Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 277
Hôm nay24235
Hôm qua 95138
Trong tháng 701791
Tháng trước5192717
Số lượt truy cập: 176470942

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/10/2019

thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung phụ lục của thông tư số 05/2018/tt-bxd về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

thông tư số 14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng


Ngày 28/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước


Ngày 27/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

thông tư số 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và thông tư số 28/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 1


Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và thông tư số 28/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015...

thông tư số 11/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm


Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08: 2009/BXD, Phần 1. Tàu điện ngầm” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009...

thông tư số 12/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ôtô


Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ôtô. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08: 2009/BXD, Phần 2. Ga ra ôtô” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây...

thông tư số 09/2018/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng


Ngày 15/11/2018 Bộ Xây dựng ban hanh Thông tư số: 09/2018/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn...


By: AMBN

05/10/2018

thông tư số 08/2018/TT BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự...


By: AMBN

13/09/2018

văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị - nghị định số 100/2018/NĐ-CP


Văn bản hợp nhất số 07/2018/VBHN - BXD này được bộ xây dựng biên soạn, nhằm thống nhất các vấn đề về quản lý đầu tư phát triển đô thị , từ các nghị định, quyết định của chính phủ về vấn đề này.


By: AMBN

13/09/2018

văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD nghị định về quản lý vật liệu xây dựng


Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD được bộ xây dựng tổng hợp, biên soạn lại dựa trên các quy định của chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;124/2007/NĐ-CP


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng