Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 03/07/2017

Ngày 3/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh niên. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2017. Bãi bỏ Điều 24 Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số...Ngày đăng: 03/07/2017

Ngày 03/07/2017 Chính phủ ra nghị định số 77/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2017. Bãi bỏ hiệu lực của Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảngNgày đăng: 30/06/2017

Ngày 30/6/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số: 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017, thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.Ngày đăng: 30/06/2017

Ngày 30/06/2017 Chính phủ ra Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Các chê độ quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/06/2017

Ngày 29/6/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.Ngày đăng: 22/06/2017

Ngày 22/06/2017 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 246/2006/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Quyết định này có hiệu...Ngày đăng: 22/06/2017

Ngày 22/06/2017 Thủ tướng ra Quyết Định số 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An...Ngày đăng: 20/06/2017

Ngày 20/06/2017 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 899/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm Và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Ngày đăng: 20/06/2017

Ngày 20/06/2017 Chính phủ ra Nghị Định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định này thay thế Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.Ngày đăng: 20/06/2017

Ngày 20/06/2017 Chính phủ ra Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao Hòa lạc. Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Khu Công nghệ cao). Các cơ chế, chính sách khác không quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Nghị định này có hiệu...


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao hòa lạc

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 439
Hôm nay:42073
Hôm qua: 68287
Trong tháng 1317135
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82273844