Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long.Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành bộ luật hình sự năm 2015.Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 101/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 04/01/2018

Ngày 4/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 04/01/2018

Ngày 4/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài tiếng nói Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.Ngày đăng: 04/01/2018

Ngày 4/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài truyền hình Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam và Nghị định...Ngày đăng: 03/01/2018

Ngày 3/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 01/2018/NĐ-CP điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng Công ty lương thực miền Bắc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành và thay thế Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 01/2018/NĐ-CP điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lương thực miền bắc

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 636
Hôm nay:43411
Hôm qua: 74099
Trong tháng 1572940
Tháng trước2388449
Số lượt truy cập: 93287643