Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 01/04/2017

Ngày 1/4/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BQP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trong Quân đội và các văn bản quy định khác có...Ngày đăng: 08/03/2017

Ngày 8/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quyết định số 10/2016/qđ-ttg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của thủ tướng chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 188/2011/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ...Ngày đăng: 08/03/2017

Ngày 8/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 50/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cục thi hành án bộ quốc phòng và phòng thi hành án cấp quân khu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Khoản 2,3,4 Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 103/2010/TT-BQPngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tên gọi, vị...Ngày đăng: 05/03/2017

Ngày 5/3/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 48/2017/TT-BQP ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017 và áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi; Đồng thời thay thế Thông tư số 161/2014/TT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ...Ngày đăng: 27/02/2017

Ngày 27/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 27/02/2017

Ngày 27/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng bộ quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 23/02/2017

Ngày 23/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 40/2017/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2017 và thay thế Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09 tháng 5 năm 2006...Ngày đăng: 16/02/2017

Ngày 16/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong bộ quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 4 năm 2017. Riêng đối tượng áp dụng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thực hiện kể từ ngày...Ngày đăng: 12/02/2017

Ngày 12/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ....Ngày đăng: 11/02/2017

Ngày 11/2/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017 và thay thế Thông tư số 64/2013/TT-BQP ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn,...


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

thông tư số 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 275
Hôm nay:48621
Hôm qua: 55150
Trong tháng 1195485
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 75025353