Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BGDĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2011 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Ngày đăng: 21/07/2017

Ngày 21/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2017. Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 13/7/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT sửa đổi cụm từ “vụ hợp tác quốc tế” và “cục đào tạo với nước ngoài” thành “cục hợp tác quốc tế”; cụm từ “cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục” thành “cục quản lý chất lượng” tại quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban...Ngày đăng: 12/07/2017

Ngày 12/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ...Ngày đăng: 09/06/2017

Ngày 9/6/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 6/6/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 14/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2017 và thay thế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia...Ngày đăng: 23/05/2017

Ngày 23/5/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 07 năm 2017.Ngày đăng: 19/05/2017

Ngày 19/5/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số: 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục...Ngày đăng: 05/05/2017

Ngày 5/5/2017 Bộ Giao dục và Đào tạo ra Thông tư số: 11/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Thông tư số 14/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định xét tặng giải thưởng...Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ Giao dục Đào tạo ban hành Thông tư số: 10/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 và bãi bỏ các nội dung quy định về: Tuyển sinh; Tổ chức và quản lý đào tạo; Đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp; Xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng; Thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố...


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 441
Hôm nay:22457
Hôm qua: 68287
Trong tháng 1297519
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82254228