Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 18/12/1992

Công ước này ra đời dựa trên các giá trị: Xem xét quyền của bất kỳ người nào không phải chịu việc cưỡng bức mất tích, quyền của nạn nhân đối với công lý và việc bồi thường, Khẳng định quyền của bất kỳ nạn nhân nào để được biết sự thật về các hoàn cảnh của việc cưỡng bức mất tích và số phận của người bị cưỡng bức mất tích, và quyền tự do để tìm kiếm,...Ngày đăng: 14/06/1992

Tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, thông qua tại Stockholm ngày 16 tháng 6 năm 1972 nhằm thiết lập một sự chung sức toàn cầu mới và hình dáng thông qua việc tạo dựng những cấp độ hợp tác giữa các quốc gia, những thành phần chính trong các xã hội và nhân dân. Hoạt động đề đạt những hiệp định quốc tế tôn trọng quyền lợi của mọi người và bảo vệ...Ngày đăng: 05/06/1992

Các mục tiêu àm Công ước này theo đuổi theo đúng các điều khoản của nó là bảo toàn đa dạng sinh học, sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó và phân phối công bằng hợp lý lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen bao gồm cả việc tiếp cận hợp lý nguồn gen và chuyển giao thích hợp công nghệ cần thiết có tính đến các quyền sở hữu tài nguyên, công nghệ,...Ngày đăng: 05/06/1992

Công ước về Đa dạng sinh học (tiếng Anh:Convention on Biological Diversity; CBD) là một hiệp ước đa phương. Công ước có ba mục tiêu chính: bảo toàn đa dạng sinh học; sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó; và phân phối công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên di truyền. Công ước được đưa ra ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro...Ngày đăng: 08/03/1992

Nghị định thư hội nghị đường sắt biên giới giữa bộ giao thông vận tải nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và bộ đường sắt nước cộng hoà nhân dân Trung hoa lần thứ 21 đã họp tại Hà nội từ ngày 29-1 đến ngày 02-2-1996.Nghị đinh thư được ký ngày 8-3-1992 tại Bắc Kinh và ban hành ngày 31/01/1996Ngày đăng: 16/01/1992

Nghị định thư giữa hai chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ vương quốc Thái lan ngày 16 tháng 1 năm 1992 về việc sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế thương mại và kỹ thuật. Nghị định thư này được ký tại băng cốc ngày 11 tháng 1 năn 1978Ngày đăng: 02/11/1991

Nghị định thư tài chính giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và chính phủ nước cộng hoà Pháp về khuyến khích phát triển của Việt nam. Nghị định này được ký tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 11 năm 1991.Ngày đăng: 18/12/1990

Ngày 18/12/1990 Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ - nghị quyết A/RES/45/158 ĐHĐ LHQ.Ngày đăng: 29/06/1990

Bổ sung- Sửa đổi Nghị Định Thư Montreal 1987, thay bằng Nghị Định Thư ký 29/06/1990 về Bảo Vệ Tầng Ozon. Tại cuộc họp lần thứ hai của các bên, Lodon, ngày 27-29 tháng 6 năm 1990 và được bổ sung tại cuộc họp lần thứ ba của các bên, Nairobi, ngày 19-21 tháng 6 năm 1991 về cuộc họp lần thứ tư của các bên, copenhagen, ngày 23-25 tháng 11 năm 1992Ngày đăng: 25/06/1990

Ngày 06/06/1990 tại Geneve. Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế. Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập, họp đến ngày 26/06/1990 đã thông qua công ước số 170 Công ước về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc.


các quy định quốc tế| công ước - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

các quy định quốc tế, công ước

các quy định quốc tế, công ước

công ước về an toàn trong việc sử dụng hoá chất khi làm việc - số 170

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 841
Hôm nay:111813
Hôm qua: 123543
Trong tháng 2683504
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123405046