Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 11/05/2004

ngày 11/05/2004 Chính phủ ra nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.Ngày đăng: 10/05/2004

Ngày 10/05/2004 Chính phủ ra nghị định số 118/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 54/1999/nđ-cp ngày 08/07/1999 của chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 29/04/2004

Ngày 29/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 117/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố thái bình thuộc tỉnh thái bình. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 23/04/2004

Ngày 23/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 116/2004/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 16/04/2004

Ngày 16/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 113/2004/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 16/04/2004

Ngày 16/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn số đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh yên bái nhiệm kỳ 2004-2009. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định 67/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 về tổ số đại biểu Hội đồng nhân...Ngày đăng: 16/04/2004

Ngày 16/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 115/2004/NĐ-CP phê chuẩn số đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 01 và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng nhiệm kỳ 2004-2009. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định 87/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 về tổ số đại biểu Hội đồng nhân...Ngày đăng: 08/04/2004

Ngày 08/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báoNgày đăng: 08/04/2004

Ngày 08/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 111/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh lưu trữ quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 08/04/2004

ngày 08/04/2004 Chính phủ ra nghị định số 112/2004/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          251   252   253   254   255       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 112/2004/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 410
Hôm nay:30282
Hôm qua: 92655
Trong tháng 2005073
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 98103527