Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 Bộ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư số 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 BỘ Tài Nguyên Môi Trường ra thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017Ngày đăng: 06/06/2017

Ngày 06/06/2017 Bộ tài Nguyên và Môi Trường ra Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1: 5.000,1: 10.000,1: 500.000,1: 1.000.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 07 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 24/05/2017

Ngày 24/5/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển việt nam tỷ lệ 1: 500.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2017.Ngày đăng: 03/04/2017

Ngày 3/4/2017 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 21/03/2017

Ngày 21/3/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BTNTMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 07/03/2017

Ngày 7/3/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.Ngày đăng: 09/02/2017

Ngày 9/2/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BTNMT quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số: 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2017.


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

thông tư số 52/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh vnredsat-1

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 394
Hôm nay:31998
Hôm qua: 73362
Trong tháng 1658811
Tháng trước1904359
Số lượt truy cập: 80410957