Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 15/02/2017

Ngày 15/2/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, bãi bỏ Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn...Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/2/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 3 năm 2017Ngày đăng: 08/02/2017

Ngày 8/2/2017 bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý,...Ngày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Trường hợp các văn...Ngày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối...Ngày đăng: 24/01/2017

Ngày 24/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại quỹ bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.Ngày đăng: 24/01/2017

Ngày 24/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 điều 9 quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của thủ tướng chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng...Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.Ngày đăng: 16/01/2017

Ngày 16/1/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể...Ngày đăng: 16/01/2017

Ngày 16/1/2017 Bộ Tài chính ra Thông tư số: 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2017.


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 265
Hôm nay:9106
Hôm qua: 37399
Trong tháng 1041992
Tháng trước1236381
Số lượt truy cập: 73145520