Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 21/03/2017

Ngày 21/3/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTNTMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 07/03/2017

Ngày 7/3/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 09/02/2017

Ngày 9/2/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTNMT quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 48/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 49/2016/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn...Ngày đăng: 27/12/2016

Ngày 27/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành...Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 42/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 35/2001/QĐ-BCN ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế đánh...Ngày đăng: 26/12/2016

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định số 70 QĐ/ĐC-KT ngày 29 tháng 5 năm 1996 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc ban...


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 43/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 481
Hôm nay:695
Hôm qua: 56592
Trong tháng 1456022
Tháng trước1326509
Số lượt truy cập: 76612399