Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.Ngày đăng: 27/12/2016

Ngày 27/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành...Ngày đăng: 21/12/2016

Ngày 21/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 19/12/2016

Ngày 19/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 39/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 19/12/2016

Ngày 19/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 40/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/11/2016

Ngày 28/11/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 10/11/2016

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 34/2016/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT ngày 14/01/2014 của Bộ...Ngày đăng: 07/11/2016

Ngày 7/11/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 494
Hôm nay:2818
Hôm qua: 59447
Trong tháng 1037394
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 71904541