Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 12/04/2017

Ngày 12/4/2017 Bộ Tư pháp ra Thông tư số: 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Giao thông vân tải ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động cục hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 40/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư số: 02/2017/TT-BTTTT ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa...Ngày đăng: 01/04/2017

Ngày 1/4/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng, nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BQP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trong Quân đội và các văn bản quy định khác có...Ngày đăng: 28/03/2017

Ngày 28/3/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BNNPTNT quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 5 năm 2017Ngày đăng: 23/03/2017

Ngày 23/03/2017 Bộ Tư Pháp ra thông tư số 02/2017/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm...Ngày đăng: 21/03/2017

Ngày 21/3/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTNTMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 21/03/2017

Ngày 21/3/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số: 07/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thuỷ sản – cá tra phi lê đông lạnh”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thuỷ sản – cá tra phi lê đông lạnh”

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 169
Hôm nay:16490
Hôm qua: 27244
Trong tháng 948761
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 74778629