Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của bộ luật hình sự năm 2015.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 18/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ...Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Các chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ khoản 5, khoản 7...Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 và thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018. Thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số...Ngày đăng: 01/02/2018

Ngày 1/2/2018 Bộ Công an, Viện kiểm soát nhân đan tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành...Ngày đăng: 30/01/2018

Ngày 30/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BGTVT hướng dẫn về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 06/2012/TT-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 717
Hôm nay:10140
Hôm qua: 82027
Trong tháng 1460274
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 97558728