Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục...Ngày đăng: 15/05/2017

Ngày 15/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư số: 15/2017/TT/BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 01: 2008/BGTVT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2: 2016 QCVN 17: 2011/BGTVT​. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 10/05/2017

Ngày 10/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BGTVT về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 05/05/2017

Ngày 5/5/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 11/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định xét tặng giải thưởng...Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ Giao dục Đào tạo ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 và bãi bỏ các nội dung quy định về: Tuyển sinh; Tổ chức và quản lý đào tạo; Đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp; Xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng; Thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố...Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Đối với nhân viên đại lý đã được các cơ sở đào tạo và Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam đào tạo và cấp Giấy xác nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại lý tàu biển trước ngày...Ngày đăng: 27/04/2017

Ngày 27/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của bộ tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 27/04/2017

Ngày 27/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.Ngày đăng: 25/04/2017

Ngày 25/4/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2017.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 35/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 417
Hôm nay:27668
Hôm qua: 51294
Trong tháng 1316848
Tháng trước1326509
Số lượt truy cập: 76473225