Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 04/01/2019

Ngày 4/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 02/01/2019

Ngày 2/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.Ngày đăng: 01/01/2019

Ngày 1/1/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ...Ngày đăng: 31/12/2018

Ngày 31/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định sau của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Điều 10, Điều 11, Điều 13; Khoản 7, khoản 8 Điều 16 quy định về phụ cấp trách...Ngày đăng: 26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm...Ngày đăng: 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...Ngày đăng: 21/12/2018

Ngày 21/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.Ngày đăng: 04/12/2018

Ngày 4/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.


Nghị Định Chính Phủ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 403
Hôm nay:40101
Hôm qua: 46889
Trong tháng 913829
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116928608