Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 27/02/2018

Ngày 27/2/2018 Bộ Lao động thương binh và xã hội ra Thông tư số: 01/2018/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lao động - thương binh và xã hội. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động...Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm...Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 15/12/2017

Ngày 15/12/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 15/12/2017

Ngày 15/12/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 29/2017/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 30/08/2017

Ngày 30/8/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 25/2017/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 21/08/2017

Thông tư số 24/2017/TT-BLDTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2015/tt-blđtbxh ngày 11 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm quy định tại nghị định số 61/2015/nđ-cp ngày 09 tháng 7 năm 2015 của chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làmNgày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.


Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Văn bản thuộc bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 478
Hôm nay:10930
Hôm qua: 47131
Trong tháng 1164350
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105065239