Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 01/02/2018

Ngày 1/2/2018 Bộ Công an, Viện kiểm soát nhân đan tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành...Ngày đăng: 22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02...Ngày đăng: 13/12/2017

Ngày 13/12/2017 Viên kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 01/08/2016

Ngày 01/08/2016 Bộ tư pháp tòa án nhân dân tối cao thông báo thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sựNgày đăng: 30/06/2016

Ngày 30/6/2016 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.Ngày đăng: 30/06/2016

Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh xã hội ban hành Thông tư liên tịch số: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số...Ngày đăng: 29/06/2016

Ngày 29/6/2016 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch số: 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG hướng dẫn thực hiện một số điều của thỏa thuận giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 năm 2016.Ngày đăng: 28/06/2016

Ngày 28/6/2016 Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp...Ngày đăng: 24/06/2016

Ngày 24/6/2016 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2016.


Thông tư liên bộ ngành|Liên tịch - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch

thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 514
Hôm nay:44822
Hôm qua: 74798
Trong tháng 1495945
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105396834