Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/03/2018

Ngày 24/3/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Thông tư này có hiệu lực thi...Ngày đăng: 20/03/2018

Ngày 20/3/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 43/2018/TT-BQP quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 43/2014/TT-BQP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Quốc phòng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo...Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Bộ Quốc phòng ra Thông tư số: 27/2018/TT-BQP ban hành nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 10/03/2018

Ngày 10/3/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 24/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng bộ quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội và Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017 của bộ trưởng bộ quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của...Ngày đăng: 08/03/2018

Ngày 8/3/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 23/2018/TT-BQP quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018. Các thông tư: Thông tư số 105/2010/TT-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức, cách chức Thủ...Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BQP ban hành quy chế hoạt động của ngành thi hành án quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư 138/2011/TT-BQP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội.Ngày đăng: 01/12/2017

Ngày 1/12/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2018. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 9...Ngày đăng: 31/10/2017

Ngày 31/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 279/2017/TT-BQP quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ...Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 278/2017/TT-BQP ban hành quy chuẩn qcvn 03: 2017/bqp, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và được áp dụng thống nhất trong toàn quân.


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

thông tư số 278/2017/TT-BQP ban hành quy chuẩn qcvn 03: 2017/bqp, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 732
Hôm nay:28925
Hôm qua: 89069
Trong tháng 2210093
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100929767