Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Bộ Giáo dục và đạo ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 01/03/2018

Ngayf 1/3/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 04 năm...Ngày đăng: 28/02/2018

Ngày 28/2/2018 Bộ giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.Ngày đăng: 28/02/2018

Ngày 28/2/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày...Ngày đăng: 28/02/2018

Ngày 28/2/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018; Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 về việc xác định chỉ tiêu tuyển...Ngày đăng: 29/01/2018

Ngày 29/1/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2018 và thay thế Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BGDĐT danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư số: 02/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2018 và thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử...Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018 Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ...


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 620
Hôm nay:76029
Hôm qua: 91419
Trong tháng 1995933
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100715607