Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Chính phủ ra Nghị định số: 11/2018/NĐ-CP ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đường sắt Việt Nam.Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 07/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề tương trợ tư pháp; văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long.Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành bộ luật hình sự năm 2015.Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 10/1/2018 Chính phủ ra Nghị định số: 07/2018/NĐ-CP ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 101/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.


Nghị Định Chính Phủ|Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang          6   7   8   9   10       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

Nghị Định Chính Phủ,Chỉ Thị Quyết Định Thủ Tướng

nghị định số 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 622
Hôm nay:4301
Hôm qua: 98281
Trong tháng 1788917
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 97887371