Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 04/04/2003

ngày 04/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 34/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Giao thông vận tải. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông...Ngày đăng: 04/04/2003

Ngày 04/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 04/04/2003

ngày 04/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 36/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và các quy định trước đây tráivới...Ngày đăng: 02/04/2003

ngày 02/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 33/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.Ngày đăng: 01/04/2003

ngày 01/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Ngày đăng: 01/04/2003

ngày 01/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 31/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện thạnh trị, tỉnh sóc trăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 01/04/2003

ngày 01/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 32/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã phú thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã phú thọ và huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.Ngày đăng: 31/03/2003

ngày 31/03/2003 Chính phủ ra nghị định số 28/2003/NĐ-CP quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - công trái giáo dụcNgày đăng: 31/03/2003

Ngày 31/03/2003 Chính phủ ra nghị định 29/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Ngày đăng: 19/03/2003

ngày 19/03/2003 Chính phủ ra nghị định số 27/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          296   297   298   299   300       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 27/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 323
Hôm nay:78082
Hôm qua: 173949
Trong tháng 1732954
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119396675