Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 01/12/2017

Ngày 1/12/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2018. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 9...Ngày đăng: 31/10/2017

Ngày 31/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ...Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 278/2017/TT-BQP ban hành quy chuẩn qcvn 03: 2017/bqp, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và được áp dụng thống nhất trong toàn quân.Ngày đăng: 17/10/2017

Ngày 17/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 259/2017/TT-BQP quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 135/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối...Ngày đăng: 05/10/2017

Ngày 5/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 và thay thế Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 và thay thế Thông tư số 91/2010/TT-BQP ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định việc chuyển chế độ phục vụ từ công chức, viên chức, công nhân quốc phòng sang...Ngày đăng: 06/09/2017

Ngày 13/9/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 224/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 10 năm 2017. Thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BQP ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp...Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 208/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 152/2007/TT-BQP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp...Ngày đăng: 22/08/2017

Ngày 22/8/2017 Bộ Quốc phòng ra Thông tư số: 199/2017/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong bộ quốc phòng (QTKĐ 03: 2017/BQP). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2017.


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

thông tư số 199/2017/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn giá đỡ tháo dỡ k359-60 sử dụng trong bộ quốc phòng (qtkđ 03: 2017/bqp)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 477
Hôm nay:32222
Hôm qua: 69409
Trong tháng 1514807
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95599527