Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 09/06/2014 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 09/06/2014

Lượt xem: 874 Tin đăng ngày: 09/06/2014 Bởi:

Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có). Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung; Buổi chiều ngày 09/06/2014

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 09/06/2014

 

Nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách
nhà nước năm 2012; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có).
Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát
của Quốc hội năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung

 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi điều hành phần đầu của chương trình làm việc chiều nay với 3 nội dung:

Nội dung thứ nhất, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn ngân sách nhà nước năm 2012. Trước hết, xin mời Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phùng Quốc Hiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách.

 

Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 - Có văn bản.

 

Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách

Trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 - Có văn bản.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và đã nghe trình bày toàn văn dự thảo nghị quyết. Sau đây, xin phép Quốc hội cho biểu toàn văn dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Xin mời Quốc hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu tham gia là 450, bằng 90,36% tổng số đại biểu.

Số tán thành 439 đại biểu, bằng 88,15%.

Số không tán thành 4 đại biểu, bằng 0,80%.

Số không biểu quyết 7 đại biểu, bằng 1,41%.

Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Xin phép Quốc hội, chuyển sang nội dung làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013. Xin mời Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án bảo đảm cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013.

 

Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án bảo đảm cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 - Có văn bản.

 

Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách

Trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 - Có văn bản.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương, ngân sách địa phương năm 2013 và đã nghe trình bày toàn văn dự thảo nghị quyết. Sau đây, xin phép Quốc hội cho biểu quyết toàn văn dự thảo nghị quyết về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013. Xin mời Quốc hội biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu tham gia biểu quyết là 445, bằng 89,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số tán thành 438 đại biểu, bằng 87,95%.

Số không tán thành 4 đại biểu, bằng 0,80%.

Số không biểu quyết 3 đại biểu, bằng 0,60%.

Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Sau đây, xin mời Quốc hội chuyển sang nội dung thứ ba, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Xin mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

 

 

Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Trình bày Tờ trình rút gọn số 190 ngày 4 tháng 6 năm 2014 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự - Có văn bản.

 

Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự - Có văn bản.

 

Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa các vị khách quý.

Thời gian còn lại của chiều hôm nay, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Trước hết xin mời ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc trình bày tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

 

Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trình bày Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015 - Có văn bản.

 

Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 17 của Quốc hội việc dự kiến chương trình giám sát cho năm sau sẽ được tiến hành vào kỳ họp đầu năm trước để cơ quan giám sát, cơ quan chịu sự giám sát và các cơ quan hữu quan chủ động trong công tác chuẩn bị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát. Với tinh thần đó, tại phiên họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Đoàn thư ký đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội một số vấn đề đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Cùng với những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm, đề nghị các đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu.

 

Bùi Mạnh Hùng - Bình Phước

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Tôi cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Quốc hội. Tôi xin có 2 ý kiến bổ sung như sau.

Thứ nhất, việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, ngoài 5 tiêu chí mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần xem xét đến tính thiết thực. hiệu quả giám sát để tránh tình trạng kiến nghị sau giám sát còn chung chung. Trên tinh thần đó, xuất phát từ quan điểm trên, tôi đề nghị trong 3 chuyên đề chọn chuyên đề thứ nhất và thứ ba. Chuyên đề thứ nhất là giám sát về tình hình oan sai trong các hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho những người bị oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Trong chuyên đề này, tôi đề nghị đồng thời với việc giám sát thực hiện Luật Tố tụng hình sự cần giám sát hoạt động tố tụng hành chính, vì đây là vấn đề cần quan tâm, cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao Luật Tố tụng hành chính không đi vào được cuộc sống, vì sao nhân dân chưa yên tâm, chưa tin trong việc đưa ra Tòa hành chính xem xét, phán quyết các quyết định hành chính được cho là không đúng luật, phải tìm cho được những giải pháp để tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính hiện nay, đồng thời cũng góp phần để xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Về chuyên đề thứ ba, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trong các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014. Tôi thấy chọn phương án này, bởi vì đây là một trong những vấn đề lớn đã đặt ra trong quản lý tài nguyên đất đai trong thời gian vừa qua. Đây cũng là nơi khởi đầu của nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại trong thời gian vừa qua, cần có sự giám sát để tìm ra được các giải pháp tích cực về chính sách khắc phục trong thời gian tới.

Về ý kiến thứ hai, về việc giám sát, tức là những vụ việc giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Tôi nhất trí Ủy ban thường vụ Quốc hội nên giám sát hai chuyên đề như mọi năm trong năm 2015 nhưng riêng đối với Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, tôi đề nghị cũng giống như Hội đồng dân tộc là chúng ta giám sát từ 1 đến 2 chuyên đề. Trong một chuyên đề tôi đề nghị lần này Quốc hội nên định hướng cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cùng giám sát một vấn đề, đó là việc giám sát, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cho phù hợp với Hiến pháp mới và phù hợp với Hiến pháp mới sửa đổi và phù hợp với luật pháp, trọng tâm là phải giám sát, đánh giá cho đầy đủ, kịp thời tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản và phạm vi giám sát của từng Ủy ban và Hội đồng dân tộc. Đó là những vấn đề, những luật thuộc phạm vi trách nhiệm giám sát của từng Ủy ban và Hội đồng dân tộc.

Kính thưa Quốc hội, tôi có đề nghị trên, bởi vì năm 2015 là năm có vị trí đặc biệt đối với Quốc hội khóa XIII, năm có ý nghĩa quyết định để Quốc hội khóa XIII chúng ta phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình trước cử tri cả nước, năm Quốc hội cần có chương trình giám sát nhằm đánh giá kết quả hiệu lực, hiệu quả hoạt động lập Hiến, lập pháp của Quốc hội.

Kính thưa Quốc hội, một vấn đề rất lớn được đặt ra đối với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, đó là Hiến pháp, các luật của Quốc hội đã được thảo luận, thông qua, đã được triển khai đến đâu, triển khai như thế nào, đã thực sự đi vào cuộc sống hay chưa. Quốc hội đã và sẽ nghe Chính phủ báo cáo tại các kỳ họp về vấn đề này. Trong kỳ họp này chúng ta nghe Báo cáo của Chính phủ từ 21/11/2013 đến nay số văn bản Chính phủ cần phải ban hành để hướng dẫn thi  hành luật là 94 văn bản nhưng đã ban hành được 41 văn bản, còn lại 53 văn bản, chiếm 56,38% tỷ lệ rất cao, cao hơn kỳ họp lần trước chúng ta xem xét. Như vậy số lượng văn bản nợ không những giảm, tỷ lệ càng tăng lên.

Về chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp kiểm tra 1.574 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 312 văn bản có dấu hiệu không phù hợp về tính hợp hiến và hợp pháp. Với thông tin trên đại biểu Quốc hội không thể yên tâm, mặt khác các giải pháp khắc phục Chính phủ đề ra trong báo cáo còn rất chung chung, tình hình tiếp tục sẽ kéo dài và sẽ thành một thường lệ.

Tôi cho rằng để tình hình trên tồn tại, kéo dài và chưa có giải pháp khắc phục một cách triệt để đó là trách nhiệm trong đó có phần trách nhiệm của Quốc hội, khuyết điểm của Quốc hội cần phải được khắc phục trong Khóa XIII. Tôi đề nghị Quốc hội phải trực tiếp giám sát vấn đề này và không chỉ giám sát Chính phủ, các bộ, ngành mà cũng cần phải được giám sát và xem lại chính quy trình làm luật của Quốc hội để có quan điểm thật khoa học, khách quan, để tìm ra được các nguyên nhân, đề ra được các giải pháp khắc phục triệt để tình hình trên. Tôi cho rằng vấn đề này cần phải được Quốc hội xem xét, trả lời rõ ràng, cụ thể, chi tiết trước khi Quốc hội Khóa XIII kết thúc nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm cho Quốc hội Khóa XIV sắp tới, không để lặp lại tình hình trên. Tôi xin cảm ơn Quốc hội. Xin hết.

 

Quốc hội nghỉ giải lao.

 

Bùi Thị An - TP Hà Nội

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết, về cơ bản tôi đồng tình cao với sự lựa chọn các nội dung dự kiến giám sát năm 2015. Qua hoạt động tôi thấy rất rõ hiệu lực, hiệu quả của giám sát, nhất là giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về nội dung các chuyên đề, chuyên đề 1 tôi đồng ý hoàn toàn với quan điểm của đại biểu phát biểu trước tôi ở Bình Phước.

Về chuyên đề 3, tôi đồng ý và xin phân tích thêm như sau. Thưa Quốc hội, khi thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012, rất nhiều đại biểu đã phát biểu rằng hãy đem cho dân cần câu chứ không đem con cá, nhưng nếu không tạo ra môi trường có cá để dân câu thì cần câu tốt mấy cũng không có cá để câu và dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Cá ở đây chính là đất trồng rừng, đất trồng lúa, trồng màu, đất đầm nuôi tôm, nuôi cua, cá. Hiện tượng trớ trêu thay trong giai đoạn vừa qua rất nhiều dự án bỏ hoang đất ở, nông lâm trường quốc doanh không sử dụng, dân thì không có đất canh tác, tạo ra cảnh người ăn không hết, người lần không ra.

Tôi hoàn toàn đồng tình cao với nội dung giám sát thứ ba mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đã lựa chọn, nhưng tôi đề nghị bổ sung nội dung giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tổ chức quản lý thị trường hay tổ chức hệ thống thương mại, bao gồm cả thị trường nội địa xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì trong thời gian qua vấn đề quản lý thị trường xuất nhập khẩu, đặc biệt là cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam bao gồm nông dân, ngư dân, lâm dân và người tiêu dùng ở các thành thị có rất nhiều vấn đề. Người dân mua phân bón, giống, thuốc trừ sâu, thuốc tân dược giả, hàng kém, hàng quá hạn với giá không đúng với chất lượng, đặc biệt khi thu mua hàng do người nông dân sản xuất thì nông dân bị ép giá, ăn chặn, làm cho nông dân làm ăn không có lãi, thậm chí thua lỗ nặng nên có hiện tượng lâm dân bỏ rừng, nông dân bỏ ruộng, ngư dân bỏ đầm, lang thang đi kiếm sống khắp nơi. Tôi tin tưởng rằng nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn nội dung này để giám sát sẽ rất hữu hiệu và trực tiếp tác động đến sự phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững, đặc biệt đối với 70% dân số là nông dân bao gồm nông dân, lâm dân và ngư dân sẽ giàu lên. Tôi tin như vậy đất nước ta sẽ phát triển bền vững, nên tôi tha thiết đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội nên chọn nội dung này, nếu không sang năm khi phát biểu về kinh tế - xã hội lại nói rằng nông dân được mùa, rớt giá, nghèo vẫn hoàn nghèo. Xin hết. Xin cám ơn.

 

Nguyễn Thị Khá (Tám Khá) - Trà Vinh

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Qua nghe Tờ trình dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015, tôi xin có ý kiến như sau.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Nghị quyết 27 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về một số vấn đề cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thời gian gần đây các hoạt động của Quốc hội ngày càng được cải tiến, có chất lượng, đi vào chiều sâu, đáp ứng ngày càng cao lòng mong mỏi, sự tin tưởng của cử tri.

Kính thưa Quốc hội, qua kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của các cơ quan về nội dung giám sát rất đa dạng và phong phú, với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã phản ảnh những bức xúc,  những mặt trái trong việc thực thi chính sách pháp luật trong nội dung trách nhiệm giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tôi đồng tình, tôi không phân tích, tôi chỉ tập trung phát biểu Quốc hội giám sát tối cao về chuyên đề. Sau khi phân tích Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đưa ra 3 chuyên đề, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chọn 2 trong 3 chuyên đề đều được xã hội quan tâm, để Quốc hội giám sát năm 2015. Tôi xin chọn chuyên đề 1 và chuyên đề 3 với lý do như sau:

Về chuyên đề thứ nhất, tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đây là một chuyên đề thực sự bức xúc trong hoạt động tố tụng hình sự, năm 2013 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 388 và năm 2009 Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với những trường hợp oan sai trong quá trình hoạt động tố tụng.

Thưa Quốc hội, hai câu nhận định của xã hội mà ai cũng nghe và cũng biết, đó là "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại" và "ai ở trong chăn mới biết chăn có rận". Đó là người ngồi đằng sau song sắt bị oan sai trước khi được bồi thường thì có ít nhất là 5 cái mất: mất về vật chất, mất về tinh thần, mất về sức khỏe, mất uy tín danh dự và có khi mất cả gia đình, tan nhà, nát cửa. Trong quá trình đi tìm chân lý để xóa tan đi những mất ấy thì người bị oan sai phải trải qua 3 giai đoạn đi tìm 3 cái công. Đó là đi tìm làm sao gặp được những người công tâm để làm rõ, làm đúng, làm ngay thì mới mong tìm thấy được công thứ hai, đó là công lý. Trong khi công lý được làm sáng tỏ, minh bạch bằng một quyết định hay một bản án nào đó thì phải tiếp tục đi tìm công thứ ba, đó là công bằng để được bồi thường, được xin lỗi đúng nghĩa và đúng luật là một quá trình gian nan và  mòn mỏi đợi chờ và để đi tìm cái công bằng mà mình đã bị tước đoạt. Trải qua trong 3 giai đoạn đi tìm 3 cái công đó thì quả thật là một gian nan không dễ chút nào, vì muốn đáp lại danh dự một người oan sai ở trường hợp này cũng đồng nghĩa là hạ thấp danh dự của mình mà trên đời này cũng ít ai muốn sự thua thiệt thuộc về mình, dẫu biết rằng sự thua thiệt ấy thuộc về chân lý. Với lý do nêu trên, tôi xin chọn chuyên đề 1 để Quốc hội giám sát trong năm 2015, để Hiến pháp năm 2013 sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền con người và quyền công dân.

Tôi chọn chuyên đề thứ ba với lí do việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lí sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc  dân giai đoạn 2004 - 2014. Qua thực tế được tham gia khảo sát với Hội đồng dân tộc của Quốc hội và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2013 vừa qua đã cho thấy: Thực hiện Quyết định 134, 1592 và 74 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số không đất, thiếu đất ở, đất sản xuất thì một số hộ đã phản ánh rằng họ đã được cấp đất, nhưng cấp trồng lấn trên đất của nông trường, lâm trường nên họ không vào làm được. Được biết lí do là khi cấp đất cho nông trường, lâm trường theo bản đồ khung ảnh nên không có ranh giới rõ ràng cũng không khai thác sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Có nơi trong lúc dân thiếu đất sản xuất, đất ở thì cũng ở nơi đó diện tích đất những nông trường, lâm trường không sử dụng hết còn bỏ hoang hóa. Với chính nơi đồng bào không có đất sản xuất với những lí do khác nữa. Trong đó còn có những lí do lấn đất, cho thuê đất, cho mướn sử dụng sai mục đích, bỏ hoang,.vv... Nếu có thể được tôi đề nghị chuyên đề này nên mở rộng là giám sát thêm trong số đất được cấp cho hộ nghèo vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì hộ nghèo khai thác sử dụng được đạt hiệu quả bao nhiêu phần trăm thì chưa rõ vì có nhiều nguyên nhân. Tuy họ đã được cấp đất nhưng không có điều kiện sử dụng, khai thác như chống lấn, xa nhà, chủ cũ không trả, người nơi khác đến mua thu gom, việc này hiện nay đang còn bỏ ngỏ, không ai nắm được.

Từ đó tôi đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình giám sát 2015 chuyên đề 3 như những nội dung đã nêu và tôi rất nhất trí với đại biểu Bùi Mạnh Hùng là thời gian gần đây một trong những nguyên nhân khiếu kiện, khiếu nại kéo dài của người dân cũng có rơi vào trường hợp đất nông trường, lâm trường rất nhiều. Cuối cùng tôi đề nghị Quốc hội sau khi kết thúc giám sát đã ban hành Nghị quyết chuyên đề thì việc theo dõi hậu giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề các nội dung giám sát đã nêu trong Nghị quyết một cách chặt chẽ hơn, việc khắc phục cũng như những việc chỉ đạo thực hiện những năm tiếp theo đạt ở mức độ nào, có quy trách nhiệm rõ ràng  và theo tiến độ thực hiện, thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đáp lại lòng mong đợi của cử tri trong hoạt động giám sát. Xin cám ơn Quốc hội.

 

 

Trần Thị Quốc Khánh - TP Hà Nội

Kính thưa chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội.

Tôi tán thành với quan điểm và 5 tiêu chí lựa chọn nội dung giám sát của Quốc hội năm 2015 là những vấn đề bức xúc nổi lên, được đại biểu Quốc hội và cử tri và nhân dân quan tâm, không trùng với các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian gần đây, gắn với công tác xây dựng pháp luật và những vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng, liên quan đến năm 2015 v.v... Tôi tán thành với dự kiến chuyên đề Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát là việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 và 2014. Đây là nội dung giám sát cần thiết để góp phần tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, chấn chỉnh thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này và đang bức xúc ở nhiều địa phương cũng như nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu trước tôi.

Bên cạnh đó, tôi đề nghị Quốc hội quan tâm bổ sung nội dung giám sát, thực hiện pháp luật về công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức và công dân, với những lý do cụ thể như sau:

Cải cách thủ tục hành chính đang là đỏi hỏi rất bức thiết của nền hành chính quốc gia. Các Báo cáo thống kê cho thấy hơn 30% doanh nghiệp không thấy bất kỳ một thay đổi đáng kể nào trong cải cách hành chính hiện nay. Doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký, 38% doanh nghiệp không đồng ý với nhận định thủ tục giấy tờ đã đơn giản hơn, 41% doanh nghiệp dân doanh khẳng định tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp khá phổ biến. Có thể nói ách tắc trong thủ tục hành chính vừa cản trở người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cản trở sự đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, vừa gây tác hại trong quản lý điều hành nền hành chính nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân, vừa gây thất thoát, lãng phí, sử dụng không hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia. Vì vậy, thông điệp đầu năm nay của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng hiện nay là tập trung cải cách thể chế hành chính. Trong 300 vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ vừa qua có rất nhiều nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thực tiễn, xem xét các Báo cáo trình Quốc hội những ngày vừa qua cũng cho thấy những bức xúc của nhiều đại biểu Quốc hội từ sự chồng chéo, mâu thuẫn của các văn bản luật, văn bản dưới luật trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các văn bản quy phạm  pháp luật về kinh tế, về doanh nghiệp hoặc sự chồng lấn, phức tạp của dự thảo Luật căn cước và Luật hộ tịch.

Như chúng ta đã thấy thực trạng trên đây có nguyên nhân từ sự thiếu phối hợp đồng bộ, thiếu kết nối thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước. Trong khi đó Luật công nghệ thông tin năm 2006 và Luật giao dịch điện tử năm 2005 đã được quy định Khóa XI thông qua dường như chưa được tất cả các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai và thực hiện trong hoạt động quản lý nhà nước.

Quyết định số 896 của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/6/2013 phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục  hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 cũng chỉ căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ mà không căn cứ vào Luật công nghệ thông tin và Luật giao dịch điện tử. Vì vậy, những bất cập trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp còn khó khăn.

Để sớm khắc phục vấn đề này, tôi đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm giám sát thực hiện pháp luật về công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trong cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Việc triển khai giám sát hoạt động này vừa đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề ra, vừa giúp cho Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan nhà nước chủ động phối hợp với nhau khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong ban hành văn bản quy phạm  pháp luật đỡ tốn kém nguồn lực quốc gia. Điều này lại càng cần thiết hơn trong tình hình triển khai Hiến pháp mới năm 2013, tập trung cao nhất ý chí và nội lực toàn dân để bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, tôi cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội trong năm 2015 quan tâm, giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Đây đang là một khâu yếu trong hoạt động của Hội đồng, các cơ quan của Quốc hội hiện nay, như đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, tỉnh Bình Phước đã trình bày. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Danh Út - Kiên Giang

Kính thưa Quốc hội,

Cơ bản tôi nhất trí như dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Quốc hội. Trước hết, tôi đánh giá thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức. Hoạt động giám sát, giám sát các nghị quyết của Quốc hội, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, giám sát tối cao tại kỳ họp Quốc hội, điển hình nhất là giám sát quy hoạch, đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện, chương trình xóa đói, giảm nghèo tại kỳ họp này được dư luận, nhân dân đánh giá cao. Từ kết quả giám sát, nhiều chính sách pháp luật được ban hành, sửa đổi, hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên, tôi cho rằng hoạt động giám sát vẫn còn diện rộng, cần tập trung hơn, rút gọn lại các chuyên đề trọng tâm, mật độ giám sát chuyên đề vẫn còn khá dày, chưa kể giám sát thường xuyên cần được xem xét để hiệu quả giám sát cao hơn.

Về số lượng giám sát chuyên đề. Tôi nhất trí như Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong năm 2015 đề nghị Quốc hội giám sát hai chuyên đề tại 2 kỳ họp. Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát hai chuyên đề, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nên giám sát từ 1 đến 2 chuyên đề. Bên cạnh nội dung giám sát theo chương trình để tăng cường hoạt động giám sát, như năm 2013 lần đầu tiên Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và các nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, thứ tư và thứ năm. Chính những cải tiến, đổi mới đó đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Do đó, đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, tức cuối năm 2015, với nội dung Quốc hội xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Về nội dung giám sát chuyên đề năm 2015. Trong năm 2015, tôi đề nghị Quốc hội chọn hai chuyên đề giám sát tối cao tại hai kỳ họp, đó là về tình hình oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 như ý kiến của bốn đại biểu phát biểu trước tôi. Việc chọn chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường là vấn đề bức xúc nổi lên, cử tri và nhân dân đang quan tâm. Tại ngày thảo luận giám sát chương trình xóa đói, giảm nghèo đã có rất nhiều đại biểu Quốc hội đề cập. Bởi vì đất đai nói chung đã được Hiến pháp, Luật Đất đai quy định rất cụ thể và chặt chẽ nhưng việc quản lý, sử dụng còn quá nhiều tồn tại. Cả nước có 303 tổ chức, công ty, ban quản lý rừng với 3,8 triệu ha nhưng mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng 2 triệu ha, khoảng 52,8%, trong khi cả nước đã có trên 94% đất đai được nhà nước cấp cho nhân dân. Đặc biệt, diện tích đất của các nông, lâm trường chưa sử dụng còn nhiều với khoảng 315.000 ha. Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai ở các nông, lâm trường diễn ra khá phổ biến, ở nhiều địa phương, với diện tích 114.593 ha, không chỉ ở các nông lâm trường mà ở khá nhiều các tập đoàn, tổng công ty, khu công nghiệp, đất công ích cũng có tình trạng quản lý, sử dụng thiếu hiệu quả.

Việc Quốc hội giám sát nội dung này giúp Quốc hội đưa ra những quyết định quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, quản lý chặt chẽ hơn về đất đai, khắc phục lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai nói chung, nhất là tại các nông, lâm trường, đặc biệt là tạo quỹ đất giao cho hộ gia đình còn thiếu và không có đất ở, đất sản xuất, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Vừa qua có 528 hộ thiếu và không có đất ở, đất sản xuất được nhà nước hỗ trợ khoảng 300.000 hộ, hiện tại còn trên 326.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất và thiếu đất, rất cần đất để an cư và sản xuất, hạn chế di cư tự do.

Tôi xin kiến nghị một số giải pháp như sau, đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội được giao chủ trì giám sát hai chuyên đề của Quốc hội không giám sát chuyên đề riêng của Hội đồng, Ủy ban nữa mà tăng cường giải trình. Có như vậy, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban mới có thời gian giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Về cách thức giám sát của Quốc hội, tuy giao cho một Ủy ban chủ trì nhưng cần có sự tham gia tích cực của các Ủy ban khác. Trưởng đoàn giám sát đi các địa phương, bộ, ngành phải là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban, thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi hết ý kiến. Xin cám ơn Quốc hội.

 

Hồ Trọng Ngũ - Vĩnh Long

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội.

Tôi nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình, nhất là nội dung chương trình giám sát thường xuyên của Quốc hội tại các kỳ họp của năm và các chương trình hoạt động của các ủy ban trong năm 2015.

Về chuyên đề giám sát, tôi nhất trí về một số tiêu chí được nêu ra và phải xuất phát từ những kết quả tổng hợp ý kiến của các cơ quan để chọn chuyên đề. Tôi nhất trí về số lượng các chuyên đề mà các Ủy ban, Hội đồng dân tộc cần phải tiến hành. Tuy nhiên tôi thấy trong báo cáo, tờ trình, có hai vấn đề xin được tham gia ý kiến. Thứ nhất, cách tiếp cận để chọn vấn đề. Thứ hai, là số lượng chuyên đề mà Quốc hội giám sát. Về cách tiếp cận vấn đề, tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu 7 nhóm chuyên đề nêu ra trong tờ trình thì thấy vấn đề nào cũng có tính bức xúc và có khía cạnh bức xúc của nó. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là chỗ nào cũng cần vai trò của Quốc hội, lĩnh vực nào cũng cần được thúc đẩy, được cải thiện và điều chỉnh. Vì thế cho nên chọn riêng một vấn đề trong 7 chuyên đề đó sẽ không đáp ứng được tình hình chung, không đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, vì cử tri bức xúc rất nhiều vấn đề.

Thứ hai, đề nghị xét lại cả 3 tiêu chí trong 6 tiêu chí nêu ra, tôi thấy có 3 tiêu chí rất đáng được bàn kỹ hơn:

Một, đặt vấn đề là cân đối hài hòa và phù hợp hay nên đặt vấn đề là bao quát các lĩnh vực, các vấn đề quan trọng và bức xúc trong xã hội hiện nay.

Hai, đặt vấn đề phù hợp với điều kiện của các cơ quan hay chúng ta nên đặt vấn đề ngược lại là cần tập trung nguồn lực của các cơ quan của Quốc hội. Đặt vấn đề là gắn liền với xây dựng pháp luật, kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2015 hay đặt vấn đề xét toàn bộ bối cảnh lịch sử của đất nước hiện nay. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước hiện nay làm sao để quá trình lập pháp của chúng ta làm chương trình giám sát phải chi phối toàn bộ hoạt động lập pháp, giám sát và thực thi Hiến pháp vừa mới được Quốc hội ban hành cuối năm 2013. Tôi nghĩ cả 3 tiêu chí này cần được phân tích sâu sắc, cụ thể hơn.

Từ đó tôi thấy trong 7 chuyên đề đặt riêng ra từng chuyên đề một thì vẫn là vấn đề ở tầm một cơ quan của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban chủ trì và có phối hợp của các cơ quan tương ứng. Tôi xin nhấn mạnh vẫn ở tầm là một cơ quan chủ trì và có các cơ quan tập hợp tương ứng, trong khi đó chúng ta cần đặt vấn đề một chuyên đề giám sát của Quốc hội thì phải ở tầm Quốc hội. Vấn đề một cơ quan của Quốc hội là Hội đồng dân tộc, các Ủy ban là không thể thực hiện được, không đủ khả năng, không đủ nguồn lực, không đủ điều kiện để giám sát mà phải đưa ra tầm Quốc hội và đặt vấn đề phải là bao quát tất cả các lĩnh vực, các vấn đề hệ trọng bức xúc của đất nước. Phải nhìn vấn đề ở chỗ là cử tri cả nước rất quan tâm và thấy hợp lý, tức là các khía cạnh, những vấn đề cử tri quan tâm đều được nêu ra trong chuyên đề giám sát ở tầm của Quốc hội.

Vấn đề thứ tư, không phải một cơ quan chủ trì, một số cơ quan tương ứng phối hợp mà vấn đề là Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì, tập trung nguồn lực của tất cả các cơ quan của Quốc hội, các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc, cộng đồng trách nhiệm, dưới sự điều hòa, phối hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, không phải của một Ủy ban nào đấy. Tôi đặt vấn đề như vậy.

Thứ hai, tôi chia sẻ những bức xúc mà nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu, nhưng trong điều kiện nước sôi lửa bỏng hiện nay thì vấn đề chúng ta phải giám sát làm sao để có những cứ liệu, những kết luận xác đáng cho việc chúng ta điều chỉnh chiến lược kinh tế của chúng ta để chuyển đổi nền kinh tế theo một hướng độc lập, không bị phụ thuộc vào nước ngoài. Chúng ta có đầy đủ khả năng để bảo vệ nền độc lập, tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh của đất và chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch. Chúng ta khắc phục được những vấn đề các đại biểu Quốc hội vừa nêu. Ví dụ, hiện tượng ách tắc hàng hóa ở biên giới, vấn đề xâm phạm đến an toàn lương thực, thực phẩm, thuốc trừ sâu giả, thuốc chữa bệnh giả v.v... chưa nói việc đầu tư quy hoạch, kế hoạch không chuẩn xác dẫn đến có những công trình đặt vào những địa bàn trọng điểm xung yếu về quốc phòng, an ninh v.v... rất nhiều khía cạnh, thời gian không cho phép để phân tích sâu. Nhưng tôi nhìn thấy vấn đề như vậy, vì thế chọn một chuyên đề, ở đó có thể tích hợp được những khía cạnh cốt tử, những vấn đề cốt tử nhất trong 7 nhóm vấn đề vừa nêu.

Theo đó, cần một chuyên đề mang ý nghĩa bao quát tầm Quốc hội, có ý nghĩa chiến lược và phù hợp với bối cảnh lịch sử của giai đoạn hiện nay của đất nước. Theo tôi, nên chọn khổ đầu của chuyên đề 7 nêu ở trong Báo cáo tổng hợp, nhưng không phải tất cả chuyên đề đó mà nên chọn việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, thêm chữ "xã hội", không chỉ "kinh tế". Nếu chọn chuyên đề như vậy, tôi thấy sẽ bao quát được những khía cạnh cốt tử nêu trong các báo cáo cũng như ý kiến bức xúc của các đại biểu Quốc hội đã nêu. Hết sức quan trọng ở chỗ là chúng ta chuẩn bị cho một chiến lược rất cơ bản là chúng ta chuyển hướng nền kinh tế theo hướng độc lập, không phụ thuộc vào nước ngoài và quá phụ thuộc vào những chủ thể nào đấy. Chúng ta tạo được một thế mạnh độc lập về quốc phòng, an ninh để thực hiện cuộc đấu tranh chống phá hoại của các thế lực.

Hơn nữa, tôi cũng thấy đây là một chuyên đề được nhiều đại biểu trước đây cũng nêu ra nhưng chúng ta nói là lớn, không bảo đảm thực hiện, không khả thi. Tôi thấy chính những vấn đề các Ủy ban, một Ủy ban của Quốc hội, một Hội đồng dân tộc không thực hiện được thì phải đưa ra Quốc hội và phải tập trung nguồn lực, tập trung sức mạnh của tất cả các cơ quan, tổ chức để thực hiện chuyên đề, ở tầm Quốc hội. Tôi nghĩ là có thể làm được, chuyên đề này cũng chưa được tiến hành bao giờ.

Tôi thấy cần phải tạo một bước chuyển biến trong toàn bộ hệ thống chính trị xã hội, toàn bộ các cơ quan, ban, ngành của đất nước trong hoàn cảnh lịch sử rất quan trọng hiện nay. Theo đó, tôi đề nghị chuyên đề sẽ được giám sát ở 2 kỳ họp chứ không phải 1 kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 chúng ta có thể cho ý kiến lần thứ nhất, một số vấn đề có thể điều chỉnh để Quốc hội điều chỉnh, các cơ quan, ban, ngành điều chỉnh. Sẽ có một nghị quyết cuối cùng ở kỳ họp thứ 10 khi chúng ta tiến hành giám sát một cách đồng bộ, đầy đủ. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Lê Thị Nga - Thái Nguyên

Kính thưa Quốc hội,

Chúng tôi cho rằng để chọn được đúng chuyên đề thì điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải xác định được tiêu chí chúng ta đưa ra để chọn có đúng không, có chuẩn không. Có 5 tiêu chí ở trang 3 Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi hoàn toàn thống nhất với 5 tiêu chí đưa ra. Tuy nhiên, từ tiêu chí đó đến khi lựa chọn chủ đề giám sát tôi xin có ý kiến thêm. Đối với chuyên đề thứ hai, chúng tôi thấy còn hơi chung chung, phạm vi quá rộng và tính bức xúc cũng quan trọng nhưng không phải đến mức bức xúc của cử tri, chúng tôi đề nghị chọn thay bằng một chuyên đề khác cho chuyên đề thứ hai. Tôi đề nghị giám sát đưa vào thay cho chuyên đề thứ hai là Quốc hội giám sát về việc quyết định quản lý và sử dụng ODA với các lý do sau đây:

Một là trong tình hình nợ công tăng nhanh, đảm bảo việc quyết định sử dụng ODA một cách chính xác và hiệu quả là hết sức cần thiết. Bên cạnh mặt tích cực của sử dụng ODA trong những năm qua đã có đóng góp rất tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng và xóa đói giảm nghèo thời gian qua, chúng tôi đánh giá đóng góp rất tích cực. Thời gian vừa qua cũng cho thấy là đã xuất hiện một số bất cập cụ thể là trải qua hơn 20 năm sử dụng ODA nhưng cho đến nay hành lang pháp lý cơ bản vẫn ở tầm nghị định, quá trình khoảng 4 năm sửa nghị định 1 lần và đã có 5 nghị định, bây giờ là nghị định lần thứ 5. Trong lúc đó các tác động của ODA cực kỳ lớn, chúng tôi cho rằng phải giám sát để đảm bảo được việc quyết định dùng ODA đúng và sử dụng có hiệu quả, tránh việc chúng ta để lại cho con cháu trả nợ lâu dài. Đó là lí do thứ nhất.

Lí do thứ hai, trong nhiều khóa gần đây, trong bốn khóa Quốc hội tôi tham gia thì tôi cũng nhớ kĩ là chúng ta chưa có một lần nào Quốc hội giám sát tối cao về vấn đề này. Giám sát tối cao về quản lí, sử dụng, quyết định sử dụng ODA là thể hiện Quốc hội cùng gánh trách nhiệm với Chính phủ trước nhân dân về việc sử dụng đồng vốn này. Chúng tôi cho rằng rất cần Quốc hội cùng chịu trách nhiệm với Chính phủ bằng việc giám sát chặt chẽ việc này.

Lí do thứ ba là quy trình quyết định quản lí sử dụng ODA cho thấy còn có những trường hợp rất bất cập. Nhất là đảm bảo tính công khai, tính minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân, của báo chí và công luận trong vấn đề này. Quá trình có một số ý kiến phản ánh là có một số trường hợp còn chưa thực sự công khai minh bạch. Đó là lí do cần phải giám sát.

Lí do thứ tư, từ những vụ tiêu cực liên quan đến các PMU trước đây, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ cách đây mấy năm, vụ JTC về đường sắt gần đây và một vài vụ khác cho thấy mỗi một vụ việc đều kết thúc bằng một vụ án hình sự. Kết thúc thì có người bị vào tù, có người bị kỉ luật. Nhưng những bất cập trong quy trình quản lí sử dụng ODA mặc dù có những cải tiến nhưng cho đến nay vẫn còn. Đó chính là những lí do dẫn đến các vụ tiêu cực. Tuy rằng cứ cách một số năm nhưng mà vẫn có tính chất nối tiếp, đây là một sự thật mà chúng ta phải xem xét để có cách giám sát để xử lí. Chúng tôi rất hoan nghênh việc Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và các cơ quan chức năng vừa qua đã rất nhanh, rất tích cực nghiêm túc xử lí, được dư luận rất hoan nghênh, về phía đối tác cũng rất nghiêm túc và hợp tác rất tốt với chúng ta.

Tôi nhớ vụ Huỳnh Ngọc Sĩ chúng ta xử lí rất lâu nhưng khóa này vụ JTC thì chúng ta xử lí rất nhanh. Đây là việc mà cử tri rất hoan nghênh. Nhưng bên cạnh xử lí nghiêm như vậy, chúng tôi cho rằng cần phải giám sát tổng thể để bịt nhanh những kẽ hở dẫn đến tiêu cực trong dùng ODA, mà không chỉ trong lĩnh vực giao thông, chúng tôi cho rằng nên lựa chọn với những lí do như trên. Nếu xét về tiêu chí, tôi xem 5 tiêu chí mà chúng tôi rất đồng tình của Thường vụ Quốc hội đề ra, đó là vấn đề bức xúc nổi lên, xét ở góc độ vĩ mô cần phải đưa ra diễn đàn của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thì cái này đạt, không trùng với các chuyên đề là cũng đạt, đảm bảo cân đối hài hòa giữa các lĩnh vực như là có tư pháp, có hoạt động liên quan đến đất cát, đến Hội đồng Dân tộc, chúng tôi cho rằng đây là mảng liên quan đến kinh tế và tài chính. Phạm vi giám sát này có phù hợp, hoàn toàn phù hợp với năng lực thực tiễn của cơ quan có thể giám sát được là Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, ngân sách. Vấn đề này cũng gắn với công tác để hoàn thiện, xây dựng luật với 5 tiêu chí đó chúng tôi cho giám sát về ODA là phù hợp. Tôi trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét quyết định vấn đề này. Tôi xin hết.

 

Nguyễn Văn Phúc - Hà Tĩnh

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết, tôi xin phản ánh cử tri cả nước đánh giá rất cao và hoan nghênh Quốc hội thời gian vừa rồi đã tiến hành hoạt động giám sát rất có hiệu quả, phù hợp với lòng dân, đề cập đến những vấn đề bức xúc của nhân dân. Giám sát là một trong những chức năng rất quan trọng của Quốc hội, nói như Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K'so Phước, nếu Quốc hội không giám sát chỉ còn là cơ quan làm văn tập thể, nên nhiệm vụ giám sát của Quốc hội ngày càng được quan tâm, Quốc hội bàn về các chương trình giám sát cũng rất thấu đáo. Chúng tôi đánh giá như vậy.

Đi vào dự kiến chương trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi tán thành cơ bản, tuy nhiên tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, tại kỳ họp giữa năm là kỳ họp thứ chín, tôi đề nghị ngoài việc giám sát chung Quốc hội xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước thì đề nghị bổ sung giám sát thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Từ trước đến nay chúng ta coi phê chuẩn là việc chi tiêu đồng tiền đã rồi, 18 tháng nên cũng khó cho đại biểu, lúc đấy thời gian cũng đã trôi đi. Tuy nhiên, tôi thấy giám sát thông qua phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước là dịp để Quốc hội có căn cứ đầy đủ, toàn diện để đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Nhưng thông thường ta còn coi nhẹ việc giám sát thông qua phê chuẩn. Phê chuẩn ngoài việc kết thúc năm tài chính còn có ý nữa là giám sát, đánh giá, tôi đề nghị nhấn mạnh thêm chỗ này.

Thứ hai, trong chương trình kỳ họp tháng 10,  chúng tôi tán thành phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi tán thành.

Tuy nhiên, chúng tôi không tán thành Quốc hội xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc xem xét các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có đầy đủ thẩm quyền và nguồn lực để tổ chức, đánh giá, xem xét có thể tiếp tục ra nghị quyết, chỗ đó không nên đưa ra Quốc hội, Quốc hội chỉ xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thứ ba, về các giám sát chuyên đề, tôi tán thành các tiêu chí, những vấn đề nêu ra, chúng ta nhận thấy trong bối cảnh tình hình đất nước hiện nay rất nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Vấn đề nào cũng xác đáng, nhưng về mặt thời gian, nguồn lực có hạn, cho nên phải lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất, nhân dân quan tâm nhất. Tôi tán thành Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến 3 chuyên đề. Chúng ta cố gắng năm 2015 với tinh thần quyết liệt giải quyết những bức xúc của nhân dân. Tôi đề nghị có thể chọn cả 3 chuyên đề và kỳ họp tháng 9, có thể làm 2 chuyên đề, chỉ đánh giá bổ sung thì chúng ta có thể làm chuyên đề thứ nhất là vấn đề oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Chuyên đề thứ hai là chuyên đề về đất nông, lâm trường quốc doanh. Tôi thấy Quốc hội chỉ danh một ngày thảo luận và thảo luận một buổi nữa thì tăng thêm thời gian để giải quyết những vấn đề bức xúc như các vị đại biểu đã nêu. Chuyên đề 2, Chuyên đề 3 tôi đề nghị không nên bỏ.

Tôi tán thành vẫn có Chuyên đề 2 với những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội như đại biểu Hồ Trọng Ngũ, Lê Thị Nga. Chuyên đề này trong bối cảnh tình hình phức tạp của biển Đông, trong thời gian gần đây rất nhiều cuộc hội thảo, các nhà nghiên cứu đều đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu để chúng ta điều chỉnh lại các chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh và xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập, hợp tác quốc tế. Tôi cho chuyên đề 2 vẫn cần và kết hợp được những nội dung như Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến là vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập và gắn với quốc phòng, an ninh. Tôi cho chuyên đề này rất nóng hổi, phù hợp với tình hình hiện nay, đặc biệt rất nhiều nghiên cứu đang triển khai làm thế nào để nền kinh tế chúng ta bớt bị lệ thuộc vào nhập siêu từ Trung Quốc. Hàng hóa chúng ta không bị ách tắc, chúng ta đưa ra các phương án để xử lý những tình huống nếu như có những hình thức trả đũa về kinh tế trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Tôi đề nghị phải nghiên cứu viết lại chuyên đề 2 này và chúng ta có thể đưa chuyên đề này càng sớm, càng tốt. Tôi xin hết ý kiến, cảm ơn Quốc hội.

 

Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết tôi cho rằng Ủy ban thường vụ đưa ra 3 chuyên đề lựa chọn, tôi cho là lựa chọn đúng với tình hình. Giá như có quỹ thời gian làm hết cả 3 như anh Phúc nói thì tốt nhưng vì quỹ thời gian và 5 tiêu chí nêu ra là chọn 2, tôi chọn chuyên đề 1 và chuyên đề 3.

Chuyên đề 1, giám sát về oan sai. Đây là vấn đề không thể nào trì hoãn được nữa và giao cho Ủy ban tư pháp là đúng và cần ưu tiên làm là đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Chuyên đề 3, liên quan đến nông trường, sử dụng đất nông, lâm trường. Đây là một vấn đề tôi xin lỗi là khá nhức nhối, tồn tại khá dài, một sự lãng phí, liên quan đến mô hình, tổ chức sản xuất, liên quan đến vấn đề sử dụng hiệu quả, giải quyết vấn đề cho nông trường viên, giải quyết việc làm, đặc biệt liên quan đến tái cấu trúc về nông nghiệp sắp tới. Do đó, tôi cho rằng chuyên đề 3 liên quan đến nông trường phải làm ngay nó gắn liền với vấn đề tái cấu trúc nông nghiệp hiện nay.

Riêng vấn đề hội nhập, tôi nghĩ rất cần nhưng cũng có thể giao cho Ủy ban Kinh tế đứng ra làm và gắn liền với việc nghiên cứu cả ba vấn đề sâu hơn là quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư và quan hệ tín dụng. Cuối cùng, chuyên đề này đưa ra một số chính sách về vấn đề tái cấu trúc và đánh giá việc định hướng sắp tới trong vấn đề hội nhập khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ không phải giám sát một cách đơn giản mà gắn với vấn đề nghiên cứu, tập hợp chuyên gia để đưa ra cái gì cho Quốc hội. Tôi nghĩ chuyên đề hai mang tính nghiên cứu như vậy.

Với tinh thần đó tôi xin có ba kiến nghị về cách làm:

Kiến nghị thứ nhất là giám sát. Tôi có tham gia nhiều đoàn giám sát, tôi đề nghị bên cạnh giám sát chung phải giám sát những tình huống cụ thể, đặc biệt là lĩnh vực tư pháp. Đi sâu vào một vài việc oan sai để giải quyết, xem do pháp luật, do con người hay do gì, phải phát hiện ra. Chúng ta không nghe báo cáo chung được, phải có việc cụ thể, tức là gắn cái chung và tình huống, phải có một số tình huống đi sâu.

Kiến nghị thứ hai là giao cho ai? Theo tờ trình, tôi thấy vấn đề thứ nhất giao Ủy ban Tư pháp thì đúng, còn vấn đề nông, lâm trường có ba nội dung. Tôi cho liên quan đến giám sát này có ba cơ quan, một là Hội đồng Dân tộc, liên quan đến chính sách người dân tộc ở nông, lâm trường. Hai là việc làm, nó mang vấn đề xã hội. Ba liên quan đến mô hình và đổi mới mô hình phát triển là Ủy ban Kinh tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội nên giao cho ai chủ trì, tức là mục đích ta muốn giám sát để cuối cùng đạt cái gì, nếu đạt mục tiêu tổ chức, sắp xếp lại vấn đề sản xuất, mô hình phát triển. Thực tế một số lâm trường, nông trường thay vì chia nông trường viên thì tỉnh quyết định giao cho một doanh nghiệp làm và thành công, nâng năng suất lên. Chúng ta giám sát mô hình như vậy để đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả nhất, tốt nhất cho nông trường viên, cho quỹ đất và cho phát triển của nền nông nghiệp. Tùy mục đích ta muốn gì, giao cho cơ quan nào chủ trì, đó là việc cân nhắc.

Kiến nghị thứ ba là kỷ cương, kỷ luật của những thành viên đoàn giám sát. Tôi cho rằng giám sát hiện nay dường như lập đoàn của Quốc hội, ký quyết định cũng hoành tráng, nhưng ai muốn đi thì đi, bận thì nghỉ, kể cả những cơ quan được điều động từ phía Chính phủ. Do đó, tôi đề nghị xây dựng một quy chế giám sát những người được cơ quan cử đi giám sát thì thời gian giám sát đó được xem như biệt phái, dưới sự điều động của trưởng đoàn về kỷ luật giám sát và đây là trách nhiệm. Chúng ta không phải rảnh thì tham gia, bận thì ở nhà làm việc khác, tôi cho kỷ cương đó không được. Tôi xin đề nghị kiến nghị thứ 3, tức là quy chế đối với  những thành viên của Đoàn giám sát như thế nào, tạo một kỷ cương ngay từ đầu và cơ chế đó là cơ chế cử vào thời gian đó, xem như biệt phái, dưới sự điều động của trưởng đoàn, đấy là một kỷ cương như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội.

 

Huỳnh Văn Tiếp - TP Cần Thơ

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối chiếu với những bức xúc của cử tri gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tôi xin đề xuất Quốc hội năm 2015 nên tiến hành giám sát 2 chuyên đề quan trọng như sau:

Chuyên đề thứ nhất, tiến  hành giám sát tại kỳ họp thứ 9, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc danh giai đoạn 2004-2013, kể cả các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nông trường chuyển đổi. Với lý do việc quản lý vừa qua thiếu chặt chẽ dẫn đến tranh chấp lấn chiếm đất đai diễn ra nhiều ở địa phương. Việc giao khoán thực hiện theo hợp đồng còn nhiều điểm đang gặp khó khăn.

Việc thực hiện đề án đổi mới và sắp xếp nông, lâm trường do Thủ tướng phê duyệt chưa đạt được yêu cầu, còn nhiều địa phương chưa thực  hiện được một cách nghiêm túc và thiếu thống nhất.Qua giám sát để Quốc hội ban hành nghị quyết có những kiến nghị, giải pháp nhằm quản lý tốt hơn việc chuyển đổi nông, lâm trường thành công ty trách nhiệm một thành viên hoặc sắp xếp giao đất nông trường cho địa phương quản lý, trang cấp cho nông dân, nhất là nông dân thiếu đất trong sản xuất.

Chuyên đề hai, có thể tiến hành giám sát vào kỳ họp thứ 10 là giám sát kết quả, quá trình hội nhập kinh tế thế giới từ khi Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế đang là một vấn đề được cả thế giới quan tâm. Vì thế giám sát chuyên đề này để xem xét, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật, yêu cầu hội nhập đạt được những kết quả gì, còn những gì còn hạn chế, yếu kém trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó để Quốc hội đưa ra nghị quyết, kiến nghị giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong thời gian tới.

Còn chuyên đề về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai trong hoạt động tố tụng, tôi thấy cũng cần thiết và theo tôi chuyên đề này nên giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát và giao Ủy ban Tư pháp thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát. Tôi xin hết ý kiến.

 

Nguyễn Văn Tiên - Tiền Giang

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội.

Về chương trình giám sát, tôi xin có một số ý kiến như sau:

Trước hết, tôi cũng hoàn toàn nhất trí với các vấn đề Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất. Tôi chỉ xin phát biểu 2 chủ đề.

Thứ nhất là việc giám sát của các Ủy ban, theo tôi trong chương trình đã quy định các Ủy ban chọn một chuyên đề giám sát, nhưng vấn đề là giám sát xong để làm gì. Tôi thấy các Ủy ban giám sát cũng đưa ra một văn bản trước Quốc hội, nhưng ít đại biểu Quốc hội đọc và thông tin báo chí hầu hết cũng không trích dẫn. Do đó, tôi đề nghị từ kỳ họp sau nên cải tiến nên giao Hội đồng Dân tộc và mỗi Ủy ban chủ trì giám sát một chuyên đề trong lĩnh vực của mình và giám sát ban hành văn bản trong lĩnh vực của mình như các đại biểu Quốc hội trước tôi đã nói, và báo cáo trước Quốc hội. Trong chương trình chúng ta nên bố trí Hội đồng Dân tộc, mỗi Ủy ban dành 2 tiếng, trong đó có 30 phút trình bày và một tiếng rưỡi thảo luận. Như vậy tất cả các vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, pháp luật được quan tâm và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Nếu chỉ chọn một chuyên đề chung chung đọc ra trước Quốc hội thì đúng là vấn đề nóng thật nhưng sẽ không bao phủ được hết. Trước kia cách đây khoảng 3 khóa Quốc hội có chương trình các Ủy ban đọc thuyết trình trước Quốc hội nhưng 3 khóa nay chúng ta bỏ đi. Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ để đưa vào chương trình, rất phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Các Ủy ban phải dốc sức ra làm, vì ngôn ngữ, số liệu của anh đưa ra Quốc hội, công dân thì anh phải gắng sức mà làm, viết báo cáo chung ai đọc thì đọc, không đọc thì thôi nên chất lượng báo cáo không thể bằng các thuyết trình được. Tôi đề nghị nên cải tiến và nên cắt bớt một số buổi thảo luận tổ về kinh tế - xã hội hay gì đó. Chúng ta dồn thời gian mất khoảng 2 ngày cho các Ủy ban đọc và như vậy vấn đề rất bao quát. Về giám sát Ủy ban tôi đề nghị như vậy.

Vấn đề thứ hai, giám sát chuyên đề của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội chọn 3 chuyên đề, tôi thấy đúng là những vấn đề bức xúc, vừa là vĩ mô, vừa là đáp ứng nguyện vọng của người dân. Nhưng chuyên đề thứ nhất, nó đúng là có vấn đề. Nhưng mà án oan sai của Việt Nam không biết có đến 1% hay không mà hậu quả "đầu ra" của giám sát này là cái gì? Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn làm cái này thật thì một là chúng ta phải giám sát xem quá trình đền bù oan sai như thế nào, chúng ta có làm đúng hay không. Chứ bây giờ các vụ dàn xếp rồi thì làm sao chúng ta lục lại được các hồ sơ những vụ bình thường, chúng ta đếm xem oan sai bao nhiêu phần trăm. Tôi nghĩ rất là khó và tôi đề nghị chuyên đề này giao cho Ủy ban tư pháp làm, báo cáo trước Quốc hội và chúng ta thảo luận. Như vậy nó phù hợp hơn. Đấy là chuyên đề thứ nhất.

Chuyên đề thứ hai là gia nhập WTO thì tôi nghĩ Quốc hội giám sát là cần thiết, bởi vì hiện nay chúng ta đang chuẩn bị gia nhập TPP và hội nhập kinh tế rồi những vấn đề thương mại song phương, đa phương. Tôi nghĩ chuyên đề này rất cần thiết và nó có "đầu ra" rất rõ ràng. Sang năm tới là chúng ta phải ký TPP. Kinh nghiệm WTO và kinh nghiệm các hiệp ước có tác dụng gì đối với TPP của chúng ta hay không thì chúng tôi nghĩ rất hiệu quả đến kiểm soát kinh tế vĩ mô. Còn chuyên đề thứ hai của Quốc hội thì chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể chọn ODA hoặc chương trình mục tiêu. Lí do như thế này, ODA thì tôi cũng nhất trí với đại biểu Lê Thị Nga là trước kia, cách đây độ 8,9 năm,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng pháp lệnh về ODA, sau đó dần dần lại bỏ không làm. Chúng tôi tham gia một mạng lưới của các đại biểu Quốc hội châu Á về ODA, chúng tôi hỏi các nước thì hầu hết các nước họ cũng làm như ta tức là cơ quan hành chính làm rồi nó có rất nhiều quan hệ song phương, những vấn đề hữu nghị, hợp tác rồi rất nhiều thứ ở trong.

Tôi hỏi các nước thì hầu hết giống như ở Việt Nam, tức là không có luật mà chủ yếu họ gọi là cơ quan hành chính điều hành là chính chứ còn các dự án ODA cụ thể họ cũng không trình ra Quốc hội, chủ yếu Chính phủ điều hành là chính. Do đó, đây cũng là một cái mà chúng ta suy nghĩ. Hoặc là chúng ta giám sát chương trình mục tiêu quốc gia, bởi vì từ mấy kì nay tôi thấy rất nhiều đại biểu Quốc hội nói là chương trình không hiệu quả, Quốc hội cắt chương trình và chỉ để duy trì hai chương trình, tôi nghĩ là không biết dựa vào đánh giá, giám sát cơ sở khoa học như thế nào mà các đại biểu bốc thuốc là chỉ cho chương trình nông thôn mới, chỉ cho cái này cái kia. Chúng tôi nghĩ phải có giám sát đưa ra hiệu quả, đánh giá và tất cả các đại biểu Quốc hội vào cuộc xem chúng ta nên duy trì cái nào. Chúng ta đưa ra bài toán và kỳ sau quyết giữ cái nào, bỏ cái nào, việc này chúng tôi nghĩ nó ngấm vào tất cả các ngành và nó liên quan đến rất nhiều ngành, không phải một bộ, ngành nào về chương trình mục tiêu này, vì số tiền của nó mấy chục nghìn tỷ một năm không phải là ít. Chúng tôi thấy nên chọn hai cái đó có đầu ra rất cụ thể và hiệu quả giám sát sau này chúng ta theo dõi, đánh giá rất dễ. Tôi xin có mấy ý kiến như vậy. Xin hết.

 

Chu Sơn Hà - TP Hà Nội

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Thứ nhất, tôi thể hiện quan điểm đồng tình với Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chọn những lĩnh vực để giám sát tối cao rất bức xúc của xã hội. Tôi thấy cần trao đổi lại, một số đại biểu nói là việc oan, sai tỷ lệ rất thấp, nhưng tôi cho rằng việc oan, sai chúng ta phải giám sát. Mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng nằm trong Chương II của Hiến pháp mới, đó là quyền, nghĩa vụ cơ bản của con người và công dân. Chúng tôi đồng tình cao là nên có hai cuộc giám sát trong năm nay, đó là giám sát việc thực hiện oan, sai trong lĩnh vực hoạt động hình sự. Hai là giám sát trong lĩnh vực đất đai, vì chúng ta có Luật đất đai năm 2013 mới cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, cho nên chúng ta phải đi vào vấn đề này, nó rất bức xúc.

 Trong tháng 9/2012 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau khi đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII khảo sát về nông trường, trạm trại về quản lý đất đai thì đến khóa XIII chúng tôi đã tổ chức giám sát. Với 57 đầu đơn vị, 15 đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 42 đầu đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trên tổng diện tích hơn 17.000 ha. Việc xảy ra vi phạm rất nhiều, đó là vi phạm về quản lý đất đai trong nhiều năm chúng ta buông lỏng.

Hai là các bộ phận dân cư sống ở đó rất nhiều năm, đến giờ quyền và nghĩa vụ của người ta đối với mảnh đất người ta đang quản lý, sử dụng giao trái phép chưa được thực hiện.

Ba là quá trình tổ chức, thực hiện các văn bản hướng dẫn tiếp theo của Luật đất đai năm 2013 không được tổ chức thực hiện. Đó là thực hiện không nghiêm Nghị định 170 về sắp xếp, đổi mới hoạt động của nông trường, Nghị định 200 năm 2004 về việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của lâm trường. Qúa trình cổ phần hóa xong Nghị định 135 năm 2005 chúng ta có những cái sửa đổi chưa đầy đủ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong đợt này chúng ta giám sát chuyên đề thứ 3 trong năm 2013, đó là một việc làm hết sức cần thiết. Chúng tôi thấy Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khi phát hành kết quả giám sát về quản lý sử dụng đất đai của nông trường, trạm, trại chúng tôi đã chính thức kiến nghị với Quốc hội là giám sát tối cao. Nhưng năm 2012 chưa được chấp nhận và sang năm 2013 cũng vì điều kiện thời gian chưa được chấp nhận và trong chương trình này có bàn việc đó, chúng tôi thấy cần phải có ý kiến để đề nghị với Quốc hội sớm đưa vào chương trình giám sát năm 2014 đối với việc quản lý việc sử dụng đất đai, liên quan đến việc sắp xếp đổi mới mô hình quản lý của nông trường và lâm trường. Đấy là ý thứ hai, chúng tôi tỏ quan điểm.

Thứ ba, sau khi giám sát, chúng tôi rất đồng tình ý kiến đại biểu Trần Du Lịch, quá trình giám sát của Quốc hội cũng cần phải cải tiến về mặt phương pháp, vừa là giám sát tổng thể, vừa giám sát cụ thể. Chúng tôi giám sát qua văn bản với tính chất tổng thể nhưng đồng thời đó là chọn một số đơn vị để chúng tôi đi xuống thực địa nắm tình hình và đồng thời có kết luận rõ ràng. Cải tiến bằng cách kết luận giám sát của năm nay sẽ được khảo sát về thực hiện các kiến nghị trong năm sắp tới. Do đó, chúng tôi đề nghị Quốc hội cải tiến phương pháp giám sát là các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dứt khoát phải có Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì. Không như thời gian vừa qua đoàn giám sát rất oách, quyết định rất hoành tráng nhưng đến khi giám sát thì có một đồng chí Phó Chủ nhiệm, phải là thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi xin đề nghị với các đồng chí trong quá trình giám sát thực hiện đúng quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành về mặt thành phần và cải tiếp phương pháp giám sát để làm sao cho hiệu quả.

Song song với việc giám sát này, chúng tôi đề nghị năm sau nên có kết hoạch khảo sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của năm trước để bảo đảm các kiến nghị của chúng ta không bắn chỉ thiên lên trời. Nó sẽ có hiệu quả sau khi giám sát và bắt buộc các đối tượng được nêu trong kết luận giám sát phần kiến nghị cũng phải rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện. Xin hết.

 

Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa Quốc hội,

Kết thúc phần thảo luận đã có 12 vị đại biểu đăng ký và phát biểu. Các ý kiến phát biểu cơ bản tán thành với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một số ý kiến phát biểu làm rõ thêm các nội dung của tờ trình, cụ thể như các vấn đề sau:

Về số lượng chuyên đề giám sát, cơ bản các đại biểu cũng đã nhất trí Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp, Hội đồng dân tộc giám sát 1-2 chuyên đề, Ủy ban giám sát 1 chuyên đề. Các Ủy ban có nhiệm vụ giám sát chuyên đề Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể không giám sát ở Ủy ban mình, nhưng cũng có ý kiến cho rằng Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban có thể giám sát từ một đến hai chuyên đề, tăng cường báo cáo giải trình tại Ủy ban. Có ý kiến đề nghị giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban nên bố trí, sắp xếp để báo cáo, thảo luận tại hội trường.

Về chuyên đề giám sát của Quốc hội, các ý kiến góp ý tập trung chọn 2 chuyên đề thứ nhất và thứ ba, các đại biểu cũng phân tích bổ sung làm rõ thêm tính cấp thiết của hai chuyên đề này. Riêng chuyên đề thứ hai, có 2 đại biểu chọn. Có ý kiến cho rằng chung chung, phạm vi rộng, có thể nghiên cứu thay bằng quyết định sử dụng ODA.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban giám sát vấn đề triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào những luật, pháp lệnh, nghị quyết quy định chậm hướng dẫn thi hành; giám sát chuyên đề quản lý thị trường; giám sát chuyên đề về Luật Tố tụng hành chính; giám sát chuyên đề kinh tế quốc phòng; giám sát chuyên đề thông tin và cải cách hành chính, giám sát qua phê chuẩn ngân sách nhà nước v.v.... Vấn đề này xin báo cáo các đại biểu thế này, ngoài giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội còn những nội dung các đại biểu góp ý, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thống nhất với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chọn những nội dung gắn với trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban để giám sát.

Về tiêu chí, các đại biểu nhất trí bổ sung ý nghĩa đáp ứng tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời điểm.

Các ý kiến đồng tình với Tờ trình về việc đưa nội dung Quốc hội xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 vào chương trình giám sát của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Đây cũng là nội dung quan trọng gắn với hoạt động tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội. Có ý kiến cân nhắc Quốc hội thôi chứ Ủy ban thường vụ Quốc hội không cần, chúng tôi nghĩ rằng chỗ Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cần.

Về tổ chức thực hiện thì bảo đảm chương trình đạt chất lượng và hiệu quả, các ý kiến đề nghị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát và cơ quan chịu giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cách tổ chức đoàn giám sát, trách nhiệm kỷ luật của từng thành viên tham gia đoàn giám sát và nên đi sâu, cụ thể các tình huống, vụ việc cụ thể xảy ra để giám sát sâu hơn.

Sau phiên họp này, Đoàn thư ký kỳ họp gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội nhất trí chuyên đề nào thì đánh dấu vào đó, những chuyên đề đại biểu Quốc hội không chọn thì Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, giám sát chuyên đề đó. Có thể nghiên cứu thay đổi tên để khái quát, bao quát hơn và thể hiện tính cấp thiết của nội dung giám sát chuyên đề.

Trên cơ sở thảo luận hôm nay và kết quả phiếu xin ý kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015 theo chương trình tại kỳ họp này. Nội dung công việc chiều nay đã kết thúc, xin cám ơn Quốc hội.

 

Quốc hội nghỉ.

 

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 09/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 09/06/2014

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 752
Hôm nay:6130
Hôm qua: 63627
Trong tháng 1065122
Tháng trước1685751
Số lượt truy cập: 111911934