Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 08/12/2015

Ngày 8/12/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.Ngày đăng: 28/10/2015

Ngày 28/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.Ngày đăng: 22/10/2015

Ngày 22/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 18/2015/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.Ngày đăng: 22/10/2015

Ngày 22/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015.Ngày đăng: 21/10/2015

Ngày 21/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.Ngày đăng: 19/10/2015

Ngày 19/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 16/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2015.Ngày đăng: 20/08/2015

Ngày 20/08/2015 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ra thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 và thay thế Thông tư số 02/2005/TT-NHNN.Ngày đăng: 22/07/2015

Ngày 22/07/2015 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ra thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2015 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-NHNN.Ngày đăng: 17/07/2015

Ngày 17/07/2015 Ngân Hàng Nhà Nước ra thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015, thay thế Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN.Ngày đăng: 09/07/2015

Ngày 09/07/2015 Thanh Tra Chính Phủ ra thông tư số 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 thay thế Quyết định số 1657/2005/QĐ-TTCP.


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

thông tư số 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1512
Hôm nay:38372
Hôm qua: 102123
Trong tháng 2279273
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119943007