Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 25/01/2018

Ngày 25/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018; Thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa...Ngày đăng: 24/01/2018

Ngày 24/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018.Ngày đăng: 12/01/2018

Ngày 12/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 02/01/2018

Ngày 2/1/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018 trở đi. Bãi bỏ Thông tư số 97/2005/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2005 và Thông tư số 126/2009/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính.Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh casino trước ngày Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành và đã tổ chức hoạt...Ngày đăng: 25/12/2017

Ngày 25/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; sở giao dịch chứng khoán và...Ngày đăng: 22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 2 năm 2018.Ngày đăng: 22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 135/2017/TT-BTC quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 19/12/2017

Ngày 19/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.Ngày đăng: 15/12/2017

Ngày 15/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 209/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định GDĐT trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 492
Hôm nay:13633
Hôm qua: 63663
Trong tháng 1286711
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95371431