Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 14/09/2004

ngày 14/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những quy...Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 162/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 163/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 03/09/2004

Ngày 03/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 160/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 31/08/2004

ngày 31/08/2004 Chính phủ ra nghị định số 159/2004/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 25/08/2004

ngày 25/08/2004 Chính phủ ra nghị định số 158/2004/NĐ-CP về việc thành lập ban thi đua- khen thưởng trung ương. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 57/HĐBT ngày 05 tháng 4 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước và các quy định trước đây trái với...Ngày đăng: 18/08/2004

Ngày 18/08/2004 Chính phủ ra nghị định số 157/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 10/08/2004

Ngày 10/08/2004 Chính phủ ra nghị định số 155/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/2002/nđ-cp ngày 11/04/2002 của chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 09/08/2004

ngày 09/08/2004 Chính phủ ra nghị định số 153/2004/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          246   247   248   249   250       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 153/2004/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 619
Hôm nay:79994
Hôm qua: 97520
Trong tháng 1962130
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 98060584