Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/05/2017

Ngày 23/5/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 07 năm 2017.Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục...Ngày đăng: 05/05/2017

Ngày 5/5/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 11/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định xét tặng giải thưởng...Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ Giao dục Đào tạo ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 và bãi bỏ các nội dung quy định về: Tuyển sinh; Tổ chức và quản lý đào tạo; Đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp; Xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng; Thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 08/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa...Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 4/4/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2017; Thay thế Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ...Ngày đăng: 15/03/2017

Ngày 15/3/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 06/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao...Ngày đăng: 15/03/2017

Ngày 15/3/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 07/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 và thay thế các nội dung về liên kết đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định liên kết đào tạo...Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/02/2017 Cục Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục ra công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn các sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các sở GDĐT); Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viênNgày đăng: 25/01/2017

Ngày 25/1/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 04/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và Thông...


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 386
Hôm nay:28728
Hôm qua: 64705
Trong tháng 1602950
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78450737