Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng chính phủ bna hành Quyết định số: 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục khí tượng thủy văn trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện hành chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định số: 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10...Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy...Ngày đăng: 17/01/2018

Ngày 17/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý đất đai trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 3 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định...Ngày đăng: 16/01/2018

Ngày 16/1/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 21/12/2017

Ngày 21/12/2017 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số: 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 và thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục...Ngày đăng: 12/12/2017

Ngày 12/12/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 48/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính...Ngày đăng: 29/11/2017

Ngày 29/11/2017 Thủ tướng ra quyết định số 1901/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.Ngày đăng: 28/11/2017

Ngày 28/11/2017 Thủ Tướng ra quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ tài nguyên và môi trường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 467
Hôm nay:12788
Hôm qua: 63663
Trong tháng 1285866
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95370586