Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 35/2017/TT-BCT bãi bỏ thông tư số 53/2015/tt-bct ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại việt nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.Ngày đăng: 29/12/2017

Ngày 29/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 34/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. Thông tư này có hiệu lực...Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 31/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 28/12/2017

Ngày 28/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất. Thông tư này thay thế, bãi bỏ: Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công...Ngày đăng: 08/12/2017

Ngày 8/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Ngày đăng: 06/12/2017

Ngày 6/12/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 27/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thông tư số 28/2015/tt-bct ngày 20 tháng 8 năm 2015 của bộ công thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 23/10/2017

Ngày 23/10/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 21/2017/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.Ngày đăng: 23/10/2017

Ngày 23/10/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017, thay thế Quyết định số 35/2007/QĐ-BCN ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện hết hiệu lực từ ngày...


Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

thông tư số 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 600
Hôm nay:39882
Hôm qua: 67092
Trong tháng 1646785
Tháng trước2370017
Số lượt truy cập: 95731505