Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 06/09/2017

Ngày 6/9/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 25/2017/TT-BTNMT quy định quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 29/08/2017

Ngày 29/8/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ra Thông tư số: 21/2017/TT-BTNMT ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 08/08/2017

Ngày 08/08/2017 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường...Ngày đăng: 26/07/2017

Ngày 26/07/2017 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư số 19/2017/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 26/07/2017

Ngày 26/07/2017 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư số 18/2017/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ...Ngày đăng: 30/06/2017

Ngày 30/6/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư số: 12/2017/TT-BTNMT ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư số 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 BỘ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 Bộ tài Nguyên và Môi Trường ra Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 5.000,1: 10.000,1: 500.000,1: 1.000.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài nguyên và môi trường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 530
Hôm nay:7802
Hôm qua: 67720
Trong tháng 1653091
Tháng trước2104207
Số lượt truy cập: 88802611