Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 16/03/2017

Ngày 16/3/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.Ngày đăng: 01/03/2017

Ngày 1/3/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28...Ngày đăng: 06/02/2017

Ngày 6/2/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Thông tư số 17/2013/TT-BXDngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Ngày đăng: 29/12/2016

Ngày 29/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 29/2016/TT-BXD ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng...Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 27/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017.Ngày đăng: 26/10/2016

Ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Ngày đăng: 09/09/2016

Ngày 09/09/2016 Thông tư bộ dây dựng số 25/2016/TT-BXD về việc công bố danh mục và mã số hs vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu....Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016 và thay thế Thông tư số03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Thông tư bộ dây dựng số 25/2016/TT-BXD về việc công bố danh mục và mã số hs vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 509
Hôm nay:27275
Hôm qua: 52474
Trong tháng 1595578
Tháng trước1326509
Số lượt truy cập: 76751955