách về thể chế, có thể nói đó là vấn đề đột phá mà Đảng ta đã đề ra cần thiết cho đất nước. Việc tổ chức thực hiện luật pháp, Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, đây là một hệ thống công tác đòi hỏi khẩn trương kịp thời, chính xác và thống nhất về hệ thống pháp luật. Tình hình nổi lên nợ văn bản, tính thống nhất pháp luật giữa các thông tư, nghị định, luật pháp của chúng ta cũng chưa giải được, còn những khoản nợ lớn xung quanh chỗ này.

Nội dung thứ tư, Quốc hội lựa chọn là vấn đề khiếu nại, khiếu kiện tồn đọng, những giải pháp cần thiết để thanh tra, kiểm tra, đấu tranh để phòng, chống thất thoát lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Có 4 món nợ lớn: Một là nợ công, nợ thu ngân sách, nợ xấu, nợ thuế; hai là nợ việc làm cho học sinh, sinh viên, người lao động; ba là nợ về văn bản, cách giải quyết cho tốt để tính thống nhất của các văn bản pháp luật; bốn là nợ các biện pháp cần thiết để đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đang là những vấn đề rất nóng mà cử tri cả nước đòi hỏi.

Với nội dung đó, Quốc hội đã lựa chọn và quyết định sẽ tiến hành trong 2 ngày rưỡi chất vấn 5 thành viên Chính phủ và trưởng ngành là đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Tổng thanh tra Chính phủ. Bình quân mỗi đồng chí có khoảng nửa ngày để hỏi đáp, chất vấn và trả lời chất vấn. Cho đến giờ này đã có 194 câu hỏi của 60 đại biểu Quốc hội ở 37 đoàn đại biểu Quốc hội gửi tới Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các thành viên của Chính phủ, các vị trưởng ngành. Tôi được biết hầu hết các câu hỏi này câu trả lời đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Trong chất vấn lần này, mấy hôm nay thời tiết rất nóng, báo chí cũng nói diễn đàn Quốc hội nóng vấn đề này vấn đề khác, từ biển Đông hải đảo cho tới kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng v.v... Nhưng tôi thấy Quốc hội chúng ta không nóng, Quốc hội rất bình tĩnh, sáng suốt, với một tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đồng thời phát huy được trí tuệ của mình trong việc giải quyết các vấn đề, phiên chất vấn này. Tôi đề nghị các vị đại biểu đặt câu hỏi và tập trung vào 4 nội dung lớn, Quốc hội đã quyết định. Những vấn đề khác thì chúng ta giải quyết ở những phiên khác để chúng ta tập trung vào nội dung chất vấn, ra được nghị quyết về 4 nội dung đó. Cũng có thể nói 4 món nợ lớn đặt ra để chúng ta thẳng thắn, cởi mở để cùng nhau trao đổi, hỏi đi, hỏi lại, chất vấn để làm sao đó, chúng ta giải quyết được vấn đề thật tốt. Tôi xin báo cáo với Quốc hội một số ý như vậy, trước khi chương trình bắt đầu.

Theo chương trình, xin kính mời đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện, đồng chí Nguyễn Đức Hiền sẽ thay mặt Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội về tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 6 đến nay, các cơ quan, nhà nước của chúng ta đã giải quyết thế nào. Sau đó chúng ta sẽ vào chất vấn cụ thể từng vị Bộ trưởng, trưởng ngành.

 

Nguyễn Đức Hiền - Trưởng Ban dân nguyện

Trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII - Có văn bản.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin báo cáo với Quốc hội, kỳ họp thứ 6 có 2.195 kiến nghị, đồng chí Hiền đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước trách nhiệm giải quyết những kiến nghị đó của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan tư pháp, trưởng các ngành. Kết quả việc giải quyết các kiến nghị nhìn chung khẩn trương, tích cực, có kết quả. Tuy nhiên, còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết, nhiều kiến nghị được giải quyết nhưng chưa đến nơi đến chốn, nhiều kiến nghị đã giải quyết, đưa ra giải pháp nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống. Kỳ họp này đồng bào cử tri cả nước đã gửi tới Quốc hội 2.276 kiến nghị, nhiều hơn kỳ họp thứ 6. Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan tư pháp, các ngành các cấp khẩn trương, tích cực giải quyết các kiến nghị này, trả lời các kiến nghị này và có những giải pháp tích cực, sát với tình hình của đất nước, đáp ứng lòng mong đợi của đồng bào cử tri cả nước.

Thưa Quốc hội, xin Quốc hội cho phép chuyển sang chương trình chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Có 4 nhóm vấn đề Quốc hội yêu cầu:

Một là vấn đề nợ công, khả năng cân đối nguồn lực tài chính để trả nợ;

Hai là quản lý thu, chi ngân sách; 

Ba là kiểm soát bình ổn giá cả thị trường với chức năng quản lý nhà nước về giá cả, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu đến đời sống của nhân dân. Ví dụ như mặt hàng sữa, xăng dầu, một số mặt hàng thiết yếu khác.

Bốn là tập trung vào việc cổ phần hóa thoái vốn, cổ phần hóa cơ cấu lại tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước để các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta làm ăn có hiệu quả hơn.

Đây là 4 nội dung Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời trong phiên chất vấn này. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, báo cáo trả lời gửi đến các vị đại biểu Quốc hội cũng đã trình bày khá đầy đủ 4 nội dung mà Quốc hội yêu cầu. Bây giờ xin mời Bộ trưởng có thể báo cáo đôi điều trước khi trả lời các câu  hỏi chất vấn của các đại biểu. Nếu thấy báo cáo gửi tới Quốc hội đủ rồi thì thôi.

 

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Kính thưa cử tri và nhân dân cả nước,

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm tôi vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong một năm qua nền kinh tế nước ta mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước được Đảng, Nhà nước giao. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước, nhất là trong việc duy trì ổn đình kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về an sinh xã hội, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, an ninh quốc phòng như Báo cáo của Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội.

Xin thay mặt cho gần 8 vạn cán bộ công chức ngành tài chính, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp của các vị đại biểu Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương trong thời gian vừa qua.

Về việc trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri cả nước, từ đầu kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Tài chính đã nhận được 64 phiếu chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và hơn 390 kiến nghị của cử tri cả nước. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trả lời báo cáo, giải trình tất cả các ý kiến chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và kiến nghị, đề nghị của cử tri cả nước. Đồng thời giữa các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bội Tài chính đã tham gia đầy đủ và phối hợp với các bộ, ngành trả lời chất vấn trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp này các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn về các lĩnh vực quan tâm gồm vấn đề nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp giảm nợ công để đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia.

Hai, vấn đề cân đối thu chi ngân sách nhà nước, kỷ luật tài khóa, tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ba, công tác quản lý, kiểm soát và bình ổn giá thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu tác động trực tiếp tới đời sống của nhân dân.

Bốn, vấn đề tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và giải pháp thúc đẩy nhanh hiệu quả hơn.

Về các vấn đề này Bộ Tài chính đã có Văn bản số 48 ngày 6/6/2014 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Kính thưa Quốc hội, ngành tài chính là một ngành đa lĩnh vực với phạm vi và nội dung quản lý nhà nước rất rộng, có liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước. Cá nhân tôi và toàn thể cán bộ công chức ngành tài chính mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, nhà nước, sự phối hợp công tác có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát thường xuyên của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước để thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Sau đây tôi xin lắng nghe và trả lời câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Đúng là ngành tài chính đa lĩnh vực, cho nên đồng chí Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng liên quan, các ngành liên quan phối hợp để có thể trả lời thêm những câu hỏi mà Quốc hội đặt ra sau khi có trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Tổng kiểm toán nhà nước, một số các đồng chí Bộ trưởng liên quan khác. Xin lần lượt ta cứ làm theo thông lệ, tôi đề nghị ba đến năm đại biểu hỏi và Bộ trưởng ghi chép sẽ lần lượt trả lời.

 

Nguyễn Cao Sơn - Hòa Bình

Thưa Bộ trưởng,

Tôi xin phép hỏi Bộ trưởng 3 nội dung sau:

Thứ nhất, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 389 ngày 19/3/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban thường trực, Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện. Xin bộ trưởng cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua và kết quả của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của cơ quan tài chính. Các giải pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian tới.

Thứ hai, Nghị quyết 26 ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nêu tăng đầu tư phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tăng mạnh đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ năm 2009 và đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước. Xin Bộ trưởng cho biết tình hình chi ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn thời gian qua thực hiện chi ngân sách đã bảo đảm thực hiện như nghị quyết đã nêu hay chưa.

Thứ ba, vừa qua trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa Việt Nam, nhân dân cả nước đã có những cuộc tuần hành biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong các cuộc tuần hành, một số phần tử xấu đã lợi dụng để kích động đập phá, cướp bóc tài sản của một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Xin Bộ trưởng cho biết, bộ đã có những đề xuất và hành động gì để hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tôi xin hết ý kiến. Xin cám ơn Bộ trưởng.

 

Lê Thị Nga - Thái Nguyên

Kính thưa Bộ trưởng,

tôi xin hỏi vấn đề liên quan đến giá xăng và giá điện.

Thứ nhất, tôi đã nhiều lần lên tiếng trước Quốc hội phản ánh của cử tri về thực trạng thiếu minh bạch, thiếu cạnh tranh, nhập nhằng lỗ lãi về những dấu hiệu lợi ích nhóm trong quản lý thị trường, điều hành giá kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng Bộ công thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã nhiều lần đã trả lời và quy khá nhiều lỗi cho Nghị định 84. Từ năm 2011 nhiều lần hứa là sớm sửa đổi nghị định này, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tôi đã kiễn nhẫn nhiều lần đòi nợ lời hứa này nhưng cho đến nay không có kết quả và điều này đồng nghĩa với việc những hạn chế nêu trên vẫn tồn tại và thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng.

Cách sửa nghị định này thưa Quốc hội rất khó hiểu, cứ mấy tháng đưa ra bàn thảo một lần xong lại để đấy và sát kỳ họp này lại đưa ra bàn và nhất là còn có một đề xuất là chuyển quyền điều hành giá xăng dầu hoàn toàn về Bộ Công thương, làm nặng nề thêm tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi của Bộ Công thương.

Xin hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết trách nhiệm của mình trong việc không thực hiện đúng lời hứa trước Quốc hội và trước cử tri cả nước về việc tiến độ sửa đổi Nghị định 84, nhất là trong tình hình Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội cũng vừa nói là yêu cầu sớm hoàn thiện thể chế để phục vụ phát triển kinh tế thị trường và tôi cũng xin trân trọng gửi đến Thủ tướng Chính phủ câu hỏi này.

Câu hỏi thứ hai, tại kỳ họp thứ tư, tôi cũng đã phản ánh về trực trạng yếu kém trong quản lý tạm nhập tái xuất xăng dầu. Thực tế đã không kiểm soát được đường đi của xăng dầu để doanh nghiệp trộn lẫn, không bóc tách được loại tái xuất với loại bán nội địa, cho tạm nhập rồi quên kiểm tra tái xuất để cho doanh nghiệp lũng đoạn thị trường, gây thất thu thuế. Năm 2009 đến 2012 các doanh nghiệp đã quên tái xuất đến gần 2 triệu tấn xăng dầu. Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết trách nhiệm của hai bộ trong việc xảy ra tình trạng trên. Tại kỳ họp đó tôi cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính là cần triệt để chống thất thu ở khâu này để bù vào giá xăng dầu,  giảm gánh nặng cho dân. Vậy xin Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thời gian qua Bộ Tài chính đã làm gì để thực hiện kiến nghị này?

Câu hỏi cuối cùng về giá điện, đại biểu Quốc hội và cử tri rất hoan nghênh thanh tra Chính phủ, qua thanh tra đã thẳng thắn chỉ ra những vi phạm của EVN trong việc đưa những chi phí về quản lý vận hành, về nhà ở, nhà biệt thự liền kề, chung cư cao tầng có bể bơi, sân tenis vào giá điện.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 442 ngày 9 tháng 12 năm 2013 về ý kiến của Thủ tướng là giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng rà soát các khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành của ngành điện, trong đó có 6 dự án nêu trong kết luận thanh tra để có hướng xử lý. Từ bấy đến nay đã 6 tháng chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính cho biết Bộ đã chủ trì rà soát xong chưa và kết quả có phát hiện được thêm khoản nào mà khi bất hợp lý của ENV đã đưa vào giá điện không và quan điểm xử lý, thời hạn xử lý vấn đề này. Đồng thời chúng tôi cũng xin gửi chất vấn này đến Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Xin hết.

 

Lê Thị Công - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Theo kế hoạch năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành số chi trả nợ công lên đến 208.883 tỷ đồng, chiếm gần 21% tổng chi, tương ứng 26,7% tổng thu cân đối ngân sách theo dự toán năm 2014. Trong khi đó, số chi thường xuyên dự toán năm 2014 lên đến 704.400 tỷ đồng xấp xỉ 90% tổng thu cân đối dự toán, phần còn lại 10%, tương đương 78 nghìn tỷ đồng, làm sao đủ trả nợ, chưa kể còn phải dành một 163 nghìn tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển. Trong khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách thấp, xuất khẩu không thuận lợi, nợ công rơi vào tình trạng vay để trả nợ và mối lo lớn nhất là khả năng trả nợ. Nhưng theo Báo cáo của Bộ Tài chính, nợ công vẫn trong ngưỡng đảm bảo an toàn. Xin Bộ trưởng cho biết nợ công có thực sự an toàn không, giải pháp nào để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia? Xin cám ơn Bộ trưởng.

 

Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin gửi đến Bộ trưởng 2 câu hỏi sau đây:

Một, theo Báo cáo của Chính phủ nợ công đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 bằng 53,4% GDP. Tuy nhiên, qua phương tiện thông tin đại chúng, còn nhiều ý kiến khác nhau về tăng tỷ lệ này, trong đó có ý kiến cho rằng chưa tính hết phần vốn vay của doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ bảo lãnh. Đề nghị Bộ trưởng cho biết đến nay tổng số nợ mà Chính phủ vay để cho vay lại và bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước là bao nhiêu? Có những khoản vay nào Chính phủ bảo lãnh vay, nhưng khi đáo hạn, doanh nghiệp nhà nước không trả được, Chính phủ phải trả nợ thay hay vay đảo nợ không? Dự kiến tình hình sắp đến như thế nào?

Câu hỏi thứ hai, đề nghị Bộ trưởng cho biết cụ thể về các khoản nợ của Vinashin, Vinalines mà Chính phủ cho vay hoặc bảo lãnh vay đã và đang đáo hạn phải trả. Chính phủ có trả nợ thay không hoặc bảo lãnh vay đáo hạn? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

 

Trương Văn Vở - Đồng Nai

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin phép được gửi đến Bộ trưởng 2 vấn đề:

Một, tôi đồng tình với Báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá trong chiến lược dài hạn và chương trình nợ công trong trung hạn thì nợ công đang ở mức an toàn nhưng điều đáng lo là chậm giải ngân vốn đầu tư cả ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ diễn ra khá thường xuyên, dự án đầu tư dở dang không đồng bộ, kém hiệu quả, lãng phí vẫn chậm  khắc phục. Đề nghị Bộ trưởng cho biết vì sao chưa cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn lực đầu tư công cho phát triển theo vùng kinh tế thay vì vùng hành chính địa phương. Phải nói là hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối tại các địa phương như Đồng Nai trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã quá tải nhưng gặp khó về cân đối nguồn lực. Vì sao chưa xây dựng hệ thống tiêu chí xác định đánh giá hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư công cũng như tiết kiệm chi tiêu để dự phòng cho tình huống bất ổn đặc biệt là tình hình biển Đông hiện nay. Đề nghị Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết giải pháp cụ thể thời gian tới như thế nào?

Hai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất kiên quyết với lộ trình cụ thể đến năm 2015 về cổ phần hóa thoái vốn ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước bằng một cảnh báo rất mạnh mẽ, anh nào không làm nhường chỗ cho người khác, nhưng đến nay vẫn chậm. Đề nghị Bộ trưởng cho biết vì sao chưa tham mưu cho Chính phủ giải pháp chế tài cần thiết để xử lý trách nhiệm cá nhân ở từng doanh nghiệp, từng cơ quan quản lý nhà nước còn chần chừ, do dự trong tổ chức thực hiện? Xin cảm ơn Bộ trưởng.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Thưa Quốc hội,

Bây giờ có 5 đại biểu đặt câu hỏi, 11 câu hỏi. Tôi xin đề nghị Bộ trưởng, đối với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Cao Sơn vấn đề gian lận thương mại, vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi có giàn khoan 981. Hai vấn đề này không gắn với chủ đề chúng ta đặt ra cho nên Bộ trưởng có thể trả lời bằng văn bản. Xin Bộ trưởng trả lời tại hội trường câu hỏi đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những câu hỏi khác. Xin mời Bộ trưởng trả lời.

 

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Kính thưa Quốc hội,

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Cao Sơn, tỉnh Hòa Bình tình hình chi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 26 của Trung ương. Như các đồng chí đã biết, theo Nghị quyết 26 từ 2008 đến 2013, hàng năm ngân sách nhà nước đều tập trung bố trí cho nông nghiệp, nông thôn với tổng mức khoảng từ 32,8% đến 41,8% tổng chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này. Năm 2014 trong dự toán bố trí 41,7% tổng chi ngân sách nhà nước. Tổng kinh phí bố trí 6 năm qua gần 2 triệu tỷ đồng, chiếm bình quân 38% tổng chi ngân sách nhà nước, bao gồm cả trái phiếu Chính phủ. Ở đây chúng ta tập trung bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, môi trường nông thôn, chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở 63 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, chương trình 135, chương trình bảo vệ phát triển rừng, vv, với tổng kinh phí theo thống kê của chúng tôi như thế.

Với ưu tiên bố trí như trên, tăng bình quân mỗi năm là 21% và tốc độ tăng bố trí cho nông nghiệp, nông thôn tăng 21% hàng năm cao hơn tốc độ tăng của thu ngân sách nhà nước. Tốc độ thu ngân sách nhà nước mấy năm vừa qua bình quân là 16,6%. Đến năm 2014 chi cho nông nghiệp, nông thôn gấp 3,2 lần so với năm 2008, riêng chi đầu tư và phát triển của 2009-2013 tăng 2,62 lần so với 5 năm trước. Như vậy chúng tôi đánh giá tuy nhu cầu còn rất lớn so với khả năng đáp ứng nhưng việc bố trí ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn cơ  bản đã đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết Trung ương là 5 năm sau cao hơn 2 lần 5 năm trước. Việc này báo cáo Quốc hội chúng tôi đã có số liệu và đánh giá rất kỹ.

Bên cạnh đó, để khuyến khích, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 210 năm 2013 để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và  các chính sách khuyến khích này đã ưu đãi về đất đai, hỗ trợ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường và hỗ trợ áp dụng khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp và các giải pháp tiếp theo. Chúng tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp quy mới, cần thiết để tạo môi trường minh bạch cho đầu tư và điều chỉnh cơ chế, chính sách đầu tư, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Vừa qua, chúng ta điều chỉnh một bước, thực hiện phân cấp và lồng ghép các chương trình, dự án trên các địa bàn. Năm vừa qua, Chính phủ đã báo cáo và chúng ta có một bước lồng ghép các chương trình, mục tiêu, chương trình cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt đồng bào vùng sâu, vùng xa đã lồng ghép các chương trình, chính sách, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia. Những việc này đã bắt đầu và tiếp tục nghiên cứu để làm mạnh hơn, rõ hơn, để bên dưới các địa phương khi thực hiện dễ hơn.

Yêu cầu các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách cho địa phương, cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao trình độ cán bộ ở cơ sở, đảm bảo tính ổn định của cán bộ. Đây cũng là vấn đề rất lớn, chúng tôi cho rằng trình độ cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa cũng là một việc rất hệ trọng. Chúng ta đầu tư các chương trình, dự án vào nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phân cấp mạnh với nhiều chương trình, dự án. Nhưng nếu không được đào tạo, không được nâng cao năng lực, không được bố trí cán bộ hợp lý thì ảnh hưởng rất lớn đến đồng tiền  đầu tư vào và ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào.

Báo cáo với đại biểu Nguyễn Cao Sơn tỉnh Hòa Bình về nông nghiệp, nông thôn thì chúng tôi xin báo cáo với đại biểu chúng ta đã bố trí như thế. Tuy chưa đáp ứng được theo yêu cầu cho nông nghiệp, nông thôn nhưng theo yêu cầu của nghị quyết thì đã bố trí được ngân sách trong 5 năm, vừa qua đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Hai câu của đại biểu Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch gợi ý trả lời bằng văn bản, chúng tôi xin trả lời bằng văn bản về việc hỗ trợ nông nghiệp.

Đại biểu Lê Thị Nga có hỏi 3 câu, chúng tôi xin báo cáo với đại biểu và Quốc hội như sau:

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về thanh tra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đúng là Thủ tướng Chính phủ có giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối  hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng rà soát chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của ngành điện, hướng dẫn cụ thể theo báo cáo của Thủ tướng. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Xây dựng chúng tôi đã có Văn bản số 6692 ngày 22/5/2014 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung cơ bản như sau:

Về chi phí khấu hao của nhà khách chuyên gia, nhà quản lý vận hành và sửa chữa điện, nhà ở trực tiếp cho người lao động tại các nhà máy điện chúng tôi đề nghị hướng dẫn đi vào chi phí sản xuất kinh doanh của điện. Trường hợp nhà ở trực tiếp cho người lao động có thu tiền thuê thì số tiền thu được hoạch toán giảm chi phí giá thành của điện, đấy là ý thứ nhất.

Thứ hai, chi phí khấu hao của nhà đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư, cao tầng và công trình khác EVN cho các hộ gia đình cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy điện thuê sử dụng thì không được hoạch toán đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh của điện. EVN phải chịu xác định đơn giá cho thuê nhà theo đúng quy định, nguyên tắc, đảm bảo phù hợp với chi phí khấu hao để thu hồi vốn. Ý thứ hai là cho thuê phải không được hoạch toán vào giá thành điện và phải thu hồi, EVN hoạch toán riêng khoản thu hồi này.

Thứ ba, chi phí đầu tư công trình phục vụ cho mục đích phúc lợi như nhà trẻ, bể bơi, sân tenis thì EVN và đơn vị thành viên sử dụng quỹ phúc lợi hoặc có nguồn tài trợ hợp pháp khác để xử lý chi phí đầu tư các công trình này, không được tính khấu hao để đưa vào giá thành của điện.

Thứ tư, chúng tôi đề nghị EVN phải xây dựng quy chế, sử dụng nhà khách, nhà ở trong khu nhà quản lý vận hành, trong đó quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, bố trí nhà ở đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Báo cáo với đại biểu Lê Thị Nga thanh tra của EVN đã có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, chắc là tới đây Thủ tướng sẽ có chỉ đạo tiếp theo chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tiếp.

Câu thứ hai của đại biểu Lê Thị Nga hỏi về Nghị định 84 loanh quanh luẩn quẩn và rất lâu, trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, báo cáo với đại biểu và các đồng chí, chúng tôi cho rằng Nghị định 84 vừa qua trong điều hành cơ bản có thể nói đáp ứng được yêu cầu. Chúng ta đề cao tinh thần điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và nếu các đại biểu Quốc hội theo dõi trong 1 năm gần đây, việc điều hành xăng dầu cơ bản theo thị trường, rất thường xuyên. Chúng tôi cho rằng đến bây giờ nhân dân cả nước, các cơ quan đơn vị cũng đã quen với giá xăng dầu thường xuyên lên xuống, đó là điểm rất quan trọng và chúng tôi cho điều hành rất quan trọng. Chúng ta tránh điều hành, rút kinh nghiệm có những lúc giật cục vì kiềm chế lạm phát, đáng nhẽ giá xăng tăng lên chúng ta cứ giảm, giữ ở giá thấp nên khi thả ra là giật cục, tăng giá rất cao, như thế tự dưng tạo động lực lan tỏa là lạm phát. Nhưng điều hành vừa qua rất thường xuyên theo Nghị định 84, nên cũng tránh gây cú sốc về giá cả và từ đó tránh tác động đến kinh tế vĩ mô, đến lạm phát.

Thứ hai trong Nghị định 84 nói về quỹ bình ổn giá, khi tôi làm Tổng Kiểm toán nhà nước có một cuộc kiểm toán chuyên đề về quỹ bình ổn giá và chúng tôi đánh giá rất cao quỹ bình ổn giá, ngoài việc điều tiết ổn định bình giá, nó như một van để điều hành xử lý khi giá xăng dầu lên cao hoặc xuống thấp. Bản chất người tiêu dùng vẫn phải trả đủ giá theo giá thị trường nhưng để tránh cú sốc cho nền kinh tế, cho việc lạm phát thì đã dùng van này, rất quan trọng. Báo cáo với Quốc hội trong năm 2013, 5 tháng đầu năm 2014 gần như sử dụng triệt để van này, hơn 10  lần tăng giá, năm nay 11-12 lần nhưng lần nào cũng sử dụng van này. Thứ hai là lợi nhuận định mức của doanh nghiệp cũng được xử lý triệt để. Quan trọng là làm sao điều hành uyển chuyển, trong quá trình điều hành công khai và minh bạch.

Thưa Quốc hội từ quý III năm ngoái chúng tôi đã công khai ngoài việc báo cáo Quốc hội định kỳ về tình hình bình ổn giá xăng dầu, chúng tôi đã công khai thường xuyên hàng quý tình hình trích lập, quản lý, sử dụng và số dư đầu kỳ, cuối kỳ của quỹ bình ổn giá xăng dầu trên trang Web của Bộ Tài chính.

Từ năm nay chúng tôi tiếp tục công khai tiếp việc giá cơ sở và việc cách tính giá cơ sở của xăng dầu, chúng tôi cho rằng cách điều hành như thế rất uyển chuyển và rất tốt. Tuy nhiên trong quá trình vận hành đúng là có những việc chúng tôi cho rằng cần phải đẩy mạnh hơn theo lộ trình điều hành giá thị trường thì việc sửa Nghị định 84 cũng là điều cần thiết. Vừa qua việc này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công thương làm chủ trì, Bộ Tài chính tham gia phối hợp sửa Nghị định 84. Gần đây nhất ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì nghe lại Nghị định 84 này sửa đổi và Thủ tướng đã có kết luận, chúng tôi sẽ cùng với Bộ Công thương tiến hành chỉnh sửa lần cuối lấy lại ý kiến thành viên Chính phủ, chúng tôi nghĩ trong thời gian rất ngắn nữa thì nghị định sửa đổi Nghị định 84 sẽ được ban hành. Trong đó điều quan trọng nhất là giúp ngắn chu kỳ đánh giá cơ sở, càng ngắn càng sát thị trường, ngày xưa mình tính 30 ngày, bây giờ chúng tôi đề xuất 15 ngày giữa hai lần tăng giá, ngày xưa 15 ngày, bây giờ chúng tôi đề xuất 10 ngày, càng ngắn, càng sát với giá thị trường diễn biến hàng ngày, chúng tôi cho rằng việc này rất quan trọng,

Chúng ta mạnh dạn, mạnh nữa còn phải cho doanh nghiệp tự định giá trên cơ sở hướng dẫn của nhà nước, chúng ta hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thì tốt hơn, vừa rồi chúng ta vẫn còn đang rụt rè, hai bộ vẫn còn phải can thiệp vào việc này, tức là công bố định giá từng thời điểm, chúng tôi cho rằng cần thiết phải mạnh hơn nữa và giá mà điều hành hàng ngày còn tốt hơn 10 ngày mới điều chỉnh 1 lần, tốt hơn 15 ngày mới điều chỉnh 1 lần. Chúng tôi cho điều này rất quan trọng và kiến nghị với Thủ tướng là cần mạnh dạn hơn trong vấn đề xử lý việc này. Chúng tôi thấy sau đây Văn phòng Chính phủ sẽ lấy ý kiến lại các thành viên Chính phủ, chúng tôi nghĩ nghị định này sớm được ban hành.

Còn tại sao chuyển việc điều hành giá thường xuyên từ Bộ Tài chính hiện nay đang làm chủ trì sang Bộ Công thương làm chủ trì. Đây là câu chuyện cũng là bình thường ở chỗ Luật giá quy định như thế là Bộ Tài chính quản lý nhà nước về giá, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra. Các bộ quản lý ngành sẽ điều hành về giá cụ thể theo phân công của Chính phủ, như thế việc chuyển điều hành giá thường xuyên từ Bộ Tài chính sang Bộ công thương cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Bộ Tài chính với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, chúng tôi vẫn thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và trong quá trình điều hành thì vẫn xong hành, thay vì trước kia Bộ Tài chính chủ trì thì bây giờ Bộ Công thương chủ trì.

Trong một lần điều hành Bộ Tài chính sẽ tham gia với Bộ Công thương để Bộ Công thương ra công bố. Báo cáo với Quốc hội chúng tôi cho như thế vẫn là minh bạch, minh bạch ở đây còn là vấn đề, báo cáo Quốc hội câu chuyện về giá xăng dầu rất nhiều chuyện mà chúng ta cũng phải suy nghĩ, nghiên cứu một cách tổng thể để điều hành làm sao cho nó trúng, nó đúng và phải mềm dẻo theo cơ chế thị trường. Câu chuyện các chi phí của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng là câu chuyện chúng ta phải bàn. Nhưng giữa chi phí của nó với xăng dầu theo giá thị trường là hai câu chuyện có quan hệ với nhau, nhưng phần nào đó cũng có vai trò độc lập với nhau.

Báo cáo Quốc hội chi phí của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước rất nhiều vấn đề và gắn liền với quá trình phát triển của đất nước mình, lúc lên nó cũng lên, lúc xuống là cũng xuống, lúc mình mở cửa đổi mới thì doanh nghiệp cũng phải đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, cải cách doanh nghiệp để làm sao nâng cao hiệu quả. Trong thời gian vừa qua chính vì như thế nên trong điều hành chúng tôi khi ra những giá tối đa của từng đợt, từng đợt thế này thì đã xuất hiện các yếu tố cạnh tranh trên thị trường xăng dầu.

Báo cáo Quốc hội có những đợt hầu như không có doanh nghiệp lấy theo giá tối đa chúng ta đưa ra mà đều lấy thấp hơn và có doanh nghiệp cũng thấp hơn nữa, tức là không thuộc vùng mặt bằng, như vậy đã xuất hiện yếu tố cạnh trạnh trên thị trường xăng dầu và nếu càng cạnh tranh thì người tiêu dùng càng được hưởng lợi chính là nhân dân, là doanh nghiệp của chúng ta được hưởng lợi.

Tôi cho rằng chúng ta điều hành thị trường nhưng cùng với nó là sắp xếp đổi mới để tạo chi phí thấp cho doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp cạnh tranh nhau trên cơ sở giá thị trường thì họ có thể cạnh tranh nhau giá thấp hơn, người tiêu dùng được hưởng lợi hơn.

Báo cáo với Quốc hội và các đồng chí về Nghị định 54 chúng tôi xin báo cáo với Quốc hội như thế và chúng tôi nghĩ việc cần phải nghiên cứu một cách tổng thể kỹ lưỡng để sửa Nghi định 54 là điều cần thiết nhưng chúng tôi vẫn cho càng đưa ra quy định mềm dẻo để điều hành sát với thị trường và mềm dẻo với thị trường, tiếp cận với thị trường, với giá thị trường thì càng tốt.

Với tình thần như vậy, tôi nghĩ trong thời gian tháng này tháng sau Nghị định 54, sau khi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ, ngành thì chúng tôi sẽ cùng với Bộ Công thương tiếp tục hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ ký nghị định này.

Câu hỏi của đại biểu Lê Thị Nga, đoàn Thái Nguyên về yếu kém trong quản lý tạm nhập tái xuất xăng dầu và trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, trước hết chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến của đại biểu. Chúng tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và mặt trận xăng dầu là mặt trận rất nóng bỏng. Lát nữa tôi sẽ báo cáo luôn việc tại sao chúng ta xử lý truy thu việc tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp đầu mối năm 2012 mà vừa qua trên Vietnamnet có bài đề nghị Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chúng tôi sẽ báo cáo luôn, vì đây là việc rất hệ trọng, chúng ta thực hiện đến đích rồi, Bộ Tài chính đã nhiều lần gặp hiệp hội, nhưng quay đi quay lại các đồng chí lại thắc mắc như thế.

Chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến của đại biểu và cho đây là chỗ dựa rất vững chắc để chúng tôi vững tâm trong thời gian vừa qua cũng như thời gian tiếp theo trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại, chỉ đạo cơ quan hải quan, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm việc này và có kết quả cụ thể. Hải quan đã lập 3 chuyên án, bắt khởi tố và chuyển cơ quan chức năng điều tra tiếp tục 3 chuyên án về xăng dầu, 2 vụ án trên vùng biển Nam Định và Thanh Hóa, một vụ trên tuyến đường bộ của Cao Bằng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu hàng không Việt Nam Vinaco. Kết quả đấu tranh phát hiện đã bắt giữ được 3.500 tấn xăng dầu, giá trị vi phạm khoảng 70 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố chuyển cơ quan công an cả 3 vụ và riêng cơ quan công an cũng đã khởi tố 18 bị can. Trong vụ bắt ở vùng biển Nam Định, Thanh Hóa, lực lượng chống buôn lậu của hải quan với lực lượng công an đã phối hợp rất chặt chẽ. Chúng tôi báo cáo với Quốc hội là anh em phải làm những biện pháp rất nghiệp vụ, ngay những người làm chống lậu trong hải quan, trong việc này có những người phụ trách địa bàn cũng không được biết. Anh em làm rất nghiệp vụ thì mới bắt được và đã khởi tố.

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã kiến nghị với Quốc hội sửa đổi Luật quản lý thuế. Theo đó đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất nói chung và mặt hàng tạm nhập, tái xuất xăng, dầu nói riêng phải nộp thuế trước khi làm thủ tục tạm nhập. Trường hợp chưa nộp được thuế thì phải có bảo lãnh của ngân hàng thì mới cho tạm nhập. Ở đây, chúng ta quay lại câu chuyện, tức là phải nộp thuế trước thì mới cho tạm nhập sau. Luật này Quốc hội đã thông qua.

Thứ ba, chúng tôi cho rằng tiếp tục tăng cường công tác của hải quan. Một mặt chúng ta tạo thuận lợi về thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hải quan. Chúng tôi ban hành Thông tư số 139 năm 2013 quy định về thủ tục hải quan đối với xăng, dầu nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập, tái xuất. Quy định chế độ, trách nhiệm và nội dung quản lý, kiểm tra đối với hàng tạm nhập, tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để tình trạng tạm nhập, tái xuất xăng, dầu như các năm qua được giám sát, kiểm tra đầy đủ hơn trước năm 2012 và tăng cường quản lý đối với trường hợp xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển, tàu bay chạy trên tuyến quốc tế xuất cảnh. Đây là mảng đã được quy định, trong đó chúng tôi quy định rõ thương nhân phải khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức sử dụng đối với xăng, dầu sử dụng chặng nội địa, định mức khối lượng xăng, dầu chạy tuyến quốc tế hành trình bày, lượng xăng, dầu dự kiến sử dụng v.v... Vấn đề này, báo cáo đại biểu Lê Thị Nga và Quốc hội về mặt thể chế đã được tăng cường một bước, về mặt tổ chức chỉ đạo chúng tôi cho rằng đã được tăng cường, chỉ đạo hơn và bằng chứng đã có những kết quả cụ thể.

Thứ tư, về thuế tạm nhập, tái xuất của xăng, dầu mà Hiệp hội xăng, dầu có ý kiến, vấn đề này không phải hôm nay, trước đó tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp doanh nghiệp chúng tôi dự thì Hiệp hội xăng, dầu cũng đã có ý kiến về việc này nhưng chúng tôi cho rằng căn cứ vào pháp luật:

Thứ nhất là căn cứ vào Nghị định 154, Điều 9, trong đó quy định trường hợp thay đổi loại hình xuất khẩu, nhập khẩu được thay tờ khai hải quan khác, ở đây chỉ là thủ tục. Trên cơ sở Nghị định 154, Bộ Tài chính có Thông tư 194 quy định "trường hợp hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất hết, doanh nghiệp đề nghị được chuyển tiêu thụ nội địa thì phải có văn bản gửi cơ quan hải quan. Chi cục hải quan lên làm thủ tục hải quan tạm nhập, giải quyết thủ tục nhập khẩu và thanh khoản tờ khai hải quan không đăng ký tờ khai hải quan mới, doanh nghiệp chỉ khai và nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng nếu có theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp thuế, phạt chậm nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn của Điều 18, hàng hóa tạm nhập, chuyển tiêu thụ nội địa phải tuân thủ chính sách thuế, chính sách quản lý nhập khẩ như hàng hóa nhập khẩu theo loại hình kinh doanh."

Tại Thông tư 194, do cải cách thủ tục hải quan có quy định không đăng ký tờ khai mới nhưng doanh nghiệp vẫn phải có văn bản gửi cơ quan hải quan. Ở đây ý chúng tôi muốn nói là cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế, cơ quan hải quan thay mặt cho nhà nước phải có trách nhiệm thu thuế, nhà nước không từ bỏ quyền thu thuế. Quy định như thế còn thủ tục hành chính mình đơn giản đi, đơn giản đi không có nghĩa là doanh nghiệp không phải kê khai về thuế, đơn giản thủ tục về tờ khai hải quan nhưng khai thuế là doanh nghiệp phải khai. Hải quan có trách nhiệm về thu thuế, anh không khai thì yêu cầu phải khai để nộp để truy thu.

Tóm lại, việc liên quan đến truy thu thuế ở đây có ý là việc không yêu cầu đăng ký tờ khai mới thực  hiện theo hướng dẫn cải cách thủ tục hành chính nhưng doanh nghiệp phải kê khai thuế, phải thực hiện nộp thuế, nhà nước không từ bỏ quyền thu thuế. Hàng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của loại hình nhập khẩu và cơ quan  hải quan có trách nhiệm thu đủ thế. Ở đây có vấn đề đặt ra tại sao Bộ Tài chính lại ban hành Công văn 17060, ý kiến của doanh nghiệp nói công văn này cao hơn thông tư, có phải hay không thì tại công văn này chúng tôi xem lại chính là công văn yêu cầu tờ khai hải quan theo quy định của Điều 9, ở đây là biện pháp chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ hải quan nhắc các cơ quan hải quan phải làm việc này và việc này phù hợp với pháp luật của Việt Nam cũng như chuẩn mực thông lệ quốc tế, ở đây là chuẩn mực số 4.1 của Công ước Kyoto về đơn giản hóa thủ tục hải quan, mà hải quan Việt Nam là thành viên tham gia. Khắc phục tình trạng trên thì Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 1/7/2013 đã bổ sung quy định đối với kinh doanh tạm nhập tái xuất phải nộp thuế ngay khi tạm nhập, chúng tôi cũng đã có Thông tư số 128 để sửa thay thế Thông tư 194.

Đại biểu Lê Thị Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi nợ công có an toàn không, đảm bảo mức an toàn như thế nào và giải pháp. Báo cáo với Quốc hội, theo số lượng tuyệt đối của nợ công trong những năm gần đây đều có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, đánh giá tính bền vững của nợ công và an toàn của danh mục nợ công thì cần tính đến các yếu tố cơ cấu nợ công và khả năng trả nợ, đây là hai yếu tố rất quan trọng. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố này thì nợ công của Việt Nam vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, thấp hơn các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ phê chuẩn, bao gồm chỉ tiêu tỷ lệ nợ công trên GDP, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trên tổng thu ngân sách hàng năm, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trên tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

 Chúng tôi xin báo cáo, thứ nhất về chỉ tiêu nợ công trên GDP, tỷ lệ này thay đổi không nhiều qua các năm, năm 2010 là 51,7%, năm 2011 là 50,1%, năm 2012 là 50,8%, năm 2013 là 53,4% kể cả số hôm qua Quốc hội đã biểu quyết chuyển nợ hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2012 vào trong bội chi, trước ta để nợ, nợ năm 2012 cộng với 2011 là  33 ngàn tỷ, trong đó có 19.600 tỷ của năm 2012 Quốc hội biểu quyết thông qua về quyết toán chì Quốc hội đưa tăng vào bội chi cho nên bội chi 2012 hôm qua Quốc hội đưa lên 5,36% của năm 2012, như thế chúng tôi cho cũng đúng, minh bạch, đằng nào số nợ hoàn thuế giá trị gia tăng ta cũng phải vay thì đưa vào bội chi thì minh bạch và theo dõi dễ, còn trước để ngoài. Chúng tôi cho điều đó rất tốt và tỷ lệ này nằm trong ngưỡng Quốc hội cho phép 65%.

Riêng nợ Chính phủ hiện nay 41,5% thấp hơn chỉ tiêu 55% Quốc hội cho phép. Chúng tôi cho rằng cùng với tăng trưởng GDP ở mức trung bình trong những năm tới kết hợp với việc kiểm sát chặt chẽ tính bền vững và khả năng trả nợ sẽ tiếp tục duy trì.

Ý thứ hai, thời điểm trả nợ, đây là việc rất quan trong, thời điểm chúng ta cũng bị trùng lặp theo cơ cấu nợ công hiện nay có khoảng 50% nợ nước ngoài, nợ vay ODA lãi xuất thấp, thời hạn còn lại phải trả nợ khoảng 14 - 15 năm, việc này còn dài dài, xấp xỉ 50%, còn lại huy động trong nước bằng trái phiếu Chính phủ và các khoản vay khác. Thời hạn của chúng ta trong điều kiện những năm vừa qua kinh tế khó khăn, huy động khó khăn, cho nên thời hạn huy động rất ngắn 2 năm, 3 năm, 5 năm. Vừa qua chúng tôi đã huy động 5 năm, 10 năm, có cả đến 15 năm nhưng số lượng rất ít, cơ cấu nợ công này rất quan trọng, đặc biệt trong nước khoảng 30% huy động trong nước ở thời gian phải trả nợ trong vòng 1 đến 3 năm. Đây là vấn đề cần phải bàn, phải tính, vấn đề rất quang trọng, rất hệ trọng và việc này đã báo cáo với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ cần phải có giải pháp để cơ cấu lại nợ công và từng bước. Trong thực tế từ cuối năm 2013 đầu năm 2014 chúng tôi đã có những bước cho phát hành trái phiếu Chính phủ số lượng trái phiếu Chính phủ phát hành thời hạn 5 năm, 10 năm so với năm trước đã lớn hơn, tăng dần tỷ trọng này lên.

Thứ ba, các chỉ tiêu quan trọng khác là thời điểm cuối năm 2013 tỷ lệ trả nợ của Chính phủ trên tổng thu ngân sách thì trong Báo cáo chúng tôi phân tích, nếu tổng số thì nó vượt ngưỡng 25%, nhưng phân tích sâu thì trong này có khoảng trên 10% là số chúng ta vay đảo nợ, cho nên tính đúng mà vay đảo nợ thì không làm phát sinh thêm nghĩa vụ nợ. Do vậy, nếu trừ nghĩa vụ vay đảo nợ thì chúng ta vẫn nằm ở mức khoảng 20-21%, dưới mức 25%. Đây là việc đặt ra với việc điều hành trong thời gian tới trong vấn đề bố trí ngân sách để trả nợ huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nước để phục vụ cho đầu tư, phát triển thì phải tính đến đoạn dài hạn hơn trong điều kiện hiện nay kinh tế của chúng ta đã khởi sắc, nhưng còn khó khăn. Trong điều kiện thị trường tài chính  có bước khởi sắc, nhưng phải thấy quy mô rất nhỏ và đánh giá của chúng tôi, nếu loại trừ yếu tố vay đảo nợ trong nghĩa vụ nợ phải trả từng năm từ nay đến 2016, 2017, 2018 thì nghĩa vụ trả nợ đều nằm ở dưới 25% là nằm trong giới hạn cho phép của Quốc hội và trong chiến lược nợ công của Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Vấn đề đặt ra là phải huy động được vốn để vừa phục vụ cho phát triển mới, vừa phục vụ cho vay đảo nợ, nghĩa là thời gian tiếp theo sau đây phải dài hạn so với hiện nay và những năm trước. Chỗ này rất quan trọng, các đại biểu Quốc hội nhìn thấy sốt ruột là rất đúng, nhưng nếu loại trừ vay đáo nợ thì vẫn nằm trong ngưỡng 20, 21% nhỏ hơn 25%. Vay đảo nợ không làm phát sinh thêm nghĩa vụ nợ mới, chỗ này có ý như thế, chúng tôi phải phân tích rất kỹ, phân tích rất sâu và nó tăng nhanh trong thời gian vừa qua thì các đồng chí thấy ngoài vấn đề huy động để cho đầu tư phát triển, huy động tăng bội chi, huy động một phần nữa đáo nợ thì đúng là tăng về số tuyệt đối nhưng số tương đối, báo cáo Quốc hội như thế.

Chúng tôi cũng thấy quán triệt tinh thần điều hành thận trọng, nhận thức đầy đủ các yếu tố rủi ro trong vay nợ, Bộ Tài chính đã thường xuyên đánh giá danh mục nợ công không chỉ trên phương diện số tuyệt đối mà  kể cả số tương đối tỷ trọng so với GDP và các chỉ tiêu đánh giá an toàn khác như đã báo cáo bên trên. Việc đánh giá này đúng với quy định của Luật quản lý nợ công đã báo cáo với Quốc hội, trong thời gian tới chúng tôi  xin báo cáo với Quốc hội một số giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục đánh giá định kỳ về tình hình nợ công, về nợ công có tính vay nợ của doanh nghiệp nhà nước không, hiện nay theo quy định của Luật nợ công, nợ công bao gồm nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Phần doanh nghiệp nhà nước kể cả doanh nghiệp thành phần kinh tế khác, bây giờ không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay không nhà nước, nếu được Chính phủ bảo lãnh thì phần Chính phủ bảo lãnh được tính trong nợ công. Chúng ta phải nói tinh thần như thế, bây giờ chỉ có doanh nghiệp nhà nước không thì cũng không phải. Thực tế vừa qua chúng ta đã bảo lãnh cho cả doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước. Theo Nghị định Chính phủ là bảo lãnh theo ngành nghề.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Đồng chí nói thế, tức là con số nợ công mà Bộ Tài chính đưa ra công bố tính cả phần bảo lãnh của Chính phủ.

Đại biểu hỏi thêm vay để đảo nợ, tức là vay để trả nợ đến hạn thì tác động đến nợ công thế nào.

 

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Báo cáo Chủ tịch và báo cáo Quốc hội như trên tôi đã trình bày. Vay đảo nợ nếu không phát sinh nghĩa vụ nợ mới, có khi chúng ta còn vay được nợ mới mà lãi suất thấp hơn thì nợ công không bị ảnh hưởng. Đảo nợ tức là không phát sinh nghĩa vụ nợ mới, như trên tôi đã báo cáo không phát sinh nghĩa vụ trả nợ thì nhìn chung không ảnh hưởng đến nợ công. Vấn đề ở đây làm sao chúng ta phải huy động được vốn trong thời gian tới có thời hạn huy động dài hơn thời hạn hiện nay. Chúng tôi thấy đây là một trong những giải pháp chúng ta phải tái cơ cấu lại nợ công, cùng với các giải pháp khác có tác dụng quản lý thì giải pháp tái cơ cấu nợ công rất quan trọng.

Còn về giải pháp, chúng tôi tiếp tục đánh giá lại nợ công, thứ hai là khẩn trương rà soát, thực hiện phân kỳ đầu tư với chương trình, dự án như có đại biểu đã nêu vay về quản lý không được, kém hiệu quả cũng là vấn đề đại sự. Vay nhưng quản lý đồng tiền vay trong nước và nước ngoài là vấn đề đại sự liên quan đến rất nhiều ngành nhiều cấp. Đây là câu chuyện chúng ta phải tiếp tục cùng với nó là phòng ngừa, chống lãng phí, dàn trải, đặc biệt là các khoản vay, phải tăng cường quản lý tiền vay gắn với các chương trình, dự án cụ thể.

Thứ ba là kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát và quản lý Chính phủ, ở đây cũng có vấn đề phải tính toán lại các hạn mức Chính phủ hàng năm. Hàng năm Bộ Tài chính có báo cáo với Chính phủ hạn mức bảo lãnh, Thủ tướng đã phê duyệt thì tiến hành theo cái đó, chỉ xem xét cấp bảo lãnh vay trong nước đối với những dự án cấp bách, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bảo lãnh.

Thứ tư, trong quá trình điều hành chủ động giảm dần bội chi qua điều hành ngân sách và hạn chế tối đa việc tạm ứng ngân sách và kiên quyết thu hồi các khoản ứng trước đây. Đây cũng là câu chuyện nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thứ năm, thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu, thị trường trái phiếu rất mới, quy mô năm nay 5 tháng đầu năm đã huy động được trên 150 ngàn tỷ, nhưng vướng là thời hạn huy động, thời hạn vay rất ngắn, có cái 1 năm, có cái 3 năm, có cái 5 năm, có cái 10 năm, dồn cục vào năm 2016-2017 vào trả nợ. Điều này sẽ phải xử lý trong thời gian tới tức là đáo nợ mà đáo nợ thì không làm tăng nghĩa vụ của nhà nước và cũng không làm tăng nợ công. Cùng với nó sẽ tiến hành tái cơ cấu nợ công.

 

Quốc hội nghỉ giải lao.

 

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Về ý kiến của đại biểu Huỳnh Nghĩa - Đà Nẵng, số liệu nợ cho vay lại là bao nhiêu, báo cáo với đại biểu số liệu nợ cho vay lại hiện nay chiếm khoảng 6,9% GDP, số cụ thể năm 2014 rút vốn của nước ngoài, của Chính phủ là 96.000 tỷ đồng và cho vay lại khoảng 60.000 tỷ. Năm 2013 dư nợ nước ngoài của Chính phủ là 760.000 tỷ, trong đó số dư cho vay lại là 266.000 tỷ đến cuối năm 2013.

Về số nợ Vinashin, Vinaline, như trên chúng tôi đã báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội về nợ công, phạm vi nợ công, ở đây kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả quốc gia phát triển khi cần thiết cũng can thiệp vào xử lý tài chính của doanh nghiệp lớn. Ví dụ như ngàn hàng Hoàng đế Scotlen tại Anh hay công ty ôtô Gineran môtô tại Mỹ Chính phủ cũng can thiệp vào nợ khi cần thiết.

Đối với Việt Nam, Chính phủ đã cấp bảo lãnh Chính phủ để phát hành trái phiếu tái cơ cấu lại nợ của Vinashin, trên cơ sở nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp lý về cấp và quản lý bảo lãnh nợ Chính phủ.

Việc xử lý nợ cũng chỉ trong giới hạn phạm vi của công ty mẹ của tập đoàn Vinashin và 8 công ty con giữ lại. Số liệu nợ cũng đã được rà soát đối chiếu  kỹ lưỡng và kết quả xử lý là giảm tới 70% nghĩa vụ nợ của Vinashin, xin báo cáo với các đại biểu như vậy, về cụ thể nếu đại biểu cần chúng tôi sẽ có trao đổi chi tiết với đại biểu.

Câu hỏi của đại biểu Trương Văn Vở của Đồng Nai, về tiêu chí phân bổ vốn cho vùng kinh tế trọng điểm. Thực ra hiện nay chúng ta đã có tiêu chí, tiêu chí này nằm ở trong tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư. Trong đó tính điểm và có bố trí ưu tiên thêm cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm ba vùng và các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tiêu chí khác vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo.

Về tiêu chí đánh giá đầu tư công, thực ra đầu tư đánh giá hiệu quả hay không hiệu quả trước hết nằm ở dự án, hiệu quả hay không hiệu quả; Thứ hai theo phân công của Chính phủ về quản lý đầu tư giao cho Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, chúng tôi là cơ quan phối hợp, có gì xin đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh sẽ báo cáo thêm về việc này.

Về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại sao chậm, vì sao chưa xử lý những người có trách nhiệm? Báo cáo với đại biểu, trách nhiệm của Bộ Tài chính theo phân công của Chính phủ là quản lý nhà nước về tài chính, trong lĩnh vực cổ phần hóa thì cũng tương tự như thế. Chúng tôi đã nghiên cứu và trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý có liên quan, trước kia về cổ phần hóa là Nghị định 59, sau này có Nghị định 189 sửa đổi, bổ sung những vướng mắc của Nghị định 59.

Thứ hai chúng tôi đã tham mưu Chính phủ ra Nghị quyết 15 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước đồng thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06 về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Vừa qua chúng tôi cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể hóa Nghị quyết 15. Như vậy về cơ bản văn bản pháp lý để tiến hành cổ phần hóa và các giải pháp đẩy mạnh cơ bản đã đầy đủ. Nhưng ở đây có vấn đề theo phân công của Chính phủ thì các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc này cùng với các Chủ tịch các công ty, hội đồng thành viên. Trong quá trình thực hiện tùy thuộc rất nhiều vào người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương.

Vừa qua trong hội nghị đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, có những bộ, ngành rất tiêu biểu, đã phối hợp với Bộ Tài chính rất chặt chẽ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chúng tôi với Bộ Giao thông vận tải hai bộ trưởng giao kèo với nhau là 6 tháng gặp nhau một lần, có lần gặp nhau Bộ Giao thông vận tải đưa ra mấy chục kiến nghị, cơ bản những kiến nghị đó trong phạm vi thẩm quyền đều được giải quyết ngay lập tức. Cùng với sự quyết liệt của người đứng đầu ngành như thế, tiến trình cổ phần hóa như Bộ Giao thông vận tải  thời gian qua rất nhanh. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tương tự như thế, do trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong vấn đề tái cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đến nay về phía trách nhiệm của Bộ Tài chính là xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực này cơ bản đã đầy đủ. Chúng tôi cho rằng các vướng mắc lâu nay các nghị định, các văn bản hướng dẫn cũng đã cơ bản giải quyết hết nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện theo phân của của Chính phủ như thế. Chúng tôi qua thời gian ngắn theo dõi, kinh nghiệm rút ra là sự phối hợp, sự vào cuộc thật sự của những người đứng đầu rất quan trọng.

Về chế tài, trong Nghị quyết của Chính phủ, trong Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rất rõ chế tài, trách nhiệm đối với người đứng đầu không thực hiện đúng lộ trình, đúng kế hoạch cổ phần hóa, không thực hiện đúng lộ trình, đúng kế hoạch thoái vốn, phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Chính phủ. Về trách nhiệm của Bộ Tài chính cơ bản là như thế, chúng tôi sẽ cùng với các ngành, các địa phương để tiếp tục đôn đốc và tổng hợp tình  hình theo phân công của Chính phủ để báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Câu hỏi của đại biểu Trương Văn Vở, tiêu chí đánh giá muốn mời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói thêm lộ trình cổ phần hóa thì lộ trình chung là 2015 nhưng lộ trình của mỗi tập đoàn, mỗi tổng công ty, mỗi doanh nghiệp đều có những bản duyệt riêng. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính lộ trình ấy đang triển khai thuận lợi, tuy rằng rất căng thẳng nhưng cũng có thể thực hiện được.

Đại biểu Lê Thị Nga muốn hỏi lại, trước đó tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể nói thêm, trả lời thêm, bổ sung thêm, Bộ Công thương nói thêm về Nghị định 84. Nói tóm lại là cơ chế điều hành giá xăng, dầu và giá điện để rõ thêm điểm đó, có sửa 184 hay không, đồng chí cho thêm ý kiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thêm ý kiến về tiêu chí đánh giá hiệu quả ngân sách nhà nước, nói rộng hơn là đầu tư công đối với các vùng, các dự án, các chương trình mình đánh giá hiệu quả thế nào, có tiêu chí không. Trước khi đồng chí Lê Thị Nga hỏi tiếp, xin mời Bộ Công thương, đồng chí Vũ Huy Hoàng sẽ báo cáo, giải trình thêm.

 

Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương

Kính thưa Quốc hội,

Theo sự cho phép và gợi ý của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, chúng tôi xin được trình bày với Quốc hội 2 nội dung.

Một là xung quanh việc sửa đổi và thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng, dầu.

Thứ hai, liên quan đến vấn đề điện, ở đây chủ yếu là việc thực hiện kết luận thanh tra của thanh tra Chính phủ đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Trước hết, tôi hết sức cảm ơn và trân trọng ý kiến của đại biểu Lê Thị Nga vấn đề về xăng, dầu nói chung, trong đó có vấn đề về Nghị định 84 nói riêng đã được đại biểu Lê Thị Nga hỏi một số lần, kể cả tại các kỳ họp trước, chúng tôi đã có dịp báo cáo, hôm nay Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trình bày rất chi tiết, tôi xin báo cáo thêm. Trên thực tế, Nghị định 84 trong thời gian vừa qua vận hành mang lại nhiều kết quả, trong đó kết quả lớn nhất là đã tạo tiền đề thuận lợi để chúng ta thực hiện được chủ trương là giá thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo Nghị định 84 còn một số phát sinh thấy rằng cần phải xem xét để điều chỉnh, bổ sung.

Một, trong những nội dung quan trọng đó là làm sao cơ chế điều hành kinh doanh xăng, dầu bám sát với tín hiệu của thị trường hơn.

Hhai, tạo thuận lợi cho quá trình cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Vì thế thời gian vừa qua được Chính phủ phân công, chúng tôi làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, các ngành nghiên cứu và báo cáo với Chính phủ. Đây là vấn đề liên quan đến toàn dân, các bộ, các ngành trong công tác tham mưu rất cẩn trọng và đặc biệt chỉ đạo của các đồng chí Phó Thủ tướng, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ thấy cần phải xem xét toàn diện các vấn đề để khi chúng ta sửa đổi nghị định này thì nó thực sự đi vào cuộc sống và nó khắc phục được những bất cập của Nghị định 84. Xung quanh một số bất cập có 3 nội dung chính.

Một là phải bám sát hơn diễn biến của thị trường xăng, dầu thế giới  mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nêu, ví dụ như tần xuất điều chỉnh, thời gian tính giá cơ sở, bây giờ phải ngắn hơn để cho bám sát với diễn biến thị trường thế giới.

Thứ hai, tạo thêm điều kiện cho hoạt động kinh doanh xăng dầu cạnh tranh hơn trong sự quản lý của nhà nước, thêm nhiều đầu mối về kinh doanh xăng dầu, tránh độc quyền. Hiện nay chúng ta mới có cơ chế doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổng đại lý và đại lý bán lẻ chưa đủ những hình thức để tạo thêm cơ chế cạnh tranh, cho nên cần phải thiết kế một mạng lưới phân phối rộng khắp hơn và tạo điều kiện để cho người dân có thể tham gia vào kinh doanh. Trong thiết kế có tính đến phương thức mua đứt, bán đoạn đối với những thương nhân có điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Thứ ba, vấn đề sử dụng một cách hiệu quả hơn quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cuối cùng xuất hiện một vấn đề mới đó là nhiên liệu sinh học. Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã triển khai xây dựng một số nhà máy sản xuất cồn Ethanol từ sắn, từ mía, từ ngô và đây chính là một nguồn nhiên liệu sạch và khi pha trộn với sản phẩm xăng với một tỷ lệ nhất định thì vẫn đảm bảo được chất lượng của xăng và đồng thời có thể giảm được giá thành của xăng và hạn chế đến môi trường. Vì đây nội dung hết sức mới, cho nên trong nghiên cứu mất thời gian, tuy nhiên với tư cách được Chính phủ giao là đầu mối, chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội về việc chậm ban hành nghị định này và cũng xin hứa với Quốc hội sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét tờ trình gần đây nhất của các bộ, ngành mà Bộ Công thương làm đầu mối sẽ cố gắng để trong thời gian sớm nhất có thể ban hành nghị định thay thế Nghị định 84 đáp ứng được các yêu cầu.

Thứ hai, đại biểu Lê Thị Nga có nói tại sao chuyển việc điều hành giá xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công thương.

Chúng tôi xin báo cáo Quốc hội, bản thân Bộ Công thương chúng tôi cũng không muốn việc điều chỉnh này, chúng tôi muốn đề xuất với Chính phủ duy trì việc Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì việc điều hành giá và Bộ Công thương là phối hợp như hiện hành.

Tôi xin báo cáo thêm với Quốc hội, thật ra Bộ Tài chính hiện nay cũng không phải là cơ quan quyết định giá xăng dầu mà chỉ là tổ trưởng tổ về điều hành giá xăng dầu và tổ này là tổ liên ngành của Bộ Tài chính và Bộ Công thương, có nghĩa là nếu Bộ công thương không đồng ý, nhất trí thì Bộ Tài chính phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để quyết định việc điều chỉnh giá. Ngược lại nếu đổi vai Bộ Công thương làm đầu mối và Bộ Tài chính phối hợp, Bộ Tài chính không đồng ý thì Bộ Công thương cũng phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ chế liên ngành, không phải một bộ quyết định được. Tuy nhiên chúng tôi chấp hành quyết định của Chính phủ, nếu phân công chúng tôi làm đầu mối trong điều hành giá thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính.

Thứ ba, vấn đề minh bạch hóa, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nêu rất rõ về phía Bộ Tài chính. Bộ Công thương cũng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua liên tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải công khai, minh bạch hoạt động của mình, không phải chỉ công khai, minh bạch giá xăng dầu mà kể cả các hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thậm chí tiền lương của cán bộ công chức doanh nghiệp xăng dầu cũng phải được công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó ngày 23/4 vừa qua chúng tôi đã ban hành văn bản số 11 về nội dung công khai, minh bạch đối với giá điện và giá xăng dầu, phạm vi rộng hơn phần công khai, minh bạch của Bộ Tài chính. Cái này công khai trên các trang web của các doanh nghiệp xăng dầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Bộ Công thương, tôi cũng đã có dịp báo cáo với cử tri cả nước tại chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên Đài truyền hình Việt Nam vào ngày 11/5 vừa qua.

Vấn đề thanh tra điện, tôi cũng đã có dịp được giải trình với Quốc hội và xin được báo cáo thêm một lần nữa, thanh tra Chính phủ có kết luận đối với 6 dự án điện, trong đó có nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. 6 dự án này qua kiểm tra chỉ có nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 có xây dựng bể bơi và biệt thự, còn 5 nhà máy khác không có bể bơi và biệt thự. Ô Môn 1 vì sao có bể bơi và biệt thự, vì đây là công trình sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản và xây dựng ở một  địa bàn cách xa trung tâm thành phố Cần Thơ, cho nên phải xây dựng những cơ sở này trước hết để phục vụ chuyên gia Nhật Bản, sau này khi hết thời gian xây dựng và bảo hành thì cơ sở đó sẽ chuyển giao cho phía Việt Nam, còn lại 5 nhà máy kia không có những hạng mục biệt thự  hay bể bơi. 6 dự án này chỉ riêng có dự án Phú Mỹ 1 được xây dựng từ lâu rồi có tính vào giá thành điện, nhưng tính thì không nhiều 1 năm chỉ 1-3 tỷ đồng trên tổng số chi phí điện hàng nghìn tỷ đồng, còn lại 5 nhà máy chưa hề tính vào giá thành điện, phần khấu hao của các công trình này, chính vấn đề này đang chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và giao cho Bộ Tài chính chủ trì. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giải thích rất rõ, chưa tính vào giá thành điện.

Theo tôi thường các công trình xây dựng, nhất là công trình ở xa, vùng sâu, công trình quy mô đầu tư lớn bao giờ chúng ta cũng quan tâm đến nhà ở cho công nhân. Việc xây dựng khu nhà ở trong đó kèm theo cả những thiết chế văn hóa là điều chúng tôi nghĩ rằng rất phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để chúng ta thu hút lao động và đáp ứng cho người lao động yên tâm làm việc. Còn việc hoạch toán cái đó vào khâu nào, hiện nay một số trong dự án này Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện thu tiền thuê của cán bộ, công nhân mà không lấy từ chi phí giá thành điện. Sắp tới đây Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính và liên bộ chúng tôi chấp hành. Hiện nay chưa có tính gì vào giá thành điện. Đấy là vấn đề xin báo cáo thêm với Quốc hội về điện như vậy. Xin hết.

 

Lê Thị Nga - Thái Nguyên

Tôi thấy trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính khá tốt, đi thẳng vào các vấn đề. Nhưng có một điểm tôi trao đổi thêm, đó là việc chuyển quyền điều hành giá xăng dầu về hoàn toàn cho Bộ Công thương. Tôi cũng rất cảm ơn Bộ trưởng Hoàng đã trả lời thêm. Lý do vì sao tôi nói là chuyển cái này hoàn toàn cho Bộ Công thương nó không khách quan ở chỗ:

Thứ nhất, Bộ Công thương là cơ quan chủ quản của Petrolimex, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chiếm thị phần rất lớn.

Thứ hai, Bộ Công thương là cơ quan chủ quản, chủ của cơ quan quản lý cạnh tranh, trong đó có xử lý cạnh tranh về các doanh nghiệp xăng dầu.

Thứ ba, là cơ quan quản lý thị trường, trong đó quản lý thị trường về xăng dầu.

Thứ tư, nay lại toàn quyền điều hành giá, nói toàn quyền một cách tương đối như Bộ trưởng Hoàng đã nói. Chúng tôi rất thông cảm với những ai được giao nhiệm vụ mà thẩm quyền này có sự xung đột về trách nhiệm và về quyền thì sẽ khó đảm bảo khách quan. Chúng tôi đề nghị Chính phủ rất thận trọng khi xem xét vấn đề này.

Một điểm thứ hai về Nghị định 84, chúng tôi rất thông cảm ghi nhận những tích cực của Bộ trưởng Bộ Công thương và các bộ. Chúng tôi cho rằng vấn đề khó thì ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, chúng ta cẩn trọng những ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công thương. Tuy nhiên từ cẩn trọng gì cũng phải có thời hạn. Trong ba năm mà không sửa được một nghị định thì rất khó khăn trong thực tế điều hành. Chúng tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ xem xét và sớm ban hành Nghị định thay thế này.

Điểm cuối cùng là qua trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương về điện, Bộ Tài chính về điện và qua kết luận thanh tra Chính phủ, chúng tôi muốn qua Bộ trưởng Bộ Công thương là cơ quan chủ quản của EVN, qua Bộ trưởng Bộ Tài chính là cơ quan quản lý của nhà nước giám sát về tài chính, xin gửi tới EVN, một tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước là cử tri và đại biểu Quốc hội rất mong muốn EVN gương mẫu và đi đầu trong chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ cương tài chính công khai, minh bạch trong cách tính giá điện để làm gương cho các doanh nghiệp khác.

Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Theo như trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng  tất cả các hạng mục sử dụng này cho đến nay chưa tính vào giá thành nên cũng phải khẳng định lại như vậy để đồng bào cử tri cả nước rõ, trước tính vào giá thành, có nghĩa là không tính vào giá điện, còn hoạch toán một vài bể bơi hay nhà ở công nhân hay khu sinh hoạt thể thao tập thể của công nhân thì sẽ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

 

Lê Như Tiến - Quảng Trị

Thưa Bộ trưởng, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó nêu rõ khả năng hụt thu khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả thu năm 2013 lại vượt 6.000 tỷ đồng so với dự toán và tăng 31,2 nghìn tỷ đồng so với báo cáo trước Quốc hội. Xin Bộ trưởng cho biết đây là thành tích hay thiếu sót, nguyên nhân và giải pháp để công tác xây dựng dự toán thu sát với thực tế?

Hai, qua một năm được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Tài chính chèo lái con thuyền ngân sách quốc gia trong thời kỳ đầy khó khăn, tân Bộ trưởng đã tiếp thu hoặc tự mình rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá nào từ các vị Bộ trưởng tiền nhiệm để đề ra hệ thống giải pháp mạnh mang tính đột phá, đảm bảo ngân sách cho nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới và để khắc phục cho được căn bệnh "tam nợ cố hữu", đó là nợ công, nợ đọng thuế và nợ bình ổn giá. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

 

Trần Văn Minh - Quảng Ninh

Kính thưa Chủ tọa,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi đã nghiên cứu Báo cáo số 48 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, vẫn có vài nội dung xin Bộ trưởng chia sẻ.

Một là chiến lược tài chính đến năm 2020 có đặt ra bội chi ngân sách nhà nước phải giảm dần đến năm 2015 khoảng 4,5% GDP. Tuy nhiên, thực tế các năm vừa qua đều ở mức cao hơn 5% GDP. Bên cạnh đó, bội chi không chỉ dành cho đầu tư mà còn để trả nợ đã tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh tài chính quốc gia và an toàn nợ công. Xin Bộ trưởng cho biết khả năng hiện thực hóa chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đặt ra. Nếu khó khăn thì định hướng bội chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới như thế nào và giải pháp thực hiện.

Hai, công tác quản lý thu thuế hiện nay còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho cân đối ngân sách và thực hiện nhiệm vụ chi. Năm 2012 hầu hết các tổ chức, cá nhân được kiểm toán, thanh tra đều kê khai chưa đầy đủ các khoản nộp ngân sách nhà nước và tình trạng nợ đọng thuế còn lớn. Theo Báo cáo kiểm toán 2012 có trên 55 nghìn tỷ nợ đọng, tăng cao so với năm 2011 và đến 31 tháng 12 năm 2013 nợ đọng thuế lại tiếp tục tăng 23,9% so với 31 tháng 12 năm 2012. Tôi chia sẻ với thực tế, thời gian gần đây doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế nên ảnh hưởng đến kết quả thu. Tuy nhiên, tình hình này đã kéo dài vài năm và năm nào đề ra giải pháp khắc phục. Vậy xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân chính ở đâu và Bộ trưởng có giải pháp đặc biệt nào để sớm khắc phục tình trạng này một cách có hiệu quả.

Nội dung cuối cùng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều tồn tại và việc thực hiện Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ chưa được nghiêm như vẫn còn việc điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư khi chưa đảm bảo cân đối vốn, số công trình, dự án chậm tiến độ có xu hướng tăng, nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành lớn. Tôi đề nghị Bộ trưởng có sự chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quốc hội rõ thêm tình hình này, có thể sớm khắc phục căn bệnh kinh niên trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để nâng cao hiệu quả đầu tư công được không, có giảm nhanh được nợ đọng xây dựng cơ bản không khi đây là một giải pháp hết sức thiết thực giúp cho doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay. Xin cám ơn Quốc hội, cảm ơn bộ trưởng.

 

Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng.

Tôi có 2 câu hỏi dành cho Bộ trưởng nhưng một câu đã trùng với một đại biểu trước và Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng nên tôi không nhắc lại.

Tôi chỉ xin hỏi Bộ trưởng một câu vừa qua Bộ Tài chính đã có những giải pháp rất kịp thời để bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu, đặc biệt là quy định trần giá sữa là một giải pháp rất đúng và mang lại lợi ích cho đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề quản lý giá thuốc chữa bệnh vốn là một mặt hàng thiết yếu, nói là thiết yếu, bởi vì 90 triệu dân ai cũng phải dùng đến thuốc chữa bệnh thì lại bị buông lỏng, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, khó khăn cho người dân trong khi lượng thuốc tiêu thụ trên thị trường do hệ thống nhà thuốc tư nhân phân phối chiếm 65-70%.

Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ làm gì và phối hợp như thế nào để quản lý được giá thuốc thời gian tới. Tôi cũng xin chuyển câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Y tế. Xin cám ơn Quốc hội, cảm ơn Bộ trưởng.

 

Nguyễn Thanh Thủy - Hậu Giang

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng.

Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước rất bức xúc trước tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá, gian lận thương mại, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với số lượng lớn, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Cử tri đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ trưởng khi để xảy ra những sai phạm trên.

Cử tri đặt vấn đề có hay không sự tiếp tay, bao che những sai phạm trên từ chính một số cán bộ  các ngành liên quan cụ thể như ngành thuế và ngành hải quan. Nếu có thì Bộ trưởng đã xử lý như thế nào, cần giải pháp đột phá gì để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trên trong thời gian tới? Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

 

Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng

Kính thưa Quốc hội,

Tôi dự kiến có 3 câu hỏi nhưng có 2 câu hỏi đã trùng. Một câu hỏi Nghị định 84 trùng với đại biểu Nga, một câu hỏi về nợ công đã trùng với hai đại biểu khác và hai Bộ trưởng trả lời khá đầy đủ tôi không hỏi lại. Tôi xin hỏi Bộ trưởng một câu hỏi nhỏ:

Đầu thời kỳ ổn định ngân sách chu kỳ 5 năm trong năm 2011 Bộ Tài chính đã cân đối các khoản thu thuế từ hàng nông sản gồm trà, cà phê, rau, hoa v.v... để chi ngân sách trên các địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Ngày 18/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209 có  hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, những sản phẩm trên không phải nộp thuế. Chính vì vậy nó đã giảm thu ngân sách cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, riêng tỉnh Lâm Đồng sẽ hụt thu 530 tỷ đồng. Vì vậy ngân sách của địa phương hiện nay rất khó khăn, vậy xin hỏi Bộ trưởng bộ đã tham mưu cho Chính phủ để giải quyết vấn đề hụt thu ngân sách cho các tỉnh Tây Nguyên  nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng như thế nào. Hai là thời gian nào Bộ Tài chính có thể chuyển tiền về cho các địa phương để cân đối phần hụt thu ngân sách do chính sách miễn giảm nêu trên. Xin  hết, xin cảm ơn Bộ trưởng.

 

Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Về ý kiến của đại biểu Lê Như Tiến, Quảng Trị.

Thứ nhất, về nguyên nhân và bài học rút ra từ năm 2013 báo cáo lúc đầu thì hụt thu sau đó thì vượt thu. Tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã báo cáo ước hụt thu ngân sách theo dự toán là 25,5 tỷ đồng và hụt cân đối là 63.000 tỷ, đánh giá lúc đó là vào tháng 7, tháng 8 năm 2013. Cũng tại thời điểm tháng 6 chúng ta thu ngân sách mới được có 66%, 6 tháng chúng ta mới thu được 43% và 9 tháng chúng ta mới thu được 66%, xuất phát từ tình hình như thế chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ đánh giá là có hụt thu cả năm dự toán khoảng 25.000 tỷ và hụt cân đối khoảng 63.000 tỷ. Nhưng đến cuối năm chúng ta báo cáo là vượt thu 0,7%, tuy nhiên không kể số ghi thu, ghi chi, chúng ta vẫn hụt 7,7 ngàn tỷ đồng và khoảng 1% so với dự toán, ngày hôm kia Quốc hội mới thông qua phương án cân đối ngân sách 2013 đã thể hiện rõ việc này và trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua một loạt các nghị quyết để đảm bảo cân đối ngân sách 2013 và chúng tôi đã tổ chức thực hiện. Ví dụ, Chính phủ dự kiến thu 6000-9000 cổ tức của doanh nghiệp nhà nước năm 2013, thực tế chúng ta thu được thêm 6000.

Thứ hai là thu thêm được phần lợi nhuận sau thuế của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thì chúng ta thu thêm được 23 ngàn, 2 khoản này tăng thêm được 29 ngàn so với dự toán ban đầu, đầu năm không có. Thứ hai là thu các khoản phát sinh sau như chênh lệch trái phiếu Chính phủ là 1 nghìn tỷ, phạt phạm vi hành chính về an toàn giao thông của 6 tháng cuối năm theo Luật xử lý vi phạm hành chính là hơn 2.700 tỷ.

Thứ ba, cùng với sự khởi sắc về kinh tế 6 tháng cuối năm 2013 toàn ngành tài chính đã phối hợp với các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp ủy chính quyền các địa phương, chúng ta tập trung quyết liệt vào thanh tra, kiểm tra để chống thất thu và thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế trong năm đã tiến hành thanh tra 64.700 doanh nghiệp và tăng so với năm 2012, qua thanh tra đã quyết định thu thêm 13.600 tỷ và thực tế đến cuối năm thu được 9.700 tỷ. Cơ quan hải quan đã thanh tra 2300 doanh nghiệp sau thông quan và quyết định thu thêm 1600 tỷ.

Thứ tư, việc chúng ta vào quyết liệt như thế cùng với nó thì trong 6 tháng, chúng tôi tiến hành thanh tra, kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Qua thanh tra, kiểm tra như thế thì các tỉnh Tây Nguyên 6 tháng cuối năm bình quân mỗi tháng giảm hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 90 tỷ đồng, các tỉnh Tây Nam Bộ giảm hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 100 tỷ đồng/tháng, nhưng số thu lại tăng lên. Qua đây chống được thất thu, thất thoát, đẩy được thu ngân sách lên. Các nguyên nhân như thế đến cuối năm thì kết quả của chúng ta thực hiện được như thế, chúng ta báo cáo kể cả số ghi thu, ghi chi tăng 0,7%. Nếu trừ số ghi thu, ghi chi chúng ta còn thiếu mất 7.700 tỷ.

Về nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân thứ nhất, việc Chính phủ báo cáo và được Quốc hội thông qua chúng ta thu tăng được một số khoản ngoài dự toán đầu năm cũng là một nguyên nhân xấp xỉ 30.000 tỷ.

Thứ hai, dự báo của chúng ta trong những năm vừa qua đúng là căn bệnh rất kinh niên nhưng trong điều kiện diễn biến kinh tế rất bất thường thì dự báo của chúng ta càng khó khăn.

Thứ ba, khâu lập dự toán, dự toán 2013 khi mà chúng ta lập và được giao thì cao hơn so với thực tế thực hiện năm 2012 khoảng 20%. Năm 2012 chúng ta tăng trưởng kinh tế 5,2 xấp xỉ 5,3 và lạm phát khoảng 6,81 thì nếu tính theo công thức chúng ta thu tăng so với thực tế thực hiện khoảng 10 - 12% và điểm lại như thế hoàn toàn phù hợp. Nhưng chúng ta đưa ra tăng lên đến 20% so với thực tế thực hiện là một điều quá với khả năng kinh tế, quá với khả năng, đây là nguyên nhân khách quan mà cũng do dự báo.

Về năng lực cán bộ cũng là vấn đề chúng tôi thấy cần phải tiếp tục tập trung vào để nâng cao năng lực. Để nâng cao chất lượng dự báo thì giải pháp chúng tôi đưa ra tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ, ban hành sửa đổi, bổ sung các chính sách và cần được tính toán cụ thể hơn, kể cả ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của kế hoạch kinh tế, tài chính.

Thứ hai, cần phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung  hơn, thống nhất hơn để phản ánh diễn biến kinh tế, việc này rất nhiều yếu tố. Về thu ngân sách thực ra phản ảnh tình hình sức khỏe của nền kinh tế, kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều yếu tố bất thường, rất lớn và kể cả những năm 2014, 4 tháng đầu năm chúng ta đã thu được xấp xỉ 46% dự toán, tức là cao hơn 6 tháng năm ngoái, mà 6 tháng năm ngoái được 43%. Chúng tôi đang đánh giá rất tốt nhưng tháng 5 khi diễn biến sự cố xảy ra thì thu tháng 5 cũng bị giảm đi so với bình quân 4 tháng, những yếu tố bất thường như thế rất khó trong dự báo.

Thứ ba, nghiên cứu đổi mới phương pháp xây dựng dự toán thu thuế hiện nay, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo thu ngân sách, rất nhiều giải pháp nhưng báo cáo với đại biểu Tiến cơ bản là các giải pháp như thế đã và đang tiến hành, triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ hơn, cần nâng cao chất lượng hơn.

Về kinh nghiệm, thứ nhất rất truyền thống là ngành tài chính đoàn kết, các đồng chí vào ngay cổng thì có ba chữ "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết", ở giữa có "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ra cổng ngoài là "thành công, thành công, đại thành công", đây là bài học rất tốt mà về Bộ tài chính chúng tôi cảm nhận được ngay điều này, rất thấm thía.

Thứ hai là làm tài chính tôi cho trung thực rất quan trọng, tình hình như thế nào báo cáo như thế, tình hình thế nào đề xuất giải pháp như thế. Hôm nay cũng báo cáo lại với Quốc hội, năm ngoái khó như thế, chúng tôi công nhận có đề xuất tạm dừng lương 100 ngàn/tháng/người của những người đang đi làm, hôm nay cũng xin báo cáo lại chúng tôi không đề xuất những người nghỉ hưu, những người chính sách, mà đề xuất những người đang đi làm thì cũng giảm được mỗi năm khoảng 40 ngàn tỷ. Đợt vừa qua Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, rất nhiều đại biểu Quốc hội nói phải thắt lưng buộc bụng để phục vụ các mục tiêu dài hạn hơn, những mục tiêu cấp bách hơn, chúng tôi rất tán thành và thấy Quốc hội rất chia sẻ tình hình hiện nay.

Thứ ba là phải làm tốt hơn việc phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền các địa phương. Tài chính là ngành dọc, xuống đến cấp huyện nhưng cấp ủy chính quyền địa phương mà ngoài cuộc thì thất bại. Năm 2013 khó như thế, nhưng chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí ở địa phương sau khi chúng tôi sơ kết 6 tháng, có thư gửi tới các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tất cả các tỉnh đều có nghị quyết và ở đây có những vị đại biểu Quốc hội là chủ tịch tỉnh rất quyết liệt trong vấn đề đôn đốc thu. Thực chất theo phân cấp nếu không có thu thì không có chi ngay tại địa phương mình, chúng ta có điều hòa giữa địa phương giàu và địa phương nghèo, có điều tiết về trung ương, nhưng từng địa phương không đề cao trách nhiệm của mình thì bản thân phần cân đối hụt thu rất khó khăn cho ngân sách Trung ương. Các đồng chí vào cuộc đẩy lên được thì Trung ương cũng đỡ và bản thân các đồng chí có tiền tiêu ngay, chúng tôi thấy việc rất tốt. Cầu thị lắng nghe, chọn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo.

Cuối cùng, cũng phải công khai, minh bạch và gắn với thông tin tuyên truyền, truyền thông chính sách, các chủ trương của bộ, của Chính phủ, chúng tôi cho rằng tuy thời gian rất ngắn nhưng cũng cảm nhận được và chúng tôi thấy những bài học rất quý báu và rất tự hào của ngành tài chính.

Ý kiến của đại biểu Trần Văn Minh đoàn Quảng Ninh về chiến lược tài chính, giảm bội chi, theo chiến lược giảm xuống 4,5, các năm vừa qua đều cao hơn, bội chi đầu tư để trả nợ v.v... chúng tôi thấy mục tiêu của chúng ta đặt ra là 4,5% bội chi vào năm 2015 và đến năm 2020 khoảng 4%. Tuy nhiên, những năm qua có thể nói kinh tế rất khó khăn và yêu cầu chi tiêu của chúng ta rất lớn, đặc biệt là chi tiêu cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chi tiêu cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong khi kinh tế khó khăn, khả năng huy động từ ngân sách rất khó khăn, chúng ta phải tăng bội chi, điều này Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội và Quốc hội cũng đã thông qua.  Chúng tôi cho là tăng bội chi để đáp ứng các yêu cầu cấp bách, chúng ta vừa tính cho dài hạn nhưng cũng đang lo những việc trước mắt để lo lâu dài.

Năm 2012, khi quyết toán chúng ta đã nâng bội chi lên 5,36, năm 2013 là chúng ta cũng đã quyết định 5,3 và năm 2014 Quốc hội cũng cho phép là 5,3 và chúng ta đang điều hành theo bội chi 5,3 trong điều kiện kinh tế khó khăn, trong khả năng huy động vào ngân sách khó khăn. Trong những năm tới chúng tôi cho rằng trên tinh thần như thế phải tiếp tục thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu thường xuyên. Nâng cao hiệu quả chi tiêu là yêu cầu rất cấp bách để dành tiền, làm sao chúng ta điều hành giảm bội chi, dành tiền để phục vụ việc đầu tư phát triển, phục vụ xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Đây là vấn đề rất cấp bách, chưa cần dành tiền để đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chúng tôi báo cáo với Quốc hội tinh thần như thế, tinh thần bội chi như thế và phương hướng như thế. Giải pháp đầu tiên chúng tôi đề nghị thắt chặt chi tiêu, quản lý thu, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính. Đấy là những vấn đề chúng ta phải tiếp tục làm mạnh hơn và cũng xin đề nghị với Quốc hội ủng hộ và giám sát chặt chẽ việc này.

Quản lý thuế khó khăn, nợ thuế lớn, nợ công tăng cao, như trên chúng tôi đã báo cáo với đại biểu thì năm 2013 là năm chúng tôi tập trung vào xử lý việc chống thất thu thất thoát, qua thanh tra, kiểm tra Tây Nguyên, Tây Nam Bộ giảm được hoàn thuế như thế là đúng và qua đó đã chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra trên 50 hồ sơ vi phạm. Trong 6 tháng cuối năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 vụ và bắt hơn 20 đối tượng liên quan đến hoàn thuế.

Phía ngành tài chính chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý một số cán bộ có liên quan đến việc lỏng lẻo trong vấn đề hoàn thuế, cảnh cáo, khiển trách v.v...

Về ý kiến của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương về giá thuốc, tôi rất cảm ơn đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã động viên tài chính vừa qua tham gia điều hành một số giá cả tương đối tốt và ổn định.

Về giá thuốc, đây là vấn đề rất lớn và nhạy cảm. Theo quy định của Luật dược hiện hành thì giao cho bộ chủ trì cùng với Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Theo quy định của Chính phủ, Nghị định số 63 về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế thì cũng giao Bộ Y tế chủ trì việc này, quản lý nhà nước về giá thuốc.

Theo Điều 8 của Luật giá, Bộ Tài chính quản lý nhà nước về giá. Chúng tôi nghiên cứu ban hành thể chế, chính sách như trên đã báo cáo rồi phối hợp với các bộ, ngành để tham gia về định giá, điều hành giá như giá xăng, dầu, than, điện, thuốc hiện nay. Thực tế, Bộ Y tế đang là cơ quan tổ chức phát hồ sơ, kê khai giá thuốc, hướng dẫn đấu thầu mua thuốc v.v... Bộ Tài chính đã có Thông tư liên tịch với Bộ Y tế về đấu thầu giá thuốc. Gần đây nhất tại phiên họp Chính phủ tháng 3 chuyên đề về pháp luật, khi Chính phủ bàn về Luật dược đã giao Bộ Y tế chủ trì về định giá thuốc, Bộ Tài chính quản lý nhà nước về giá thuốc, văn bản hướng dẫn, kiểm tra phối hợp. Tinh thần như kiểu giá xăng, dầu, xin báo cáo với đại biểu Nguyễn Sỹ Cương như thế, bây giờ thuốc nhạy cảm, phức tạp, chúng ta ra hàng thuốc, họ bảo bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, chỉ có y tế mới biết được thành phần thuốc, nguồn gốc thuốc. Bộ Tài chính theo phân công hiện nay của Chính phủ thì báo cáo với đại biểu như vậy.

Ý kiến của đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, đoàn Hậu Giang: Trách nhiệm về sai phạm trong thuế và các cán bộ thuế, hải quan xử lý thế nào? Như trên, chúng tôi đã báo cáo là qua thanh tra, kiểm tra của Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, chúng tôi đã tiến hành thanh tra và kết luận, chúng tôi đã xử lý rất nghiêm khắc với những cán bộ trong ngành. Cụ thể đã xử lý cảnh cáo 4 công chức, gồm Chi cục trưởng và Phó Cục thuế huyện An Phú, đội phó, đội trưởng đội khai thuế trước bạ, tin học v.v... xử lý, khiển trách 2 cán bộ công chức. Qua việc làm thanh tra, kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan thuế ở những địa bàn được thanh tra, kiểm tra phát hiện thấy sai phạm thì phải kiểm điểm và trong việc này bộ chỉ đạo rất sâu sát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý. Ở đây chúng tôi xử lý hành chính, khiển trách, cảnh cáo.

Giải pháp, như trên chúng tôi đã báo cáo sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thể chế, nâng cao năng lực cán bộ, kết hợp với luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, chúng tôi đang làm việc này tương đối mạnh mẽ.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) hỏi bất cập trong thuế giá trị gia tăng trong Nghị định 209 và Thông tư 219. Việc này đúng là trước ngày 1/1/2014, sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, hàng nông, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt, bán ra, sản phẩm này trước đó không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng bán ra ở khâu kinh doanh thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%. Lợi dụng việc này, một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại mua hàng nông sản của nông dân không phải chịu thuế giá trị gia tăng, sau đó mua đi bán lại lòng vòng, mua bán hóa đơn để hưởng lợi từ việc hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện ra việc này và cùng với việc xử lý cán bộ, giảm hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước, Bộ Tài chính đã kiến nghị với Chính phủ ban hành Nghị định 209 ngày 18/12 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Trong đó quy định các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng, sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn đối với các sản phẩm như mủ cao su, sản phẩm xơ dừa, các sản phẩm từ chè, gỗ tròn, dăm gỗ, tăm tre, vv. Trong quá trình xây dựng dự toán 2014 từ tháng 7, tháng 8 năm 2013 chưa tính đến chuyện này.

Thực tế ngay từ tháng 3, tháng 4 năm 2014, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác làm việc với các địa phương để đánh giá tình hình hụt thu của các địa phương có các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, thủy sản. Về tổng thể thì hụt thu ở địa phương nhưng về trung ương lại không phải chi hoàn thuế giá trị gia tăng. Chúng tôi đã làm việc với các địa phương và xác định tổng số các địa phương có thể hụt thu. Chúng tôi khảo sát 15 địa phương lớn, các địa phương ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và các địa phương khác, tổng số các địa phương có thể hụt đến 8.000 tỷ năm nay, các địa phương hụt nhưng thực chất Trung ương không phải chi  hoàn thuế này ra. Chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chúng tôi đề nghị Thủ tướng cho phép phương án xử lý cho các địa phương là giao cho Bộ Tài chính căn cứ vào văn bản đề nghị của các địa phương và dự kiến số giảm thu ngân sách địa phương, bộ sẽ chủ động tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, cuối năm tổng  hợp sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xử lý.

Thực tế, trong thời gian vừa qua chúng tôi đã xử lý cho Bình Phước, Đồng Tháp và Cà Mau. Chúng tôi tiếp tục theo dõi cùng với các địa phương để xử lý kịp thời đảm bảo cho các địa phương có đủ kinh phí chi tiêu theo dự toán.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Bộ trưởng nói như thế tức là đại biểu Nguyễn Bá Thuyền có thể yên tâm, kỳ ổn định ngân sách tính chính sách thuế giá trị gia tăng cũ so với số thu ngân sách bây giờ, so với chính sách thuế giá trị gia tăng mới hụt thì sẽ được bù, báo cáo với Thủ tướng đưa vào ngân sách hàng năm để cân đối lại cho tỉnh. Tất cả các tỉnh khác xảy ra đều ở trong tình hình chung như vậy. Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời như thế đồng chí Thuyền yên tâm rồi.

Tôi xin mời đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời mấy phút liên quan tới tiêu chí hiệu quả đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời mấy phút liên quan đến phối hợp với Bộ Tài chính để quản lý giá thuốc. Bà con cũng như đại biểu rất lo lắng về tình hình giá thuốc bây giờ cũng đang bất kham. Sau đó các vị đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi.

 

Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kính thưa Quốc hội,

Về câu hỏi của đại biểu Trương Văn Vở, tỉnh Đồng Nai về tiêu chí đánh giá hiệu quả xây dựng cơ bản. Trên thế giới và cũng như tất cả các nước không có nước nào đưa ra tiêu chí đánh giá chung về hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản cho quốc gia hay cho khu vực mà hầu hết đều đánh giá tiêu chí hiệu quả theo dự án đầu tư, đó là việc chung. Khi làm Luật đầu tư công, rất nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội có nêu vấn đề đánh giá hiệu quả thế nào. Chúng tôi đã phải mất rất nhiều công để giao cho các viện nghiên cứu cũng như các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu vấn đề này, cuối cùng đều đi đến điểm chung là tiêu chí đánh giá về xây dựng cơ bản là đánh giá theo dự án đầu tư. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn tất nhiên nó có liên quan đến tác động, vùng tác động cho quốc gia.

Ví dụ dự án xây dựng quốc lộ 1 mà Quốc hội đã nghị quyết bố trí trái phiếu Chính phủ thì ai cũng biết nếu làm quốc lộ này hoặc quốc lộ số 14 ở Tây Nguyên chắc chắn đem lại lợi ích. Còn lợi ích như thế nào thì lan tỏa, tác động rất nhiều chiều, người ta đánh giá theo dự án đó. Mục tiêu đánh giá dự án, tiêu chí đánh giá dự án là gì thì hiệu quả của dự án đầu tư được tính theo mục tiêu khi xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ví dụ làm công trình thủy lợi thì người chủ trương đầu tư người ta đã nghiên cứu và quyết định cần làm thủy lợi này vì sao để phục vụ mục đích kinh tế, xã hội đến đâu và xuất đầu tư cho mỗi héc ta bao nhiêu và thời hạn thi công cũng như hoàn thành như thế nào. Tất cả những yếu tố kinh tế đó được tính trong báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án những nhóm A trở lên và những báo cáo đầu tư của những nhóm B trở xuống. Khi mà hoàn thành công trình, chúng ta sẽ đối chiếu lại xem dự án này có tăng tổng mức đầu tư không và tăng tại sao, có hợp lý không, xuất đầu tư có thay đổi không? đặc biệt những mục tiêu của những dự án đó có được thực hiện đúng không?

Ví dụ, xuất đầu tư 70.000.000đ/1ha thì khi hoàn thành có đạt được như thế không, số héc ta được tưới có đảm bảo thế không, chất lượng nước tưới có đảm bảo như tiêu chí không, nếu đảm bảo thì đó là đạt được hiệu quả. Ở đây đánh giá hiệu quả đầu tư của một dự án công trình không chỉ là về kinh tế mà trong tiêu chí còn phải đánh giá, kể cả về mặt xã hội, có nhiều dự án đầu tư về mặt kinh tế không hiệu quả, nhưng có ý nghĩa về mặt chính trị cũng như đặc biệt về mặt xã hội người ta vẫn đầu tư.

Ví dụ kéo điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, thực tế EVN tính không hiệu quả được vì kéo rất tốn kém, lỗ rất nhiều, nhưng vì chính trị, vì đời sống nhân dân chúng ta vẫn làm. Kéo điện ra biển đảo vừa rồi lại bán giá bằng giá trong nước thì đương nhiên hiệu quả kinh tế xét về mặt dự án không thể đảm bảo nhưng về mặt xã hội chúng ta giải quyết được về quốc phòng, an ninh, cho nên hiệu quả dự án đánh giá trên các mặt như vậy. Báo cáo với đại biểu Trương Văn Vở cũng như Quốc hội về vấn đề tiêu chí.

Vấn đề thứ hai, tôi hiểu đại biểu Trương Văn Vở có nói một ý là phân bổ vốn cho khu trọng điểm mà anh Đinh Tiến Dũng trả lời. Tôi xin được trả lời thêm, thực ra đầu tư của chúng ta trong mấy năm gần đây giảm rất mạnh, bình quân 5 năm trước, từ năm 2005 - 2010 chúng ta bình quân là 32% chi ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển, nhưng năm 2010 còn 21,6%, 2011 còn 20,9%, 2012 còn 19,9%, 2013 tụt hẳn xuống 17,9%, 2014 chỉ còn 16,2% chưa có quốc gia nào đang phát triển bố trí đầu tư phát triển thấp như chúng ta, Trung Quốc đang bố trí 45%. Chúng tôi rất chia sẻ vì nợ công về rất nhiều vấn đề, cho nên Chính phủ phải cân nhắc rất nhiều để có thể tiết kiệm chi tiêu, vay nước ngoài để đầu tư phát triển. Tất cả đại biểu các địa phương đều thấy nhu cầu rất lớn và đặc biệt tồn đọng về các dự án dở dang từ nhiệm kỳ trước để lại rất lớn, cho nên vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã bố trí dự án 1792. Tôi nói luôn vì câu hỏi thứ hai nói về 1792 đã ngăn chặn kịp thời việc bố trí dàn trải, không có vốn vẫn bố trí để gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đây là một quyết tâm rất mạnh của Chính phủ và được Quốc hội ủng hộ.

Riêng phân chia vốn này cho các địa phương thì có Quyết định 60 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ là nguyên tắc định mức để phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước cho các địa phương, trong đó có tiêu chí cho các vùng trọng điểm tính toán. Riêng tỉnh Đồng Nai nằm 1 trong 13 tỉnh, thành phố có kết dư ngân sách điều về trung ương, những tỉnh có điều tiết về trung ương được cân đối để lại mà do Bộ Tài chính chủ trì tính toán về nhu cầu chi thường xuyên và nhu cầu chi đầu tư phát triển để tính toán được để lại tỷ lệ % trong thu ngân sách để lại cho địa phương bố trí vốn chi thường xuyên cũng như chi phát triển. Đồng Nai là 1 trong 13 tỉnh, thành phố như vậy, cho nên bố trí này hàng năm nằm trong chu kỳ niên hạn ngân sách đã cân đối và đã được Chính phủ đồng ý để lại cho tỉnh Đồng Nai, vượt thu thì sẽ được nhiều hơn, hụt thu sẽ bị thiệt hơn thì vấn đề đó Đồng Nai bố trí. Đó là vấn đề của Đồng Nai, còn ý kiến của đại biểu thứ hai nói về vấn đề 1792 thực hiện chưa nghiêm vẫn còn các địa phương bố trí điều chỉnh quy mô, phê duyệt dự án quá khả năng vốn v.v... gây nợ đọng xếp loại, điều đó là đúng. Tuy nhiên, tôi có thể nói đấy chỉ là những phần còn lại mà chúng ta chưa giải quyết triệt để thôi, còn từ khi chỉ thị 1792 ra đời vào năm 2011 có thể nói từ kế hoạch của năm 2012, năm 2013, năm 2014 trở đi chúng ta đã thực hiện rất nghiêm chỉnh, Quốc hội đã chứng kiến tất cả các nguồn vốn phân bổ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ đều phân bổ theo trung hạn và công khai danh mục trước Quốc hội.

Về trái phiếu Chính phủ có 2 giai đoạn chúng ta đã thông qua.

Một, tại kỳ họp tháng 10  năm 2011 chúng ta đã thông qua toàn bộ danh sách các dự án và mức bố trí vốn cho tất cả các công trình, dự án, trái phiếu Chính phủ cho giai đoạn 2012 đến 2015. Vừa qua Quốc hội thông qua danh sách và mức bố trí vốn của trái phiếu Chính phủ cho giai đoạn 2014 và 2016, chúng tôi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội từng dự án một theo tinh thần không cho một dự án mới nào và đều tập trung bố  trí cho dự án để hoàn thành và điều này có tác động rất lớn, không có thời gian để tôi báo cáo lại kết quả mà Ủy ban Thường vụ đã nghe là chúng ta sẽ hoàn thành rất nhiều dự án mà để kéo dài từ trước đến nay.

Về ngân sách báo cáo Quốc hội chúng ta đã thông qua, Chính phủ đã báo cho các địa phương, trung hạn ba năm 2013 - 2015 để các địa phương chủ động và hàng năm đều có bố trí việc này và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm soát các dự án bố trí mới và chúng tôi đã thẩm tra dự án để các dự án nguồn vốn trung ương không được bố trí vượt quá khả năng vốn cho phép và không được tập trung hết trả nợ xây dựng cơ bản và hoàn thành công trình dở dang, chỉ những công trình đặc biệt quan trọng, đặc biệt cấp thiết mới được bố trí mới. Năm 2013 tôi đã có báo cáo trước Quốc hội, gửi văn bản đến Quốc hội và báo cáo Thủ tướng là 96,5% số danh mục công trình dự án là tuân thủ theo 1792 thuộc trung ương, vì năm 2012. Chỉ thị 1792 thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2011 và lúc đó kế hoạch bố trí các địa phương xong rồi nên nó tác dụng vào năm 2013 là 96,5%. Đến năm 2014 này là 99,2% số vốn ngân sách trung ương được kiểm soát theo đúng Chỉ thị 1792 là không có chuyện bố trí dàn trải, còn phần để lại ở các địa phương thì chúng tôi chưa kiểm soát toàn bộ được, nhưng thường xuyên cho thanh tra, kiểm tra xuống các địa phương, thấy các địa phương cũng cơ bản thực hiện rất nghiêm chỉnh, có thể nói chúng ta đã dẹp được rất nhiều vấn đề này.

Nợ xây dựng cơ bản đến hôm nay tổng vốn nợ xây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2013 về vốn ngân sách nhà nước còn 32.873 tỷ đồng của 14.674 dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước, nhưng trong năm 2014 các địa phương đã bố trí 5.228,1 tỷ đồng để trả nợ phần này, nếu lấy 32.800 tỷ trừ đi 5.228 thì còn lại 27.600 tỷ, rất thấp, chúng ta có thể nói nằm trong tầm kiểm soát vì nợ xây dựng cơ bản này luân chuyển thường xuyên, mấy hôm nữa ông ứng thì lại thành nợ, nếu theo Luật ngân sách dưới 30% thì chúng ta khống chế được và thuộc tầm kiểm soát.

Về vốn trái phiếu Chính phủ, đến ngày 30/6/2013, tổng số nợ trái phiếu Chính phủ có cao hơn là 11.874 tỷ đồng của 1.330 dự án nợ, trong đó Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nợ 844 tỷ, còn lại các địa phương nợ.

 

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin cám ơn Bộ trưởng, tôi thấy đồng chí nói như thế là rất rõ ràng, bây giờ ta làm trung hạn, dài hạn lên tý nữa thì nợ nần ít đi, còn con số cụ thể như thế là rõ rồi. Chi ngân sách không đến mức như đồng chí nói, không đến mức giảm chỉ còn 17%, đúng là so với tổng chi thì vậy nhưng nếu cộng trái phiếu vào thì khá hơn, Quốc hội phấn khởi hơn. Xin mời các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tiếp.

 

 

Lê Thị Nguyệt - Vĩnh Phúc

Kính thưa chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Bộ trưởng.

Tôi xin phép hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính 3 câu hỏi.

Thứ nhất, trong vấn đề quản lý đầu tư công, trách nhiệm của Bộ Tài chính rất rõ là bộ chủ quản, xin Bộ trưởng cho biết cách quản lý và vốn của nhà nước trong vấn đề đối tác công tư để làm sao quản lý vốn của nhà nước được an toàn, tránh thất thoát, lãng phí nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt, thu hút được đối tác tư tham gia vào chương trình hợp tác đối tác công tư. Ý kiến này tôi đã phát biểu tại dự thảo Luật đầu tư công.

Thứ hai, Bộ trưởng có giải pháp gì để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lúc này tiếp tục đứng vững và phát triển ổn định sau thời gian dài bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế. Giải pháp của Bộ trưởng nhằm chống chuyển giá của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, vấn đề mua lại nợ xấu hiện nay còn gặp nhiều vướng mắc nhất là khâu định giá tài sản nhà nước nhằm thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoàn thành vào năm 2015. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp gì để thực hiện chủ trương này. Xin cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn bộ trưởng.

 

Ngô Thị Minh - Quảng Ninh

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin gửi tới Bộ trưởng 2 câu hỏi như sau:

Câu hỏi thứ nhất, nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng dư thừa trên 72.000 sinh viên ra trường có trình độ từ cao đẳng trở lên không thể tìm được việc làm như hiện nay có trách nhiệm không nhỏ của Bộ Tài chính. Nếu Bộ Tài chính chỉ đạo cấp kinh phí đào tạo hàng năm cho các trường cao đẳng, đại học công lập dựa trên xuất đầu tư hợp lý cho mỗi sinh viên theo năm học,  khống chế số lượng tương xứng với chất lượng đào tạo đặt ra, kèm theo điều kiện đó là yêu cầu nhà trường phải quyết toán theo số sinh viên ra trường có việc làm, tức là đào tạo theo địa chỉ phù hợp với cơ chế thị trường, tương tự như doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thì phải tiêu thụ được sản phẩm thì mới có thể sản xuất hàng  hóa tiếp tục được. Đề nghị Bộ trưởng lý giải về trách nhiệm của mình trong vấn đề này, đề nghị Bộ trưởng đề xuất giải pháp của bộ nhằm khắc phục tình trạng thất nghiệp trong sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học như hiện nay.

Thứ hai, đề nghị Bộ trưởng cho biết qua báo cáo của Kiểm toán nhà nước, tính đến 31/12/2013 kết quả thực hiện kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán niên độ ngân sách năm 2012 chỉ đạt 65% tổng kiến nghị xử lý tài chính thấp nhất trong 3 năm gần đây và tình trạng chi tiêu thường xuyên lãng phí, sai chế độ, không đúng mục đích gia tăng. Kiểm toán năm 2012 tại 34 tỉnh, thành phố thì 100% là chi sai chế độ, Kiểm toán nhà nước kiến nghị thu 648 tỷ và tăng 452 tỷ so với năm 2011. Đề nghị Bộ trưởng lý giải về việc thực  hiện trách nhiệm của mình đối với sự tồn tại như vừa nêu và đề xuất giải pháp cần khắc phục. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Cảm ơn Quốc hội.

 

 

Nguyễn Thị Khá (Tám Khá) - Trà Vinh

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin gửi tới Bộ trưởng 2 câu hỏi như sau, có một phần trùng tôi xin tiếp cận cụ thể hơn.

Một, trong Báo cáo kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 trang 6, Khoản 2 có ghi "Cơ quan thuế còn cho phép gia hạn miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định, gia hạn thuế không đúng đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng cho các trường hợp không thực hiện kê khai thuế đúng quy định. Sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng để hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa, không đúng nội dung sử dụng quỹ, tỷ trọng nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành chưa đạt chỉ tiêu đề ra dưới 5% và hiện nay là bao nhiêu, các đối tượng nộp thuế xác định không chính xác số thuế giá trị gia tăng phải nộp, số thuế hết hạn được miễn, giảm nhưng người nộp thuế chưa nộp ngân sách nhà nước.

Thứ hai, trong năm 2012 còn một số khoản thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước chưa được xử lý vào cân đối ngân sách nhà nước như số quyết toán thuế giá trị gia tăng năm 2012 thấp hơn số giá trị gia tăng được hoàn đến 31 tháng 12 là 33.478 tỷ đồng. Tôi xin Bộ trưởng cho biết các nguyên nhân dẫn đến các tình trạng nêu trên là gì.

Với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì quyết liệt hơn, cụ thể hơn và đã xử lý gì chưa và đã khắc phục được đến đâu trong năm 2013 so với năm 2012 và những năm tiếp theo như thế nào. Làm thế nào để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, trong lúc nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn, cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung và kỷ cương tài chính nói trên. Xin cám ơn Bộ trưởng, xin cám ơn Quốc hội.

Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Xin phép Quốc hội, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đối với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khoảng 1 giờ nữa.

Quốc hội nghỉ.

 

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 10/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 10/06/2014

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 597
Hôm nay:9244
Hôm qua: 63627
Trong tháng 1068236
Tháng trước1685751
Số lượt truy cập: 111915048