Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 03/02/2018

Ngày 3/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP về thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 08/NQ-CP về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa xii về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng chính phủ bna hành Quyết định số: 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục khí tượng thủy văn trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị đinh số: 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 01/2015/nđ-cp ngày 02 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện hành chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận...Ngày đăng: 19/01/2018

Ngày 19/1/2018 THủ tướng Chính phủ bn hành Chỉ thị số: 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

chỉ thị số 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 444
Hôm nay:13014
Hôm qua: 63663
Trong tháng 1286092
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95370812