Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019, thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng...Ngày đăng: 10/12/2018

Ngày 10/12/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2019. Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động -...Ngày đăng: 06/12/2018

Ngày 6/12/2108 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 24/2018/TT-BLĐTBXH chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019Ngày đăng: 06/12/2018

Ngày 6/12/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc ban hành hệ thống...Ngày đăng: 06/12/2018

Ngày 6/12/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này thay thế Danh mục sản phẩm, hàng...Ngày đăng: 30/11/2018

Ngày 30/11/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hôi ban hành Thông tư số: 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.Ngày đăng: 26/11/2018

Ngày 26/11/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.Ngày đăng: 30/10/2018

Ngày 30/10/201 Bộ Lao động thương và xã hội ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.Ngày đăng: 30/10/2018

Ngày 30/10/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.Ngày đăng: 17/10/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động hết hiệu lực khi Thông tư này có hiệu lực.


Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 773
Hôm nay:83350
Hôm qua: 123543
Trong tháng 2655041
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123376583