Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 04/05/2018

Ngày 4/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bãi bỏ các nội dung quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án PPP...Ngày đăng: 02/05/2018

Ngày 2/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Thời hạn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 23/04/2018

Ngày 23/4/2028 Chính phủ ban hành Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 2018. Quyết định số 09/2015/QĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 20/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này...Ngày đăng: 20/04/2018

Ngày 20/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Bãi bỏ cụm từ “sau thông quan” tại khoản 2...Ngày đăng: 18/04/2018

Ngày 18/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định này trong từng thời kỳ.Ngày đăng: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 210/2013/NĐ-CP).Ngày đăng: 16/04/2018

Ngày 16/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 16/04/2018

Ngày 16/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 58/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 16/04/2018

Ngày 16/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.


Nghị Định Chính Phủ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nghị Định Chính Phủ

Nghị Định Chính Phủ

nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 541
Hôm nay:33318
Hôm qua: 62548
Trong tháng 2339330
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103664507