Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/06/2017

Ngày 8/6/2017 Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số: 15/2017/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 07/06/2017

Ngày 7/6/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư số: 12/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2017Ngày đăng: 05/06/2017

Ngày 5/6/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 02/06/2017

Ngày 2/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 31/05/2017

Ngày 31/5/2017 Bộ Giao thông và vận tải ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển...Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư số: 10/2017/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.Ngày đăng: 26/05/2017

Ngày 26/5/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số: 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư số 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 683
Hôm nay:5651
Hôm qua: 77454
Trong tháng 1712648
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78560435