Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/09/1999

Quyết định của chủ tịch nước số 193/qđ/ctn ngày 5 tháng 12 năm 2000 về việc phê chuẩn các văn kiện tại đại hội lần thứ 22 của upu chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam nghị định thư bổ sung lần thứ 6 đối với hiến chương liên minh bưu chính thế giới họp đại hội tại Bắc kinh ngày 15 tháng 9 năm 1999.Ngày đăng: 15/09/1999

Thể lệ chung của liên minh bưu chính thế giới.Thể lệ chung này được kí tại Bắc kinh, ngày 15 tháng 9 năm 1999, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng giêng năm 2001 và có hiệu lực cho tới ngày bắt đầu có hiệu lực của các văn kiện đại hội lần tới.Ngày đăng: 17/06/1999

công ước số 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. đây là văn bản xác thực của Công ước được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế nhất trí thông qua trong khoá họp lần thứ tám mươi bảy được tổ chức tại Giơnevơ và tuyên bố bế mạc ngày 17 tháng 6 năm 1999.Ngày đăng: 17/06/1999

Ngày 17/06/1999 hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế và thông qua: Công ước số 182 - Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp - Xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Mỗi Nước thành viên phê chuẩn Công ước này sẽ tiến hành những biện pháp khẩn cấp và hiệu quả để đảm bảo việc nghiêm cấm và xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.Ngày đăng: 19/01/1999

Hiệp ước về những cơ sở quan hệ Nhà nước và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Tát- gi- ki- xtan bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2000.Hiệp ước này đã được chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định thông qua tại 56 QĐ/CTNNgày đăng: 09/12/1998

Ngày 09/12/1998 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 53/144 - Tuyên bố về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, các nhóm và các tổ chức trong xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và những tự do cơ bản đã được thừa nhận rộng rãiNgày đăng: 25/07/1998

Nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông nam á ký kết tại Manila, ngày 25 tháng 7 năm 1998 và quyết định của chủ tịch nước số 21 qđ/ctn ngày 26 tháng 3 năm 1999 về việc phê chuẩn nghị định thư này.Ngày đăng: 17/07/1998

Quy chế rome về tòa án hình sự quốc tế, được thông qua ngày 17/7/1998, tại Hội nghị ngoại giao về việc thiết lập Tòa án Hình sự quốc tế do Liên Hợp Quốc tổ chức. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2002, theo Điều 126 Hiến Chương Liên Hợp QuốcNgày đăng: 11/11/1997

Ngày 11/11/1997 Được Đại Hội đồng của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Nhất trí thông qua và tuyên bố tại phiên họp lần thứ 29 tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con ngườiNgày đăng: 25/09/1996

Văn kiện này bao gồm những hướng dẫn được thông qua tại Hội nghị tư vấn quốc tế lần thứ hai về HIV/AIDS và quyền con người, do Cao ủy Liên Hợp Quốc/Trung tâm Quyền con người và Chương trình về HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) Đồng tổ chức ở Geneva trong các ngày 23-25/9/1996, nhằm hỗ trợ các quốc gia xác lập một cách ứng xử với HIV/AIDS mang tính tích cực và dựa trên quyền,...


các quy định quốc tế| công ước - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

các quy định quốc tế, công ước

các quy định quốc tế, công ước

các hướng dẫn quốc tế về hiv/aids và quyền con người - UNSAIDS năm 1996

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 800
Hôm nay:112436
Hôm qua: 123543
Trong tháng 2684127
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123405669