Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/02/2017

Ngày 24/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 20/2011/nđ-cp ngày 23 tháng 3 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/qh12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính...Ngày đăng: 24/02/2017

Ngày 24/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các Điều 6, Điều 7, khoản 8 Điều 10, điểm c khoản 2 Điều 11; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc...Ngày đăng: 24/02/2017

Ngày 24/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2017. Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Công nhân quốc phòng áp dụng bảng lương quy định tại...Ngày đăng: 21/02/2017

Ngày 21/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 27/NQ-CP ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền...Ngày đăng: 20/02/2017

Ngày 20/2/2017 Thủ tướng ban hành Chỉ thị số: 06/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.Ngày đăng: 17/02/2017

Ngày 17/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ thông tin và truyền thông. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và...Ngày đăng: 17/02/2017

Ngày 17/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước...Ngày đăng: 17/02/2017

Ngày 17/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông...Ngày đăng: 17/02/2017

Ngày 17/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ lao động - thương binh và xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao...Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/2/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân tộc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2017. Nghị định này thay thế Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân tộc

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 479
Hôm nay:41884
Hôm qua: 50732
Trong tháng 1133598
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 74963466