Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2018 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 14/12/2017

Ngày 14/12/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 26/10/2017

Ngày 26/10/2017 Bộ Công An ra thông tư số 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 20/10/2017

Ngày 20/10/2017 Bộ Công An ra thông tư số 42/2017/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017 và thay thế các Thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ...Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 32/2017/TT-BCA quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này.Ngày đăng: 13/09/2017

Ngày 13/9/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 31/2017/TT-BCA quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm...Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 30/2017/TT-BCA quy định về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2017; Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BCA (X11) ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong Công...Ngày đăng: 22/08/2017

Ngày 22/8/2017 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2017; Thay thế Quyết định số 893/2008/QĐ-BCA ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân và các quy định khác...


Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An

Văn bản ban hành thuộc Bộ Công An

thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 619
Hôm nay:11551
Hôm qua: 92655
Trong tháng 1986342
Tháng trước2013734
Số lượt truy cập: 98084796