Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 24/04/2018

Ngày 24/4/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh...Ngày đăng: 06/02/2018

Ngày 6/2/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018. Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Xây dựng hết...Ngày đăng: 05/01/2018

Ngày 5/1/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.Ngày đăng: 30/11/2017

Ngày 30/11/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị; Điều 4 Thông tư số...Ngày đăng: 05/06/2017

Ngày 5/6/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 16/05/2017

Ngày 16/5/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 15/05/2017

Ngày 15/5/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 25/04/2017

Ngày 25/4/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

thông tư số 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 623
Hôm nay:6190
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1257797
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113898047