Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 30/05/2018

Ngày 30/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn...Ngày đăng: 28/05/2018

Ngày 28/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 84/2018/NĐ-CP về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật hàng hải việt nam về quản lý hoạt động hàng hải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 24/05/2018

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.Ngày đăng: 22/05/2018

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa...Ngày đăng: 22/05/2018

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018. Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.Ngày đăng: 17/05/2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Điều 19, Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP. Bãi bỏ Điều 26, Điều 27 và Điều 49 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.Ngày đăng: 16/05/2018

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 16/05/2018

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 16/05/2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu...Ngày đăng: 15/05/2018

Ngày 15/05/2018 Chính Phủ ra nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Nghị Định Chính Phủ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 400
Hôm nay:56782
Hôm qua: 53216
Trong tháng 1141609
Tháng trước1846949
Số lượt truy cập: 110302670