Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 18/08/2017

Ngày 18/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.Ngày đăng: 18/08/2017

Ngày 18/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa...Ngày đăng: 18/08/2017

Ngày 18/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công thương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành; Thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.Ngày đăng: 17/08/2017

Ngày 17/8/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 16/08/2017

Ngày 16/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.Ngày đăng: 16/08/2017

Ngày 16/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ khoa học và công nghệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.Ngày đăng: 10/08/2017

Ngày 10/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 09/08/2017

Ngày 9/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 75/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 09/08/2017

Ngày 9/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 74/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai.Ngày đăng: 08/08/2017

Ngày 8/8/2017 Chính phủ ra Nghị quyết số: 71/NQ-CP ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị quyết số 71/NQ-CP về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 468
Hôm nay:15512
Hôm qua: 62930
Trong tháng 1544001
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82500710