Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 và thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 ngày 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...Ngày đăng: 27/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.Ngày đăng: 18/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành; Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương căn cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế hợp pháp, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Ngày đăng: 13/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Mức chi quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên...Ngày đăng: 13/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Thông tư này thay thế thông tư số 126/2017/tt-btc ngày 27 tháng 11 năm 2017 của bộ tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.Ngày đăng: 06/09/2018

Ngày 06/09/2018, Bộ Tài Chính ra văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC, dựa trên cơ sở các thông tư 38/2015/TT-BTC, 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuNgày đăng: 30/08/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.Ngày đăng: 30/08/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.Ngày đăng: 28/08/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Việc lập báo cáo tình hình cho vay lại, tình hình nợ của bên vay lại theo các hợp đồng cho vay lại, hợp đồng ủy quyền cho vay lại đã ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư này.Ngày đăng: 22/08/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số...


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 79/2018/TT BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển việt nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1505
Hôm nay:41128
Hôm qua: 102123
Trong tháng 2282029
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119945763