Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share nghị quyết phê chuẩn công ước câp thị thực cho công dân việt nam và hoa kỳ - số 135/2016/QH13 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

nghị quyết phê chuẩn công ước câp thị thực cho công dân việt nam và hoa kỳ - số 135/2016/QH13

Lượt xem: 290 Tin đăng ngày: 09/04/2016 Bởi:

Ngày 09/04/2016 Quốc Hội dựa trên đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 01/TTr-CTN ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đã ra nghị quyết số 135/2016/QH13 về việc phê chuẩn công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ hợp chúng quốc Hoa Kỳ

QUỐC HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 135/2016/QH13

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2016

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÔNG HÀM THỎA THUẬN VỀ CẤP THỊ THỰC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

 

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

- Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11;

- Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 01/TTr-CTN ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ;

- Xét Báo cáo số 70a/BC-CP ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 5969/BC-UBĐN13 ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

 

Phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 

Điều 2.

 

Áp dụng trực tiếp các nội dung quy định tại Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 

Điều 3.

 

Chính phủ tiến hành thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn và tổ chức thực hiện Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 

Điều 4.

 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2016.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Keywords:phe chuan cong ham thoa thuan ve cap thi thuc giua chinh phu nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam va chinh phu hop chung quoc hoa ky,nghi quyet so 135 2016 qh13

Các bài đã đăng
 • Bình luận
  Liên hệ
  Tìm kiếm
  Tương tự
  Viết bình luận
  Họ tên*:
  Email*:
  Nội dung*:
  Mã bảo vệ*:
     
  Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  nghị quyết phê chuẩn công ước câp thị thực cho công dân việt nam và hoa kỳ - số 135/2016/QH13

  nghị quyết phê chuẩn công ước câp thị thực cho công dân việt nam và hoa kỳ - số 135/2016/QH13

  Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục liên quan
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 313
  Hôm nay:14871
  Hôm qua: 60043
  Trong tháng 1883892
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103209069