Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 22/06/2017

Ngày 22/06/2017 Quốc Hội ra Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước - luật số 10/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 21/06/2017

Ngày 21/06/2017 Quốc Hội Khóa 14 thông qua Luật số 15/2017/QH14 quản lý, sử dụng tài sản công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành...Ngày đăng: 20/06/2017

Luật số 14/2017/QH14 này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và...Ngày đăng: 20/06/2017

Luật cảnh vệ số 13/2017/QH14 này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Pháp lệnh Cảnh vệ số 25/2005/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 20/06/2017

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 20/06/2017

Luật số 11/2017/QH14 này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý; Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; Người thực hiện trợ giúp pháp lý; Hoạt động trợ giúp pháp lý; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.Ngày đăng: 19/06/2017

Ngày 19/06/2017 Quốc Hội VN thông qua Luật Chuyển Giao Công Nghệ - Luật số 07/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 19/06/2017

Ngày 19/06/2017 Quốc Hội thông qua Luật Du Lịch số 09/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 19/06/2017

Ngày 19/06/2017 Quốc Hội đã qua Luật số 08/2017/QH14 - Luật Thủy Lợi. Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa hết thời hạn của giấy phép thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 19/06/2017

Nghị quyết số: 39/2017/QH14 Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6...


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

nghị quyết số 39/2017/qh14 phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước việt nam và lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia việt nam - lào

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 489
Hôm nay:42241
Hôm qua: 61880
Trong tháng 967180
Tháng trước1846949
Số lượt truy cập: 110128241