Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 14/09/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này ba (03) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm: QCVN 65: 2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 66: 2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 67: 2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật...Ngày đăng: 14/09/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thông tư ban hành kèm theo QCVN 31: 2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép...Ngày đăng: 06/09/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 06/09/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 06/09/2018

. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 06/09/2018

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 14/08/2018

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.Ngày đăng: 29/06/2018

Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.Ngày đăng: 07/02/2018

Ngày 7/2/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng kể từ ngày Thông...


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 468
Hôm nay:38368
Hôm qua: 46889
Trong tháng 912096
Tháng trước1623933
Số lượt truy cập: 116926875