Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 05/04/2017

Ngày 5/4/2017 Bộ Giao thông vân tải ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động cục hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 40/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục...Ngày đăng: 20/03/2017

Ngày 20/3/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 14/03/2017

Ngày 14/3/2017 Bộ Giao thông vân tải ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017.Ngày đăng: 28/02/2017

Ngày 28/2/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5...Ngày đăng: 21/02/2017

Ngày 21/2/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/1/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017. Thay thế Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và...Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/1/2017 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền...Ngày đăng: 20/01/2017

Ngày 20/01/2017 Bộ GTVT ra thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT).Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ giao thông vận tải ra thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tỗ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 và thay thể Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ giao thông vận tải ra thông tư số 48/2016/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 và thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng không. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung thì áp...


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

thông tư số 48/2016/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng không

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 293
Hôm nay:4065
Hôm qua: 50498
Trong tháng 1201427
Tháng trước1726340
Số lượt truy cập: 75031295