Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 30/12/2017

Ngày 30/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có...Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 161/2017/NĐ-CP sửa đổi điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 27/12/2017

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư.Ngày đăng: 27/12/2017

Ngày 27/12/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán mậu tuất 2018.Ngày đăng: 27/12/2017

Ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.Ngày đăng: 27/12/2017

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà...Ngày đăng: 26/12/2017

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 135/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nam Định.Ngày đăng: 25/12/2017

Ngày 25/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 148/2017/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.Ngày đăng: 25/12/2017

Ngày 25/12/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số: 147/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của chính phủ về về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định tại khoản 8 Điều 4, điểm a...Ngày đăng: 21/12/2017

Ngày 21/12/1017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 46/CT-TTg về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

chỉ thị số 46/CT-TTg về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 483
Hôm nay:34009
Hôm qua: 67821
Trong tháng 1447185
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95531905