Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 30/09/2004

Ngày 30/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 173/2004/NĐ-CP quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 69/CP ngày 18 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ về quy định thủ tục thi hành án dân sự.Ngày đăng: 22/09/2004

Ngày 22/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 169/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.Ngày đăng: 22/09/2004

ngày 22/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 20/09/2004

ngày 20/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 168/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2000/nđ-cp ngày 09/03/2000 của chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.Ngày đăng: 16/09/2004

Ngày 16/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 165/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 14/09/2004

ngày 14/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những quy...Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 162/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 07/09/2004

Ngày 07/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 163/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 03/09/2004

Ngày 03/09/2004 Chính phủ ra nghị định số 160/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          251   252   253   254   255       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 160/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 847
Hôm nay:5877
Hôm qua: 60043
Trong tháng 1874898
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103200075