Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 877
Hôm nay63735
Hôm qua 81840
Trong tháng 63735
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184624654

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

30/06/1990

luật thuế tiêu thụ đặc biệt - số 270b-NQ/HĐNN8 năm 1990


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (số hiệu 270b-NQ/HĐNN8) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1990. Được hội đồng nhà nước thông qua và ban hành ngày 08/08/1990


By: AMBN

30/06/1990

luật thuế lợi tức - số 270b- NQ/HĐNN8 năm 1990


Luật thuế lợi tức số 270b- NQ/HĐNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1990. Được hội đồng nhà nước thông qua và ban hành ngày 08/08/1990


By: AMBN

30/06/1990

luật thuế doanh thu - số 270b -NQ/HĐNN năm 1990


Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức; Luật thuế doanh thu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1990


By: AMBN

30/06/1990

luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tố tụng hình sự - số 39-LCT/HĐNN8 năm 1990


Luật số 39-LCT/HĐNN8 này được thông qua 30/06/1990 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.


By: AMBN

29/06/1990

nghị định thư montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn được điều chỉnh và sửa đổi


Bổ sung- Sửa đổi Nghị Định Thư Montreal 1987, thay bằng Nghị Định Thư ký 29/06/1990 về Bảo Vệ Tầng Ozon. Tại cuộc họp lần thứ hai của các bên, Lodon, ngày 27-29 tháng 6 năm 1990 và được bổ sung tại cuộc họp lần thứ ba của các bên, Nairobi, ngày 19-21 tháng 6 năm 1991 về cuộc họp lần thứ tư của các bên, copenhagen, ngày 23-25 tháng 11 năm 1992


By: AMBN

25/06/1990

công ước về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc - số 170


Ngày 06/06/1990 tại Geneve. Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế. Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập, họp đến ngày 26/06/1990 đã thông qua công ước số 170 Công ước về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc.

Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật- hợp lý hoá sản xuất và sáng chế năm 1990


Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật- hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (ban hành kèm theo nghị định số 31-cp ngày 23-1-1981 được sửa đổi, bổ sung theo nghị định số 84-hđbt ngày 20-3-1990 của hội đồng bộ trưởng)

Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá 20/03/1990


Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá ban hành kèm theo nghị định số 197-hđbt ngày 14-12-1982, được sửa đổi bổ sung theo nghị định 84-hđbt ngày 20-3-1990 của hội đồng bộ trưởng. Điều lệ này ban hành nhằm bảo hộ pháp lý các nhãn hiệu hàng hoá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nghị định thư bổ sung danh mục hàng hoá giữa chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ cộng hoà Philippin


Nghị định thư bổ sung danh mục hàng hoá trong danh mục a và b theo điều 5 của hiệp định thương mại giữa chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ cộng hoà Philippin ký ngày 9 tháng 1 năm 1978. nghị định thư bổ sung này được lập và ký kết tại manila ngày 7 tháng 3 năm 1990.


By: AMBN

28/12/1989

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự - số 30-LCT/HĐNN8 năm 1989


Luật 30-LCT/HĐNN8 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 và có hiệu lực từ 02/01/1990 . Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          841   842   843   844   845       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ