Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/04/2018

Ngày 9/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.Ngày đăng: 21/03/2018

Ngày 21/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.Ngày đăng: 14/03/2018

Ngày 14/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 13/03/2018

Ngày 13/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ các quy định tại Chương VI (bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tải sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay, trừ sân bay chuyên dùng) Của Nghị định số...Ngày đăng: 13/03/2018

Ngày 13/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Các nội dung quy định tại mục 5 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt...Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số nghị định của chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2017. Nghị định này thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


Nghị Định Chính Phủ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 503
Hôm nay:80608
Hôm qua: 91737
Trong tháng 1909093
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100628767