Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 01/02/2019

Ngày 1/2/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 06/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Bãi bỏ khoản 1 Điều 21 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg...Ngày đăng: 24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 22/01/2019

Ngày 22/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quỹ phòng, chống...Ngày đăng: 15/01/2019

Ngày 15/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 03/2019/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 8/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.Ngày đăng: 05/01/2019

Ngày 5/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 01/2019/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021.Ngày đăng: 13/12/2018

Ngày 13/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.Ngày đăng: 12/12/2018

Ngày 12/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 29/11/2018

Ngày 29/11/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. Chính...


Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

quyết định số 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ quyết định số 54/2014/qđ-ttg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của thủ tướng chính phủ

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1394
Hôm nay:97396
Hôm qua: 167893
Trong tháng 2077949
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119741683