Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/08/2017

Ngày 2/8/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 26/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên cảng vụ đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 2231/QĐ/GTVT ngày 10 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ,...Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 25/2017/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của...Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, bãi bỏ các Thông tư sau: Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh,...Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 24/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung phụ lục III và phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và giấy chứng nhận lao động hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01...Ngày đăng: 07/07/2017

Ngày 7/7/2017 Bộ Giao thông vân tải ban hành Thông tư số: 22/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 21/06/2017

Ngày 21/06/2017 Bộ ra thông vận tải ra thông tư số 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2015/tt-bgtvt ngày 24 tháng 7 năm 2015 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 16/06/2017 Bộ giao thông vận tải ra Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động bay, bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam và trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT;...Ngày đăng: 01/06/2017

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2017, thay thế Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải và Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2015 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.Ngày đăng: 31/05/2017

Ngày 31/5/2017 Bộ Giao thông và vận tải ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển...Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 22/5/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt...


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ việt nam

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 475
Hôm nay:4454
Hôm qua: 74714
Trong tháng 1139952
Tháng trước2063455
Số lượt truy cập: 84160116