Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.Ngày đăng: 08/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.Ngày đăng: 05/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Ngày đăng: 01/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.Ngày đăng: 01/10/2018

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.Ngày đăng: 29/09/2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ủy ban thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 27/09/2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP...Ngày đăng: 25/09/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.Ngày đăng: 24/09/2018

Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2018.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 254
Hôm nay:14817
Hôm qua: 50287
Trong tháng 841656
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116856435