Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 23/10/2017

Ngày 23/10/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 21/2017/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện hết hiệu lực từ ngày...Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 29/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 21/09/2017

Ngày 21/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017.Ngày đăng: 19/09/2017

Ngày 19/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 17/2017/TT-BCT hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 12/9/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 31/08/2017

Ngày 31/8/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 10 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực...Ngày đăng: 28/08/2017

Ngày 28/8/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công...Ngày đăng: 13/08/2017

Ngày 13/08/2017 Bộ Công Thương ra thông tư số 13/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/ TT- BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/ TT- BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/ TT- BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điệnNgày đăng: 31/07/2017

Ngày 31/7/2017 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2017. Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ...


Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 915
Hôm nay:92823
Hôm qua: 87737
Trong tháng 1063429
Tháng trước2176734
Số lượt truy cập: 90389683