Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BGDĐT quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 06/09/2017

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017; Thông tư này thay thế các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại...Ngày đăng: 06/09/2017

thông tư số 21/2017/TTBGDDT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 18/08/2017

Ngày 18/8/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung, hình thức thi nâng...Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BGDĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2011 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Ngày đăng: 21/07/2017

Ngày 21/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2017. Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 13/7/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ “vụ hợp tác quốc tế” và “cục đào tạo với nước ngoài” thành “cục hợp tác quốc tế”; cụm từ “cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục” thành “cục quản lý chất lượng” tại quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban...Ngày đăng: 12/07/2017

Ngày 12/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ...Ngày đăng: 09/06/2017

Ngày 9/6/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 6/6/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 14/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2017 và thay thế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia...


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 608
Hôm nay:44593
Hôm qua: 80842
Trong tháng 1523151
Tháng trước2025149
Số lượt truy cập: 86568464