Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/03/2018

Ngày 8/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 3 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số...Ngày đăng: 08/03/2018

Ngày 8/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của...Ngày đăng: 07/03/2018

Ngày 7/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản...Ngày đăng: 06/03/2018

Ngày 6/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 05/03/2018

Ngày 5/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Nghị định này thay thế Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý,...Ngày đăng: 05/03/2018

Ngày 5/3/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số: 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần chính...Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại...Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu...Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 09/2018/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của cục hàng hải Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

quyết định số 09/2018/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của cục hàng hải việt nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 533
Hôm nay:33308
Hôm qua: 62548
Trong tháng 2339320
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103664497