Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view


Ngày đăng: 01/08/2017

Ngày 1/8/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.Ngày đăng: 28/07/2017

Ngày 28/7/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.Ngày đăng: 25/07/2017

Ngày 25/7/2017 Bộ Y tế ra Thông tư số: 31/2017/TT-BYT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của bộ y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 6 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi...Ngày đăng: 11/07/2017

Ngày 11/7/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 30/2017/TT-BYT hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 8 năm 2017. Thông tư này thay thế và chấm dứt hiệu lực của các văn bản: Quyết định số 39/2008/QĐ-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp...Ngày đăng: 10/07/2017

Ngày 10/07/2017 Bộ Y Tế ra thông tư số 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn...Ngày đăng: 28/06/2017

Ngày 28/06/2017 Bộ Y Tế ra thông tư số 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng hiv được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng hiv cho người nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.Ngày đăng: 26/06/2017

Ngày 26/006/2017, Bộ Y Tế ra Thông tư số 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Những địa phương thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo lộ trình thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung...Ngày đăng: 26/06/2017

Ngày 26/06/2017 Bộ Y Tế ra thông tư số 26/2017 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc thực hiện chính sách đối với chức danh lãnh đạo quản lý, viên chức, người lao động làm việc tại các Trung tâm y tế tuyến tỉnh sau khi sắp xếp, kiện toàn theo hướng dẫn tại Thông tư này do Ủy ban...Ngày đăng: 17/05/2017

Ngày 17/05/2017 Bộ Y Tế ra thông tư số 24/2017/TT-BYT quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2017. Thông tư số 16/2009/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 22 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê,...Ngày đăng: 17/05/2017

Ngày 17/05/2017 Bộ Y Tế ra thông tư số 25/2017/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.


Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế - Tìm hiểu luật pháp - Về Nghĩa vụ và Quyền lợi

Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế

Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế

thông tư số 25/2017/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 515
Hôm nay:14353
Hôm qua: 61725
Trong tháng 1351140
Tháng trước2204563
Số lượt truy cập: 82307849