Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/04/2018

Ngày 16/4/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 37/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01...Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước...Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài...Ngày đăng: 23/03/2018

Ngày 28/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 30/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư....Ngày đăng: 21/03/2018

Ngày 21/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2018. Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài...Ngày đăng: 16/03/2018

Ngày 16/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. Các trường hợp...Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 và thay thế các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 quy định suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp...Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 22/02/2018

Ngày 22/2/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTCc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08...Ngày đăng: 12/02/2018

Ngày 12/2/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 18/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 374
Hôm nay:16354
Hôm qua: 53106
Trong tháng 1200440
Tháng trước1685751
Số lượt truy cập: 112047252