Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 8/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.Ngày đăng: 05/01/2019

Ngày 5/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 01/2019/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 04/01/2019

Ngày 4/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 02/01/2019

Ngày 2/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.Ngày đăng: 01/01/2019

Ngày 1/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ...Ngày đăng: 31/12/2018

Ngày 31/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định sau của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán kỷ hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.Ngày đăng: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Điều 13; Khoản 7, khoản 8 Điều 16 quy định về phụ cấp trách...Ngày đăng: 26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

quyết định số 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 332
Hôm nay:7943
Hôm qua: 52865
Trong tháng 1028801
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 117043580