Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/04/2018

Ngày 2/4/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số: 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2018 và áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10...Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục du lịch trực thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...Ngày đăng: 23/03/2018

Ngày 23/3/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số: 16/2018/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với cục bảo vệ thực vật, cục thú y và cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018, được áp dụng cho các năm ngân sách 2017 - 2018.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số: 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục môi trường trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 và thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 14/2018/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.Ngày đăng: 06/03/2018

Ngày 6/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu...Ngày đăng: 01/03/2018

Ngày 1/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 09/2018/QĐ-TTg về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của cục hàng hải Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Quyết định số: 08/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc bộ khoa học và công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 07/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính...


Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 757
Hôm nay:75997
Hôm qua: 83039
Trong tháng 2168096
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100887770