Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 25/10/2017

Ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài...Ngày đăng: 25/10/2017

Ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2017 và thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Ngày đăng: 04/10/2017

Ngày 4/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ...Ngày đăng: 27/09/2017

Ngày 27/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 22/09/2017

Ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 94/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện.Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 31/08/2017

Ngày 31/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.Ngày đăng: 23/08/2017

Ngày 23/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2017.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 89/2017/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 779
Hôm nay:41903
Hôm qua: 68926
Trong tháng 848854
Tháng trước2176734
Số lượt truy cập: 90175108