Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 09/11/2016

Ngày 09/11/2016 Thông báo văn phòng chính phủ số 364/TB-VPCP kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết dự án di dân, tái định định cư thủy điện sơn la...Điều tra, tổng hợp các số liệu về đời sống của người dân tái định cư, như việc làm, thu nhập, nhu cầu về giáo dục, y tế; cần tiếp tục lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những phản ảnh,...Ngày đăng: 31/10/2016

Ngày 31/10/2016 tòa án nhân dấn tối cao ra chỉ thị số 06/2016/CT-TANDTC về việc triển khai thực hiện quyết định số 2230/2016/qđ-ctn ngày 17 tháng 10 năm 2016 của chủ tịch nước về đặc xá năm 2016Ngày đăng: 26/08/2016

Ngày 26/08/2016 Kế hoạch số 110/KH-VKSTC tổ chức thi tuyển kiểm sát viên cao cấp, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2016...Bảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Viện...Ngày đăng: 26/08/2016

Ngày 26/08/2016 Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản....Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện lấy lên để giải quyết phá sản đối với vụ việc thuộc một trong các trường hợp được hướng dẫn tại khoản 1 Điều nàyNgày đăng: 30/06/2016

Ngày 30/06/2016 Hội Đồng Thẩm Phán Tối Cao ra Nghị Quyết số 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 điều 7 bộ luật hình sự số 100/2015/qh13... Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại đối...Ngày đăng: 25/03/2016

Ngày 25/03/2016 Quyết định số 286/2016/QD-TANDTC về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện tòa án chánh án tòa án nhân dân tối caoNgày đăng: 04/02/2016

Ngày 04/02/2016 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ra thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2016.Ngày đăng: 03/02/2016

Ngày 03/02/2016 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra thông tư Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp, số 03/2016/TT-TANDTC, kèm theo quy chế hoạt động của hội đồng thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp, thẩm phán cao cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.Ngày đăng: 03/02/2016

ngay 03/02/2016 thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ban hành quy chế thi tuyển chọn sơ thẩm phán trung cấp thẩm phán cao cấp ... Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán được tổ chức ít nhất mỗi năm 02 kỳ, trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp quyết định bổ sung kỳ thi.Ngày đăng: 31/12/2015

Ngày 31/12/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2016.


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

thông tư số 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 417
Hôm nay:38608
Hôm qua: 64705
Trong tháng 1612830
Tháng trước1691410
Số lượt truy cập: 78460617