Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 11/09/2017

Ngày 11/9/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 5-1: 2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 07/09/2017

Ngày 7/9/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.Ngày đăng: 07/09/2017

Ngày 7/9/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 06/09/2017

Ngày 13/9/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 224/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 10 năm 2017. Thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BQP ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp...Ngày đăng: 06/09/2017

Ngày 6/9/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 06/09/2017

thông tư số 21/2017/TTBGDDT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 06/09/2017

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017; Thông tư này thay thế các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 511
Hôm nay:11593
Hôm qua: 73152
Trong tháng 1409309
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86454622