Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 02/04/2018

Ngày 2/4/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018.



Ngày đăng: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.



Ngày đăng: 27/02/2018

Ngày 27/2/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số...



Ngày đăng: 27/02/2018

Ngày 27/2/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 54/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của...



Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BCT bãi bỏ thông tư số 53/2015/tt-bct ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại việt nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.



Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 34/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. Thông tư này có hiệu lực...



Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 31/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.



Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.



Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất. Thông tư này thay thế, bãi bỏ: Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công...



Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.


Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

thông tư số 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 784
Hôm nay:53364
Hôm qua: 89683
Trong tháng 1790112
Tháng trước2621220
Số lượt truy cập: 100509786