Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 04/07/1981

Luật tổ chức hội đồng bộ trưởng - số 2-LCT/HĐNN7 này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1981. Hội đồng bộ trưởng là Chính phủ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành và hành chính Nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.Ngày đăng: 03/07/1981

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1981. Luật này thay thế Luật tổ chức Quốc hội ngày 14 tháng 7 năm 1960. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, về nhiệm vụ và quyền hạn của các đại biểu Quốc hội.Ngày đăng: 03/07/1981

Luật số 3-LCT/HĐNN7 này quy định về tổ chức các Toà án nhân dân, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1981. Luật này thay thế các văn bản pháp luật đã ban hành trước đây về tổ chức Toà án nhân dân.Ngày đăng: 01/01/1981

Pháp lệnh trừng trị tội Hối Lộ được ban hành 01/01/1981. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào rồi mới làm một việc thuộc trách nhiệm của mình hoặc để không làm một việc phải làm, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm;Ngày đăng: 18/12/1980

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.Ngày đăng: 18/12/1980

Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội số 250-LCT này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980.Ngày đăng: 10/04/1965

Luật số 45 - LCT được QH thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965 nhằm bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960 đã được sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất bằng Luật ngày 26 tháng 10 năm 1962.Ngày đăng: 10/11/1962

Luật 50-LCT này quy định những điều sửa đổi và bổ sung sau đây về luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960. Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 26 tháng 10 năm 1962.Ngày đăng: 27/10/1962

Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính các cấp số số 51- LCT này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, khoá II, kỳ họp thứ 5, nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962.Ngày đăng: 26/07/1960

Luật tổ chức hội đồng chính phủ số 18-LCT này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960.


Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam|Nghị quyết QH - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          46   47   48  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

Văn bản luật và Hiến Pháp Việt Nam,Nghị quyết QH

luật tổ chức hội đồng chính phủ - số 18-LCT năm 1960

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 423
Hôm nay:44999
Hôm qua: 54256
Trong tháng 2165828
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103491005