Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị đinh số: 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số: 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 01/2015/nđ-cp ngày 02 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận...Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Chính phủ ra Nghị định số: 11/2018/NĐ-CP ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đường sắt Việt Nam.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 15/01/2018

Ngày 15/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 10/1/2018 Chính phủ ra Nghị định số: 07/2018/NĐ-CP ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 05/2018/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 101/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.


Nghị Định Chính Phủ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 489
Hôm nay:56887
Hôm qua: 72277
Trong tháng 1402242
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95486962