Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 534
Hôm nay4392
Hôm qua 59154
Trong tháng 373019
Tháng trước5192717
Số lượt truy cập: 176142170

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

hiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hòa năm 1959


Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 31 tháng 12 năm 1959, hồi 15 giờ 50. Trong hiến pháp ghi rõ: "Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành."


By: AMBN

31/12/1959

luật bầu cử đại biểu quốc hội - năm 1959 số 3SL


Luật Bầu cử Quốc Hội này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, thông qua trong phiên họp ngày 31 tháng 12 năm 1959. Luật này bãi bỏ sắc lệnh số 51-SL ngày 17 tháng 10 năm 1945 và những quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội đã ban hành trước Luật này.


By: AMBN

21/12/1959

luật hôn nhân và gia đình năm 1959 - số 2SL


Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 11, thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 1959.

Công văn của thủ tướng chính phủ số 2477/nc năm 1959


Công văn của thủ tướng chính phủ số 2477/nc ngày 20 tháng 6 năm 1959 về việc tuyển dụng người vào biên chế và sử dụng nhân viên phụ động hợp đồng

hiến pháp nước cộng hòa pháp


Hiến pháp nước cộng hòa Pháp được lập lần đầu tiên vào năm 1958. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải được cả hai Viện thống nhất thông qua. Nội dung sửa đổi Hiến pháp chỉ chính thức có hiệu lực sau khi được nhân dân thông qua trong khuôn khổ một cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân.


By: AMBN

31/05/1958

luật chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân việt nam - số 109-SL/L011 năm 1958


luật chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân việt nam - số 109-SL/L011 đã được Quốc hội biểu quyết trong phiên họp ngày 29-4-1958. Nay quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:


By: AMBN

29/04/1958

luật tổ chức chính quyền địa phương - số 109-SL/L011 năm 1958


luật tổ chức chính quyền địa phương - số 109-SL/L011 đã được Quốc hội biểu quyết trong phiên họp ngày 29-4-1958


By: AMBN

25/06/1957

công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức - số 105 ILO


Ngày 25/06/1957 Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) Thuộc Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước xóa bỏ lao động cưỡng bức. Mọi Quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế phê chuẩn Công ước này cam kết bãi bỏ và không sử dụng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc nào mà..


By: AMBN

20/05/1957

luật quy định về quyền lập hội - số 102-SL/L-004 năm 1957


Luật số 102-SL/L-004 thông qua ngày 20/05/1957 quy định về Quyền Lập Hội. Quyền lập hội của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Lập hội phải có mục đích chính đáng, phù hợp với lợi ích nhân dân, có tác dụng đoàn kết nhân dân, để góp phần xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của nước ta.


By: AMBN

20/05/1957

luật quy định về tự do hội họp - số 101-SL/L.003 năm 1957


luật quy định về tự do hội họp - số 101-SL/L.003 thông qua ngày 20/05/1957 quy định Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang          846   847   848   849   850       
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ