Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/06/2017

Ngày 2/6/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 7 năm 2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC-BCA ngày 10 tháng 06 năm 2004 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng...Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 53/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2017.Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Quyết định số...Ngày đăng: 15/05/2017

Ngày 15/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7...Ngày đăng: 15/05/2017

Ngày 15/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 47/2017/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và áp dụng kể từ kỳ tính...Ngày đăng: 12/05/2017

Ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 12/05/2017

Ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính ban hàh Thông tư số: 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015...Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 436
Hôm nay:53922
Hôm qua: 77065
Trong tháng 1837984
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78685771