Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 05/03/2018

Ngày 5/3/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 và thay thế Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi...Ngày đăng: 12/02/2018

Ngày 12/2/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BCA quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt...Ngày đăng: 12/02/2018

Ngày 12/2/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; Nhận, gửi thư; Nhận tiền,...Ngày đăng: 07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 14/12/2017

Ngày 14/12/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 26/10/2017

Ngày 26/10/2017 Bộ Công An ra thông tư số 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 20/10/2017

Ngày 20/10/2017 Bộ Công An ra thông tư số 42/2017/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017 và thay thế các Thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ...Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 32/2017/TT-BCA quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này.


Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An

thông tư số 32/2017/TT-BCA quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 458
Hôm nay:30089
Hôm qua: 62862
Trong tháng 2273553
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103598730