Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/01/2018

Ngày 23/1/2018 Bộ Giao thông và vận tải ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018, thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 10/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018.Ngày đăng: 09/01/2018

Ngày 9/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15...Ngày đăng: 03/01/2018

Ngày 3/1/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa...Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên tàu biển.Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 52/2017/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 và bãi bỏ Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải và Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định...Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 50/2017/TT-BGTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 15/12/2017

Ngày 15/12/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 49/2017/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 07/12/2017

Ngày 7/12/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 47/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi...Ngày đăng: 27/11/2017

Ngày 27/11/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 46/2017/TT-BGTVT quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018. Các tàu được đóng trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 phải thỏa mãn các quy định của Thông tư này tại đợt kiểm tra hàng năm đầu tiên sau ngày 15 tháng 01 năm 2018.


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 46/2017/TT-BGTVT quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 423
Hôm nay:31624
Hôm qua: 69409
Trong tháng 1514209
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95598929