Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Quyết định số: 08/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc bộ khoa học và công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 07/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính...Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa...Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 13/02/2018

Ngày 13/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 15/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh.Ngày đăng: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.Ngày đăng: 08/02/2018

Ngày 8/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 13/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 05/02/2018

Ngày 5/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 12/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh ninh bình.Ngày đăng: 05/02/2018

Ngày 5/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 11/NQ-CP về triển khai thi hành luật quy hoạch.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành luật quy hoạch

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 549
Hôm nay:37176
Hôm qua: 89156
Trong tháng 2046236
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100765910