Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/11/2017

Ngày 16/11/2017 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 44/2017/TT-BGTVT Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 01/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời...Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra thông tư số 30/2017/TT-BTTTT quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin...Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang...Ngày đăng: 15/11/2017

Ngày 15/11/2017 Bộ kế hoạch đầu tư ra thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm...Ngày đăng: 14/11/2017

Ngày 14/11/2017 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu...Ngày đăng: 27/10/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Nội Vụ ra thông tư số 08/2017/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi...Ngày đăng: 26/10/2017

Ngày 26/10/2017 Bộ Công An ra thông tư số 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 25/10/2017

Ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài...Ngày đăng: 25/10/2017

Ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Ngày đăng: 23/10/2017

Ngày 23/10/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 21/2017/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 21/2017/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 757
Hôm nay:41860
Hôm qua: 68926
Trong tháng 848811
Tháng trước2176734
Số lượt truy cập: 90175065