Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/03/2017

Ngày 16/3/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 06/03/2017

Ngày 6/3/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 130/2016/tt-btc ngày 12 tháng 8 năm 2016 của bộ tài chính). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 28/02/2017

Ngày 28/2/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 15/02/2017

Ngày 15/2/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017; Thay thế Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn...Ngày đăng: 15/02/2017

Ngày 15/2/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, bãi bỏ Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn...Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/2/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 3 năm 2017Ngày đăng: 08/02/2017

Ngày 8/2/2017 bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý,...Ngày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Trường hợp các văn...Ngày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối...Ngày đăng: 24/01/2017

Ngày 24/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại quỹ bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 08/2017/TT-BTC quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại quỹ bảo vệ môi trường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 401
Hôm nay:29154
Hôm qua: 55150
Trong tháng 1176018
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 75005886