Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 30/12/2016

Ngày 30/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 41/2016/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp...Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bô Công thương ban hành Thông tư số: 38/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng...Ngày đăng: 28/12/2016

Ngày 28/1/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của thủ tướng chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số...Ngày đăng: 23/12/2016

Ngày 23/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 33/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 32/2016/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 04 năm 2017.Ngày đăng: 15/12/2016

Ngày 15/12/2016 Bô Công thương ban hành Thông tư số: 31/2016/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 03 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 13/12/2016

Ngày 13/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 30/22016/TT-BCT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2017.Ngày đăng: 13/12/2016

Ngày 13/12/2016 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 29/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.


Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

Văn bản quy phạm do bộ công thương ban hành

thông tư số 29/2016/TT-BCT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 615
Hôm nay:2663
Hôm qua: 68926
Trong tháng 1178963
Tháng trước1035746
Số lượt truy cập: 72046110