Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 05/10/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự...Ngày đăng: 13/09/2018

Văn bản hợp nhất số 07/2018/VBHN - BXD này được bộ xây dựng biên soạn, nhằm thống nhất các vấn đề về quản lý đầu tư phát triển đô thị , từ các nghị định, quyết định của chính phủ về vấn đề này.Ngày đăng: 13/09/2018

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD được bộ xây dựng tổng hợp, biên soạn lại dựa trên các quy định của chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;124/2007/NĐ-CPNgày đăng: 13/09/2018

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD này được biên soạn, tổng hợp từ các quy định của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị: Nghị định số 64/2010/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CPNgày đăng: 13/09/2018

Trên cơ sở các nghị định, quy định của chính phủ về sản xuấ, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; 124/2011/NĐ-CP; 42/2017/NĐ-CP. Bộ Xây Dựng ra văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXDNgày đăng: 13/09/2018

Căn cứ trên nghị định số 79/2009/NĐ-CP và nghị định số 100/2018/NĐ-CP, Bộ Xây Dựng ra văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD về quản lý chiếu sáng đô thị.Ngày đăng: 08/08/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng bao gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục I). Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục II).Ngày đăng: 08/08/2018

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.Ngày đăng: 20/07/2018

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD này dựa trên các văn bản quy định của chính phủ: Nghị định số 59/2015; 42/2017/NĐ-CP/NĐ-CP; 100/2018/NĐ-CP; 12/2009/NĐ-CP; 83/2009/NĐ-CP..Ngày đăng: 20/07/2018

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định của Nghị định này thì...


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD nghị định - 100/2018/NĐ-CP và 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hành nghề môi giới bất động sản, điều hành giao dịch BDS

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 462
Hôm nay:40451
Hôm qua: 46889
Trong tháng 914179
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116928958