Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư...Ngày đăng: 01/08/2017

Ngày 1/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 21/07/2017

Ngày 21/7/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 17/07/2017

Ngày 17/7/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 73/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 17/07/2017

Ngày 17/7/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi...Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 13/07/2017 Bộ Tài Chính ra thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5...Ngày đăng: 07/07/2017

thông tư số 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Việc lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ và gắn kết chặt chẽ với việc...Ngày đăng: 30/06/2017

Ngày 30/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực...Ngày đăng: 27/06/2017

Ngày 27/06/2017 Bộ Tài Chính ra thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Ngày đăng: 27/06/2017

thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về...


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 337
Hôm nay:30437
Hôm qua: 61725
Trong tháng 1367224
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82323933