Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động tại Thông tư số 02/2008/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thống đốc...Ngày đăng: 12/02/2018

Ngày 12/2/2018 Ngân hành nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này có...Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 06/2012/TT-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối...Ngày đăng: 17/11/2017

Ngày 17/11/2017 Ngân Hàng Nhà Nước ra văn bản số 11/VBHN-NHNN thống nhất về Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dựa trên cơ sở thông tư số 27/2016/TT-NHNN và thông tư số 16/2017/TT-NHNNNgày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/07/2017 Tòa án nhân dân tối cao ra thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 20/07/2017 Tòa án nhân dân tối cao ra thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ban hành quy chế tổ chức phiên tòa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 01/2014/TT-CA ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nội quy phiên tòa.Ngày đăng: 12/06/2017

Ngày 12/06/2017 Kiểm toán nhà nước ra Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Phụ lục số 02 quy định về Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương tại Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy trình...


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 517
Hôm nay:37824
Hôm qua: 89156
Trong tháng 2046884
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100766558