Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 21/06/2017

Ngày 21/06/2017 Bộ ra thông vận tải ra thông tư số 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2015/tt-bgtvt ngày 24 tháng 7 năm 2015 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 16/06/2017 Bộ giao thông vận tải ra Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động bay, bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam và trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT;...Ngày đăng: 01/06/2017

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2017, thay thế Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải và Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2015 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.Ngày đăng: 31/05/2017

Ngày 31/5/2017 Bộ Giao thông và vận tải ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển...Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 22/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt...Ngày đăng: 15/05/2017

Ngày 15/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư số: 15/2017/TT/BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 01: 2008/BGTVT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2: 2016 QCVN 17: 2011/BGTVT​. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể...Ngày đăng: 10/05/2017

Ngày 10/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BGTVT về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 28/04/2017

Ngày 28/4/2017 Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Đối với nhân viên đại lý đã được các cơ sở đào tạo và Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam đào tạo và cấp Giấy xác nhận trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại lý tàu biển trước ngày...Ngày đăng: 15/04/2017

Ngày 15/4/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Giao thông vân tải ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động cục hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 40/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục...


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động cục hàng không Việt Nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 516
Hôm nay:63855
Hôm qua: 63477
Trong tháng 1754145
Tháng trước1904359
Số lượt truy cập: 80506291