Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/01/2017 Bộ GTVT ra thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT).Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 47/2016/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên cảng vụ hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu và biển...Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ giao thông vận tải ra thông tư số 48/2016/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 và thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng không. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung thì áp...Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ giao thông vận tải ra thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tỗ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 và thay thể Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ.Ngày đăng: 29/12/2016

Ngày 29/12/2016 Bộ GTVT ra thông tư số 46/2016/TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 45/2016/TT-BGTVT Sửa đổi lại các thông tư 76/2015/TT-BGTVT; sửa thông tư 38/2010/TT-BGTVT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 44/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh thanh hóa và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải thanh hóa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa...Ngày đăng: 20/12/2016

Ngày 20/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 43/2016/TT-BGTVT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC). Mã số đăng ký: QCVN 95: 2016/BGTVT.Ngày đăng: 19/12/2016

Ngày 19/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ra thông tư số 42/2016/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị” – số hiệu: QCVN 93: 2016/BGTVT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 16/12/2016

Ngày 16/12/2016 Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh...


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động việt nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 344
Hôm nay:6447
Hôm qua: 40964
Trong tháng 862404
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71729551