Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 31/07/2017

Ngày 31/7/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2017. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ...Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2017. Các Thông tư được bãi bỏ: Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập,...Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 13/7/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ...Ngày đăng: 26/06/2017

Ngày 26/06/2017 Bộ Công Thương ra thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 29/05/2017

Ngày 29/5/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.Ngày đăng: 25/05/2017

Ngày 25/5/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 06/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017.Ngày đăng: 21/04/2017

Ngày 21/4/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017Ngày đăng: 09/03/2017

Ngày 9/3/2017 bộ Công thương ban hành Thông tư số: 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2017.Ngày đăng: 03/03/2017

Ngày 3/3/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 03/2017/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 10/02/2017

Ngày 10/2/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2017. Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện;...


Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

thông tư số 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 394
Hôm nay:12166
Hôm qua: 65670
Trong tháng 1154047
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82110756