Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.Ngày đăng: 16/01/2017

Ngày 16/1/2017 Bộ Tài chính ra Thông tư số: 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2017.Ngày đăng: 23/12/2016

Ngày 23/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng đối với năm ngân sách 2017.Ngày đăng: 14/12/2016

Ngày 14/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 322/2016/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017 và thay thế Thông tư số 131/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 14/12/2016

Ngày 14/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 321/2016/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017 và thay thế Thông tư số 132/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ngày đăng: 13/12/2016

Ngày 13/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyên nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.Ngày đăng: 08/12/2016

Ngày 8/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.Ngày đăng: 30/11/2016

Ngày 30/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2017.Ngày đăng: 28/11/2016

Ngày 28/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2017.Ngày đăng: 25/11/2016

Ngày 24/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 312/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2017.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 312/2016/TT-BTC quy định chế dộ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 259
Hôm nay:16184
Hôm qua: 48707
Trong tháng 831177
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71698324