Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện hết hiệu lực từ ngày...Ngày đăng: 29/09/2017

Ngayf 29/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2017;Ngày đăng: 28/09/2017

Ngày 28/9/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 33/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BCT hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 496
Hôm nay:19723
Hôm qua: 68020
Trong tháng 1288663
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86333976