Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 27/04/2018

Ngày 27/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ...Ngày đăng: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.Ngày đăng: 09/04/2018

Ngày 9/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 10/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 7 tháng 01 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018Ngày đăng: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.Ngày đăng: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động tại Thông tư số 02/2008/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thống đốc...Ngày đăng: 12/02/2018

Ngày 12/2/2018 Ngân hành nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này có...Ngày đăng: 26/01/2018

Ngày 26/1/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Thông tư số 06/2012/TT-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối...


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 556
Hôm nay:7177
Hôm qua: 74606
Trong tháng 1258784
Tháng trước1793438
Số lượt truy cập: 113899034