Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/01/2017

Ngày 09/01/2017 Chính phủ ra Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2017 và thay thế các Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi...Ngày đăng: 07/01/2017

Ngày 06/01/2017 Thủ Tướng ra chỉ thị 01/CT-TTgvề việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội...Ngày đăng: 06/01/2017

Ngày 6/1/2017 Chính phủ ra Nghị định số: 02/NQ-CP về việc ký bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác biển và nghề cá.Ngày đăng: 06/01/2017

Ngày 06/01/2017 Thủ tướng ra Chỉ thị số 02/2017/CT-TTg. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.Ngày đăng: 06/01/2017

Ngày 06/01/2017 Chính phủ ra Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai - Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,...Ngày đăng: 01/01/2017

Ngày 1/1/2017 Chính phủ ra Nghị quyết số: 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.Ngày đăng: 31/12/2016

Ngày 31/12/2016 Thủ tướng Chimnhs phủ ra Quyết định số: 59/2016/NQ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Chính phủ ra Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành các nội dung được giao tại Nghị định này; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ...Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số: 36/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Chính phủ ra nghị định số 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy đinh tai Nghi đinh số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 175/2016/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 365
Hôm nay:21336
Hôm qua: 37399
Trong tháng 1054222
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73157750