Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 31/05/2018

thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí quy định tại Điều 1 Thông tư này, căn cứ...Ngày đăng: 24/05/2018

thông tư 09/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 40/2018/nđ-cp ngày 12 tháng 03 năm 2018 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này...Ngày đăng: 23/05/2018

thông tư số 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2018. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành...Ngày đăng: 15/05/2018

Ngày 15/05/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệNgày đăng: 14/05/2018

Ngày 14/05/2018 Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ra Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệpNgày đăng: 14/05/2018

Ngày 14 tháng 5 năm 2018 Bộ GTVT ra thông tư số 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2014 của...Ngày đăng: 14/05/2018

Ngày 14/05/2018 Bộ GTVT ra thông tư số 27/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy...Ngày đăng: 09/05/2018

Ngày 09/05/2018 Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra Thông tư số 05/2018/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động w-cdma fdd”. QCVN 66:2018 national technical regulation on repeater for w-cdma fddNgày đăng: 09/05/2018

Ngày 09/05/2018 Bộ Nội Vụ ra thông tư 05/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.Ngày đăng: 08/05/2018

Ngày 8/5/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục...


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 04/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 448
Hôm nay:20347
Hôm qua: 53106
Trong tháng 1204433
Tháng trước1685751
Số lượt truy cập: 112051245