Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/02/2017

Ngày 20/2/2017 Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2017 và thay thế việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo Hướng dẫn số 4280/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ban chỉ...Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/02/2017 Cục Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục ra công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn các sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT); Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viênNgày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Thông tư số 17/2013/TT-BXDngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 02/02/2017

Ngày 2/2/2017 Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 25/01/2017

Ngày 25/1/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao...Ngày đăng: 25/01/2017

Ngày 25/1/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 04/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông...Ngày đăng: 23/01/2017

Ngày 23/1/2017 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/01/2017 Bộ GTVT ra thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT).Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.Ngày đăng: 16/01/2017

Ngày 16/1/2017 Bộ Tài chính ra Thông tư số: 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2017.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 576
Hôm nay:47122
Hôm qua: 72798
Trong tháng 1154496
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 72021643