Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 208/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 152/2007/TT-BQP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp...Ngày đăng: 09/08/2017

Ngày 9/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 187/2017/TT-BQP quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 03/08/2017

Ngày 3/8/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 10/07/2017

Ngày 10/07/2017 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 151/2016/nđ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 Tháng 8 năm 2017. Các chế độ,...Ngày đăng: 15/06/2017

Ngày 15/06/2017 Bộ Quốc Phòng ra thông tư số 145/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 142/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017 và thay thế Thông tư số 202/2010/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thực hiện công tác an toàn,...Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 136/2017/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe - máy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 23/05/2017

Ngày 23/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 133/2017/TT-BQP quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2017.


Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

Văn bản thuộc Bộ Quốc Phòng

thông tư số 133/2017/TT-BQP quy định về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng quốc tế cam ranh - bộ quốc phòng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 470
Hôm nay:4466
Hôm qua: 74714
Trong tháng 1139964
Tháng trước2063455
Số lượt truy cập: 84160128