Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/05/2018

Ngày 2/5/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường...Ngày đăng: 27/04/2018

Ngày 27/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông...Ngày đăng: 26/04/2018

Ngày 26/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 20/2018/TT-BGTVT quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh Mục, biện pháp bảo...Ngày đăng: 19/04/2018

Ngày 19/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn, nhiệm...Ngày đăng: 11/04/2018

Ngày 11/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.Ngày đăng: 09/04/2018

Ngày 9/4/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 17/2018/TT-BGTVT quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 04/04/2018

Ngày 4/4/2018 Bộ Giao thông vận tải an hành Thông tư số: 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt.Ngày đăng: 03/04/2018

Ngày 3/4/2018 Bộ Giaao thông vận tải ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và...Ngày đăng: 29/03/2018

Ngày 29/3/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.Ngày đăng: 28/03/2018

Ngày 28/3/2018 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-BGTVT quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố...


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 12/2018/TT-BGTVT quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 582
Hôm nay:33380
Hôm qua: 62548
Trong tháng 2339392
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103664569