Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 06/04/2016

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số...Ngày đăng: 06/04/2016

Ngày 06/04/2016 Quốc Hội CHXHCN Việt Nam đã thông qua luật số 104/2016/QH13 về tiếp cận thông tin. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01...Ngày đăng: 06/04/2016

Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 được QH Việt Nam thông qua ngày 06/04/2016. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật này có...Ngày đăng: 05/04/2016

Luật Báo Chí - số 103/2016/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016, quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về...Ngày đăng: 05/04/2016

Ngày 05/04/2015 Quốc Hội đã thông qua luật số 102/2016/QH13 về trẻ em. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã được...Ngày đăng: 08/03/2016

Ngày 08/03/2016 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành Pháp Lệnh số 11/2016/UBTVQH về Quản Lý Thị Trường. Pháp lệnh này quy định vị trí, chức năng, tổ chức; Hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; Cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý...Ngày đăng: 01/02/2016

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Ngày đăng: 18/01/2016

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Uỷ ban thường vụ quốc hội ra nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tNgày đăng: 16/01/2016

Ngày 16 tháng 01 năm 2016 Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ra nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021Ngày đăng: 14/01/2016

Ngày 14 tháng 01 năm 2016 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ra nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập ban dân tộc của hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập ban dân tộc của hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 431
Hôm nay:44086
Hôm qua: 74798
Trong tháng 1495209
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105396098