Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/02/2018

Ngày 2/2/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 06/2012/TT-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối...Ngày đăng: 25/01/2018

Ngày 25/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018; Thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa...Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Bộ Giao thông và vận tải ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018, thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.Ngày đăng: 18/01/2018

Ngày 18/1/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018. Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ các nội dung quy định ghi...Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ra Thông tư số: 01/2018/TT-BNNPTNT ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh...Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 10/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018.Ngày đăng: 09/01/2018

Ngày 9/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15...


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần thông tư số 45/2017/tt-bgtvt ngày 17 tháng 11 năm 2017

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 511
Hôm nay:13695
Hôm qua: 63663
Trong tháng 1286773
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95371493