Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng kể từ ngày Thông...Ngày đăng: 22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 65/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 60/2017/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2018. Thông tư này thay thế Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.Ngày đăng: 04/12/2017

Ngày 4/12/2017 Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 30/11/2017

Ngày 30/11/2017 Bộ tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 49/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018Ngày đăng: 30/11/2017

Ngày 30/11/2017 Bộ Tài nguyên môi trường ban hành Thông tư số: 50/2017/TT-BTNMT quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 30/11/2017

Ngày 30/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 51/2017/TT-BTNMT bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng...Ngày đăng: 07/11/2017

Ngày 7/11/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 255
Hôm nay:26806
Hôm qua: 43560
Trong tháng 1133095
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105033984