Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 10/07/2017

Ngày 10/07/2017 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 151/2016/nđ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 Tháng 8 năm 2017. Các chế độ,...Ngày đăng: 15/06/2017

Ngày 15/06/2017 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 145/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 23/05/2017

Ngày 23/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 133/2017/TT-BQP quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 27/04/2017

Ngày 27/4/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 96/2017/TT-BQP quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 10/04/2017

Ngày 10/4/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 01/04/2017

Ngày 1/4/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BQP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trong Quân đội và các văn bản quy định khác có...Ngày đăng: 08/03/2017

Ngày 8/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quyết định số 10/2016/qđ-ttg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của thủ tướng chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 188/2011/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ...Ngày đăng: 08/03/2017

Ngày 8/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 50/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cục thi hành án bộ quốc phòng và phòng thi hành án cấp quân khu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Khoản 2,3,4 Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 103/2010/TT-BQPngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tên gọi, vị...Ngày đăng: 05/03/2017

Ngày 5/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 48/2017/TT-BQP ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017 và áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi; Đồng thời thay thế Thông tư số 161/2014/TT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ...


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

thông tư số 48/2017/TT-BQP quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 502
Hôm nay:64052
Hôm qua: 63477
Trong tháng 1754342
Tháng trước1904359
Số lượt truy cập: 80506488