Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/02/2017

Ngày 20/2/2017 Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo Hướng dẫn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ban chỉ...Ngày đăng: 02/02/2017

Ngày 2/2/2017 Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều 14 nghị định số 61/2015/nđ-cp ngày 09 tháng 7 năm 2015 của chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2017; Các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tư số: 45/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 11/11/2016

Ngày 11/11/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 08/11/2016

Ngày 08/11/2016 Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ban hành kế hoạch triển khai đề án “phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”Ngày đăng: 25/10/2016

Ngày 25/10/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016 và thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày...Ngày đăng: 25/10/2016

Ngày 25/10/2016 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 39/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...


Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 577
Hôm nay:46769
Hôm qua: 72798
Trong tháng 1154143
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 72021290