Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 8/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.Ngày đăng: 05/01/2019

Ngày 5/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 01/2019/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.Ngày đăng: 25/12/2018

Ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2021.Ngày đăng: 13/12/2018

Ngày 13/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.Ngày đăng: 12/12/2018

Ngày 12/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.Ngày đăng: 29/11/2018

Ngày 29/11/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. Chính...Ngày đăng: 09/11/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Bãi bỏ một số điều của Quyết Định 53/2006/QĐ-TTg; 75/2006/QĐ-TTg; 77/2006/QĐ-TTgNgày đăng: 08/11/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Ngày đăng: 01/11/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2018. Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.Ngày đăng: 25/10/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ VN

quyết định số 42/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thuộc bộ kế hoạch và đầu tư

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 306
Hôm nay:5877
Hôm qua: 52865
Trong tháng 1026735
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 117041514